Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Múzeum Slovenských národných rád SNM, MyjavaŠtúrova ul. č. 2, 907 01 Myjava
Tel.: +421 34 245 1102, 245 1101
E-mail: muzeumsnr@snm.sk
Www: www.snm.sk

Otváracie hodiny

SNM-Múzeum SNR v Myjave oznamuje, že od 29. mája 2019 bude po komplexnej rekonštrukcii, obnovení a realizácii nových expozícií pre verejnosť opäť sprístupnené.

jún - august: Po - So 8.00 - 16.00
september - máj: Po - Pi 8.00 - 16.00

Prvé nedele v mesiaci máme vstup do múzea zdarma, otváracie hodiny:
november – apríl: 12.00 – 16.00 / máj – október: 8.00 – 16.00.

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Expozícia:
Dospelí: 3,00 €
Žiaci, študenti, seniori: 2,00 €
Rodinné vstupné: 6,00 €
Školská skupina: 2,00 € / 2 kultúrne poukazy
Osoby ZŤP a deti do 6 rokov: zdarma

Vzdelávacie programy:
Vzdelávací program typ A do 60 min.: 1,00 € / 1 kultúrny poukaz
Vzdelávací program typ B nad 60 min.: 2,00 € / 2 kultúrne poukazy

Výstavy:
Základné vstupné: 1,00 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Lektorský výklad ( do 10 ľudí ): 5,00 €
Vstup mimo otváracích hodín: 20,00 €

História-popis

Múzeum Slovenských národných rád, ako súčasť špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea, prezentuje dejinné udalosti vzniku Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1848 – 1849. Za viac ako päť desaťročí sa expozičné stvárnenie niekoľkokrát menilo, s cieľom zachytiť vývoj postavenia Slovenskej národnej rady a udalostí od jej založenia v roku 1848, až po vznik samostatnej Slovenskej republiky (1993).
Múzeum SNR bolo pôvodne budované pod gesciou Slovenského národného múzea ako pamätník. Jeho základom je pamätný dom Anny Kolényovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala Slovenská národná rada. V polovici 60. rokov 20. storočia pribudla moderná prístavba, podľa návrhu Ing. arch. Martina Kusého. Súčasťou pamätníka boli aj diela popredných slovenských výtvarníkov – Kláry Pataki, Rudolfa Pribiša, Jozefa Kostku, Štefana Belohradského a Erny Masarovičovej. V neskorších rokoch došlo k pričleneniu ďalších historických objektov – Bradáčovho a Kubovčiakovho domu. Postupne sa z pamätníka revolučných udalosti meruôsmych rokov začalo formovať plnohodnotné múzeum, ktoré začalo dokumentovať aj región Myjavska a priľahlých kopaníc.

Expozície

Slovenská národná rada v toku času

Súčasná nová expozícia predstavuje komplexný pohľad na úlohu SNR a jej poslania v kontexte národných dejín. Architektonicko-výtvarné stvárnenie je riešené v súlade s pôvodným návrhom celého objektu múzea. Samotná expozícia sa delí na dva obsahovo previazané celky. Prvá časť v modernej prístavbe približuje historickú cestu Slovenskej národnej rady od jej založenia v septembri 1848, až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993, s akcentom na najdôležitejšie dokumenty vývoja tohto politického reprezentanta slovenského národa. Expozícia približuje aj ďalšie dôležité politické dokumenty – Marcové zákony, Žiadosti slovenského národa, Memorandum slovenského národa, Martinskú deklaráciu z roku 1918, Ústavnú listinu ČSR z roku 1920, Vianočnú dohodu, Zákon o československej federácii (1968), Deklaráciu SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992 a Ústavu Slovenskej republiky. Hoci je väčšina dokumentov prezentovaná v podobe faksimílií, súčasťou expozície je aj ich plná textová prezentácia v elektronickej podobe. 

