Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Tekovské múzeum v Leviciach

Tekovské múzeum v Leviciach

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

tml700rokov.jpgSv. Michala 40, 934 69 Levice
Tel.: +421 36 631 21 12, +421 36 631 28 66
E-mail: tmlevice@nextra.sk
Www: www.muzeumlevice.sk

Otváracie hodiny

November - Marec Po - Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 16.00
Apríl, Máj, Október Po - Pi 9.00 - 16.00, So, Ne 10.00 - 16.00
Jún - September Po - Pi 9.00 - 18.00, So, Ne 10.00 - 18.00
Podľa požiadaviek aj mimo otváracie hodiny. Je potrebné nahlásiť sa na riaditeľstve Tekovského múzea v Leviciach ul. Sv. Michala 40, 934 69 Levice v čase 8.00 - 16.00  (t. č. +421 (0)36 6312 112)

Možnosti vstupu, vstupné

tml2016exp.jpgSTÁLA EXPOZÍCIA: Kapitánska budova v hradnom areáli
Archeológia - História hradu - História lekárnictva
Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev
Vstupné: deti, dôchodcovia 1 € , dospelí 2 €
Služby: lektorský výklad, možnosť vyučovacích hodín, odborné prednášky (objednať na t. č. +421 36/6312 112 v časovom predstihu 14 dní ), predaj publikácií vydávaných múzeom, predaj propagačného materiálu a suvenírov.
 
VÝSTAVY: Dobóovský kaštieľ a Kapitánska budova v hradnom areáli
Vstupné: na jednu výstavu deti, dôchodcovia 0.30 € , dospelí 0.60 €
 
Fotografovanie vo výstavných a expozičných priestoroch: 3,- €
Natáčanie videozáznamu vo výstavných a expozičných priestoroch: 3,- €

Svadobné fotografovanie v hradnom areáli Tekovského múzea:
- počas otváracích hodín 5,- €
- mimo otváracie hodiny 10,- €

Natáčanie svadobného videozáznamu v hradnom areáli Tekovského múzea:
- počas otváracích hodín 5,- €
- mimo otváracie hodiny 10,- €

Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne do stálej expozície

História-popis

Tekovské múzeum - Kapitánska budova (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu v roku 1927 svoju rozsiahlu zbierku. Múzeum potom postupne dopĺňalo túto zbierku archeologických a národopisných predmetov, obrazov, rodinného archívu a kníh. Prvým sídlom múzea bolo druhé poschodie mestského domu, kde prvý správca múzea, profesor učiteľského ústavu v Leviciach Eugen Kriek, v priebehu jedného roka nainštaloval aj prvú expozíciu pod názvom Nécseyho izba. V priebehu ďalších rokov sa zbierka múzea postupne rozrastala o dary obyvateľov mesta a širokého okolia, škôl a rôznych inštitúcií. Najväčším prínosom pre múzeum v tomto období boli muzeálne pamiatky bývalého piaristického gymnázia a zbierky od afrického cestovateľa Kolomana Kittenbergera, rodáka z Levíc.

Levický hrad (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach sídli od roku 1958 v Kapitánskej budove, kde boli do roku 1982 stále expozície vlastivedného charakteru. Od roku 1982 - 1998 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia budovy. 15. mája roku 2001 v nej bola otvorená 1. časť stálej expozície venovaná histórii lekárnictva a hradu a daná do prevádzky Galéria Jozefa Nécseyho, ktorá je vstupnou bránou do stálej expozície. Postupne boli pre verejnosť otvorené stále expozície venované archeologickým lokalitám v regióne, spoločenskému životu v meste Levice a remeslám, Augustu 1968 prostredníctvom fotografií Ladislava Bielika a Ľudovému odevu.

Od roku 1987 sa využíva pre potreby múzea aj Dóboovský kaštieľ, v ktorom sa organizujú rôznorodé výstavy. Tento kaštieľ dal postaviť v roku 1571 na Tekovské múzeum (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)dolnom nádvorí gotického hradu z konca 13. a začiatku 14. storočia, župan Tekovskej stolice Štefan Dobó.
Múzeum vlastivedného charakteru sa v rámci špecializácie zameriava na národopisný a prírodovedný výskum. Zbernou oblasťou pre prírodné vedy je územie východnej časti Podunajskej pahorkatiny, Štiavnické vrchy, juhozápadné svahy Pohronského Inovca a západné svahy Krupinskej planiny, pre národopis vymedzuje zbernú oblasť územie južnej časti bývalej Tekovskej župy a západného Hontu.

Levický hrad - história

Levický hrad (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Levický hrad bol postavený v druhej polovici 13.-teho storočia na skalnej vyvýšenine nad močaristým územím. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti v Hronskom Beňadiku a do stredovekých banských miest. Hrad často menil majiteľov, ktorí ho viackrát prestavali. Jadro hradu tvoril gotický palác a opevnenie s kruhovou baštou. Po požiari v roku 1434 bol hrad znovu prestavaný. Levický hrad (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)V 16.-tom storočí sa stal jednou z pätnástich pevností, ktoré mali zastaviť tureckú inváziu. V roku 1571 dal župan Tekovskej stolice postaviť na dolnom nádvorí pohodlný renesančný kaštieľ, kde dnes sídli Tekovské múzeum.
V roku 1578 bol hrad natoľko dobre opevnený, že ho Turci márne obliehali. Dobyli ho až v roku 1663, pričom o rok boli porazení a hrad sa opäť dobre opevnil. Vnútorné budovy hradu zničili až v roku 1709 Rákocziho vojská pri bitke s cisárskymi. Eszterházyovci, ktorí ho poslední vlastnili v 18-tom storočí, ho využívali len ako sklady.

FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sálaFOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sálaKoncertná sála

27.októbra 2004 Tekovské múzeum v Leviciach slávnostne otvorilo v časti stálej expozície v Kapitánskej budove v hradnom areáli koncertnú sálu. FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH - koncertná sálaJej akustické riešenie zodpovedá najnovším trendom v tejto oblasti, jej nádherný vzhľad dopĺňajú obrazy  zo zbierkového fondu múzea so zameraním na historické osobnosti a históriu mesta Levíc. Organizujú sa v nej rôznorodé odborné podujatia, koncertov vážnej hudby a je možnosť aj svadobného obradu.

Juhozápadná bašta - amfiteáter

Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Juhozápadná bašta: amfiteáter (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum v Leviciach v období september 2005 až máj 2006 realizovala stavebmé práce na úprave Juhozápadnej bašty pre potreby múzea. Priestor po ukončení prác slúži ako amfiteáter na organizovanie rôznorodých kultúrnych podujatí, ktoré súvisia s historickým charakterom hradného areálu.Finančné prostriedky poskytol Nitriansky samosprávny kraj.

Levické hradné slávnosti

tml_lhs101.jpgtml_lhs107.jpgTekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach už päť rokov organizuje začiatkom júna levické hradné slávnosti v hradnom areáli a prilahlom parku. Ide o celomestské slávnosti s voľným vstupom pre obyvateľov mesta Levíc, ktoré sa zameriavajú na prehliadku remesiel, scénické stvárňovanie historických tém, vystúpenia hudobných skupín a detských divadiel.

Medzinárodný deň múzei - Týždeň v múzeu a Noc múzeí a galérií

tml051.jpgtml052.jpgTekovské múzeum v Leviciach od začiatku 90. rokov 20. storočia pri príležitosti sviatku múzejníkov organizuje kultúrno-výchovné podujatia. Na začiatku to bolo kultúrne dopoludnie pre žiakov základných a stredných škôl v okrese Levice. Toto sa rozšírilo na celý týždeň a končí celoeurópskym a celoslovenským podujatím Noc múzeí a galérií. tml063.jpgtml064.jpgPravidelne sa na ňich predstavujú folklórne, tanečné a hudobné súbory zo základných a stredných škôl z regiónu, základnej umeleckej školy v Leviciach, profesionálne súbory zamerané na detského diváka a vystupenia skupín historického šermu, netradičné sprevádzanie študentami PaSA v Leviciach, prednášky rôznorodého zamerania, tvorivé dielne ale aj "ulička tradičných remesiel", šťastná loptička, predaj propagačného materiálu,a aktuálne výstavy vo výstavných priestoroch múzea. Od roku 2015 sa Noc múzeí a galérií okrem hradného areálu org anizuje aj vo vysunutej expozícii Vodný mlyn Bohunice.

Expozície

História lekárnictva a hradu

Tekovské múzeum - História lekárnictva a hradu (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Prvá časť je venovaná histórii lekárnictva v regióne. To má bohatú históriu, veď prvá lekáreň " K čiernemu orlovi " v Leviciach bola založená už v roku 1664 po vyhnaní Turkov z mesta. Ide vlastne o rekonštrukciu pôvodnej expozície z konca 70. rokov 20. storočia, umiestenú dokonca v tých istých častiach Kapitánskej budovy. Základom je originálny lekárenský nábytok z officíny bývalej levickej lekárne "Koruna ", z roku 1823.
Tekovské múzeum - História lekárnictva a hradu (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Verejnosti boli sprístupnené aj ďalšie dva priestory, ktoré do začatia rekonštrukcie v roku 1982 slúžili ako depozity zbierkových predmetov. V nich je na oprávnený tlak verejnosti umiestená časť stálej expozície venovaná histórii hradu, nakoľko múzeum sídli v najvýznamnejšej kultúrnej pamiatke na území mesta Levice a to je areál levického hradu. V prvej miestnosti prostredníctvom faktografických a obrazových údajov sú zachytené najvýznamnejšie medzníky v histórii hradu od prvej písomnej správy z roku 1318 až po rok 1958, keď sa sídlom múzea stáva hradný areál. V druhej časti je nainštalovaná malá "galéria " palných a chladných zbraní, časť konského postroja a jednotlivé časti zbroja, ktoré používali počas bohatej histórie vojská nachádzajúce sa na hrade.

Archeológia

Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Dňa 13.10.2003 Tekovské múzeum v Leviciach slávnostne otvorilo II. časť stálej expozície - Archeológia - v Kapitánskej budove v hradnom areáli v Leviciach. Táto je zameraná na vývoj spoločnosti od doby kamenej až po včasný stredovek v regióne pôsobenia Tekovského múzea s prihliadnutím na kultúry, ktoré sú pomenované podla nálezísk z okresu Levice. Ide o želiezovskú, maďarovskú a čakanskú kultúru. Tekovské múzeum - Archeológia (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Návštevník má možnosť okrem iného vzhliadnuť kosti a fragmenty kla mamuta zo Zalaby, štiepanú industriu, pracovné náradie z parohoviny, kostí, kameňa, mede a bronzu, antropomorfné plastiky z Levíc a Santovky, plochý idol ženy z Levíc, bochníkový idol zo Šaroviec, zoomorfné dózičky zo Santovky, hlinené nádoby rôzneho tvaru, veľkosti a prevedenia z obdobia lengyelskej, bádenskej, želiezovskej, čakanskej, maďarovskej a keltskej kultúry, bronzové ihlice, náušnice, puklice, sekerky, dláta, bronzový meč, kosák a nožík, hlinené prasleny a lyžice, kostené ihlice, fragmenty „ rímskeho skla“, hlinené a bronzové lampičky, sklenené a jantárové perly a sklenený pohár zo Šaroviec. Expozícia je vhodne doplnená modelmi pravekej „vŕtačky“, chaty z doby kamenej, ručného hrnčiarskeho kruhu a románskych stavieb z „ Baratky“ - prvej osady na území mesta Levíc a pokusmi o rekonštrukciu hroba skrčenca s milodarmi a interieru chaty z doby bronzovej.

Spoločenský život a cechy

Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Dňa 12. decembra 2006 bola slávnostne otvorená III. časť stálej expozície pod názvom Spoločenský život a cechy. Návštevník má možnosť oboznámiť sa s bohatou históriou spolkov na pôde mesta Levice od poslednej tretiny 19. storočia Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)po II. svetovú vojnu - Levický spevokol "Dalárda", Živena - spolok slovenských žien, Levický ženský spolok, Ústav milosrdných sestier, Čitateľský spolok živnostníkov, Ženský izraelitský spolok, Spolok Reviczkého. Veľká pozornosť je venovaná rodine Schoellerovcov, ktorá má veľkú zásluhu na rozvoji celého regiónu. Táto časť je doplnená dobovým nábytkom zo začiatku 20. storočia, sklom, porcelánom, predmetami osobného charakteru, ktoré používali dámy a páni.
Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Tekovské múzeum - Spoločenský život a cechy (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Časť cechy je zameraná na históriu cechov a remesiel v regióne. Sú tu vystavované originálne cechové listiny z druhej polovice 19. storočia, pracovné knižky, denník bátovských čižmárov z konca 17.storočia, denník garbiarskeho cechu, predpisy pre cechy a remeselné spolky z roku 1813, vývesné znaky, pečatidlá jednotlivých cechov - najstaršie je z roku 1595, nákončie žrde kostolnej zástavy čižmárskeho cechu. Lákadlom pre návštevníkov je dielňa čižmárov s pôvodným náradím. V závere sa návštevník môže oboznámiť s najznámejším remeslom v regióne - pukanským hrnčiarstvom a jeho nádhernými výrobkami.

Ladislav Bielik - August 1968

Tekovské múzeum - Ladislav Nielik - August 1968 (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Stála expozícia má ambíciu priblížiť historické udalosti z 21. augusta 1968 v Bratislave prostredníctvom Bielikových fotografií, rodáka z Levíc. Tekovské múzeum - Ladislav Nielik - August 1968 (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)V prvej z miestnosti sa sprostredkováva silný autentický zážitok formou netradičnej inštalácie. Zachované Bielikové negatívy - 40 kinofilmových pásov obsahujúcich spolu 187 naexponovaných políčok formátu 24 x 36 mm zväčšených vo forme fotografických kontaktov vrátane kinofilmovej perforácie ponúkne návštevníkovi expresívny fotografický dokument bez selekcie. tml_bielik3.jpgPocit tmavej komory oblepenej po obvode kontaktmi v plnom dvojzmysle slovného spojenia - Vojenská moc verzus Sloboda.
V druhej miestnosti sa prezentuje najznámejšia slovenská fotografia - Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom ( zaradená medzi 100 najznámejších svetových fotografií 20. storočia ). Samozrejme návštevník múzea tu dostane aj ďaľšie informácie, hlavné témy sú : Ľudský príbeh, Príbeh fotografa Ladislava Bielika, rodáka z Levíc, Príbeh fotografie Čierne dni, Smena mimoriadne vydanie mládežníckeho denníka Smena zo dňa 22. augusta 1968, Bielik a Levice - Fakty, dokumenty a podklady o rodine Bielik v Leviciach.
Súčaťou je aj prezentácia dobových dokumentov na LCD obrazovkách.

Ľudový odev

Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)Národopisná časť stálej expozície prezentuje ľudový odev piatich odevných mikroregiónov levického okresu – „čiľejkárski“, kozárovský, žemberovský, dolno-pohronský a dolno-poipliansky. Ten je prezentovaný na figurínach umiestnených na pódiu.
Samostatné miesto v expozícii majú ručníky a čepce z odevných mikroregiónov okresu a ľudové šperky, ktoré sa nosili na sviatočnom odeve, či už vo väčšej alebo menšej miere.
Tekovské múzeum - Ľudový odev (FOTOARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH)V expozícii sa nachádzajú aj šperky, ktoré nepochádzajú z nášho regiónu, ale od zakladateľa múzea Jozefa Nécseyho a pochádzajú z iných častí Slovenka i južnej Európy. Taktiež sú tu šperky novodobé, ktorých výrobcovia sa inšpirovali tradičnými motívmi. Vo výstupnej časti stálej expozície je vytvorený priestor pre „Predmet mesiaca“. Celá expozícia je doplnená dobovými fotografiami.

Vysunuté expozície:

Tekovské múzeum - vysunuté expozícieSkalné obydlia Brhlovce

Vodný mlyn Bohunice

 

Fotogaléria


 
Tekovské múzeum v Leviciach - Levický hrad

Tekovské múzeum v Leviciach - Levický hrad

Tekovské múzeum v Leviciach - Levický hrad

Tekovské múzeum v Leviciach - Levický hrad

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície


 
 
Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície


 
 
Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície

Tekovské múzeum v Leviciach - expozície


 
 

 
Položky 13-24 z 27

Ponuka prednášok Tekovského múzea v Leviciach na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Výstavy - Kapitánska budova

9.9. - 1.12.2019  

Normalizované životy.png

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Normalizované životy

Od okupácie po nežnú revolúciu.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY NA VÝSTAVE NORMALIZOVANÉ ŽIVOTY
Od októbra až do konca výstavy 1.12.2019 komentované prehliadky v pracovných dňoch pondelok až piatok, ktoré zabezpečuje Mgr. Peter Pleva, autor výstavy.
Prehliadka bude obsahovať aj interaktívne vstupy kde sa dostanú k slovu návštevníci. Budú spoznávať nielen politické dejiny, ale aj ako v tej dobe žili bežní ľudia a aké mali každodenné starosti. Aké zmeny priniesol november 1989 a čo od toho občania očakávali.
Vstupné 0.50 €.
Je potrebné sa vopred nahlásiť u lektorky TM M. Bedejovej 036/6312 112.


 

9.12.2019 - 15.3.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Čo nové v zbierkach múzea ?

Nové prírastky v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 2005 - 2018


 

19.3. - 18.5.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Kyvadlo - vedecká hračka

Interaktívna výstava, ktorú pripravuje Vedecká hračka, občianskeho združenie Banská Bystrica.


 

22.5. - 14.6.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Dni fotografie v Leviciach 2020

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach


 

19.6. - 13.9.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Merkur

Výstava modelov legendárnej českej kovovej stavebnice, ktorej začiatky siahajú do 20. rokov 20.storočia, zo súkromnej zbierky Jiřího Mládka z ČR.


 

22.9.2020 - 26.1.2021  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Príroda Levíc


 

Výstavy - Dóboovský kaštieľ

9.9. - 1.12.2019  

Normalizované životy.png

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Normalizované životy

Od okupácie po nežnú revolúciu.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY NA VÝSTAVE NORMALIZOVANÉ ŽIVOTY
Od októbra až do konca výstavy 1.12.2019 komentované prehliadky v pracovných dňoch pondelok až piatok, ktoré zabezpečuje Mgr. Peter Pleva, autor výstavy.
Prehliadka bude obsahovať aj interaktívne vstupy kde sa dostanú k slovu návštevníci. Budú spoznávať nielen politické dejiny, ale aj ako v tej dobe žili bežní ľudia a aké mali každodenné starosti. Aké zmeny priniesol november 1989 a čo od toho občania očakávali.
Vstupné 0.50 €.
Je potrebné sa vopred nahlásiť u lektorky TM M. Bedejovej 036/6312 112.


 

9.12.2019 - 15.3.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Čo nové v zbierkach múzea ?

Nové prírastky v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 2005 - 2018


 

19.3. - 18.5.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Kyvadlo - vedecká hračka

Interaktívna výstava, ktorú pripravuje Vedecká hračka, občianskeho združenie Banská Bystrica.


 

22.5. - 14.6.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Dni fotografie v Leviciach 2020

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach


 

19.6. - 13.9.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Merkur

Výstava modelov legendárnej českej kovovej stavebnice, ktorej začiatky siahajú do 20. rokov 20.storočia, zo súkromnej zbierky Jiřího Mládka z ČR.


 

22.9.2020 - 26.1.2021  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Príroda Levíc


 

Výstavy - Galéria Jozefa Nécseyho

9.9. - 1.12.2019  

Normalizované životy.png

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Normalizované životy

Od okupácie po nežnú revolúciu.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY NA VÝSTAVE NORMALIZOVANÉ ŽIVOTY
Od októbra až do konca výstavy 1.12.2019 komentované prehliadky v pracovných dňoch pondelok až piatok, ktoré zabezpečuje Mgr. Peter Pleva, autor výstavy.
Prehliadka bude obsahovať aj interaktívne vstupy kde sa dostanú k slovu návštevníci. Budú spoznávať nielen politické dejiny, ale aj ako v tej dobe žili bežní ľudia a aké mali každodenné starosti. Aké zmeny priniesol november 1989 a čo od toho občania očakávali.
Vstupné 0.50 €.
Je potrebné sa vopred nahlásiť u lektorky TM M. Bedejovej 036/6312 112.


 

9.12.2019 - 15.3.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Čo nové v zbierkach múzea ?

Nové prírastky v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 2005 - 2018


 

19.3. - 18.5.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Kyvadlo - vedecká hračka

Interaktívna výstava, ktorú pripravuje Vedecká hračka, občianskeho združenie Banská Bystrica.


 

22.5. - 14.6.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Dni fotografie v Leviciach 2020

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach


 

19.6. - 13.9.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Merkur

Výstava modelov legendárnej českej kovovej stavebnice, ktorej začiatky siahajú do 20. rokov 20.storočia, zo súkromnej zbierky Jiřího Mládka z ČR.


 

22.9.2020 - 26.1.2021  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Príroda Levíc


 

Kultúrne a iné podujatia

9.9. - 1.12.2019  

Normalizované životy.png

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Normalizované životy

Od okupácie po nežnú revolúciu.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY NA VÝSTAVE NORMALIZOVANÉ ŽIVOTY
Od októbra až do konca výstavy 1.12.2019 komentované prehliadky v pracovných dňoch pondelok až piatok, ktoré zabezpečuje Mgr. Peter Pleva, autor výstavy.
Prehliadka bude obsahovať aj interaktívne vstupy kde sa dostanú k slovu návštevníci. Budú spoznávať nielen politické dejiny, ale aj ako v tej dobe žili bežní ľudia a aké mali každodenné starosti. Aké zmeny priniesol november 1989 a čo od toho občania očakávali.
Vstupné 0.50 €.
Je potrebné sa vopred nahlásiť u lektorky TM M. Bedejovej 036/6312 112.


 

9.12.2019 - 15.3.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Čo nové v zbierkach múzea ?

Nové prírastky v zbierkovom fonde Tekovského múzea v Leviciach za obdobie 2005 - 2018


 

19.3. - 18.5.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Kyvadlo - vedecká hračka

Interaktívna výstava, ktorú pripravuje Vedecká hračka, občianskeho združenie Banská Bystrica.


 

22.5. - 14.6.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Dni fotografie v Leviciach 2020

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach


 

19.6. - 13.9.2020  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Merkur

Výstava modelov legendárnej českej kovovej stavebnice, ktorej začiatky siahajú do 20. rokov 20.storočia, zo súkromnej zbierky Jiřího Mládka z ČR.


 

22.9.2020 - 26.1.2021  

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Príroda Levíc


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9153420

19.10.2019
ÚvodÚvodná stránka