Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica, Nová Bystrica - Vychylovka

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica, Nová Bystrica - Vychylovka

Kontaktné údaje

023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, okres Čadca
Tel.: +421 41 439 73 50 - správa KOLŽ a Skanzenu Vychylovka,
                      439 72 19 - pokladňa
E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk
Www: www.kysuckemuzeum.sk

Otváracie hodiny

1.máj - 31.október: Po-Pi: 9.00 - 17.00 / So-Ne   9.00 - 18.00

Prehliadky v skanzene so sprievodcom:
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30 + prehliadka len sobotu a nedeľu

Cestovný poriadok KOLŽ:
9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 + premáva v soboty a nedele

Možnosti vstupu, vstupné

Skanzen Vychylovka
Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Kysucko - oravská lesná železnica
Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Skanzen Vychylovka leží v malebnom prostredí doliny Chmúra, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Jeho jedinečná flóra a fauna spolu s prekrásnou ľudovou architektúrou vytvárajú pre návštevníka neopakovateľnú scenériu.
Každoročne počas sezóny tu má návštevník možnosť vidieť ukážky práce remeselníkov, vystúpenia folklórnych skupín a súborov s ukážkami pracovného a obradového zvykoslovia, prípravu tradičných kysuckých jedál a iné.
Políčka pri domoch prezentujú trojpoľný systém hospodárenia, ktorý bol zaužívaný na Kysuciach.

Expozície

Vznik stálej národopisnej expozície v prírode

Záchrana a obnova najcennejších pamiatok ľudového staviteľstva na Kysuciach začala krátko po vzniku Okresného vlastivedného múzea v Čadci, konkrétne prípravami ohľadom výstavby expozície ľudového staviteľstva a bývania na Kysuciach.
Prvé kroky v príprave výstavby národopisnej expozície v prírode sa uskutočnili v roku 1974, po hĺbkovom výskume ľudovej architektúry a bývania, ktorý zabezpečil Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave za pomoci študentov národopisu a architektúry. V rámci výskumu sa podrobne analyzovalo vyše 900 objektov ľudovej architektúry v okrese Čadca, pričom bola doložená ich technická a etnografická dokumentácia. Poznatky z tohto výskumu sa využili pri zaraďovaní niektorých objektov do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, ako aj pri výbere objektov pre národopisnú expozíciu v prírode, ktoré boli verejnosti sprístupnené vo svojej čiastkovej podobe v roku 1981. Záchranný výskum tradičnej kultúry ľudu v zátopovej oblasti Riečnice a Harvelky v rokoch 1975 – 1981 obsahoval výsledky v počte 59 dokumentovaných zväzkov národopisných materiálov i publikovaných príspevkov, ktoré svedčili o širokom záujme mladých etnografov a folkloristov prispieť k spoznaniu tradičného spôsobu života ľudu v tejto časti Kysúc. Výskum finančne zabezpečovala Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a zavŕšený bol vydaním bulletinu Národopisné informácie.
Múzeum vynaložilo mimoriadne úsilie aj pri záchrane a obnove lesnej úvraťovej železnice na úseku Kubátkovia – Beskyd, ktorá bola rozhodnutím Odboru dopravy Krajského národného výboru v Banskej Bystrici roku 1971 oficiálne zrušená. Len vďaka entuziazmu a obetavosti nielen stálych, ale i externých spolupracovníkov a priateľov tejto železničky sa podarilo zachrániť z nej to najcennejšie, a to úsek Chmúra – Tanečník. V tomto úseku sa nachádzala technicky cenná úvraťová časť, ktorá už patrila medzi ojedinelé pamiatky tohto druhu vo svete. Od roku 1981, kedy sa začala prevádzka skanzenu, sa zachovaná a rekonštruovaná časť bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice pod názvom Historická lesná úvraťová železnica, stala organickou súčasťou tejto národopisnej expozície.

Mgr. Zuzana Markechová, Kysucké múzeum v Čadci

Z histórie železničky

S výstavbou Kysuckej lesnej železnice, vedúcej z obce Oščadnica a postupne prechádzajúcej až do doliny Chmúra (Nová Bystrica), sa začalo v roku 1915. Podobne ako v iných prípadoch bol jej vznik podmienený významným postavením ťažby dreva na dotknutom území. Budovanie úzkorozchodnej železnice sa realizovalo etapovito do roku 1918 a už v nasledujúcom desaťročí bola existencia tejto lesnej železnice sprevádzaná ďalšími významnými zmenami. Riaditeľstvo Oravského komposesorátu sa rozhodlo pristúpiť k vybudovaniu spojovacej trate z Erdútky do Chmúry s cenným systémom úvratí, čím došlo k prepojeniu Oravskej lesnej železnice a Kysuckej lesnej železnice. O význame Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá zabezpečovala kontinuálnu prepravu dreva, svedčí i fakt, že na tento účel slúžila až do začiatku 70. rokov minulého storočia. Čo sa týka trate na území Kysúc, jej funkčne obnovená časť, nazvaná Historická lesná úvraťová železnica, sa v 90. rokoch začala využívať ako múzejná železnica. Dnes nesie pôvodný názov Kysucko-oravská lesná železnica.

