Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Muzeum.skHľadať
 
 

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Mestský hrad
Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok

Tel.: +421 52 452 26 19, +421 52 428 00 72
Mobil - lektori: +421 918 742 726, +421 918 744 840
E-mail: lektori@kezmarok.com
Www: www.kezmarok.com

Otváracie hodiny

Kežmarský hrad:

október-apríl: Po-Pi vstupy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
máj - september: Po-Ne vstupy 9:00, 10:00, 11:00 , 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
poznámka : veľké skupiny sa musia 2-3 dni dopredu objednať

Meštiansky dom: expozícia Expozícia meštianskej bytovej kultúry

október-apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00
máj-september: Po-Ne 9.00 - 17.00

Možnosti vstupu, vstupné

Kežmarský hrad

Dospelí: 3,00 €
Deti do 15 rokov: 1,00 €
Študenti nad 15 rokov: 1,50 €
Dôchodcovia: 2,00 €

Expozícia veteránov

Dospelí: 2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 1,00 €

Výstavy v Meštianskom dome

Dospelí: 0,60 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 0,30 €
Prístup pre vozičkárov: ÁNO do Expozície veteránov

História-popis

Múzeum v KežmarkuSnahy o založenie múzea v Kežmarku siahajú do druhej polovice 19. storočia. Vtedy v roku 1873 vznikol z iniciatívy kežmarských mešťanov a milovníkov prírody Uhorský karpatský spolok - jedným z jeho cieľov bolo vybudovať vlastné múzeum.
Za budúci objekt múzea bol vytypovaný hrad - pôvodne gotická stavba, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1463. V 15. - 17. storočí sídlili v hrade rodiny Zápoľský, Lasky, Rueber a napokon štyri generácie rodiny Thököly, ktoré sa postarali o veľkolepú renesančnú prestavbu hradu a o postavenie barokovej kaplnky. Odchodom posledných majiteľov hradu objekt spustol a z pôvodného zariadenia hradu sa nič nezachovalo. O živote jeho majiteľov sa zachovalo len niekoľko povestí. V roku 1702 sa dostal hrad do vlastníctva mesta, ktoré ho využívalo na rôzne účely; viaceré hradné trakty v 18. storočí vyhoreli a viac sa neobnovili. V 19. storočí boli v hrade umiestnené rôzne výrobné dielne, podniky a inštitúcie.

Ak sa malo plánované múzeum umiestniť v hrade, bolo ho treba opraviť a pre potreby múzea aj prispôsobiť. Mesto Kežmarok však na opravu a úpravu hradu peniaze nemalo a tak vznikli postupne múzeá inde - vo Veľkej, Poprade i Levoči.

Ďalšie snahy o založenie kežmarského múzea sa objavili pred I. svetovou vojnou a po jej skončení a vzniku I. Československej republiky sa obyvateľstvo Kežmarku národnostne zmenilo - odsťahovalo sa hlavne obyvateľstvo maďarskej národnosti. V roku 1926 sa v kežmarskom týždenníku Karpathen-Post objavila ďalšia výzva na založenie múzea a tentoraz našla veľkú odozvu aj vo vrchnosti mesta. Mestské zastupiteľstvo dňa 28. decembra 1926 schválilo založenie mestského múzea. Po mnohých peripetiách sa konečne dňa 31. mája 1931 otvorilo vo vstupnej veži hradu múzeum, v ktorom prevažovali zbierky spoločenskovedného charakteru, dokumentujúce život mesta a blízkeho okolia.

Úspešný rozvoj múzea zabrzdilo obdobie II. svetovej vojny - v roku 1943 sa expozície uzavreli. Do hradu sa usadilo nemecké komando a po potlačení SNP sa časť hradu zmenila na väznice pre partizánov a civilov - dvadsať z nich bolo v septembri 1944 na nádvorí hradu zastrelených. Pri prechode frontu utrpelo aj vnútorné zariadenie múzea - rozkradli sa hlavne predmety drobnejšieho charakteru. Nie je však vylúčené ani to, že sa evakuovali do Nemecka podobne ako mestský archív.

Aj po II. svetovej vojne došlo v meste k zmene obyvateľstva - odišli takmer všetci občania nemeckej národnosti. V roku 1946 sa časť hradných priestorov zmenila na zberný tábor občanov nemeckej národnosti, ktorí museli odísť v rámci odsunu.

Dňa 3. augusta 1947 sa múzeum opäť otvorilo. Začiatkom 50. rokov bolo v múzeu sprístupnených celkove 9 miestností: obsahovali exponáty z oblasti spoločenských vied (cechy a remeslá, bytový interiér, numizmatika, výtvarné diela, pamiatky po miestnom streleckom spolku, národopis atď.), ale i prírodných vied (mineralógia, zoológia atď.) Tento inventár ostal rovnaký v podstate ďalších 20 rokov.
Priestory hradu boli stále viac v dezolátnejšom stave a vyžadovali si generálnu opravu. Jedným z hlavných argumentov opravy bola aj skutočnosť, že návštevnosť v múzeu mala z roka na rok stúpajúcu tendenciu. Pred opravou hradu bolo však potrebné z jeho priestorov vysťahovať cudzích užívateľov - sklady textilu, zeleniny, stavebnín a rôzne kancelárie.

Rekonštrukčné práce začali v roku 1962 búracími prácami - likvidovali sa novšie prístavby na nádvorí hradu a neskôr i v okolí hradu. Oprava trvala do mája 1985 a vyžiadala si náklady vyše 22 miliónov korún. No aj počas opravy boli pre návštevníkov postupne otvárané viaceré expozície. Múzeum sa po oprave stalo užívateľom celého hradného areálu okrem pivníc, ktoré slúžili reštauračným účelom.

V roku 1972 získalo múzeum do správy zrekonštruovanú baštu mestského opevnenia, ktorú využívalo ako depozitár. V roku 1976 sa stalo múzeum vlastníkom dvoch meštianskych domov na Hlavnom námestí č. 55 a na Ulici. Dr. Alexandra 11. Oba domy prešli potrebnou generálnou opravou.

V súčasnosti má múzeum tieto objekty: dva meštianske domy a hrad s prístavbou.

Sídlom múzea je Kežmarský hrad s netypickou polohou takmer v strede mesta.

Expozície

Archeologická expozícia v hlavnej budove čerpá z archeologických nálezov na kežmarských a ďalších spišských lokalitách.

Expozícia Radničná miestnosť

Expozícia cechov a remesiel

Expozícia historických zbraní

Expozícia Kežmarský strelecký spolok je unikátnou prezentáciou dejín spolku z rokov 1510 až 1945.

Samostatná expozícia je venovaná Spolku spišských lekárov a lekárnikov a Životu a dielu MUDr. Vojtecha Alexandra.

Expozícia "Rodina Thököly"

Expozícia Dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí dokumentuje hlavne kultúrne, školské a literárne tradície.

Expozícia Historické portréty zo zbierok múzea čerpá z bohatého obrazového fondu múzea.

Expozícia Kežmarok a Vysoké Tatry

Expozícia veteránov v hrade

Prehliadka vyhliadkovej veže a hradnej kaplnky

Ďalšie služby:

 • vyučovacie hodiny dejepisu týkajúce sa aj dejín Kežmarku a jeho kultúrnych pamiatok,
 • vyučovanie hodiny zamerané na umenie,
 • tvorivé dielne pre deti spájajúce sa s Vianocami a Veľkou nocou,
 • predaj pohľadníc a odborných publikácií,
 • poskytovanie priestorov pre koncerty, kongresy a iné podujatia,
 • prenajímanie kaplnky na civilné sobáše.

Expozícia Expozícia meštianskej bytovej kultúry je umiestnená v meštianskom dome na Hlavnom námestí 55. Prezentuje sa v nej meštiansky bytový interiér charakteristický pre spišský región v jeho rôznych vývojových formách.
Tel.: +421 52 452 29 06
október-apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00
máj-september: Po-Ne 9.00 - 17.00

FOTOGALÉRIA HRADU A EXPOZÍCIÍ


 
Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku


 
 
Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku


 
 
Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku


 
 

 
Položky 1-12 z 50

12.4. - 18.5.2018  

Jubilanti.jpg

Múzeum v Kežmarku - Výstavná sieň múzea

Jubilanti

Vernisáž výstavy 11. apríla o 16:00

Výstava prác jubilujúcich autorov Klubu kežmarských výtvarníkov.


 

6.5.2018  

Akcia-20180506-OtvorenieLetnejTuristickejSezony.jpg

Múzeum v Kežmarku

Otvorenie letnej turistickej sezóny

KEDY & KDE: 6. mája 2018 Kežmarský hrad

 • hlavný program začína o 13:00 na nádvorí hradu
 • večerný koncert začína o 17:00 v kaplnke hradu

VSTUPNÉ:

 • do areálu hradu na hlavný program ZADARMO
 • expozície hradu za symbolické 1 €

ÚČINKUJÚ:

 • Kúzelník TALOSTAN, ktorý predvedie aj bublinovú show,
 • COHORS skupina historického šermu z Prešova,
 • Sokoliari MAJSTRA VAGANA,
 • DFS Maguráčik,
 • Tanečná skupina BRILANT,
 • Flašinetár
 • Súkromná spojená škola Biela Voda.

Sprievodné podujatia: tvorivé dielne - výroba šperkov, skákací hrad.


