Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Kontaktné údaje

Stredoslovenské múzeum v Banskej BystriciThurzov dom
Námestie SNP č.4, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 412 58 97, +421 48 412 58 96
E-mail: ssm@ssmuzeum.sk, td@ssmuzeum.sk

Matejov dom
Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica
Tel.: 048 / 412 55 77
E-mail:  md@ssmuzeum.sk

Tihányiovský kaštieľ v Radvani
Radvanská 27, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 410 33 76, +421 48 413 19 94
E-mail: tk@ssmuzeum.sk
Www: www.ssmuzeum.sk, Facebook

Otváracie hodiny

Matejov dom je až do odvolania z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ.

Spoločenskovedná expozícia - Thurzov dom a stála expozícia Matejov dom:
1.máj - 30.september (Letná turistická sezóna): Ut - Pia: 10.00 - 18.00, So-Ne: 14.00 - 18.00
1. október - 30. apríl: Po - Pi 8.00 - 16.00, Ne 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Hromadné návštevy expozície v Matejovom dome prosíme ohlásiť vopred na telefónnom čísle 048/412 58 97.

Prírodovedná expozícia - Tihányiovský kaštieľ v Radvani:
1.máj - 30.september (Letná turistická sezóna): Po - Pia: 9.00 - 17.00, Ne: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
1. október - 30. apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00, Ne 9.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

Hromadné návštevy ( nad 10 osôb) treba telefonicky dohodnúť vopred (048/410 33 76, 413 19 94)

Možnosti vstupu, vstupné

Podrobné informácie tu

História-popis

Múzeum bolo založené mešťanmi v roku 1889. Kontinuálne je najstaršou kultúrnou inštitúciou v meste. Prvá múzejná expozícia bola sprístupnená v roku 1909. Súčasná historická expozícia je od roku 1958 umiestnená na Námestí SNP 4 v tzv. Thurzovom dome a expozícia Príroda stredného Slovenska sa od roku 1989 nachádza v Tihányiovskom kaštieli v miestnej časti Radvaň.

Stála spoločenskovedná expozícia Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici je umiestnená v jednom z najkrajších a najcharakteristickejších domov historického jadra mesta na Námestí SNP. Pôvodne gotické domy označované ako Mittelhaus získali na prelome 15. a 16. storočia Thurzovci, významná podnikateľská rodina, ktorá spolu s augsburgskými bankármi Fuggerovcami vytvorila Thurzovsko-Fuggerovskú mediarsku spoločnosť. Tento výrobno-obchodný podnik zásoboval banskobystrickou meďou trhy v celej Európe. Dnešnú podobu dom získal pri prestavbe v II. polovici 16. storočia, kedy sa na priečelí objavili mnohé prvky inšpirované talianskou renesanciou (napr. sgrafito na fasáde). Kedže najvýznamnejším majiteľom bol banský podnikateľ a kremnický komorský gróf Ján Thurzo z Betlanoviec, dom dnes nesie jeho meno.
Po pamiatkovej obnove objektu poškodeného zubom času i vojnovými udalosťami tu bola v roku 1958 spristupnená spoločenskovedná expozícia zameraná na historické premeny Banskobystrického kraja od najstarších dôb praveku, cez stredovek, novovek až po začiatky 20. storočia.

Múzeum ľudového tanca

Múzeum ľudového tanca je inštitúciou s jedinečným poslaním, ktorá vznikla v centre folklórne živého regiónu, v Banskej Bystrici. Jej zriadenie Banskobystrickým samosprávnym krajom na začiatku roku 2007 je v súčasných podmienkach skôr ojedinelým prejavom národnej uvedomelosti a úcty k vlastným tradíciám. Múzeum ľudového tanca je unikátnym samostatným pracoviskom Stredoslovenského múzea.

