Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Muzeum.skHľadať
 
 

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Hlavná 88, 040 01 Košice
Tel.-spojovateľka: +421 55 622 40 35-6
Tel.-expozície: +421 55 726 06 25
Tel.-planetárium: +421 55 726 06 56
E-mail: stmke@stm-ke.sk
E-máil - objednávky skupín: prezentacia@stm-ke.sk, planetarium@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk

Otváracie hodiny

Expozície v sídle - Hlavná 88, Košice

apríl - október
utorok - piatok: 9.00 - 17.00
sobota - nedeľa: 12.00 - 17.00

november - marec
utorok - piatok: 09.00 - 17.00 
sobota - nedeľa: 12.00 - 17.00

Planetárium - Hlavná 88, Košice
utorok - piatok: 09.00 - 17.00 

Možnosti vstupu, vstupné

Expozície múzea

Základné vstupné - dospelí: 4 €
Podrobné vstupné tu
Prvá nedeľa v mesiaci je múzeum otvorené od 12.00 do 17.00 h a vstup je voľný !
Na prehliadku múzea je možne sa objednať aj online na web stránke: www.stm-ke.sk
Prístup pre vozičkárov: ÁNO do planetária

História-popis

Slovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji. Iniciuje starostlivosť o vybrané pamiatky vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike, poskytuje odbornú pomoc pri záchrane a obnove týchto pamiatok. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností, z ktorých najmä Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola a Jozef Maximilián Petzval prispeli k rozvoju svetovej vedy a techniky. Profil múzea sa formoval od roku 1948, kedy bolo verejnosti spristupnené.
Zriadenie Slovenského technického múzea sa ukázalo ako plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatstvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve, sa Slovensko radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske krajiny. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovávať a dokumentovať pokrokové technieké tradície. Za roky svojej existencie múzeum zhromaždilo viac ako 14 tisíc zbierok. Mnohé z nich majú jedinečnú a nenahraditeľnú hodnotu tak z hľadiska vývoja vedy ako aj pre prezentačnú činnosť. Zázemie hodnotného a rozsiahleho zbierkového fondu múzea je základom pre budovanie špecializovaných expozícií, stálych výstavných súborov a krátkodobých prezentačných výstav. 
V zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, strojárstvo, elektrotechnika, fyzika, chémia, fotografické a kinematografické prístroje, geodézia a kartografia, hodinárstvo, astronómia.

Expozície

Hutníctvo a metalurgia

Historická hutnícka expozícia objasňuje vývin tohto odboru vo svetovom meradle s dôrazom na bohaté tradície hutníctva na Slovensku. Expozícia je inštalovaná na upravenom schodisku a v miestnostiach na I.poschodí. Zdôraznené sú tu objavy v železiarstve, kovohutníctve i tvárnení kovov. Vo vstupnej časti upúta návštevníka model tzv. slovenskej pece zo 14.storočia, typickej pre slovenské železiarske oblasti. Predstavuje typ hutníckej šachtovej pece, ktorá vzhľadom na vtedajšiu úroveň hutníckej techniky v Európe bola vysoko pokrokovým zariadením. Pozoruhodné sú na Slovensku tradície zlievárenstva bronzu.

Sieň elektrických výbojov

Už od roku 1992 Slovenské technické múzeum vystavuje veľkú časť zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj elektrotechniky v expozícii Oznamovacia elektrotechnika. Daná expozícia pozostáva z dvoch tematických celkov, ktoré sa venujú prevratným objavom v rámci dorozumievania a dorozumievacej techniky a objavom súvisiacim so záznamom a reprodukciou zvuku a obrazu.

Vývoj geodetickej techniky a kartografie

Expozícia je zameraná na vývoj zememeračstva s dôrazom na technické pomôcky používané pri meraní Zeme a znázorňovaní jej povrchu. V novej expozícii sa nachádza cca 250 exponátov ako napríklad: meračské reťazce a klince, meračské pásma, rôzne merítka, olovnice, libely, astroláby, buzoly, kompasy, sklonomery, teodolity, tachymetre, nivelačné prístroje, rysovacie súpravy a ďalšie kartografické diela mapy, glóbusy, atlasy, vrstevnicový model.

Energetické oddelenie Aurela Stodolu

Najviac obdivovaný je súbor dynamických modelov parných strojov, vodných turbín, spaľovacích motorov.Vystavené sú: miniatúra parnej lokomotívy, jedno a dvojvalcové parné stroje, piestový vodný motor, Kaplanova, Peltonova a Francisova vodná turbína.

Baníctvo - je prezentované expozíciou, ktorá svojimi unikátnymi interiérmi v podzemí múzea s inštalovanou banskou technikou poskytuje pohad na pracovisko baníkov.

