Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Muzeum.skHľadať
 
 

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Námestie Maratónu mieru 2, 041 36 Košice
Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

Otváracie hodiny

Máj - Október
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 14.00 - 18.00

November – Apríl
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 13.00 - 17.00

Možnosti vstupu, vstupné

Košický zlatý poklad
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 2,- €
dospelý návštevník: 3,- €
rodinná vstupenka do expozície: 5,- €

Príroda Karpát/ Storočia v umení
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 1,- €
dospelý návštevník: 2,- €
rodinná vstupenka do 1 expozície: 3,- €

Miklušova väznica – Košické storočia – Katov byt
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 1,- €
dospelý návštevník: 2,- €
rodinná vstupenka do expozície: 3,- €

Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho + Stredoveká fortifikácia mesta Košice
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 2,- €
dospelý návštevník: 3,- €
rodinná vstupenka do expozície: 5,- €

Spoločné vstupné Miklušova väznica, Rodošto, Stredoveká fortifikácia
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
dospelý návštevník: 4,-€
rodinná vstupenka: 8,- €

História-popis

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď sa z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Počas 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov. K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi...
Východoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice. Múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách.

V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

Expozície

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD

Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

PRÍRODA KARPÁT

Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Prírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:

  • Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
  • Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
  • Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.

/Hviezdoslavova 3/

STOROČIA V UMENÍ

Spoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.
ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
/Hviezdoslavova 3/

Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom

Projekt „Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom“ je určený predovšetkým pre zrakovo postihnutých návštevníkov Východoslovenského múzea. Jeho cieľom je obohatiť prírodovednú expozíciu múzea o umelecky stvárnené modely skamenelín, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od väčšiny exponátov múzea sú tieto modely voľne prístupné a návštevník si ich bude môcť ohmatať. Tieto modely sú stálou súčasťou expozície a budú slúžiť predovšetkým ako didaktická pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých. Na 8 modeloch predstavíme skameneliny, podmorský svet, či stopy veľkých šeliem v lese. Pre zrakovo hendikepovanú verejnosť ich sprístupníme v piatok 18. decembra o 13.00 v expozícii Príroda Karpát na Hviezdoslavovej 3.
Východoslovenské múzeum, podobne ako iné kultúrne inštitúcie, reaguje týmto projektom na potreby spoločnosti. Nevidiaci a slabozrakí vnímajú svoje okolie predovšetkým pomocou sluchu a hmatu. Z toho dôvodu sú nezriedka obmedzovaní pri spoznávaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Súčasná doba si ale vyžaduje všestranný prístup kultúrnych zariadení s prihliadaním aj na hendikepované skupiny obyvateľstva. Bezbariérový prístup, či používanie Braillovho písma v kultúrnych inštitúciách a na úradoch, sa stáva neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti.
Realizácia projektu sa uskutočnila vďaka finančnej podpore dotačného systému Ministerstva kultúry SR.
/Hviezdoslavova 3/

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT

Príďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor..
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO

Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.
/Hrnčiarska č. 7/

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE

V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

DOM REMESIEL

V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.
/Hrnčiarska č. 11/

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC

Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

Fotogaléria

 


 
Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice - drevený kostolík

Východoslovenské múzeum, Košice - drevený kostolík z Kožuchoviec

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice


 
 
Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice


 
 
Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice


 
 
Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice

Východoslovenské múzeum, Košice


 
 

 
Položky 1-16 z 54

16.11.2017 - 22.4.2018  

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Leopold Horovitz: Stratený – Nájdený / Lost – Found

Kurátorka výstavy a editorka katalógu: Jana Švantnerová
Grafický dizajn katalógu: Eva Kašáková
Výstava k 100. výročiu úmrtia maliara Leopolda Horovitza (1938 – 1917) vznikla v spolupráci Východoslovenského múzea v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

ROZLÚČKA S LEOPOLDOM HOROVITZOM

21. a 22. APRÍLA 2018, od 15:00 do 17:00 
v priestoroch výstavy na Námestí Maratónu mieru 2
Ani sme sa nenazdali a nastal čas rozlúčiť sa s výstavou Leopold Horovitz – Stratený/Nájdený, ktorú sme v spolupráci so Slovenskom národnou galériou v Bratislave slávnostne otvorili 16. novembra 2017. Tento víkend ju budete mať možnosť vidieť poslednýkrát.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli poodhaliť „múzejnú kuchyňu“ plnú faktov, kuriozít a pikošiek s ľuďmi, ktorí pracovali na príprave a realizácii výstavy, katalógu a sprievodných podujatí počas trvania výstavy. Tešiť sa môžete na autorku a kurátorku výstavy PhDr. Janu Švanterovú, PhD. zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave, riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach PhDr. Roberta Polláka, autorov jednotlivých medailónov v katalógu, reštaurátorov z múzea, múzejnú pedagogičku a ďalších.
vstup na podujatie VOĽNÝ

 


 

1.3. - 27.5.2018  

Pozvánka vernisáž Orol krikľavý VSM mail.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2

Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom

Vernisáž výstavy: 1. marec 2018 o 17:00

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Ochrana dravcov na Slovensku pozývajú na výstavu Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom.
Výstava prezentuje život orlov krikľavých od vyliahnutia z vajíčka, cez súboj súrodencov na hniezde a proces kainizmu, po vyletenie mláďaťa z hniezda a migráciu orlov krikľavých do ďalekej Afriky. Na výstave sa dozviete, čo všetko potrebuje ornitológ k sledovaniu orlov, ku kontrole hniezd, k vylezeniu na hniezda, ku krúžkovaniu mláďat, či rôznym ochranným opatreniam, napr. ku stabilizácii orlích hniezd v prírode. Výstava pripomenie ochranu orla krikľavého na Slovensku a v okolitých krajinách. Čo sa deje v orlom hniezde prezradia krátke videá a pripravený je aj filmový dokument z dielne Ochrany dravcov na Slovensku o ochrane orla krikľavého na Slovensku.
Nezabudli sme ani na najmenších návštevníkov, ktorí z pozorovacieho krytu budú môcť nahliadnuť do hniezda, kde orlica stráži mláďa.
Počas trvania výstavy pripravujeme viaceré prednášky pre verejnosť i školské skupiny. Začíname hneď v marci, 7. a 8. marca v doobedňajších hodinách pre vopred ohlásené školské skupiny. Viac informácií o pripravovaných podujatiach nájdete na webových stránkach múzea a sociálnych sieťach.

vstupné: dospelí – 1 €; deti, študenti, dôchodcovia – 0,50 €

 


 

24.4.2018   16:00

100rokov1.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Sto rokov od vzniku Juhoslávie a juhoslovanské pohľady na prvú Československú republiku

Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na prvú zo série prednášok, ktoré sa viažu k pripomienke storočnice vzniku Československej republiky 24. apríla o 16:00 v priestoroch malej zasadačky na Hviezdoslavovej 3 (budova Divízie).

Prednášať budú:
Mgr. Milan Sovilj, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR)
Dr. Stipica Grgić (Katedra histórie Centra kroastických štúdií Univerzity v Záhrebe)

vstup na prednášku bude VOĽNÝ


 

19.5.2018   17:00 - 24:00

Východoslovenské múzeum, košice

Košická noc múzeí a galérií 2018

100. výročie založenia Československa bude nosnou témou tohtoročnej Košickej noci múzeí a galérií. Tie opäť otvoria svoje brány, aby vám odhalili tajomstvá z (nie až takej dávnej) minulosti a vrátili vás do dôb, kedy vznikla Prvá republika, menili sa spoločenské i kultúrne pomery ako i celý svet, Košice nevynímajúc.

Vstupné Košickej noci múzeí a galérií:

dospelí – 2,00 €
deti od 6 do 15 rokov, ZŤP a seniori – 1,00 €
deti do 6 rokov – zdarma
Vstupenky bude možné si zakúpiť v každej zo zúčastnených inštitúcií, pričom sú platné do každej z nich.

Program - 17:00 - 24:00

Východoslovenské múzeum

Historická účelová budova – Námestie Maratónu mieru 2

Ateliér 2008 – výtvarné diela košických umelcov z priestorov HÚB pred revitalizáciou v roku 2008
Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom
Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov – diskusia v priestoroch výstavy spojená s odhaleným „Bradom Pittom“
Storočnica 1.ČSR – komorná výstava s tvorivými dielňami pre deti
Laboratórium sochy – sochanie dnes
Kostolík z Kožuchoviec – sprístupnenie kostolíka na dvore Historickej účelovej budovy

Divízia - Hviezdoslavova 3

Príroda Karpát

Minerály pod lupou – workshop o mineráloch
Zaujímavosti z  prírody – diskusia spojená s premietaním fotografií a prezentácií
Príbeh ametystu – cesty a príbehy nerastov sú tajomné

Storočia v umení

Posaďte sa prosím – inscenovaná medzivojnová reštaurácia
Mesto vtedy a dnes – fotomontáže košického fotografa G. Bodnára
Hudba v rokoch 1918-1938 – započúvajte sa do skladieb slovenských a českých skladateľov medzivojnového obdobia
Išla by na taňec, aľe naco – rýchlokurz ľudového tanca. Doneste si časť kroja a my vás naučíme tancovať.
Čajovňa a bylinkáreň – návšteva historickej lekárne

Miklušova väznica – Pri Miklušovej väznici 10

Mikluš, či Miklóši? Vážne aj veselé rozprávanie o košických katoch.
Bylinkárky – pestrá ponuka liečivých rastlín a životabudičov pre zdravých aj chorých
U dvoch čarodejníc – prezentácia čarodejníckych rekvizít so sladkým prekvapením
Poďte sa s nami báť – strašidlá múzea ožívajú...

Katova bašta – Hrnčiarska 7

Rodošto – prehliadka expozície s prezentáciou pohľadníc prevozu pozostatkov Františka II. Rákocziho
Kazematy – prehliadka expozície


 
Páči sa vám nová stránka?
 
 
95%

 
 
 
5%

 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

711564

20.4.2018
ÚvodÚvodná stránka