Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

Informácie

OvZP - zmluvy, faktúry, objednávky

Otváracie hodiny

pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
sobota: zatvorené
nedeľa: 13:00 - 18:00

História-popis

Záhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Maliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj niekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Maliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil do autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Expozície

Majestátna neskorobaroková budova, v ktorej galéria sídli má v priľahlom parku štyri sochárske diela, ktoré tvoria stálu exteriérovú expozíciu inštitúcie. Sú výsledkom dvoch ročníkov sochárskych sympózií realizovaných v roku 2009 a 2014 v kurátorskej koncepcii Mgr. Dany Janáčkovej.

Milan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cmMilan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm
Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva.
Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

 

Miroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cmMiroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm
Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky.
Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami.
Meditatívno – lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše.
Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

 

Zdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cmZdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm
Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až giacomettiovsky krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou citovou aj pocitovou základňou.
Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

Ľubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cmĽubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cm
Samotnej témy sa autorka zhostila cez prizmu vizuálneho symbolu. Tvaroslovie jej sujetového výberu vychádza z prírody, konkrétne z rastlinnej ríše. Priestorovo otvorená hmota hornej časti, vo vnútornej strane s výrazným plastickým reliéfom, evokuje tvar semienka slnečnice a svojím prevedením zároveň plní aj funkciu úžitkovú ako krmidlo pre vtáky. Tento hraví príbeh stavia na jednoduchom geste, individuálnej úvahe, poézii i rukopise s dominantným vyznením prírodného dreveného materiálu.

Galéria celoročne organizuje odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne.

Digitalizácia

Akvizičná činnosť Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v roku 2018

Koreszka - Krajina s mostom (akvizícia 2018)Vo svojej akvizičnej činnosti v roku 2018 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici získala do svojich zbierok  kúpou jedno dielo, obraz Július Koreszka Krajina s mostom, okolo 1930, olej, lepenka, 36.9 x 45.7 cm pochádzajúce z maliarovho vrcholného bratislavského tvorivého  obdobia. Uvedenú akvizíciu podporil Fond na podporu umenia so spolufinancovaním Trnavského samosprávneho kraja.

Fotogaléria


 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici


 
 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku


 
 
Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku


 
 
Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku

Galéria Júliusa Koreszku


 
 

 

10.10. - 24.11.2019  

obraz01.jpg

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica

OBRAZ, Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku, FVU AU v Banskej Bystrici

Kurátor: Božena Juríčková, Ľudovít Hološka

V širokospektrálnom zábere maliara, ilustrátora, výtvarného teoretika či kurátora prof. Ľudovíta Hološku zaujíma mimoriadne postavenie  pedagogická práca, ktorej sa viac-menej nepretržite venuje od polovice 70. rokov minulého stor. Pôsobil na viacerých vysokoškolských výtvarných učilištiach v Trnave a Bratislave, ale napr. i v poľskej Toruni na Univerzite Mikuláša Kopernika alebo vo Florencii, kde organizoval medzinárodné študentské workshopy. Dôležitú kapitolu predstavuje jeho účinkovanie na bratislavskej VŠVU, kde v období rokov 1988 – 2008 zastával viaceré posty. V roku 2001, krátko po založení školy, zakotvil na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tu okrem ďalších aktivít a vysokých akademických funkcií (prorektor AU) viedol a až dodnes vedie ateliér klasických maliarskych disciplín. V priebehu uplynulých 18 rokov ateliér absolvovalo na rôznom stupni štúdia vyše 60 domácich resp. zahraničných študentov.

Táto osobitá sféra jeho pedagogickej práce však doteraz  zostávala akosi izolovaná, redukovaná  na samotné akademické prostredie bez výraznejšej verejnej odozvy. Práve na túto skutočnosť reaguje i najnovší výstavný projekt Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Jeho zámerom je na príklade diel doterajších absolventov Hološkovho ateliéru na FVU AU v Banskej Bystrici definovať špecifikum a tiež postavenie ateliéru v kontexte súčasného slovenského umenia.

Študijný program Ateliéru klasických maliarskych disciplín predstavujú všetky maliarske žánre – krajina, zátišie, portrét, figurálna i abstraktná maľba. Imperatívom v tomto vzdelávacom procese je OBRAZ, jeho jazyk, artikulácia a princípy, možnosti, významy. Zameranie možno klasifikovať ako tradičný proces konštituovania špecifických kódov, individuálnej výtvarnej výpovede, ktorej síce predchádza hlboká  intelektuálna, senzuálna či emocionálna skúsenosť resp. poznanie, ale ktorá má pritom otvorené pole jazykových, optických, technických, sémantických, psychických možností umeleckej reflexie, koncentrovaných v obrazovej ploche. Jednoznačne akcentovaná je osobná voľba a autentickosť, nezávislá na rutinérskych, klišéovitých či fetišizovaných pózach. V tomto zmysle sa z hĺbky poznania rodia i nové kvalitatívne vrstvy. A v tejto premise, v osobitej metodike vzdelávacieho procesu,  pramení i signifikantný faktor, jedinečnosť Hološkovej pedagogickej koncepcie. Výsledky viacerých jeho žiakov v rámci konfrontácií mladej maliarskej scény napokon hovoria jasnou rečou.

Prezentácia 46 absolventov ateliéru prof. Ľudovíta Hološku v sugestívnych priestoroch Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici, ponúkajúca široké názorové spektrum individuálnych programov,  dokumentuje pedagógom prízvukované kritériá, rešpektujúce poznanie a poznávanie, individuálnu tvorivú úvahu, ale aj pokoru i sebadisciplínu. Výstava je poctou umelcovi – pedagógovi, samotným mladým tvorcom, ale v neposlednom rade i maľbe a obrazu ako takému.


 

Záhorská galéria Jána Mudrocha - fotografie z aktuálnej výstavy

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ


 
 
OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ


 
 
OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ

OBRAZ


 
 
OBRAZ

OBRAZ


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9088729

16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka