Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

pmza_logo.jpgBudatínsky hrad
Topoľová 1, 010 03 Žilina - Budatín
Tel.: +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

Otváracie hodiny

Budatínsky hrad
PO – NE 9:00 – 16:40, obedňajšia prestávka: 11:45 – 12:15
Od 23. 9. 2019 UT – NE 9:00 – 16:40, obedňajšia prestávka: 11.45 – 12.15

Kaplnka / Pavilón drotárstva
PO – NE 9:00 – 17:00, obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Od 23. 9. 2019 UT – NE 9:00 – 17:00, obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30

Budatínsky park
máj - september: pondelok - nedeľa: 6.00 - 22.00
október - apríl: pondelok - nedeľa: 7.00 - 18.00

Možnosti vstupu, vstupné

BUDATÍNSKY HRAD

 • základné: 6 € / os.
 • zľavnené: 3 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
 • rodinné: 18 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
 • deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
 • regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ žilinského regiónu): 0,50 € / os.
 • regionálna zľava - obyvatelia mestskej časti Budatín: zľava 20 % zo základného vstupného
 • pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
 • pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
 • vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
 • vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).
 • Iné zľavy neuznávame.
 • Zľavy nie je možné kombinovať.
 • fotenie svadobčanov v interiéri hradu a kaplnky (po dohode – 0907 108 659): 50 €

DROTÁRSKY PAVILÓN

 • základné: 2 € / os.
 • zľavnené: 1 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
 • rodinné: 6 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)

VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ POD TERASOU – Podľa aktuálnej výstavy

KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU – Zadarmo

BUDATÍNSKY PARK – Zadarmo

Zmena prevádzkového poriadku v parku Budatínskeho hradu
Považské múzeum v Žiline mení od 1. mája 2019 prevádzkový poriadok v parku Budatínskeho hradu. Zmeny sa dotknú najmä majiteľov psov, keďže zvieratá budú mať vstup do parku zakázaný. Doteraz mohli psy vstupovať do parku len na vôdzke a pod dohľadom majiteľov, ktorí boli povinní pozbierať po nich exkrementy. Tieto regulácie boli často porušované. „K tomuto kroku sme sa rozhodli pristúpiť najmä z dôvodu nedisciplinovanosti majiteľov psov. Park bol v nadmernej miere znečistený a poškodený.“ doplnil riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký. Historický park v areáli Budatínskeho hradu je národnou kultúrnou pamiatkou a preto preň platia špecifické pravidlá. Od mája k nim pribudne i zákaz vstupu so psom.

História-popis

Považské múzeum vzniklo v roku 1942 ako Mestské múzeum. Sústreďuje sa na dokumentáciu dejín slovenského drotárstva doma i vo svete. V ostatných oblastiach odbornej práce pôsobí ako regionálne zariadenie na severozápadnom Slovensku.
Múzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad.

Budatínsky hrad je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová veža, ktorá bola postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici 13. stor. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnila i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. 
Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a vystavali jadnotraktový palác. Najväčšie stavebné úpravy zaznamenal v rokoch 1487 - 1798, keď bol majetkom rodu Suoogovcov. Dátum renesančnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na krbe prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď hrad už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo - klasicistický kaštieľ.
V roku 1798 prešiel Budatínsky hrad do majetku rodu Čákyovcov, ktorým patril až do roku 1945. Postihli ho aj revolučné udalosti rokov 1848 - 1849, keď 10. januára 1849 takmer úplne vyhorel a odvtedy dlhší čas chátral.
Celkovú obnovu zámku začali jeho majitelia až v rokoch 1920 - 1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a hrad dostal dnešnú podobu.
Múzeum sprístupnilo verejnosti areál pred 50 rokmi v roku 1956.

Expozície

Veža Budatínskeho hradu

- história hradu, história Žiliny, výstava historických hodín, obrazy zo 17. – 19. st., vyhliadka

Zrekonštruovaná veža Budatínskeho hradu je od 13. júla 2014 opäť prístupná verejnosti.
Budatínsky hrad bol pre verejnosť uzatvorený od januára 2007.

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla

Nová stála expozícia v Budatínskom hrade o histórii jedinečného slovenského fenoménu je pre verejnosť sprístupnená od 31. 7. 2016. Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobov ých dokumentov, fotografií a výtvarných prác z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete.

Hrad Strečno

Objekty ľudovej architektúry, Čičmany

Expozícia Jánošík a Terchová

Sobášny palác v Bytči

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

 

Fotogaléria


 
Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad


 
 
Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline


 
 
Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline


 
 
Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline


 
 

 
Položky 1-16 z 30

20.6. - 31.8.2019  

Považské múzeum v Žiline

Trienále Premeny drôtu ´19

Medzinárodná prehliadka tvorby súčasných umeleckých remeselníkov, dizajnérov a výtvarníkov pracujúcich s drôtom. Jedna z najväčších prezentácií prác s týmto materiálom v strednej Európe. Prináša prehľad o stave a úrovni neobvyklého umeleckého a remeselného odvetia, naznačuje jeho perspektívy a vývojové trendy.


 

21.6. - 2.9.2019  

Drotármi bez krošne.jpg

Považské múzeum v Žiline

Drotármi bez krošne

Výstava „Drotármi bez krošne“ predstaví štvorgeneračný remeselný rod Hozákovcov. Pripravená bola pri príležitosti 120. výročia narodenia Alexandra Hozáka – posledného majstra, ktorý uzatvoril slávnu kapitolu pôvodného drotárstva a odovzdal znalosti unikátnej technológie súčasným autorom. Jej otvorenie je súčasťou 28. ročníka podujatia Stretnutie drotárskych majstrov v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu.


 

1.7. - 4.9.2019  

Vývoj opevnení od praveku po stredoveké hrady.jpg

Považské múzeum v Žiline

Vývoj opevnení od praveku po stredoveké hrady

Cieľom banerovej výstavy je predstaviť širokej verejnosti pripravovanú archeologickú expozíciu s názvom “Pred hradbami, za hradbami…”, ktorá bude inštalovaná a slávnostne otvorená v novo zrekonštruovaných priestoroch druhého nadzemného podlažia Budatínskeho hradu už v októbri. Expozícia bude pozostávať z troch častí. Prvá vyrozpráva príbeh o vývoji opevnení od doby bronzovej, cez dobu železnú až po včasný a vrcholný stredovek. Druhá časť bude venovaná vývoju samotného hradu Budatín od jeho vzniku až po súčasnosť. Tretiu časť expozície bude tvoriť vôbec po prvý raz verejnosti sprístupnené prízemie veže, kde bude inštalovaná “Klenotnica” Považského múzea. V nej budú vystavené tie najvzácnejšie zbierkové predmety z fondov archeológie a histórie Považského múzea.

Banerová výstava i expozícia samotná je realizovaná v rámci projektu “Každá história si zaslúži svoj priestor”, p. č. 304021C852 z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V  A Slovenská republika – Česká republika 2014  2020 so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.


 

12.7. - 20.10.2019  

Ľudia a poklady lužickej kultúry.jpg

Považské múzeum v Žiline

Ľudia a poklady lužickej kultúry / Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku

Ľudia a poklady lužickej kultúry. Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku – tak znie celý názov putovnej výstavy, ktorú spoločne pripravili archeológovia Mgr. Zuzana Staneková z Považského múzea v Žiline, Mgr. Barbora Danielová z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Mgr. Marek Both zo Slovenského národného múzea v Martine a Mgr. Dominika Andreánska. Po troch mesiacoch, kedy bola inštalovaná v priestoroch SNM Etnografického múzea v Martine sa v júli presunie do priestorov Budatínskeho hradu. Táto archeologická výstava prezentuje život a smrť a jej vnímanie v ľudskej spoločnosti v neskorej dobre bronzovej a staršej dobe železnej (1300 – 700 pred n. l.). Lužická kultúra, ako súčasť komplexu popolnicových polí bola identifikovaná v druhej polovici 19. storočia Rudolfom Virchowom na základe nálezov z historického územia Lužice. Počas svojho najväčšieho územného rozmachu (okolo roku 1000 pred n. l.) zaberala takmer celú oblasť dnešného Poľska, východného Nemecka, priľahlú časť Čiech a hornaté územie Slovenska. Archeologické nálezy, ktoré lužickú kultúru charakterizujú sú žiarové hroby s milodarmi v rôznej podobe od šperkov, cez zbrane až po potraviny.

„Cieľom tejto výstavy je oboznámiť návštevníkov nielen s pohrebným rituálom, ale i spôsobom každodenného života ľudí tejto svojráznej a pre históriu Slovenska tak zásadnej kultúry. A tak múzeá spojili svoje sily, aby poskytli návštevníkom jedinečnú možnosť vidieť tie najvzácnejšie nálezy lužickej kultúry pod jednou strechou. Veľkým plusom výstavy je aj skutočnosť, že neprezentuje len samotné archeologické artefakty, ale formou diorám a trojrozmerných modelov dáva návštevníkom možnosť podrobnejšie si predstaviť spôsob života spred troch tisícročí, a tým lepšie pochopiť vývoj spoločnosti ako takej.“ priblížila archeologička Považského múzea v Žiline Mgr. Zuzana Staneková.

K výstave vznikol i katalóg, ktorý podrobne rozoberá vtedajší život. Čitateľ tu nájde základné informácie nielen o vývoji kultúry, ale aj o odievaní, stavebníctve, remeslách, vojenstve a o bronzových pokladoch objavených za rôznych okolností v teréne. Dvojjazyčný katalóg obsahuje množstvo fotografií nálezov, ktoré sú súčasťou výstavy.

Vernisáž výstavy bude v Budatínskom hrade 11. júla 2019 o 16:00.


 

20.8.2019   17:00

Považské múzeum v Žiline

Múzeum pre vás: Na prehliadke s riaditeľom

V rámci cyklu podujatí Múzeum pre Vás sa môžete tešiť na prehliadku hradu so samotným riaditeľom Považského múzea v Žiline. Priblíži vám nielen históriu hradu, ale porozpráva aj o realizovaných a pripravovaných rekonštrukciách. Exkluzívne uvidíte miestnosti, ktoré zatiaľ nie sú prístupné verejnosti a budú sa v nich nachádzať nové expozície.
Začiatok o 17:00, jednotná cena 1€.
Z dôvodu obmedzenej kapacity je vhodné sa vopred objednať na tel. čísle 0907 108 659.


 

31.8.2019  

Považské múzeum v Žiline

Záhada ukradnutého pokladu

V posledný augustový večer zavíta na Budatínsky hrad už po tretíkrát slávny detektív Sherlock Holmes. Tentokrát ho gróf Ladislav požiadal, aby mu pomohol vyriešiť záhadu ukradnutého pokladu. Okrem anglického detektíva sa na hrad chystá aj cisárovná Sisi. Ako jej návšteva súvisí s ukradnutým pokladom a kto stojí za krádežou? Príďte to spolu s nami vyriešiť 31. 8. na Budatínsky hrad!
Vstupy do hradu: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00.
Vhodné je sa vopred objednať na tel. čísle 0907 108 659.


 

20.9. - 20.10.2019  

Považské múzeum v Žiline

Držme spolu

Žilina zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“ ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov. Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 20. 09. 2019 o 17.00 hod. v kaplnke Budatínskeho hradu. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť každý deň okrem pondelka do 20. 10. 2019 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Organizátorom vernisáže je OZ Pomocná ruka nádeje za podpory Žilinského samosprávneho kraja a Považského múzea v Žiline.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

8111011

18.8.2019
ÚvodÚvodná stránka