Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Štátna vedecká knižnica
Lazovná č. 9, 975 58 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 471 07 70, +421 905 303 593
Obecný úrad Podkonice tel.: +421 48 41 87 838
E-mail: lektor.lhm@svkbb.eu
Www: www.lhmbb.eu
Facebook: https://www.facebook.com/LHMBB/

Otváracie hodiny

Srdečne Vás pozývame na návštevu piatich expozícií.

Tri z nich sa nachádzajú v  budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici:

  • Múzeum – domov múz,
  • Ľudové hudobné nástroje na Slovensku,
  • Bábkarský salón.

Otváracie hodiny: Po – Pia: 10.00 – 17.00 (ohlásené návštevy aj v inom čase)

Pamätná izba Pavla Tonkoviča sa nachádza v Podkoniciach.
Otváracie hodiny: Ut – Pia: 9.00 – 16.00
Návštevu je potrebné dohodnúť vopred (Obecný úrad v Podkoniciach).

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského sa nachádza v Tajove (Tajov 86).
Otváracie hodiny: Ut – Ne: 9.00 – 16.00
Návštevu je potrebné dohodnúť vopred.

Skupinové vstupy do expozícií je potrebné dohodnúť najmenej 2 dni vopred.

Možnosti vstupu, vstupné

Cenník vstupov pre všetky expozície si môžete pozrieť tu:
Podrobný cenník komplet v PDF

Vstup zdarma: držitelia preukazov ZMS, členovia ICOM, držitelia preukazu ZŤP so sprievodom, pedagogický dozor

Bezbariérový prístup: Bezbariérovým prístupom sú vybavené expozície Múzeum – domov múz a Bábkarský salón.

História-popis

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici zriadil Okresný národný výbor v Banskej Bystrici 1. marca 1969 s perspektívnym umiestnením múzea v budove, v ktorej žil, pracoval a zomrel spisovateľ Ján Botto, na Lazovnej ulici č. 11. LHM je v súčasnosti začlenené ako organizačný útvar Štátnej vedeckej knižnice.

Múzeum sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia: polyhistor 18. storočia Matej Bel, v Nemecku pôsobiaci hudobný skladateľ obdobia baroka Ján Francisci a staviteľ nástrojov Michal Búľovský (Bulyowsky), predstavitelia slovenskej literatúry a hudby 19. storočia Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto a Ján Levoslav Bella, spisovatelia 20. storočia Terézia Vansová, Jozef-Gregor Tajovský, Ľudo Mistrík-Ondrejov, František Švantner, Peter Karvaš, Mikuláš Kováč, Štefan Žáry, literárny vedec Alexander Matuška, skladateľ Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Andrej Očenáš, Šimon Jurovský, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a mnohí ďalší.

Pracovníci múzea zverejňujú zbierkový fond prostredníctvom expozícií, tematických a monografických výstav, konferencií a seminárov, prednášok, koncertov, stretnutí s umelcami, vedeckovýskumných úloh, článkov v dennej a odbornej tlači a publikácií. Pripravujú aj špecializované programy pre školy, tematicky zamerané audiovizuálne pásma a videopremietanie. Zbierkové predmety na požiadanie poskytujú záujemcom na študijné a vedecké účely.

Expozície

Múzeum – domov múz

Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z Hudobného, Literárneho a Divadelného salóna. Poskytuje pohľad na významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu. Svojou širokou obsahovou náplňou výrazne obohacuje kultúrnu prezentáciu mesta a je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov. Je možné ju využívať i na rôzne špecializované podujatia (napr. interaktívne programy pre školy, besedy o živote a tvorbe hudobných a literárnych osobností, komorné umelecké programy, koncerty a iné). K dispozícii sú videopremietania podľa požiadaviek návštevníkov, ale aj možnosti uskutočniť tvorivé aktivity s využitím informácií v dotykových paneloch a v interaktívnej stene i rôzne druhy súťaží.

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).

Bábkarsky salón

Expozícia mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, históriu a súčasnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok. Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok, zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať. Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva.

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Expozícia v priestoroch Obecného úradu Podkonice je venovaná histórii a národopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča. Dlhé roky pracoval v košickom a neskôr bratislavskom rozhlase. V Košiciach založil a viedol ľudový inštrumentálny súbor Branisko. V rokoch 1949 – 1950 sa stal spoluzakladateľom a prvým umeleckým vedúcim Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Návšteva expozície je vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s prechádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Expozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi a expozícia tematicky zameraná na slávnu hutnícku minulosť obce Tajov s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov. Návšteva týchto expozícií je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, literárne a iné exkurzie či turistické skupiny.

Putovné výstavy

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v súčasnosti ponúka putovné výstavy, ktoré sa venujú nasledovným témam:
Tibor Andrašovan, Zdenko Mikula, Regionálne rozprávkarky, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Čaro bábok a bábkového divadla, Janko Kupala.

Fotogaléria (fotografie poskytlo Literárne a hudobné múzeum)


 
Budova Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystric

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Budova ŠVK – Literárne a hudobné múzeum

Budova ŠVK – Literárne a hudobné múzeum

Múzeum – domov múz

Múzeum – domov múz

Múzeum – domov múz: Peter Karvaš

Múzeum – domov múz: Peter Karvaš


 
 
Múzeum – domov múz: Terézia Vansová

Múzeum – domov múz: Terézia Vansová

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – fujara, gaj

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – fujara, gajdy, ninera

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – pastierska

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – pastierska kultúra

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – strunové ná

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – strunové nástroje, fujara


 
 
Bábkarský salón - panoráma

Bábkarský salón - panoráma

Bábkarský salón - bábky

Bábkarský salón - bábky

Bábkarský salón – interiér a kolekcia

Bábkarský salón – interiér a kolekcia

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach - prac

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach - pracovňa


 
 
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – hist

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – história a ľudová kultúra Podkoníc

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove - exteriér

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove - exteriér

Pamätný dom J. G. Tajovského – interiér

Pamätný dom J. G. Tajovského – interiér

Pamätný dom J. G. Tajovského – salón Hany Gregorov

Pamätný dom J. G. Tajovského – salón Hany Gregorovej


 
 

 

1.2. - 28.2.2019  

LHM_február 2019.jpg

Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica

Február v múzeu


 

25.3. - 29.3.2019  

LBB 2019.jpg

Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica

Festival Literárna Banská Bystrica

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum spolu s partnermi, kultúrnymi inštitúciami v meste Banská Bystrica, pripravuje pre návštevníkov už XXIII. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica, ktorý je venovaný pamiatke slovenského autora Mikuláša Kováča.

Počas celého týždňa je pripravený bohatý kultúrny program pre každého návštevníka.

Pondelok (25. 3.) odštartuje festival besedou s dcérou Mikuláša Kováča, pani Danou Bugáňovou. Poobedie zas bude patriť stretnutiu s Mariánom Peckom, režisérom, scenáristom a súčasným umeleckým šéfom Bábkového divadla Na rázcestí (BDNR).

Utorok (26. 3.) bude pokračovať besedou so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou a literárno-hudobným pásmom z tvorby banskobystrických autorov. Večer zavŕši predstavenie v BDNR s názvom Hviezdy sú tiché, ktoré prostredníctvom autentických denníkových zápiskov a historických faktov pripomína vojnové obdobie.

V stredu (27. 3.) bude dopoludnie venované umeleckej súťaži v interpretácii literárneho textu a vlastnej tvorbe Kováčova Bystrica. Návštevníci môžu využiť príležitosť na stretnutie s básnikom Miroslavom Kapustom a večer BDNR opäť pripravilo predstavenie – Babie leto. To sa rôznymi optikami pozerá na život a vek ženský (nielen podľa Boženy Němcovej).

Vo štvrtok (28. 3.) si Mikuláša Kováča opäť pripomenieme – poeticko-hudobným pásmom Pod slnkom. Poobedie bude patriť Burze literárnych talentov.

Piatok (29. 3.) zavŕši festival podujatie Kováči umenia, ktoré predstaví banskobystrických umelcov a ich diela. Večer a noc budú už tradične patriť Noci s Andersenom, ktorá je venovaná mladým čitateľom.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

4303623

23.2.2019
ÚvodÚvodná stránka