Kysucká lesná železnica vo fotografiách

Niekdajšia lesná železnica vedúca Bystrickou dolinou, ktorá sa neskôr spojila s podobnou úzkorozchodnou železnicou susedného oravského regiónu, predstavovala v minulosti dôležitú súčasť miestneho lesného hospodárstva. Budovanie tejto železnice postupne preš lo viacerými fázami, pričom samotný začiatok jej výstavby je datovaný do roku 1915.
Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pri príležitosti 100. výročia začiatku výstavby lesnej železnice pripravilo vo svojej vysunutej expozícii Skanzen Nová Bystrica – Vychylovka panelovú výstavu s názvom Kysucká lesná železnica vo fotografiách. Verejnosti bude sprístupnená od 1. júla do 31. októbra tohto roku v objekte Stanica Skanzen.
Výstava mapuje viaceré dôležité medzníky existencie trate. Približuje nielen vznik a počiatky tejto významnej železnice a jej formálny historický vývoj, no prostredníctvom fotografií, fotokópii vybraných dokumentov a doplňujúcich textov umožňuje návštevníkom vytvoriť si lepšiu predstavu o viacerých aspektoch bežného prevádzkovania trate v minulosti, ako aj o postupnej ceste železničky k jej súčasnej podobe. Jednotlivé panely okrem iného prinášajú fotografie a informácie o viacerých rušňoch, ktoré boli či sú späté s danou traťou, taktiež o spôsobe prepravy dreva, ktorá sa na nej realizovala prostredníctvom niekoľkých druhov nákladných vozňov. Výstava zahŕňa i zaujímavé snímky viažuce sa k obnove železnice či prírodným katastrofám, ktoré trať v priebehu rokov postihli. Samozrejme, pozornosť je venovaná i úvratiam, ktorých unikátnosť sa nemalou mierou podpísala pod fakt, že do Vychylovky každoročne smerujú kroky početných domácich, ale aj mnohých zahraničných návštevníkov. Pútavé obrazové materiály nepochybne potešia nielen skalných prívržencov lesných železníc.

Trasa hist. vlakov: st. Skanzen – 1. úvrať – st. Kubátkovia – st. Skanzen (celkom 6,8 km)
Hnacie vozidlá: utorok – piatok: motorové rušne
sobota – nedeľa: parné rušne (U 34.901/1909, U 45.9/1916)
na objednávku: motorové alebo parné rušne
Vlaky sú vypravované zo stanice Skanzen.
Vlak bude vypravený len v prípade, že v ňom bude minimálne 10 cestujúcich.

Ponuka špeciálnych služieb (za príplatok):
- mimoriadne vlaky v parnej trakcii, jazdy pre kolektívy
- možnosť využitia nášho vláčika pre účely reklamy…
Cenník podľa dohody s riaditeľstvom Kysuckého múzea v Čadci.

Nové miniihrisko žiari pestrými farbami / Skanzen ponúka miesto pre detské hry

Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke je miesto, ktoré navštevujú všetky vekové kategórie. Pre starších je príjemnou spomienkou na mladosť, pre mladších je studnicou nových poznatkov z histórie. Skanzen prezentuje kopaničiarsky spôsob osídlenia, ktorý bol charakteristický pre kysucký región. Počas sezóny (máj – október) múzeu pripravuje pre návštevníkov takmer každú nedeľu kultúrne podujatia s bohatým programom, realizuje prezentáciu múzea ako živej dediny a to chovom hospodárskych zvierat, pestovaním poľnohospodárskych plodín a živou kuchyňou jedál z minulých rokov, z dôb starých mám. Kysucké múzeum sa rozhodlo skanzen zatraktívniť novým miniihriskom zábavy pre najmenšie ratolesti. „Vďaka projektu „Múzeum deťom“ čaká na všetky deti v skanzene prekvapenie v podobe pestrého miniihriska zábavy a oddychu, v ktorom si deti môžu spestriť svoj pobyt v skanzene zábavou a hrou na nových drevených hračkách. Medzi objektmi ľudovej architektúry tak tieto zariadenia príjemne spestrujú okolie. Kysucké múzeum v Čadci bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013,“ priblížila novú atrakciu v skanzene projektová manažérka Kysuckého múzea, Ing. Michaela Perďochová. Hojdačky, preliezačky, kolotoč, šmýkačka a mnoho ďalších prvkov v pestrých farbách vyrobili študenti Strednej drevárskej školy z Krásna nad Kysucou. Ihrisko sa mohlo dobudovať aj finančným príspevkom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nielen Kysuckého múzea ale aj spomínanej strednej školy.

Múzeum je súčasťou Kysuckého múzea v Čadci

Fotogaléria


 
Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica


 
 
Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica


 
 
Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica


 
 
Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová žele

Skanzen Vychylovka, Historická lesná úvraťová železnica


 
 

 
Položky 1-16 z 50

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9096189

16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka