Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

pmza_logo.jpgBudatínsky hrad
Topoľová 1, 010 03 Žilina - Budatín
Tel.: +421 41 500 15 11
E-mail: muzeum@pmza.sk, sekretariat@pmza.sk
Www: www.pmza.sk

Otváracie hodiny

Budatínsky hrad
PO – NE 9:00 – 16:40, obedňajšia prestávka: 11:45 – 12:15
Od 23. 9. 2019 UT – NE 9:00 – 16:40, obedňajšia prestávka: 11.45 – 12.15

Kaplnka / Pavilón drotárstva
PO – NE 9:00 – 17:00, obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Od 23. 9. 2019 UT – NE 9:00 – 17:00, obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30

Budatínsky park
máj - september: pondelok - nedeľa: 6.00 - 22.00
október - apríl: pondelok - nedeľa: 7.00 - 18.00

Možnosti vstupu, vstupné

BUDATÍNSKY HRAD

 • základné: 6 € / os.
 • zľavnené: 3 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
 • rodinné: 18 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)
 • deti do 6 rokov mimo skupinového zájazdu, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia novinárskeho preukazu a preukazu Zväzu múzeí: zadarmo
 • regionálna zľava – skupinový zájazd materskej školy (MŠ žilinského regiónu): 0,50 € / os.
 • regionálna zľava - obyvatelia mestskej časti Budatín: zľava 20 % zo základného vstupného
 • pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 10 osôb: 1 osoba zadarmo
 • pedagogický dozor/vedúci zájazdu nad 20 osôb: 2 osoby zadarmo
 • vopred objednaný výklad v cudzom jazyku: príplatok 15 € / skupina
 • vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).
 • Iné zľavy neuznávame.
 • Zľavy nie je možné kombinovať.
 • fotenie svadobčanov v interiéri hradu a kaplnky (po dohode – 0907 108 659): 50 €

DROTÁRSKY PAVILÓN

 • základné: 2 € / os.
 • zľavnené: 1 € / os. (dieťa od 7 do 15 rokov, študent, senior nad 60 rokov, držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S, vojnový veterán)
 • rodinné: 6 € (2 dospelí a 2 deti od 7 – 15 rokov, ostatné deti zadarmo)

VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ POD TERASOU – Podľa aktuálnej výstavy

KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU – Zadarmo

BUDATÍNSKY PARK – Zadarmo

Zmena prevádzkového poriadku v parku Budatínskeho hradu
Považské múzeum v Žiline mení od 1. mája 2019 prevádzkový poriadok v parku Budatínskeho hradu. Zmeny sa dotknú najmä majiteľov psov, keďže zvieratá budú mať vstup do parku zakázaný. Doteraz mohli psy vstupovať do parku len na vôdzke a pod dohľadom majiteľov, ktorí boli povinní pozbierať po nich exkrementy. Tieto regulácie boli často porušované. „K tomuto kroku sme sa rozhodli pristúpiť najmä z dôvodu nedisciplinovanosti majiteľov psov. Park bol v nadmernej miere znečistený a poškodený.“ doplnil riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký. Historický park v areáli Budatínskeho hradu je národnou kultúrnou pamiatkou a preto preň platia špecifické pravidlá. Od mája k nim pribudne i zákaz vstupu so psom.

História-popis

Považské múzeum vzniklo v roku 1942 ako Mestské múzeum. Sústreďuje sa na dokumentáciu dejín slovenského drotárstva doma i vo svete. V ostatných oblastiach odbornej práce pôsobí ako regionálne zariadenie na severozápadnom Slovensku.
Múzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad.

Budatínsky hrad je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová veža, ktorá bola postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici 13. stor. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnila i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. 
Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a vystavali jadnotraktový palác. Najväčšie stavebné úpravy zaznamenal v rokoch 1487 - 1798, keď bol majetkom rodu Suoogovcov. Dátum renesančnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na krbe prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď hrad už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo - klasicistický kaštieľ.
V roku 1798 prešiel Budatínsky hrad do majetku rodu Čákyovcov, ktorým patril až do roku 1945. Postihli ho aj revolučné udalosti rokov 1848 - 1849, keď 10. januára 1849 takmer úplne vyhorel a odvtedy dlhší čas chátral.
Celkovú obnovu zámku začali jeho majitelia až v rokoch 1920 - 1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a hrad dostal dnešnú podobu.
Múzeum sprístupnilo verejnosti areál pred 50 rokmi v roku 1956.

Expozície

Veža Budatínskeho hradu

- história hradu, história Žiliny, výstava historických hodín, obrazy zo 17. – 19. st., vyhliadka

Zrekonštruovaná veža Budatínskeho hradu je od 13. júla 2014 opäť prístupná verejnosti.
Budatínsky hrad bol pre verejnosť uzatvorený od januára 2007.

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla

Nová stála expozícia v Budatínskom hrade o histórii jedinečného slovenského fenoménu je pre verejnosť sprístupnená od 31. 7. 2016. Prostredníctvom historických artefaktov z drôtu a plechu, dobov ých dokumentov, fotografií a výtvarných prác z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete.

Hrad Strečno

Objekty ľudovej architektúry, Čičmany

Expozícia Jánošík a Terchová

Sobášny palác v Bytči

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

 

Fotogaléria


 
Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad


 
 
Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline


 
 
Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline


 
 
Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline


 
 

 
Položky 1-16 z 30

12.7. - 20.10.2019  

Ľudia a poklady lužickej kultúry.jpg

Považské múzeum v Žiline

Ľudia a poklady lužickej kultúry / Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku

Ľudia a poklady lužickej kultúry. Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku – tak znie celý názov putovnej výstavy, ktorú spoločne pripravili archeológovia Mgr. Zuzana Staneková z Považského múzea v Žiline, Mgr. Barbora Danielová z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Mgr. Marek Both zo Slovenského národného múzea v Martine a Mgr. Dominika Andreánska. Po troch mesiacoch, kedy bola inštalovaná v priestoroch SNM Etnografického múzea v Martine sa v júli presunie do priestorov Budatínskeho hradu. Táto archeologická výstava prezentuje život a smrť a jej vnímanie v ľudskej spoločnosti v neskorej dobre bronzovej a staršej dobe železnej (1300 – 700 pred n. l.). Lužická kultúra, ako súčasť komplexu popolnicových polí bola identifikovaná v druhej polovici 19. storočia Rudolfom Virchowom na základe nálezov z historického územia Lužice. Počas svojho najväčšieho územného rozmachu (okolo roku 1000 pred n. l.) zaberala takmer celú oblasť dnešného Poľska, východného Nemecka, priľahlú časť Čiech a hornaté územie Slovenska. Archeologické nálezy, ktoré lužickú kultúru charakterizujú sú žiarové hroby s milodarmi v rôznej podobe od šperkov, cez zbrane až po potraviny.

„Cieľom tejto výstavy je oboznámiť návštevníkov nielen s pohrebným rituálom, ale i spôsobom každodenného života ľudí tejto svojráznej a pre históriu Slovenska tak zásadnej kultúry. A tak múzeá spojili svoje sily, aby poskytli návštevníkom jedinečnú možnosť vidieť tie najvzácnejšie nálezy lužickej kultúry pod jednou strechou. Veľkým plusom výstavy je aj skutočnosť, že neprezentuje len samotné archeologické artefakty, ale formou diorám a trojrozmerných modelov dáva návštevníkom možnosť podrobnejšie si predstaviť spôsob života spred troch tisícročí, a tým lepšie pochopiť vývoj spoločnosti ako takej.“ priblížila archeologička Považského múzea v Žiline Mgr. Zuzana Staneková.

K výstave vznikol i katalóg, ktorý podrobne rozoberá vtedajší život. Čitateľ tu nájde základné informácie nielen o vývoji kultúry, ale aj o odievaní, stavebníctve, remeslách, vojenstve a o bronzových pokladoch objavených za rôznych okolností v teréne. Dvojjazyčný katalóg obsahuje množstvo fotografií nálezov, ktoré sú súčasťou výstavy.

Vernisáž výstavy bude v Budatínskom hrade 11. júla 2019 o 16:00.


 

13.9. - 24.11.2019  

Tkanie(a)nie.jpg

Považské múzeum v Žiline

Tkanie/a/nie

Vernisáž výstavy bude 12. septembra 2019 o 17:00.

Výnimočné diela umelkyne Evy Cisárovej-Minárikovej nájdu  na viac ako dva mesiace domov v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu. Autorka, pochádzajúca z Cífera, študovala na Vysokej škole výtvarných umení, kde neskôr aj vyučovala. Na umeleckú scénu vstúpila  na začiatku 70. rokov 20. storočia monumentálnou tapisériou Čerešničky. Neskôr prišla s vlastnou technikou zvanou „maľbotkanie“, ktorej podstatou je zatkávanie farebných sieťových vreciek na zemiaky. Z tejto techniky návštevníci na výstave uvidia impresiu z krajiny inšpirovanú výsekom z turistickej mapy Považia zvanú Nad Považím. Tešiť sa môžu aj na Transparentné tapisérie, v ktorých využila prácu s textilným odpadom a drôtom. V roku 1990 založila na VŠMU Ateliér voľnej textilnej tvorby a zaviedla  nové predmety. Osvojila si rôzne textilné techniky, napríklad aj starobylú zápästkovú techniku, pri ktorej pôvodný materiál nahradila drôtom a vznikli zaujímavé objekty s hravými názvami ako Zvonica, Dlaň či Palec.

Celý profesijný život sa venuje práci s textilom a zaujíma ju najmä jeho história. Zúčastnila sa na viac ako 200 výstavách doma i v zahraničí. Hovorí o potrebe udržiavania „textilnej pamäte“,  vytvára si zbierku historických textílií z fragmentov čipiek, výšiviek, stúh, šnúrok či vyšívaných monogramov. Tie potom vkladá do sklenených škatuliek, rámov a textilných kníh. Niektoré z nich budú taktiež súčasťou výstavy.  V roku 2003 získala titul mimoriadna profesorka a na Vysokej škole výtvarných umení pôsobila do roku 2008. V súčasnosti pracuje v slobodnom povolaní a pokračuje v tvorbe textilných kníh.


 

20.9. - 20.10.2019  

Držme spolu.jpg

Považské múzeum v Žiline

Držme spolu

Žilina zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“,  ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov. Ide o  verejné poukázanie a zviditeľnenie problematiky nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku, či prepojenie pomoci ľuďom vo veľmi ťažkej životnej situácii s odborníkmi v danej oblasti a politikmi. Od nich závisia osudy ľudí.

Táto diagnóza ovplyvňuje nielen samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje na to, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť. Cieľom výstavy je aj poukázanie na zle fungujúci sociálny a zdravotný systém a pripomenutie všetkým politikom, že osudy ľudí sú  práve v ich rukách.

Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi, v Českej republike profesor Jindřich Štreit a na Slovensku fotograf Peter Lančarič. Autori týmito fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale zvnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.

Oficiálne a úspešné zahájenie putovnej charitatívnej vernisáže „DRŽME SPOLU“ po Slovensku sa uskutočnilo dňa 17. 5. 2018 na Bratislavskom hrade za účasti významných osobností z lekárskeho, vedeckého, umeleckého, ale aj politického prostredia zo Slovenska a zahraničia. Následne pokračovala výstava svoju púť do Trnavy za podpory Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava, do Serede za podpory mesta Sereď.

Každá jedna vernisáž s výstavou zožala veľký úspech, získala veľkú podporu občanov a priniesla  naplnenie cieľov tohto významného podujatia

Ako už bolo spomenuté, okrem poukázania na problematiku pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“,  ide aj o charitatívnu akciu, preto umelec AŠOT HAAS venoval jedno zo svojich umeleckých diel do dražby, z ktorej bude vydražená suma venovaná na podporu pacientov v bdelej kóme.

Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 20. 09 .2019 o 17.00 hod. v kaplnke Budatínskeho hradu. Výstava bude pre verejnosť prístupná každý deň okrem pondelka do 20. 10. 2019 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Organizátorom vernisáže je OZ Iná Žilina za podpory OZ Pomocná ruka nádeje, Žilinského samosprávneho kraja a Považského múzea Žilina.

Výťažok z výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na Slovensku.


 

18.10.2019   10:00

Pred hradbami, za hradbami.jpg

Považské múzeum v Žiline

Pred hradbami, za hradbami

Slávnostné otvorenie novozrekonštruovaných priestorov druhého nadzemného podlažia Budatínskeho hradu, kde bude sprístupnená nová expozícia archeológie s názvom „Pred hradbami, za hradbami.“ Expozícia bude pozostávať z troch častí. Prvá vyrozpráva príbeh o vývoji opevnení od doby bronzovej, cez dobu železnú až po včasný a vrcholný stredovek. Druhá časť bude venovaná vývoju samotného hradu Budatín od jeho vzniku až po súčasnosť. Tretiu časť expozície bude tvoriť vôbec po prvý raz verejnosti sprístupnené prízemie veže, kde bude inštalovaná “Klenotnica” Považského múzea. V nej budú vystavené tie najvzácnejšie zbierkové predmety z fondov archeológie a histórie Považského múzea.

Podujatie pre odbornú verejnosť začína o 10:00.

Podporené projektom „Každá história si zaslúži svoj priestor“, p. č. 304021C852 z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.


 

20.10.2019  

Budatínsky rínok.jpg

Považské múzeum v Žiline

Budatínsky rínok

Otváranie novej expozície, krst knihy, drotárska rozprávka, hudobný program, remeselný jarmok. V nedeľu 20. októbra to bude v areáli Budatínskeho hradu naozaj pestré. So sezónou sa rozlúčime na tradičnom Budatínskom rínku.