Ďalšia časť expozície sa nachádza v autentickom prostredí domu Anny Kolényovej. Rodinnú intimitu života rodiny ilustruje tzv. dievčenská izba, ktorá spája myšlienku revolučných udalostí so životom jednoduchých ľudí – dcér A. Kolényovej – Anny a Zuzany, aktívnych účastníčiek udalostí. Dobové zariadenie priestorov s pamiatkami (napr. klin zo šibenice Vilka Šuleka, pamiatky na Jána Francisciho a pod.), dobovými grafikami, portrétmi vojenských veliteľov Karola Bórika a Františka Zacha, portrétmi pamätníkov povstania z Myjavy, účastníkov revolučných udalostí a inštalácia dobového nábytku umocňuje autenticitu expozície. Osobnosť a činnosť vdovy Kolényovej počas povstania, najmä jej pomoc zraneným, ilustruje pivničný priestor, ktorý slúžil ako úkryt aj poľná nemocnica. 
Dominantným prvkom expozície je sviatočná izba, ktorá bola centrálnym priestorom domu. Tu bol založený hlavný stan povstania, úradovali tu jeho vodcovia (Štúr, Hurban, Hodža), prijímali vyslancov okolitých obcí, vydávali rozkazy s pečaťou a podpisom Slovenskej národnej strany. Odtiaľto sa rozposielali aj všetky významné dokumenty. Miestnosti dominuje jediný zachovaný autentický predmet – stôl, na ktorom bola 19. septembra 1848 písomne potvrdená Slovenská národná rada. Interiér dotvárajú truhlica, lavica, stoličky a portréty troch najvýznamnejších aktérov revolučných udalostí – Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu.

Záver expozície je vyjadrením úcty a vďaky vdove Kolényovej a jej rodine za nezištnú pomoc, bez ohľadu na možné tragické dôsledky. Je symbolickým pamätníkom s dobovým mobiliárom, rodostromom a textovými informáciami o rodine Kolényovej, o ktorej sa do súčasnosti nezachovalo veľa relevantných správ.

 

Múzeum M.R. Štefánika, Košariská

Múzeum SNR je súčasťou SNM Bratislava

 

Fotogaléria (Fotografie poskytlo Múzeum SNR)


 
Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej


 
 
Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej


 
 
Dom pani Koleniovej

Dom pani Koleniovej


 

4.6. - 31.8.2019  

vystava_stefanik_pozvanka_WEB.jpg

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Generál na javisku

Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. júna o 17. hodine v Múzeu SNR v Myjave.

Výstava Generál na javisku, organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela.

Výstava má ambíciu priblížiť širokému spektru návštevníkov všetkých vekových kategórií jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín a jeho podoby dynamickou a odľahčenou divadelnou optikou, ktorá sa ho snaží priblížiť v demýtizovanej podobe.

Osobnosť M. R. Štefánika (1880 – 1919) v sebe ukrýva atribúty dramatickej postavy. Jeho profesionálny, či osobný život a dejinné zmeny, ktorých sa stal súčasťou aj ich hýbateľom, ho priam predurčujú k námetu pre dramatickú tvorbu a divadlo.
Inšpirácie a impulzy, ktoré do slovenskej kultúry priniesol M. R. Štefánik sú nezastupiteľné. Vstúpil do povedomia širokej verejnosti a dramatické zvraty, ktoré prežil sa prirodzene stávali legendami aj tvorivými podnetmi pre umelcov. Okrem kľúčového podielu na vzniku Československa bol aj významnou renesančnou osobnosťou, ktorá mala vplyv na mnohé oblasti umenia a kultúry. Boli ním inšpirované rozhlasové pásma, romány, divadelné hry či televízne filmy.
Výstava Generál na javisku, ktorá vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, približuje inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré sa nechali priamo inšpirovať osobnosťou M. R. Štefánika. Jeho život a dielo reflektovali inscenácie Baletu Štátneho divadla Košice, Divadla Aréna, Divadla Andreja Bagara v Nitre, Radošinského naivného divadla a Združenia pre súčasnú operu. Ide o diela s odlišnou poetikou, vyjadrovacími prostriedkami aj interpretáciami. Tvorcovia svoj postoj vyjadrili činoherne, tanečne, či formou súčasnej opery. Preto zaujali divákov s rôznymi skúsenosťami a umeleckým vkusom. Fotografie dopĺňajú aj dobové reakcie kritikov na danú inscenáciu. Rôznorodo tak reflektujú M. R. Štefánika, ktorého životný príbeh v mnohom pripomína drámu.
Podujatie sa koná pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika a je súčasťou Roku Milana Rastislava Štefánika.


