Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Kontaktné údaje

Muzejné námestie 3, 918 09 Trnava
Tel.: +421 33 551 29 13, +421 33 551 29 14
E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
Www: www.zsmuzeum.sk

Otváracie hodiny

Západoslovenské múzeum (prístupné aj pre imobilných návštevníkov)
Ut – Pia:    8,00 – 17,00
So - Ne:   11,00 – 17,00

Múzeum knižnej kultúry
Zimná prevádzka od 1. novembra do 28. februára na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia     8,30 –15,00 návštevy prosíme objednať
So - Ne   11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy
Letná prevádzka od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia     8,30 –12,30 / 13,00 - 15,00 návštevy prosíme objednať
So - Ne   11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
(budova prístupná aj pre imobilných návštevníkov)
Zimná prevádzka od 1. novembra do 28. februárana objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia    8,30 –15,00 návštevy prosíme objednať
So - Ne   11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy
Letná prevádzka od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia     8,30 –12,30 návštevy prosíme objednať
               13,00 - 14,30
So - Ne   11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

Knižnica a študovňa múzea
Po – Pia     8,00 – 12,00 (prezenčné štúdium pre odbornú verejnosť)

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné: 3,00 €
Študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
Deti do 15 rokov: 1,00 €
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, ktorý sa v Trnave spomína už v roku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Za najstaršiu zachovanú časť je považované stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju. Budova sa stala všeobecnou vojenskou nemocnicou (do roku 1850), neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas 2. svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Po vzniku múzea (v roku 1954) bola pridelená Krajskému múzeu v Trnave.   V súčasnosti tvorí kláštorný komplex budova s dvomi nádvoriami a kostol.

Expozície

Archeologická expozícia
Na západnom Slovensku sa nachádza viacero zaujímavých a významných archeologických lokalít. Najstarším dokladom osídlenia tohto územia je fragment čelovej kosti lebky neandertálskej ženy spred cca 45 000 rokov nájdený pri rieke Váh.

Dejiny Trnavy
Trnava patrí k najstarším mestám v strednej Európe, stala sa prvým slobodným kráľovským mestom na území dnešného Slovenska. Dokladá to privilegiálna listina panovníka Bela IV. z roku 1238.

Gotická Trnava
V ranom stredoveku (11. - 12. storočie) existovali na dnešnom území mesta po oboch brehoch potoka Trnávka najmenej dve osady. Na východnej strane osada Sobota, ktorá dostala meno podľa pravidelných sobotňajších trhov a na západnej strane osada Trnava. V 13.

Kampanologická expozícia
Múzeum získalo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia kolekciu zvonov pochádzajúcich z rôznych lokalít Slovenska. Expozícia, v ktorej sú vystavené má dve časti. V jednej sa nachádzajú zvony z trnavského regiónu. Priamo v Trnave pôsobila od 19.

Klarisky v Trnave
Expozícia Klarisky v Trnave dokumentuje stavebný vývin trnavského kláštora klarisiek a Kostola Nanebovzatia Panny Márie, bežný život sestier rádu svätej Kláry, históriu trnavských klarisiek a ich osudy na pozadí dejinných udalostí Trnavy.  Expozícia je umiestnená v bývalých komunikačných priestor

Krása zašlých čias
V expozícii otvorenej v roku 2007 múzeum sprístupnilo časť zbierok historického fondu. Vystavené sú interiérové celky s dobovým nábytkom a doplnkami od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia.

Ľudová úžitková hrnčina
Už praveký človek si z hliny vyrábal úžitkové predmety. Na Slovensku sa kvalitná hrnčiarska hlina nachádza v neveľkej hĺbke. Jej ťažba poskytovala materiál na výrobu bežného kuchynského riadu, skladovacích nádob, kachlíc, tehál, úľov a pod.

Ľudový odev západného Slovenska
Kroj bol výrazom sociálnych, etnických a konfesionálnych skupín obyvateľstva. Rovnako ako na ostatnom území Európy tak aj na Slovensku svoju podobu nadobudol v druhej polovici 17. storočia. Vznikol a bol používaný v agrárnej spoločnosti, vymizol s nástupom industrializácie.

Oratórium
Pre dodržiavanie prísnej klauzúry nemohli klarisky navštevovať kostol, ktorý bol súčasťou kláštorného komplexu od začiatkov budovania kláštora. Vnútorný chór, ktorý mníšky navštevovali cez bohoslužby bol pristavený počas renovácie objektu v 17. storočí.