Podujatie začína dopoludnia o 10:00. Predstavia sa na ňom študenti stredných odborných škôl Žilinského samosprávneho kraja aj rôzni farmári a remeselníci. „Chýbať nebude výroba jablčného muštu, varenie slivkového lekváru, práce na kolovrátku, stavanie studne, vyhňa s kováčmi, košikár a mnohé iné tradičné remeslá. Návštevníci sa môžu tešiť na originálne šperky, keramiku, ručne vyrábané mydlá či včelie produkty. Na hrade budú počas celého dňa prebiehať špeciálne zážitkové prehliadky. Tentokrát prítomní uvidia ako drotár Michal zachráni princeznú Veronku z kráľovstva zlej čarodejnice Kazimíry.“ približuje kultúrna manažérka Považského múzea v Žiline Petra Labantová.

Lákadlom bude určite otvorenie novej expozície „Pred hradbami, za hradbami“. Do hradu sa tak po mnohých rokoch vráti archeológia. Prvá časť expozície ponúkne informácie o lokalitách pevnostného charakteru známych zo Žilinskej kotliny a neďalekých obcí v katastri Považskej Bystrice a Púchova. Druhá časť je venovaná prevažne výskumu Budatínskeho hradu, ktorý do značnej miery ozrejmil jeho dejiny. „Celá expozícia je doplnená piatimi trojrozmernými modelmi, ktorých autorom je historik dopravy Peter Šimko. Tri z nich zobrazujú vývoj hradu v rôznych obdobiach. Najprekvapivejším je azda model hradu v období gotiky, keď pozostával len z veže, malej drevenej stavby a hradby s bránou. Predstavu o odievaní mužov a žien poskytnú rekonštrukcie dobových kostýmov. Súčasťou novej expozície je aj prízemie veže. V charizmatickom kamennom interiéri tak môžu návštevníci vidieť tie najvzácnejšie predmety z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky. Tento priestor sme nazvali symbolicky Tesaurus Mesealis.“ doplnila archeologička Považského múzea v Žiline Zuzana Staneková. Záujemcov počas podujatia čakajú dve komentované prehliadky i workshopy hrnčiarstva a archeológie. Otvorenie expozície podporil Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“, p. č. 304021C852 z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V rámci projektu bola obnovená ďalšia časť fasády Budatínskeho hradu a priestory druhého nadzemného podlažia, kde vznikla nová expozícia.

Bohatý program bude aj na hlavnom pódiu. Publikum krátko popoludní naladí Roman Nadányi & The Band. Na slávnostnom otvorení podujatia o 14.00 bude do života uvedená kniha „Budatínsky hrad“ – druhé rozšírené vydanie. „Najmä rodiny s deťmi poteší rozprávka Pinokio v podaní Divadla zo šuflíka. Vystúpi aj stredoveká kapela Strigôň a podvečer zaznejú nezabudnuteľné hity skupiny Duchoňovci, ktorá piesňami známeho interpreta spríjemní celkovú atmosféru.“ pozýva Petra Labantová.

Parkovanie áut v blízkosti areálu bude počas podujatia obmedzené, na záchytné parkovisko navedú vodičov značenia.


 

25.10.2019  

Považské múzeum v Žiline

Roľníkov rok

Interaktívne rozprávanie sa bude venovať spôsobu hospodárenia na gazdovstvách v minulosti a vzťahu človeka k pôde. Žiaci sa dozvedia, ako prebiehal rok roľníka od začiatku poľnohospodárskych prác až po zber úrody, aké na jednej strane primitívne a na druhej vynaliezavé a praktické náradie ľudia používali a čo všetko pestovali. Prednáška tiež priblíži spôsob uskladnenia úrody a aké zvyky a poverové úkony sa praktizovali na jej zabezpečenie.
Súčasťou prednášky bude aj kvíz, kde sa deti pokúsia hravou formou určiť rôzne druhy poľnohospodárskych plodín a náradia a jeho použitia.
Časy prednášok o 9:00 a 11:00, potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 0907 108 659.
Cena 2€ (prednáška a tvorivá dielňa).


 

29.10.2019   17:00

Považské múzeum v Žiline

Múzeum pre vás: archeologický výskum v Divinke

Archeologička Považského múzea v Žiline Andrea Slaná porozpráva o archeologickom výskume hradiska na Veľkom vrchu pri obci Divinka. Priblíži poznatky získané počas siedmich výskumných sezón a zároveň upozorní na nutnosť ochrany na archeologických lokalitách pred ilegálnymi hľadačmi pokladov. Taktiež vysvetlí, čo robiť pri náhodnom objave archeologického nálezu. Vítaní sú všetci nadšenci archeológie!
Stačí sa len vopred objednať na tel. č. 0907 108 659 a prísť o 17.00 do Budatínskeho hradu. Cena prednášky a diskusie je 1 €.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9095767

16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka