Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

Informácie

OvZP - zmluvy, faktúry, objednávky

Otváracie hodiny

pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
sobota: zatvorené
nedeľa: 13:00 - 18:00

História-popis

Záhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Maliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj niekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Maliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil do autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Expozície

Majestátna neskorobaroková budova, v ktorej galéria sídli má v priľahlom parku štyri sochárske diela, ktoré tvoria stálu exteriérovú expozíciu inštitúcie. Sú výsledkom dvoch ročníkov sochárskych sympózií realizovaných v roku 2009 a 2014 v kurátorskej koncepcii Mgr. Dany Janáčkovej.

Milan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cmMilan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm
Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva.
Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

 

Miroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cmMiroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm
Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky.
Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami.
Meditatívno – lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše.
Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

 

Zdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cmZdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm
Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až giacomettiovsky krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou citovou aj pocitovou základňou.
Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

Ľubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cmĽubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cm
Samotnej témy sa autorka zhostila cez prizmu vizuálneho symbolu. Tvaroslovie jej sujetového výberu vychádza z prírody, konkrétne z rastlinnej ríše. Priestorovo otvorená hmota hornej časti, vo vnútornej strane s výrazným plastickým reliéfom, evokuje tvar semienka slnečnice a svojím prevedením zároveň plní aj funkciu úžitkovú ako krmidlo pre vtáky. Tento hraví príbeh stavia na jednoduchom geste, individuálnej úvahe, poézii i rukopise s dominantným vyznením prírodného dreveného materiálu.

Galéria celoročne organizuje odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne.

Digitalizácia

Akvizičná činnosť Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v roku 2018

Koreszka - Krajina s mostom (akvizícia 2018)Vo svojej akvizičnej činnosti v roku 2018 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici získala do svojich zbierok  kúpou jedno dielo, obraz Július Koreszka Krajina s mostom, okolo 1930, olej, lepenka, 36.9 x 45.7 cm pochádzajúce z maliarovho vrcholného bratislavského tvorivého  obdobia. Uvedenú akvizíciu podporil Fond na podporu umenia so spolufinancovaním Trnavského samosprávneho kraja.

Fotogaléria


 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici


 
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku


 
 
Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku


 
 
Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku


 
 

 

9.8. - 29.9.2019  

restless.png

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

František Bohunický: rest/less

Výstavný projekt rest/less je prierezom tvorby sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorý sa programovo pohybuje na poli klasického sochárstva s parciálnymi presahmi smerom k interaktívnym objektom. Ide v poradí o jeho tretiu samostatnú výstavu, avšak najkomplexnejšiu z pohľadu rozsahu prezentovaných prác. Ambíciou projektu nie je podať ucelenú správu o vývoji jeho doterajšieho výtvarného jazyka. Snaží sa ukázať výtvarný proces ako introspektívny akt, v ktorom jednotlivé témy, motívy a žánre autor chápe ako individuálne aj kolektívne, neustále aktualizované symptómy každodenného života. Následne ich uchopuje ako ideové prefabrikáty, čím sa socha v jeho podaní stáva niekedy organickou, inokedy tvarovo exaktnou konštrukciou pre daný význam. Tento princíp definuje koncepciu výstavy prostredníctvom jednotlivých okruhov bez chronologickej postupnosti, či striktného časového ukotvenia.

Názov výstavy v sebe kumuluje dva tvorivé autorské princípy. Na jednej strane nepokojná, neustále rozvažujúca povaha autora (restless), na strane druhej deficit odpočinku (rest less) ako výsledok manuálnej práce a rodičovských povinností. Tieto (ne)umelecké aspekty definujú autorovu individuálnu mytológiu, ktorá je zreteľná ex-post, teda nie programovo ako ideový rámec. Konfrontuje ju so súčasnou názorovou uniformitou, vykalkulovanou (ne)autenticitou skrývajúcou sa za koncept, pričom ako nástroj využíva klasické sochárske tvaroslovie založené na lapidárnych formách a kvalitnom technickom prevedení. Socha v prípade Františka Bohunického teda predstavuje prostriedok konzervovania vlastnej pamäťovo - časovej osi s výraznými prvkami sebairónie, avšak nie v podobe nezúčastneného nosiča idey, skôr naznačuje možnosti kreovania súčasných archetypálnych sochárskych foriem.