Osobnosti športu TTSK
Expozícia Osobnosti športu Trnavského samosprávneho kraja predstavuje výber najvý­znamnejších športovcov, ktorí pochádzajú z  regiónu, alebo v ňom dlhšie pôsobili. Výstava je rozdelená do tematických celkov, ktoré tvoria skupiny osobností podľa druhov športu.

Príroda Malých Karpát
Expozícia je zameraná na flóru, faunu a neživú prírodu západného Slovenska. Vystavené preparáty zvierat žijúcich v tomto regióne sú doplnené o fotografie rastlín a rastlinný materiál. Geologická časť expozície predstavuje typické horniny a paleontologické nálezy zo západného Slovenska.

Sakrálne pamiatky
Naši predkovia prijali kresťanstvo ešte pred príchodom sv. Cyrila a sv. Metoda. Slovensko bolo počas svojich dejín multikultúrne a heterokonfesné. V prezentovanej kolekcii Sakrálne pamiatky sú diela rôzneho pôvodu a rozličných umelecko-historických hodnôt.

Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberateľov
Štefan Cyril Parrák (1887 - 1969) – trnavský cukrár a pekár, nadšený obdivovateľ ľudového umenia a starožitností, ktorý vytvoril rozsiahlu zbierku ľudových a umeleckohistorických pamiatok.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol sa začal budovať s kláštorom hneď po príchode klarisiek do Trnavy. Pôvodne bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii. Bol jednoloďový s rovným ukončením presbytéria. Počas renovácie v 17. stor. ku kostolu pristavili vežu a loď v dvoch podlažiach predĺžili o prízemné refektórium a zvýšené oratórium (chór rehoľných sestier). Bohatú štukovú a reliéfnu výzdobu oratória v roku 1690 realizoval maliar Carlo Antonio Neurone. Z 18. storočia pochádza vstupná kovaná brána osadená v staršom gotickom portáli.
V roku 1996 bolo zreštaurované oratórium a v roku 2006 bol zrenovovaný exteriér veže kostola.

Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár

Budova s expozičnými a výstavnými priestormi zameranými na dejiny knižnej kultúry na Námestí sv. Mikuláša. Depozitáre múzea.
Renesančnú budovu dal v roku 1561 postaviť ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh ako bohoslovecký seminár a kolégium. Ešte nedokončená stavba vyhorela pri požiari v roku 1566. V roku 1590 budovu opravili, ale ako seminár už neslúžila. V rokoch 1619 až 1919 bola útulkom pre starých kňazov. Neskôr sa v nej nachádzala kapitulská knižnica. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola zrekonštruovaná pre Západoslovenské múzeum, ktoré si v nej v roku 1979 zriadilo Múzeum knižnej kultúry. Nachádza sa v nej expozícia a výstavy zamerané na knižnú kultúru ako aj expozícia venovaná životu a tvorbe sochára Williama Schiffera.

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Budova na rovnomennej ulici, ktorú múzeum využíva na expozičné a výstavné účely a časť priestorov prenajíma Hudobné oddelenie knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
Pôvodne baroková stavba bola upravená v polovici 18. storočia ako meštiansky dom. Počas tureckých vojen v nej bola ukrytá uhorská kráľovská koruna. V prvej polovici 20. storočia tu žil a pracoval hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Objekt bol obnovený v rokoch 1994 – 1996 ako polyfunkčná budova s expozíciou venovanou životu a dielu Mikuláša Schneidera Trnavského. V roku 1996 bola verejnosti sprístupnená expozícia Dvorana slávy dobra.

Knižnica múzea

Študovňa a bádateľňa múzea, depozitáre, konzervátorské a reštaurátorské pracovisko. Dielňa múzea a priestory na ubytovanie spolupracovníkov.
Budova sa začala stavať na mieste prízemného meštianskeho domu v roku 1996. V roku 1998 bola do nej premiestnená príručná odborná knižnica slúžiaca pôvodne pracovníkom múzea. Začiatkom roka 2002 bola knižnica sprístupnená aj odbornej verejnosti.

Fotogaléria


 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave


 
 
Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry


 
 
Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry


 
 
Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9071057

15.10.2019
ÚvodÚvodná stránka