Umelecké kováčstvo - sú vystavené v podbrání múzea. Sú to kované predmety úžitkového, okrasného i umeleckého charakteru dokumentujúce zručnosť a úroveň kováčskeho remesla na Slovensku. Ku kolekcii vyše 100 exponátov patria kované železné mreže, ozdobné prvky, cechové štíty, osvetľovacie prostriedky.

Oznamovacia elektrotechnika - poskytuje prehľad vývojom telegrafnej techniky, diaľnopisov, počiatky telefónnych prístrojov s historicky vzácnou zbierkou telefónov so spomienkou na prínos Jozefa Murgaša - slovenského priekopnika v rozvoji telegrafie.

Vývoj písacích strojov - dokumentuje vývoj písacích strojov od druhej polovice 19.storočia až po súčastnosť.

Z dejín fyziky na Slovensku - obsahuje kolekcie prístrojov na meranie fyzikálnych jednotiek, demonštračné prístroje a prístroje z výskumu. Dlhoročné tradície majú pokusy v laboratóriu s využitím múzejných fyzikálnych pristrojov.

Astronómia - Z dejín astronómie na Slovensku a pozorovacia technika v astronómii.

Planetárium - pre záujemcov o astronómiu poskytuje pohľad na hviezdnu oblohu, planéty, Slnko a Mesiac, demonštruje pohyby nebeských telies.

Vedecko - technické centrum

Vedecko - technické centrum pre deti a mládež je určené predovšetkým školskej mládeži na doplnenie klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.

Vysunuté expozície STM

História baníctva na Spiši
Multifunkčné banícko-energetické centrum BARBORA v Spišskej Novej Vsi
Otvorené: po - pi: 9,00 – 15,00
Vstupné: dospelí: 1,- €
žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Informácie: stmke@stm-ke.sk
Tel: +421 55 62 240 35-37, +421 918 965 708

Vysoká pec Karol (Karlova huta) vo Vlachove

Technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.
Je uzavretá a momentálne neprístupná.

Vysoká pec Karol (Karlova huta), situovaná v katastrálnom území obce Vlachovo v lokalite Dobšinská Píla, je zapísaná ako pamiatka v štátnom zozname pod číslom Vs 2482. Vysoká pec vo Vlachove z roku 1870 dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí, okrem toho upútava aj svojim architektonickým prevedením.

Hámor v Medzeve

Kaštieľ v Budimíre

Múzeum J.M. Petzvala v Spišskej Belej

Múzeum dopravy v Bratislave

Múzeum letectva, Košice

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej, Medzev

Solivar v Prešove

 

VYUČOVACIE TÉMY V EXPOZÍCIÁCH

„PAMÄŤ ĽUDSTVA“ – VÝVOJ PÍSMA - PÍSMENKOVANIE – kde niet písma, niet dejín..všetko o písacích strojoch
VÝROBA ŽELEZA A OCELE - expozícia hutníctva - model vysokej pece
PRÍBEH KOLIES – od dreveného kolesa cez vodné turbíny k motorom
O MAPE A PODĽA MAPY – spoznávanie mapy od jej histórie až po súčasnosť
BOL RAZ JEDEN VYNÁLEZCA – Edison a jeho vynálezy, ktoré zmenili svet...(fonograf, žiarovka...)

Na termínoch jednotlivých programov je nutné dohodnúť sa vopred na tel.č. 055/ 72 606 25 alebo mailom: prezentacia@stm-ke.sk.

Fotogaléria


 
Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice


 
 
Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice


 
 
Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice


 
 
Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenské technické múzeum, Košice


 
 

 
Položky 1-16 z 50

8.6. - 15.7.2018  

Slovenský poklad  - najstaršie opálové bane na svete.jpg

Slovenské technické múzeum, Košice

Slovenský poklad - najstaršie opálové bane na svete

Vernisáž výstavy 7. júna o 15:00

Slovensko sa radí medzi štáty s bohatou banskou históriou v rámci Európy. Výstava prezentuje významné nálezisko –  Slovenské  opálové  bane  a  Slovenský  opál, certifikované zemepisné označenie drahého opálu, ktorý pochádza z ložísk v Slanských vrchoch na Východnom Slovensku. Je to jediné nálezisko toho drahokamu v rámci Európy a Ázie. ,,Výstava je zameraná na dejiny, ťažbu opálu, spracovanie Slovenského opálu a súčasnú ťažbu v Slovenských opálových baniach. Slovenské opálové bane sú  svetový unikát, ale málo ktorý Slovák vôbec vie, že takýto  nesmierny poklad na Slovensku existuje.  Poslaním našej spoločnosti je zachovať toto dedičstvo po našich predkoch  pre ďalšie generácie a  priblížiť banskú  históriu  deťom, žiakom, študentom, ako aj širokej verejnosti  vo forme tejto výstavy,“ dodal Generálny riaditeľ Slovenských opálových baní, s.r.o – Ing. Bc. Ivan Kopor. Výstava je taktiež zacielená na podporu cestovného ruchu v regióne Košíc a Prešova, pretože sprístupnené banské diela v Slovenských opálových baniach sa nachádzajú nad obcou Červenica, a to len 25 km od oboch krajských miest.

Výstava pozostáva z dvoch častí. V prvej, ktorá sa začína rokom 1880 a končí 1922, je dominantným predmetom pôvodná dosková dráha z roku 1830, ktorá slúžila ako chodník pre uhorský hunt. Ten slúžil na vyvážanie materiálu z veľmi dlhých štôlní. Vývoz odpadov pomocou huntu bol najefektívnejším spôsobom horizontálnej dopravy. Mohol byť však použitý len s vybudovanou doskovou dráhou. ,,Štyri drevené kolieska na dvoch železných oskách ukotvené železnými  kolíkmi  pri pohybe tak vydávali  zvuk, ktorý pripomínal štekot psov. Tak vznikol názov hunt,“ prezradil Jozef Čurík zo Slovenských opálových baní, s.r.o.  Kladivo, želiezka, vrtné tyče, výbušniny, skalné kliny viacerých druhov, prebíjacie tyče, kovové páčidlá, železný sochor, motyka, lopata, vedro, drevené korýtko a pletené koše, to budú sprievodné exponáty vystavené ma výstave. Nebrúsený opál v materskej hornine, sekundárne nerasty vznikajúce počas stáročnej ťažby v podzemí bane či informácie zo súčasných činnosti t.j. ťažby, ako aj sprevádzania turistov v bani, to všetko návštevníci uvidia. ,,Po vyše 90.-ich rokoch boli sprístupnené unikátne opálové bane verejnosti. Zábery z  prvého a druhého okruhu dotvoria mimoriadnu atmosféru. Podzemie je príznačne hrou farieb, veľkého množstva rôznych minerálov a veľkým bludiskom štôlní, z ktorých boli mnohé ručne vysekané,“ tvrdí Jozef Čurík zo Slovenských opálových baní, s.r.o.


 

22.6. - 27.7.2018  

Kočovná galéria.jpg

Slovenské technické múzeum, Košice

Kočovná galéria

Vernisáž: 22. júna o 15:00

Oblastné múzeum rómskej kultúry v Poľskom Tarnowe navštívila začiatkom roka 2017 skupina 40 rómskych a nerómskych detí, ktoré boli vybrané v konkurze. Odborný výklad poskytol riaditeľ múzea, významný antropológ a etnograf Adam Bartosz. Prehliadka múzea mala deti inšpirovať a motivovať k následnej práci v tvorivých dielňach, prebiehajúcich na Slovensku, pod vedením pedagógov – tútorov výtvarného odboru. Päťdňové pobytové sústredenie viedol Mgr. Marek Pšak, vedie výtvarný odbor na ZUŠ v Sobranciach.
,,Veríme , že aj Rómovia môžu v mnohom obohatiť spoločnosť, preto sme sa rozhodli očami rómskych detí a mládeže hľadať, nájsť a následne výtvarnou formou vyjadriť hodnoty rómskej histórie, kultúry a tradícií, a tak vznikla myšlienka projektu Kočovná galéria. Jej cieľom je prezentovať rómske pozitívne vzory medzi Rómami a napomôcť tak k odbúraniu predsudkov medzi rómskou menšinou a majoritnou spoločnosťou, “ dodáva organizátor Peter Horváth a pozýva na výstavu, ,, príďte sa pozrieť a potešiť talentom mladých ľudí dobrej vôle. ...aby sme vedeli žiť spolu a nie vedľa seba. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu (Ž 133).“
,,Táto výstava bude putovať po celom Slovensku a navštívi, pokiaľ to bude možné, čo najviac galérií, múzeí, škôl a iných kultúrnych i spoločenských priestorov. S cieľom čo najväčšej informovanosti bude celá táto akcia medializovaná v rozhlase, televízii a iných médiách. Veríme, že to napomôže k lepšiemu spolunažívaniu Rómov a Nerómov na Slovensku,“ tvrdí organizátor projektu o. ICLic.,ThLic., PaedDr. Peter Horváth – Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie. V roku 2018 si pripomíname 20. výročie beatifikácie rómskeho mučeníka a vyznávača Zefirína Chimeneza Mallu a zároveň 20. výročie existencie Košickej eparchie. Preto Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie sa rozhodla prispieť k integrácii Rómov a Nerómov na Slovensku cez hlbšie poznávanie svojich kultúr a tradícií ako aj osobných vnútorných kvalít a následné vzájomné obohatenie sa. Vzťahy medzi Rómami a Nerómami sú zväčša postavené na vzájomných predsudkoch vyplývajúcich z hlbokého nepoznania toho druhého.
Projekt bol financovaný nadáciou Renovabis v ramci programu Romarenovabis.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

1347145

21.6.2018
ÚvodÚvodná stránka