Napriek voľne definovanej koncepcii výstavy je možné vysledovať jednotlivé, skôr formálne sa odlišujúce okruhy. Tieto stoja v podobe akéhosi indexu v zmysle ukazovateľa nestálych hodnôt v pomere k určitému počiatočnému / základnému stavu. Ide o nasledovné okruhy:

1. Neoklasická figurácia - motívy ľudských figúr aktualizované o symboly, či logotypy ako reflexie súčasnej doby, nadobúdajú charakter špecifických ikonografických tém (Moje pravidlá, Chyba výchovy, Pomník každej doby,...).

2. Hmotovo - objemové štúdie - vizualizácia partnerských, medziľudských a rodinných vzťahov formou ich abstrahovania do podoby geometricko - konštruktivistických foriem (Ego, Transformácia rodiny,...)

3. Komorná plastika - malé formáty, štúdie, rekonfigurovateľné diela s témou sexuality, rodiny a výchovy ( Zapadačka, Army family, Čierne dni,...)

4. Interaktívne diela - sociálne a národne-kritické témy. Diela určené pre priamu intervenciu návštevníka výstavy (Slovensko slovákom, Buchar,...).

Záverečným (meta)okruhom výstavy je ironizujúci enviroment, štylizovaný „ateliér“ autora, ktorý prezentuje prvky bežnej domácnosti, postprodukčne dotvorené autorským zásahom, v ktorom pracuje s kresebnými návrhmi svojich detí. Symbolicky tak uzatvára výstavu Františka Bohunického v polohe „cynického“ dizajnu, ktorý autor kreuje vo výnimočných chvíľach odpočinku (finally rest ).
Filip Krutek 

Mgr. art. František Bohunický (*1983)
Vzdelanie:
2008 – 2010 VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo, ateliér doc. Jána Hoffstädtera 2004 – 2008 VŠVU v Bratislave, odbor sochárstvo, ateliér prof. Juraja Meliša
2003 – 2004 AVU v Banskej Bystrici, odbor sochárstvo

Výber z výstav:

2018 Deforma, Trnava, Galéria Jána Koniarka
2017 Socha a objekt, Bratislava, Grassalkovichova záhrada
2016 Socha piešťanských parkov, Galéria Fontána
2015 Varuj!, City surfer office, Praha 2015, autorská výstava s Martinom Piačekom
2014 Guláš, Galéria Statua, Bratislava. Výstava absolventov sochárskeho ateliéru prof. Juraja Meliša
2014 2 zo 17, Galéria Statua, Bratislava, autorská výstava s Jurajom Rattajom
2014 Trenčín 2014 – socha, GMAB Trenčín, kolektívna výstava slovenskej komornej plastiky
2013 Visual inspiration and personal quests, Moskva, Riga, Tallin, Tampere, kolektívna výstava súčasného slovenského umenia
2010 Sochy, Fine Art Gallery, Bratislava, samostatná výstava

Fotografie z otvorenia výstavy

František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less František Bohunický: rest/less


 

21.9. - 22.9.2019  

hlavný_plagát_dekd_2019.jpg

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici v rámci podujatí k DEKD 21. a 22. septembra 2019 v čase od 13:00 do 18:00 ponúka voľný vstup pre všetkých návštevníkov galérie.

Zároveň bude pripravený i odborný sprievod k prebiehajúcej výstave bratislavského sochára Františka Bohunického Rest/less v kurátorskej koncepcii Mgr. Filipa Kruteka.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

8535928

17.9.2019
ÚvodÚvodná stránka