Expozície

Thurzov dom - Námestie SNP 4, BB

* Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie

V celkovom počte 12 miestností múzeum verejnosti ponúka bohaté množstvo archeologických exponátov, stredovekých zbraní, mincí a kópii historických dokumentov. Samostatné miesto patrí gotickému umeniu, banskej problematike, cechom, remeslám a manufaktúram. Veľkú časť druhého poschodia zaberá prehliadka dobového meštianskeho nábytku a národopisného materiálu.
Osobitnú pozornosť si zaslúži tzv. Zelená sieň so zachovalou časťou freskovej výzdoby z II. polovice 15. storočia, drevené trámové stropy z konca 15. storočia a renesančná lunetová klenba so štukovou výzdobou. Zreštaurovaná "Zelená miestnosť" bude sprístupnená 18.apríla 2007.
V priestoroch na prízemí múzea sa po celý rok vymieňajú rôznorodé výstavy.
Návšteva expozície sa dá využiť ako doplnok ku klasickému vyučovaciemu procesu dejepisu, náuky o spoločnosti, etiky, estetiky či výtvarnej výchovy nie len na zakladných ale aj na stredných školách. Pre vysokoškolských študentov a špecializovaných odborníkov je pripravený špecifický výklad odborných pracovníkov múzea.

Stála expozícia "Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie" - v celkovom počte 12 miestností predstavuje históriu banskobystrického regiónu a od augusta 2004 ponúka na I. poschodí doplnenú prehliadku sakrálneho umenia z obdobia gotiky, renesancie a baroka.

Matejov dom

* Stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica
Nám. Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica, tel.: 048 /412 55 77

Matejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty. Súčasná rekonštrukcia nielen kompletne zrekonštruovala interiér Matejovho domu, ale aj vstavala do Baníckej bašty drevené podlažia. Vznikla tak stála expozícia na troch podlažiach celkovo 470 m2 výstavnej plochy, ako aj moderný klimatizovaný depozitár na vrchných podlažiach a v podkroví, spolu na 300 m2. Ďalšie útulné priestory na prízemí sú pripravené pre malú kaviareň, prevádzkovanú chránenou dielňou.

Nová stála expozícia predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome vznikla klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

Tihányiovský kaštieľ

* Charakteristika prírodovednej expozície a možnosti jej využitia
Radvanská 27, Banská Bystrica

Stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici - Radvani. Kaštieľ pomenovaný podľa jeho majiteľov, bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku a po komplexnej obnove bol odovzdaný Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici.
Prírodovedná expozícia "Príroda stredného Slovenska", sprístupnená verejnosti v decembri 1989, poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov.
Člení sa na 8 celkov prezentujúcich krajinu tohto regiónu. V každom z nich sú predstavované typické ukážky prírodných systémov s naznačením ekologických väzieb medzi ich prvkami. Problematiku dokresľujú informácie o ochrane prírody a životného prostredia. Návšteva expozície poskytuje možnosť oboznámiť sa s geologickou stavbou, flórou a faunou stredoslovenského regiónu, rozširuje vedomosti z ekológie a ochrany prírody. Umožňuje naučiť sa poznávať bežné i menej známe druhy hornín, minerálov, rastlín a živočíchov.
V rámci vyučovacích hodín v expozícii pomáha ,, doplniť výuku prírodopisu, zemepisu a biológie podľa učebných. osnov základných a stredných škôl, ale i špecializovaných vysokoškolských vedných odborov. Návštevníci majú možnosť získať a rošíriť si vedomosti z ekológie - kresby a schémy spolu s vystavenými exponátmi upozorňujú na vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím a umožňujú pochopiť základné princípy fungovania ekologických systémov.
Na expozíciu nadväzuje audiovizuálna sála, v ktorej sú prezentované prírodovedné programy. Na prízemí v dvoch samostatných miestnostiach sú pravidelne obmieňané príležitostné výstavy a zbierkové predmety mesiaca.

Od januára 2006 je jedna miestnosť ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchov, ktoré si budú môcť deti samy zapínať podľa výberu na paneli. Spoznajú hlas vlka, jeleňa, netopiera, rôznych druhov vtákov: ďateľ čierny, pinka lesná, kolibkárik spevavý, tetrov hlucháň, sýkorka uhliarka, kuvik kapcavý, jastrab krahulec. Ozvučenie bolo možné zrealizovať vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto, KontaOrange a Slovenskej sporiteľne, a.s.

Na expozíciu nadväzuje audiovizuálna sála, v ktorej sú prezentované prírodovedné programy. Na prízemí v dvoch samostatných miestnostiach sú pravidelne obmieňané príležitostné výstavy a zbierkové predmety mesiaca.

Fotogaléria


 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom


 
 

 
Položky 1-16 z 42

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

4303805

23.2.2019
ÚvodÚvodná stránka