Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra
Galéria Ignáca Bizmayera
Múzeum slovenskej keramickej plastiky

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériami ...

Kontaktné údaje

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, ModraŠtúrova ul. 84, 900 01 Modra
Tel.: +421 33 647 27 65, +421 33 647 29 44
E-mail: mls@snm.sk
Www: www.snm.sk

Otváracie hodiny

Všetky expozície sú otvorené: Utorok - Piatok 8.30 - 16.00
Každú prvú nedeľu v mesiaci (vstup zdarma): 13.00 - 17.00
Apríl - október: otvorené aj v sobotu 9.00 - 15.00

Možnosti vstupu, vstupné

Expozícia Ľudovít Štúr a Galéria Ignáca Bizmayera
riadne vstupné - 3,00 €
zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) - 1,00 €

Pamätná izba Ľudovíta Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky
riadne vstupné - 2,00 €
zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) - 1,00 €

www.snm.sk/?muzeum-ludovita-stura-vstupne

História-popis

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v  v dome č. 84 na námestí v Modre, v ktorom zomrel Ľudovít Štúr.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre bolo dňom 1. januára 2006 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyčlenené zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a začlenené do Slovenského národného múzea v Bratislave.

Expozície

Expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko je druhou stálou expozíciou múzea počas jeho 50-ročnej existencie. Jej súčasťou je aj Pamätná izba na prízemí, kde Ľ. Štúr strávil posledné tri týždne svojho života. Výstavnými prvkami sa snaží priblížiť atmosféru a prostredie, v ktorom sa pohyboval Štúr a jeho súčasníci. Predstavuje odevy, v akých chodili ľudia v mestách po ulici, zvuky ulice, formy cestovania od dostavníkov až po železnicu, spôsoby komunikácie, približuje školu 19. storočia a zariadenie meštianskych domov v Modre v polovici 19. storočia.

Novinkou v múzeu je použitie moderných interaktívnych technológií, ktoré Ľudovíta Štúra prepájajú so súčasnosťou. Zvukové nahrávky predstavia návštevníkom Štúrove prejavy a básne, nové informácie hravou formou poskytnú interaktívne mediálne súbory. Autormi textovej časti expozície sú Dušan Škvarna a Beáta Mihalkovičová, výtvarnú podobu jej dala Soňa Sadílková.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra
Z dejín modranskej keramiky
Expozícia modranskej keramickej výroby v Modre zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári. Okrem hrnčiarstva a džbankárstva vznikala popri tradičnom keramickom sortimente aj bohatá figurálna tvorba, ktorá je v expozícii prezentovaná samostatne.

Galéria Ignáca Bizmayera Modra

V rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera. Bašta, spolu s Hornou bránou a časťou mestských hradieb sú jedinými doteraz zachovanými objektmi z mestského obranného systému, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1610 až 1646, bašta bola postavená po roku 1627 a naposledy zrekonštruovaná koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Galéria bola sprístupnená v roku 1994 a predstavuje výber z diel majstra figurálnej keramickej tvorby Ignáca Bizmayera, ktorého meno je známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ba aj za morom.

Ignác Bizmayer sa narodil v Košolnej pri Trnave, už v detstve sa stretol s vášnivým zberateľom habánskej keramiky Heřmanom Landsfeldom, ktorého pôsobenie v Košolnej ho ovplyvnilo pri výbere životnej dráhy. Vyučil sa v Keramickej škole v Modre, pôsobil ako majster v Slovenskej ľudovej majolike a od roku 1957 sa venuje vlastnej keramickej tvorbe. Výber z jeho diela v bašte predstavuje najmä Bizmayerovu figurálnu tvorbu a keramickú plastiku, vychádzajúcu z ľudového umenia. Očarí nás sviežosť a bezprostrednosť jeho postáv a postavičiek a neuveriteľný zmysel pre drobný detail a vernosť umeleckého zobrazenia.

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava.

Fotogaléria Múzea Ľudovíta Štúra a Múzea keramickej plastiky


 
Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra (foto poskytlo MĽ

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra (foto poskytlo MĽŠ)

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra


 
 
Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra


 
 
Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra


 
 

 
Položky 1-12 z 25
Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra


 
 
Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra


 
 
Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra

Múzeum slovenskej keramickej plastiky SNM, Modra


 
 

 

Výstavy a podujatia

 • Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre

  6.9.2019 31.10.2019
  Výstava predstavuje tvorbu miestnych keramikov. ...
 • Orest Dubay

  22.8.2019 30.9.2019
  Pri príležitosti stého výročia narodenia národného umelca Oresta Dubaya, pripravilo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci s kurátorom PhDr. Ladislavom Skrakom výstavu, ktorá prezentuje výber z jeho tvorby. Orest Dubay je jednou z najznámejších výtvarných osobností moderného slovenského výtvarného umenia. Narodil sa 15. augusta 1919 vo Veľkej Poľane. Do výtvarného života vstúpil v závere štyridsiatych rokov. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave, výtvarne dozrieval pod vedením prof. J. Mudrocha, M. Benku a M Schumanna. V prvých rokoch po oslobodení aktívne pôsobil vo výtvarných spolkoch, najmä v Skupine 29. augusta, ktorá rozvíjala dobový odkaz a ideály Povstania a v spolku Hollar. Už svojimi autorskými prvotinami, civilnými motívmi a lyrizmom voľnej grafickej tvorby, avšak aj expresívnym a desivým vyjadrením vojnovej drámy si Orest Dubay vybudoval svetoznáme umelecké meno. Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov začal pôsobiť aj ako pedagóg na Katedre v ... dubay - pozvánka.jpg
 • Slávnosť hliny – keramická Modra 2019

  6.9.2019 7.9.2019
  Hrnčiarsky jarmok. Súčasťou programu budú tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže a iné zábavné aktivity. ...
 • Hore Modrou maľovaná dlážka

  10.6.2019 31.8.2019
  Výstava predstavuje tvorbu z produkcie Slovenskej ľudovej majoliky, ktorá reflektovala na požiadavku múzea vytvoriť kolekciu keramiky s tradičnými keramickými a ľudovými textami. Kúzlo maľovanej keramiky je tak znásobené vtipnými veršami z hrnčiarskych dielní, modranských pivníc a chotára. Výstava je originálnym príspevkom venovaným festivalu poézie Feliber. ...

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

8111162

18.8.2019
ÚvodÚvodná stránka