Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Stredoslovenské múzeum v Banskej BystriciKontaktné údaje

Thurzov dom
Námestie SNP č.4, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 412 58 97, +421 48 412 58 96
E-mail: ssm@ssmuzeum.sk, td@ssmuzeum.sk

Matejov dom
Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica
Tel.: 048 / 412 55 77
E-mail:  md@ssmuzeum.sk

Tihányiovský kaštieľ v Radvani
Radvanská 27, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 410 33 76, +421 48 413 19 94
E-mail: tk@ssmuzeum.sk
Www: www.ssmuzeum.sk, Facebook

Otváracie hodiny

Matejov dom je až do odvolania z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ.

Thurzov dom

Letná turistická sezóna (od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019)
Po: ZATVORENÉ
Ut – Pi: 10:00 – 18:00
So, Ne: 14:00 – 18:00

Zimná turistická sezóna (od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019)
Po: ZATVORENÉ
Ut – Pi: 9:00 – 17:00
So, Ne: 13:00 – 17:00

Tihányiovský kaštieľ

Letná turistická sezóna (od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019)
Po – Pi: 9:00 – 17:00
So: ZATVORENÉ
Ne: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Zimná turistická sezóna (od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019)
Po – Pi: 8:00 – 16:00
So: ZATVORENÉ
Ne: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Možnosti vstupu, vstupné

Podrobné informácie tu

História-popis

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici je najstaršou kultúrnou inštitúciou v meste Banská Bystrica a patrí medzi najstaršie v kraji. História múzea sa začala písať 12. júla 1889, kedy mestská rada Banskej Bystrice na zasadnutí odsúhlasila vznik Mestského múzea.  V roku 1907 sa v meste začalo s obnovou Matejovho domu a 17. októbra 1909 bola v tomto dome slávnostne otvorená prvá mestská múzejná expozícia.

V súčasnosti je Stredoslovenské múzeum regionálnou inštitúciou, ktorá ponúka bohatú dokumentáciu vývoja spoločnosti a prírody stredného Slovenska. Skladá sa z troch expozícií: Matejov dom, Thurzov dom a Tihányiovský kaštieľ.

Expozície

Matejov dom (Nám. Š. Moyzesa 20, Banská Bystrica)

V banskobystrickom hradnom areáli stojí od roku 1479 tzv. Matejov dom, ktorý je súčasťou Baníckej bašty. Svoje meno nesie na počesť uhorského kráľa Mateja Korvína a na priečelí domu je dnes vedľa mestského znaku umiestnený aj erb kráľa Mateja a jeho manželky Beatrix.

V 80. rokoch 19. storočia sa v Banskej Bystrici objavili snahy o zriadenie mestského múzea, ktoré aj napokon vzniklo v roku 1889. Hlavnú zásluhu na tom mal najmä Dr. Štefan Holesch – hlavný notár mesta a neúnavný propagátor myšlienok múzejníctva. Po rôznych provizórnych riešeniach sa v roku 1891 obrátil na mestskú radu s tým, aby zvážila zreštaurovanie Matejovho domu pre muzeálne účely. Po viacročných prípravách napokon v rokoch 1907 – 1909 dom zrekonštruovali a 17. októbra 1909 bola slávnostne otvorená prvá muzeálna expozícia.

V októbri 2009 Stredoslovenské múzeum otvorilo v priestoroch Matejovho domu pre verejnosť novú nadčasovú a mimoriadne bohatú expozíciu venovanú histórii mesta Banská Bystrica. Okrem toho sa v Matejovom dome každý mesiac uskutočňuje prednáškový cyklus Čo sa skrýva v depozite, ktorý odkrýva príbehy ku klenotom zo zbierok Stredoslovenského múzea.

Thurzov domThurzov dom (Nám. SNP 4, Banská Bystrica)

Thurzov dom je jednou z dominánt banskobystrického námestia. Nesie meno po svojom najznámejšom majiteľovi, banskom ťažiarovi z Betlanoviec Jánovi Thurzovi (1437 – 1508). Ten koncom 15. storočia kúpil dva gotické domy, ktoré prestavbou spojil do jedného objektu.

Po rozsiahlej pamiatkovej obnove bola v priestoroch Thurzovho domu 28. augusta 1958 sprístupnená spoločenskovedná expozícia zameraná na historické premeny Banskobystrického kraja od najstarších dôb praveku, cez stredovek, novovek až po začiatky 20. storočia.

Na prízemí domu sa nachádza klenot Stredoslovenského múzea, unikátna miestnosť s valenou klenbou zdobená figurálnymi a rastlinnými maľbami. Ide o tzv. Zelenú sieň, ktorej vzácne maľby vznikli v druhej polovici 15. storočia. V rokoch 2005 až 2007 boli v Zelenej sieni zrealizované komplexné reštaurátorské práce s cieľom zachrániť ohrozenú freskovú výzdobu.

Okrem unikátnej Zelenej siene ponúka Thurzov dom stále nové historické a etnografické výstavy či pravidelný cyklus prednášok Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou o vybraných kapitolách nielen našej histórie.

Tihányiovský kaštieľTihányiovský kaštieľ (Radvanská 27, Banská Bystrica)

Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Pre verejnosť sú okrem možnosti navštíviť stálu expozíciu Príroda stredného Slovenska pravidelne k dispozícii aj nové prírodovedné výstavy.
V audiovizuálnej sále múzea sa premietajú filmy pre žiakov a študentov, uskutočňujú sa prednášky, špecializované semináre pre učiteľov, premietanie diapásiem a diskusie na rôzne témy týkajúce sa problémov ochrany prírody.

Expozícia Príroda stredného Slovenska je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z ktorých každá poskytuje prostredníctvom zastúpených živočíchov, rastlín, hornín, nerastov a skamenelín obraz o prírode 8 celkov bývalého stredoslovenského kraja. 2400 exponátov, množstvo fotografií a schém predstavuje typické ukážky najvýznamnejších prírodných a umelých ekosystémov. Účelom expozície je nielen pomôcť návštevníkom naučiť sa rozoznávať i menej známe druhy hornín, nerastov, rastlín a živočíchov (stavovce, bezstavovce), ale aj rozšíriť si vedomosti z oblasti ekológie a ochrany prírody.

Fotogaléria


 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom - Sakrálna sieň

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom - Zelená sieň

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom - Zelená sieň

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejo

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Matejov dom


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ


 
 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihány

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ


 

Program Stredoslovenského múzea na mesiac apríl 2019Vytlačiť
 

Program Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici na mesiac apríl 2019


 
 

5.3. - 2.6.2019  

Tajomstvá pod hladinou.jpg

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Tajomstvá pod hladinou

Vydajte sa spolu so Stredoslovenským múzeom odhaľovať krásy a tajomstvá, ktoré sa ukrývajú pod vodnou hladinou! Výstava Tajomstvá pod hladinou, ktorá potrvá v Tihányiovskom kaštieli od 5. 3. do 2. 6. 2019, predstaví nádherné slovenské bystriny, jazerá, rieky a ich obyvateľov, ale aj ekologické problémy týkajúce sa našich vôd.

Výstava prezentuje unikátne zbierky predmetov a fotografií, ktoré priblížia magický život v tečúcich i stojatých vodách. Vďaka autentickým preparátom sladkovodných rýb z dielne uznávaného preparátora Milana Žiaka, ktorý vlastní jednu z najväčších súkromných zbierok preparovaných rýb na Slovensku, sa návštevníci ako lusknutím prsta ocitnú pod hladinou (ne)spútaných slovenských riek. Snímky českého fotografa a potápača Viktora Vrbovského, ktoré zachytávajú detaily rýb, obojživelníkov a bezstavovcov v ich prirodzenom prostredí, dotvoria predstavu o jedinečnom spôsobe života vodných obyvateľov.

Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci. V rozprávkovom svete pod vodnou hladinou môžu spolu s vodníkom sediacim na starej záchodovej mise rozjímať nad tým, ako ľudia zmenili svojím správaním jeho podvodnú krajinu... A práve to je ďalší rozmer výstavy Tajomstvá pod hladinou, ako aj každodennej práce prírodovedcov z Tihányiovského kaštieľa – poukázať na narastajúce ekologické problémy. Slovenské vodné toky čoraz viac ohrozuje najmä výstavba veľkých a malých vodných elektrární, znečisťovanie vôd tuhým aj kvapalným odpadom, migračné bariéry na tokoch, plytvanie pitnou a úžitkovou vodou či strácanie zásob podzemnej vody.

„V rámci environmentálnej výchovy sa snažíme pôsobiť na deti už od útleho veku, od materských, cez základné až po stredné a vysoké školy. Našou prioritou je vysvetliť mladým ľuďom, že problematika čistej vody v našich riekach a jazerách sa týka každého z nás,“ zdôrazňuje riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici PhDr. Marcel Pecník.

Výstavu obohatí i unikátna zbierka známok Poštového múzea, na ktorých sú vyobrazené živočíchy žijúce vo vodnom prostredí alebo v jeho blízkosti. Všetci milovníci prírody, ktorých zaujíma tajomný svet pod vodnou hladinou, ale aj neúnavní hľadači šťastia nájdu v Tihányiovskom kaštieli množstvo rybích šupiniek až do 2. júna 2019.

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku výstavy Tajomstvá pod hladinou so zoologičkou a kurátorkou výstavy Mgr. Katarínou Dvořáčkovou, PhD. vo štvrtok 11. 4. 2019 o 16:00 v Tihányiovskom kaštieli.


 

14.3. - 28.4.2019  

To vajíčko maľovanô.jpg

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

To vajíčko maľovanô

Veľká noc sa neodmysliteľne spája s bohato zdobenými výrobkami tých najtrpezlivejších remeselníkov kraslicami. Stredoslovenské múzeum sa na dva mesiace premení na výstavnú sieň slovenskej kraslicovej tradície. Výstava To vajíčko maľovanô priblíži históriu zdobenia vajíčok, ich význam v živote našich predkov a prácu súčasných krasličiarov z celého Slovenska. Vyše 500 kraslíc od 40 autorov z celého Slovenska, ale aj zo zbierok Stredoslovenského múzea bude zdobiť Thurzov dom od 14. 3. do 28. 4. 2019.

Tenerife na slovenských maľovaných vajíčkach?

Kraslice patria k najstarším a esteticky najpôsobivejším prejavom ľudového umenia. Oddávna sa im pripisovala tajomná a ochranná moc, symbolizovali obnovenie a kontinuitu života, no slúžili aj ako obetný prostriedok. Už pre staroveké národy boli vajíčka prirodzenou súčasťou obradov vítania jari ako významný a mnohoznačný symbol slnka, svetla, obnovujúceho sa života v prírode, zdravia a plodnosti. Zafarbené vajíčka poznali aj starí Číňania, Egypťania či Peržania, pričom najstaršie kraslice sú známe z pohrebísk v Prednej Ázií z polovice 3. tisícročia p. n. l. Na území Slovenska ich dokladajú náleziská v slovanských hroboch zo 7. storočia n. l.

Okrem histórie a významu zdobenia vajíčok výstava predstaví aj najrôznejšie techniky výzdoby kraslíc, ktoré sú mimoriadne bohaté. Na Slovensku sa totiž v porovnaní s inými národmi zachovalo najviac spôsobov kraslicovej výzdoby. Návštevníci spoznajú majstrovstvo tradičných foriem zdobenia ako batikovanie, voskovanie, odrôtovanie či oblepovanie, ale aj skutočné umelecké diela zdobené madeirovaním, leptaním alebo vyškrabovaním. Budú môcť obdivovať drevenésklenené kraslice a zoznámia sa aj s exoticky znejúcimi technikami ako vitráž, découpagé či tenerife. Nemožno zabudnúť ani na preslávenú techniku fabergée, ktorá pripomína skvosty z dielne excelentného zlatníka Petra Carla Fabergého.

„Na zdobenie sa používali predovšetkým slepačie vajíčka, v niektorých prípadoch aj kačacie, husacie, zriedkavo pštrosie. Zbierali sa už v zime či v pôstnom období, ale farbili sa až v týždni pred Veľkou nocou. V minulosti sa ozdobovali najmä uvarené vajíčka, pretože mládenci by sa veľmi urazili, ak by im dievčence podarovali len prázdne škrupiny,“ opisuje tradíciu zdobenia kraslíc Mgr. Jana Koltonová, etnologička a kurátorka výstavy.

„V roku 2019 nadväzujeme na úspech predošlých ročníkov celoslovenskej výstavy kraslíc, ktorá sa po 5 rokoch vracia do priestorov Thurzovho domu. Pokračovaním tradície výstavy To vajíčko maľovanô chceme predovšetkým zachovať a priblížiť zvyky a obyčaje našich predkov ďalším generáciám,“ pozýva na výstavu PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Čarovné veľkonočné vajíčka, ktoré tentokrát neskončia ako výslužka pre šibačov a polievačov, môžu milovníci slovenských tradícií a remesiel obdivovať v Thurzovom dome už od 14. marca.

Vernisáž výstavy To vajíčko maľovanô s prezentáciou práce krasličiarov z rôznych kútov Slovenska sprevádzaná hudbou, spevom a tancom detí z DFS Matičiarik a sa uskutoční 14. 3. 2019 od 15:00 v Thurzovom dome.


 

9.5. - 20.10.2019  

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

130 rokov interpretácií histórie

Vernisáž 9. mája o 16:00


 

13.6. - 6.10.2019  

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

Paleoart

Vernisáž 13. júna o 15:00


 

17.10.2019 - 26.1.2020  

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Tihányiovský kaštieľ

30 rokov (do) múzea

Vernisáž 17. októbra o 15:00


 

24.10.2019 - 26.1.2020  

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici - Thurzov dom

Remeslo od praveku po súčasnosť

Vernisáž 24. októbra o 16:00


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

5214852

25.4.2019
ÚvodÚvodná stránka