 

19.6. - 2.9.2019  

70sukien mala.jpg

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Sedemdesiat sukien mala

Výstava prezentuje výber diel slovenských autorov, od začiatku formovania slovenskej moderny až po súčasnosť, nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde galérie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Hlavným námetom vybraných diel je reflexia ženy, ženského postavenia a ženskej ručnej práce v tradičnej ľudovej kultúre.


 

21.7.2019  

139. vyrocie_MRS.jpg

Múzeum M. R. Štefánika, Košariská

Oslavy 139. výročia narodenia generála M. R. Štefánika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom Slovenských národných rád (SNM – MSNR), obcou Košariská a CZ ECAV Košariská – Priepasné pozývajú verejnosť na oslavy 139. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 21. júla 2019 v Košariskách.

V tretiu júlovú nedeľu sa už tradične uskutočnia oslavy výročia narodenia tohto významného štátnika, politika a diplomata v jeho rodnej obci –  Košariská. Celodenný program osláv je pripomenutím Štefánikovho narodenia, plodného života, ale aj nezastupiteľných inšpirácií a impulzov, ktoré priniesol do slovenskej kultúry. 

Celodenný slávnostný program:

09:30 Slávnostné služby Božie, evanjelický kostol, Košariská.

11:00 Slávnostný akt pred rodným domom M. R. Štefánika. 

(Kladenie vencov a kytíc, hymna SR, privítanie prítomných, slávnostné príhovory,   dekorovanie ocenených hostí, hymnická pieseň, prehliadka SNM – MSNR, Múzea M. R. Štefánika)

13:00 Slávnostné otvorenie výstavy Generál na javisku v evanjelickom kostole v Košariskách.

Výstava je organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a SNM – Múzea   Slovenských národných rád v Myjave. Vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika a reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré  vychádzajú zo Štefánikovho života a diela.

13:15  Prednáška Štefánik v divadelných podobách v evanjelickom kostole v Košariskách.

Prednáša prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. Prednáška je spojená s prezentáciou monografie.

15:00  Koncert MUSICA TEMPRIS v evanjelickom kostole v Košariskách.

Výber z diel majstrov chrámovej hudby J. S. Bacha, A. Dvořáka, V. Figuša-Bystrého,    Š. Fajnora v podaní organ – Marta Gáborová, mezzosoprán – Terézia Janeková.

          Spevácky zbor Animatus.

13:00 – 16:30  Scénické prehliadky s M. R. Štefánikom.

Stretnutie modrookého generála s mladou študentkou histórie prenesie návštevníkov v čase do obdobia rokov 1880 – 1919 a poodhalí veľa zaujímavostí zo Štefánikovho súkromia.


 

21.7. - 30.9.2019  

Múzeum M. R. Štefánika, Košariská

Generál na javisku

Miesto: evanjelický kostol v Košariskách
Hlavným cieľom výstavy je predstaviť divadelné inscenácie venované gen. PhDr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Výstava prevádza návštevníka rôznymi typmi predstavení od opery po činohru. Jej súčasťou sú aj kostýmy a predmety, ktoré herci používali počas predstavení.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

7743535

19.7.2019
ÚvodÚvodná stránka