Program na nádvorí Kežmarského hradu:

 • 13:00-13:10 - Čestná salva (Cohors - skupina historického šermu)
 • 13:10-13:20 - Príhovory hostí
 • 13:20-13:40 - Dobová ukážka bojov (Cohors - skupina historického šermu)
 • 13:40-14:10 - Kúzelnícka show (Kúzelník Talostan)
 • 14:10-14:40 - Sokoliari „Majstra Vagana"
 • 14:40-15:00 - Tanečné vystúpenia (Tanečná skupina Brilant)
 • 15:00-15:30 - Dobová ukážka bojov (Cohors - skupina historického šermu)
 • 15:30-15:50 - Bublinová show (Kúzelník Talostan)
 • 15:50-16:05 - Módna prehliadka (Súkromná spojená škola Biela Voda)
 • 16:05-16:30 - Folklórne vystúpenie (DFS Maguráčik)
 • 17:00 - Koncert klasickej hudby v hradnej kaplnke (ZUŠ - Spišská Belá)

V rámci podujatia pripravilo mesto Kežmarok s partnermi:

 • Cyklistické preteky pre deti, juniorov a dospelých s otvorením oddychovej zóny na cyklochodníku Kežmarok - Strážky, registrácia od 8:30 h pri Hájovni.
 • Bezplatnú autobusovú dopravu z Popradu do Kežmarku k hradu so zastavením na autobusových zastávkach po trase.
  • Odchod: Poprad parkovisko pri Bille o 12:00 a o 12:45 h.
  • Odjazd: do Popradu od hradu o 17:30 h.
  • Presné časy odchodov nájdete na www.kezmarok.sk.
 • Bezplatné prehliadky historických objektov vrátane lyceálnej knižnice. Prihlásiť sa môžete v autobuse alebo v Kežmarskej informačnej agentúre tel.: 052 449 21 35, e-mail: info@kezmarok.sk
 • Bezplatnú výuku golfu a iné prekvapenia v areáli Royal Valley v Malom Slavkove od 15:15 h, odchod od hradu autobusom o 15:00 h.

 

16.5.2018  

Múzeum v Kežmarku

Stredoveký deň na hrade

Na začiatok prázdnin ponúkame deťom a ich rodičom stráviť príjemný deň na Kežmarskom hrade v stredovekom duchu, ktorý bude spojený s bohatým kultúrnym programom, súťažami, hrami a vystúpením sokoliarov.


 

16.5.2018  

Múzeum v Kežmarku

Noc literatúry

Celoeurópske podujatia zamerané na prezentáciu súčasnej literárnej tvorby na netradičných miestach.


 

23.5. - 20.6.2018  

Múzeum v Kežmarku - Výstavná sieň múzea

Výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy v Kežmarku

Výstava prác žiakov ZUŠ ul. Petržalská v Kežmarku.


 

28.5. - 31.5.2018  

Múzeum v Kežmarku

Rozprávky na hrade

Návštevníci hradu aj tento rok môžu zažiť rozprávkový príbeh na Kežmarskom hrade vďaka prekrásnym scénkam, nádhernej výprave a nezabudnuteľným hereckým výkonom ExTeatra z Ľubice.


 

22.6. - 31.8.2018  

Múzeum v Kežmarku - Výstavná sieň múzea

Sviatok kultúry a vzájomnosti

Každoročné podujatie s medzinárodnou účasťou je venované kultúrnemu dedičstvu karpatských Nemcov. Začiatok podujatia je tradične vo výstavných priestoroch múzea, kedy je sprístupnená tematická výstava venovaná kultúre karpatských Nemcov.


 

6.7. - 8.7.2018  

Múzeum v Kežmarku

Divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade

Reprízované rozprávky na hrade aj večerné divadelné predstavenia pre dospelých návštevníkov spríjemnia prázdninové dni počas festivalu Európskeho ľudového remesla.


 

3.8.2018  

Múzeum v Kežmarku

Le nuove musiche

Unikátny koncert na Slovensku, ktorý sa uskutoční v obrazárni hradu. Vystúpia 7 vynikajúci umelci ( 3 zo zahraničia), ktorí tento rok budú účinkovať aj v Slovenskej filharmónii. 2 soprány, barokové husle, arpa doppia, viola da gamba, baroková gitara.


 

7.9.2018  

Múzeum v Kežmarku

Zlatý vek gitary

Koncert z diel Mozarta a Schuberta v hradnej kaplnke, kde okrem huslí, tenora a romantickej gitary vystúpi aj vynikajúca slovenská speváčka Michaela popik- Kušteková.


 

12.9. - 30.11.2018  

Múzeum v Kežmarku - Výstavná sieň múzea

Kežmarok v období I. Československej republiky

Výstava organizovaná pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatnej ČSR zachytáva najpodstatnejšie udalosti v Kežmarku v rokoch 1918 – 1938.


 

4.12.2018 - 30.1.2019  

Múzeum v Kežmarku - Výstavná sieň múzea

Časokrásny svet v obrazoch

Autorská výstava cestovateľa a fotografa – Miloša Greisela.


 
Páči sa vám nová stránka?
 
 
95%

 
 
 
5%

 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

753110

26.4.2018
ÚvodÚvodná stránka