Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Prírodovedné múzeum SNM, BratislavaSídlo: Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Tel.: +421 2 204 69 122
E-mail: prirmuz@snm.sk
Web: www.snm.sk, Facebook

Prezentačné oddelenie SNM-PM:
e-mail: katarina.mastenova@snm.sk
Tel.: +421 2 204 69 154

Komunikácia so školami a zabezpečenie lektorátu pre skupiny:
e-mail: ivana.koubova@snm.sk
Tel.: +421 2 204 69 127
ďalšie informácie / pokladňa: tel.: +421 2 204 69 102, +421 2 204 148

Otváracie hodiny

utorok - nedeľa: 9.00 - 17.00

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné 3,50 €, Zľavnené vstupné 2,00 € ( seniori, študenti, žiaci ),
Rodinné vstupné - malé 5,00 € (1 dospelý + 2 deti)
Rodinné vstupné - veľké 8,00 € (2 dospelí + 3 deti)
Žiaci v rámci školskej skupiny 1 € / alebo 1 KP
20 % zľava zo základného vstupného, t.j. 2,80 € (klientov Poštovej banky, držiteľov karty Bratislava City Card, pre držiteľov karty JUNIOR RAILPLUS EURO 26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS),
zdarma - deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, držitelia preukazu ICOM, držitelia preukazu pracovníkov múzeí/galérií SR a ČR, členovia klubu priateľov SNM

História-popis

Prírodovedné múzeum SNM sa vytvorilo postupne z prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea, neskôr Slovenského múzea. Od roku 1961, po vzniku Slovenského národného múzea, je jeho súčasťou ako významné prírodovedné pracovisko. Spolu s riaditeľstvom SNM sídli v účelovej budove na Vajanského nábreží, kde sú verejnosti prístupné prírodovedné expozície a výstavy. Prírodovedné múzeum zameriava svoje hlavné aktivity na dokumentáciu živej a neživej prírody. Zbierkový fond obsahuje viac ako 2,4 milióna kusov a predstavuje najrozsiahlejšie zbierky v rámci SNM. Časť zbierkového fondu je vystavená v trvalých expozíciách a ďalšia je prezentovaná pri rôznych výstavných podujatiach.

Expozície

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

Paleontologická expozícia pod názvom Príbeh života na Zemi bola sprístupnená verejnosti 17. mája 2012 v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží.
Hlavným zámerom paleontologickej expozície Príbeh života na Zemi je prezentovať vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, pokračuje cez prvohory, druhohory a treťohory a končí nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny vo štvrtohorách, pred 10 tis. rokmi. Expozícia priblížuje významné evolučné zmeny a prezentuje hlavných zástupcov živočíchov a rastlín jednotlivých geologických období.
Informácie o pestrosti zaniknutých svetov sú sprostredkované originálnymi skamenenými zvyškami živočíchov a rastlín. Predstavených je viac ako 600 vzoriek skamenelín od najmenších, voľným okom takmer neviditeľných organizmov, až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého. Predstavu o živote v geologickej minulosti dokresľujú obrazové i trojrozmerné rekonštrukcie paleoprostredia (diorámy) a unikátne modely vyhynutých organizmov. Verejnosti predstavuje v skutočnej veľkosti jedného z dinosaurov, ktoré zanechali stopy vo Vysokých Tatrách, v horninách starých asi 200 mil. rokov, ale i jeden meter dlhého vodného škorpióna, ktorý žil asi pred 425 mil. rokmi. Expozíciu ukončí najznámejší živočích poslednej ľadovej doby v dejinách Zeme – mamut srstnatý v skutočnej veľkosti.
Ďalšie informácie sprostredkujú dvojrozmerné výtvarné prvky (schémy, diagramy, obrázky, mapky), interaktívne animované programy i dokumentárne filmy.

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

Priestory Slovenského národného múzea-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave sa po päťdesiatich rokoch zmenili. 15. decembra 2010 bola sprístupnená nová stála expozícia približujúca živú prírodu Slovenska.
Pred niekoľkými mesiacmi uzatvorilo SNM-Prírodovedné múzeum svoje dve stále expozície Fauna Slovenska a Variácie sveta rastlín, vďaka ktorým od roku 1960 obdivovalo významných zástupcov slovenskej živej prírody niekoľko generácií návštevníkov. V týchto dňoch sa sprístupňuje nová expozícia, ktorá ponúka prostredníctvom témy biologickej rozmanitosti komplexný obraz o flóre a faune Slovenska.
Pôvodné diorámy s dominantnými predstaviteľmi našej fauny boli doplnené a využité v zmysle filozofie súčasnej expozície aj na vernú prezentáciu biotopov. K desiatim pôvodným diorámam pribudli dve nové, ktoré spolu s priestorovými inštaláciami piatich vitrín umožnia návštevníkovi spoznať rozmanitosť vegetačných typov Slovenska – od nížin cez pahorkatiny až po najvyššie polohy horských masívov – a tiež živočíchov, ktoré možno v tom ktorom prostredí stretnúť. Návštevníka čaká pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom.

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Od roku 2006 je v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave otvorená nová expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme. Prehliadka expozície návštevníkov postupne zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom. Z tohto prehľadu zázračnej rozmanitosti Zeme je tiež vidieť, že pre existenciu človeka na Zemi je dôležité, aby sa zachovali všetky živé organizmy, ako aj zložky neživej prírody tvoriace ich životné prostredie.

Klenoty Zeme

Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exponáty sú usporiadané v zmysle kryštalografickej klasifikácie H. Strunza. Dominantami sú reprezentačné vzorky charakteristických minerálnych asociácií niektorých rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Zo slovenských lokalít sú pozoruhodné vzorky kermezitu z Pezinka, drúzy ihličkovitého antimonitu a vzorky zlata z Kremnice, strieborné minerály z Banskej Štiavnice a tiež opály z východného Slovenska. Zo zahraničných lokalít sú zaujímavé vzorky hessitu z Rumunska, kryštály azuritu z Namíbie, fluority, beryly, turmalíny, rubíny z Tanzánie, brazílske acháty a mnohé iné. Systematickú zbierku minerálov dopĺňajú ukážky brúsených a ozdobných kameňov z viacerých významných nálezísk zo Slovenska, Austrálie, Mexika či Ruska. Historické banské mapy pripomínajú atmosféru banských miest s ich bohatou históriou. Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica a viaceré lokality Spišsko-gemerského Rudohoria boli významnými ložiskami drahokovových, polymetalických rúd a iných úžitkových nerastov. Širšie informácie o chemickom zložení, fyzikálnych vlastnostiach, spôsobe vzniku, výskyte a použití asi stovky najbežnejších minerálov poskytuje v expozícii počítačový program pre verejnosť.

Prírodovedné múzeum je súčasťou SNM Bratislava

Fotogaléria


 
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme


 
 
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície


 
 
Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície


 
 
Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície

Prírodovedné expozície


 
 

 
Položky 17-32 z 40

13.5. - 11.11.2019  

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Hubárska poradňa

(v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)
15:00 – 17:00 (každý pondelok)


 

24.10.2019   17:30

voda v SS bartek 2019.jpg

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Voda v Slnečnej sústave

Druhá prednáška pre záujemcov zo širokej verejnosti  venovanú planétam  našej Slnečnej sústavy v Objavovni.

Pátranie po tekutej vode predstavuje prvý krok v pátraní po živote, ako ho poznáme.  Voda ako látka je vo vesmíre aj v Slnečnej sústave pomerne bežná, väčšinou sa však vyskytuje vo forme ľadu alebo vodnej pary. No v posledných rokoch pribúda čoraz viac dôkazov a indícií, že ani voda v kvapalnom stave nemusí byť až taká vzácna, ako sme si ešte donedávna mysleli.
Kde všade sa nachádza v našej Slnečnej sústave? (Kde bola v minulosti a (možno) bude v budúcnosti?) ...
Prečo z niektorých planét zmizla a na iných sa zachovala dodnes?
Pokúsime sa na tieto otázky odpovedať vo svetle najnovších výskumov.

prednáša Mgr. Peter  B A R T E K, Bratislava


 

5.11. - 8.11.2019  

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

V dopoludňajších hodinách sú pripravené zaujímavé aktivity a prednášky určené predovšetkým školám,
v podvečerných hodinách prírodovedné prednášky pre širokú verejnosť na zaujímavé a aktuálne témy.
Vstup na podujatia Týždňa vedy a techniky je voľný.
Pred budovou SNM – PM bude tiež stánok vedy a techniky.


 

6.11.2019   17:30

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) – kľúč k identifikácii flóry a fauny

Prednáška pre verejnosť v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava v Objavovni SNM – PM. Prednáša: Mgr. Darina Arendt, PhD., SNM – PM Bratislava.
Vstup voľný.


 

11.11.2019   13:30

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Prechod planéty Merkúr pred diskom Slnka

Astronomické pozorovanie pre verejnosť. Úkaz od nás pozorovateľný vo svojej prvej polovici. Nábrežie Dunaja pri budove SNM – PM, Vajanského nábr. 2 Bratislava.
Pozorovania sa uskutočnia len v prípade priaznivých poveternostných podmienok.


 

14.11.2019   18:00

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Strašidlenie v múzeu

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum aj v tomto roku pripravuje XI. ročník obľúbenej zábavno-vzdelávacej nočnej hry pre deti s názvom Strašidlenie v múzeu, ktorá
sa bude konať 14. novembra 2019 o 18:00 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Múzeum pozýva deti vo veku 7 – 11 rokov, ktoré majú rady prírodu a neboja sa tmy, aby
si prišli pomerať vedomosti a zažiť tajomný večer plný zvierat, rastlín, pradávnych zabudnutých tvorov a pravekých ľudských pozostatkov. Spoločnosť im budú robiť strašidelní sprievodcovia, ktorí deti prevedú cez všetky úlohy a nástrahy v nočnom múzeu. Do súťaže na účastníkov Strašidlenia stačí poslať vlastnú fotografiu prírody na tému „Farebná jeseň“, do 31. októbra 2019 na adresu: strasidlenie@snm.sk. Z autorov najfarebnejších
a najzaujímavejších fotografií organizátori vyberú účastníkov hry a Strašidlenie môže začať.

Dobrodružná nočná hra bude plná tmy, strašidelných stanovíšť a zaujímavých úloh, ktoré si pre deti pripravili tajuplné múzejné bytosti – babka bylinkárka, strážca miliónového bohatstva z minulosti, mŕtva nevesta, múmia a iní duchovia. Strašidlá deťom ukážu zákutia múzea, kde by sa ako bežní návštevníci cez deň nedostali. Hra je súťažná, preto budú žiadať
od detí aj odpovede na svoje otázky. Účastníkov Strašidlenia nakoniec odmenia atraktívnymi cenami, ktoré venovali partneri podujatia.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9160233

20.10.2019
ÚvodÚvodná stránka