Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 651 00 00, +421 37 651 42 53
E-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk, ponitrianskemuzeum@gmail.com
Www: www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

Otváracie hodiny

pondelok – piatok: 9:00 – 17:00
sobota – nedeľa: 10:00 – 17:00

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné:
• dospelí: 1,- €
• žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Vstupné so zľavou:
• držitelia karty ISIC, EURO 26: 0,25 €
• držitelia karty ITIC: 0,50 €

Voľný vstup:
• deti do 6 rokov
• pedagogický dozor
• ZŤP
• držitelia kariet ICOM, ZMS, AGM

Poplatky za iné služby:
• fotografovanie: 1,50
• kamerovanie: 2,50
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Ponitrianske múzeum ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky.
Prvými zberateľmi muzeálií a zakladateľmi múzea v Nitre boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy r.k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878. Zbierka sa stala základom pre vznik Župného múzea Nitrianskej župy v Nitre, ktoré založili v roku 1896 a v roku 1900 slávnostne otvorili. V priestoroch piaristov zostalo aj v ďalších rokoch. Od roku 1951 do roku 1962 bolo zrušené, pričom po obnovení činnosti sídlilo v budove Veľkého seminára. V roku 1990 sa odsťahovalo do mestskej radnice.
Sídlom múzea je novorenesančná budova, ktorá bola postavená v roku 1880 ako radnica podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku (budova je kultúrnou pamiatkou).

Expozície

Skvosty dávnovekého Slovenska

Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska.

Nitriansko v zrkadle dejín

Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Počiatky osídlenia, prvé stopy po prítomnosti človeka v našom regióne i na území Slovenska, dokladajú paleolitické nálezy - kamenné nástroje i kostrové pozostatky mamuta. Obdobie neolitu pripomínajú výrobky prvých roľníkov, najmä keramické nádoby a bronzovú dobu výtvory najstarších metalurgov. Sú tu zastúpené tiež remeselné i umelecké výtvory starých Keltov a Germánov i našich slovanských predkov.
Šperky, ozdoby odevu, zbrane i predmety dennej potreby dokladajú vynaliezavosť, zručnosť a hlboké estetické cítenie ľudí danej epochy.
Trojrozmerné rekonštrukcie obydlí typických v jednotlivých obdobiach i významných archeologických lokalít umožňujú návštevníkovi utvoriť si predstavu o stavebných a remeselných technikách dávnovekých ľudí.

Život v lesných a vodných biotopoch

Výstava dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu.

Ponitrianske múzeum spravuje:

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Dom ľudového bývania, Šaľa

Fotogaléria


 
Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre


 
 
Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ponitrianske múzeum v Nitre

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska


 
 
Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska


 
 
Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Skvosty dávnovekého Slovenska

Nitriansko v zrkadle dejín

Nitriansko v zrkadle dejín


 
 

 
Položky 1-16 z 26

1.7. - 1.9.2019  

Nové predmety-pozvánka.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea

Slovenské pamätné mince, starožitné poľovnícke pušky, sakrálne plastiky a iné predmety, ktoré získalo múzeum do zbierkového fondu predstaví výstava Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea, ktorá bude otvorená od 1.7. do 1.9.2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

V súčasnosti sa stáva trendom zbieranie rôznych predmetov, vecí a kuriozít, ktoré ľudia zbierajú v očakávaní nárastu ich ceny, alebo z nostalgie. Svoje zberateľské kúsky prezentujú verejnosti, alebo si ich nechávajú pre seba v súkromnej zbierke. Mnohí však dodnes nevedia odlíšiť zbierku od zbierky. Vyššie uvedené sa označuje za zberateľstvo. Získavanie predmetov do múzea je však jeho nosnou aktivitou za účelom budovania zbierkového fondu dokumentujúceho vývin prírody a spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť. Uskutočňuje sa nielen aktívnym vyhľadávaním, alebo pasívne od ľudí, či inštitúcií. Ich výber závisí od zamerania múzea a ich kultúrnej hodnoty. O tom, či sa dostanú do múzea rozhodujú odborní pracovníci (kurátori), ktorí ho navrhnú a Komisia pre tvorbu zbierok ich na základe posúdenia (ne)odporučí. V I. polroku 2019 získalo Ponitrianske múzeum do svojich zbierok viacero nových prírastkov aj vďaka fondu na nadobúdanie zbierkových predmetov, ktorý vytvoril Nitriansky samosprávny kraj. Na výstave Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea, ktorá bude otvorená od 1.7. - 1.9.2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre predstaví predmety získané darom a kúpou. Za pohľad určite bude stáť zbierka slovenských pamätných mincí z rokov 1993 - 2008, maľby na skle, sakrálne skulptúry, starožitné lovecké pušky a iné.


 

4.7. - 1.9.2019  

Nitra a sv Cyril a Metod.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála

Spoznajte (ne)poznanú históriu kresťanstva a posolstvo solúnskych bratov v Nitre, na území Slovenska i vo svete prostredníctvom výstavy Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála, ktorá bude otvorená 4.7. – 1.9.2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea.

Každoročne si štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda pripomíname výročie príchodu slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863, ktorí prišli šíriť kresťanstvo, kultúru a vzdelanie. Aj po mnohých stáročiach patria k významným postavám našej i európskej kultúry, politiky a diplomacie. Pri príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre vo svojich priestoroch výstavu Nitra a sv. Cyril a Metod zo zbierky PaedDr. Jozefa Gála, ktorá bude otvorená od 4.7. – 1.9.2019. Poštové známky a filatelistické dokumenty doplnené odbornými textami pútavým spôsobom približujú spôsob života a činnosť solúnskych bratov, vytvorenie prvého slovanského písma hlaholiky, položenia základov vzdelanosti zakladaním škôl, šírenie kresťanstva i politickú situáciu na území Slovenska, ale i vo svete. Nechýba ani spomienka na život a pôsobenie sv. Gorazda, ktorí bol žiakom, neskôr spolupracovníkom, ale predovšetkým slovanským literátom a filozofom a Klimenta, ktorý pokračoval vo svojej práci v Macedónsku.


 

4.7. - 1.9.2019  

Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou

Výstava Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metodskou tematikou vo filatelistických exponátoch a publikáciách zo zbierky MVDr. Milana Šajgalíka bude slávnostne otvorená 4. júla o 14:00 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda a v rámci tradične organizovaných mestských slávností Nitra, milá Nitra si v priestoroch Ponitrianskeho múzea pripomenieme časť histórie mesta Nitry, matky slovenských miest, s ktorou sú spojené počiatky slovenských dejín. K dispozícii máme veľa písomných prameňov a artefaktov, ktoré sa zachovali a ktoré nám pomáhajú spoznať život a činnosť našich predkov. Jedným zo spôsobov sú i filatelistické dokumenty, ktoré sa dokážu „dostať“ do všetkých kútov sveta a zároveň tvoriť a dokumentovať dejiny. Jedinečnú filatelistickú zbierku svojho druhu vytvoril aj MVDr. Milan Šajgalík, ktorá prostredníctvom poštových známok a pečiatok doplnených odborným textom „rozpráva“ príbeh o postavení prvého slovenského kostola na území Slovenska kniežaťom Pribinom, o kráľovi Svätoplukovi a Veľkomoravskej ríši, kresťanstve, príchode a činnosti solúnskych bratov Cyrila a Metoda, dejín nitrianskeho biskupstva, ale aj iných významných udalostiach a osobnostiach. Výstava návštevníka pútavým spôsobom vtiahne do známych i menej známych faktov z dejín Nitry a histórie všeobecne.


 

23.8. - 6.10.2019  

90 rokov slovenského hokeja-pozvánka.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

90 rokov slovenského hokeja

Medaila a tanier za 2. miesto na majstrovstvách sveta 2012, medaila Jozefa Golonku zo ZOH roku 1968, takmer celá výstroj legendárneho brankára Vladimíra Dzurillu, hokejka Jána Lašáka z MS 2003 a množstvo ďalších zaujímavých hokejových predmetov ponúkne k zhliadnutiu výstava 90 rokov slovenského hokeja v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Hokej je jeden zo športov, vďaka ktorému sa naša krajina dostala do povedomia celého sveta. Avšak za úspechom sa skrýva nielen tvrdá drina športovcov, ale aj ich láska k športu. Každoročne pribúdajú noví fanúšikovia, ktorí našim reprezentantom „držia palce“ počas majstrovstiev a tešia sa z ich malých i veľkých úspechov. Málokto sa však zamyslí nad tým, akú dlhú históriu píše tento šport a akými zmenami prešiel. Ponitrianske múzeum v Nitre ponúka od 23. 8. – 6. 10. 2019 jedinečnú možnosť nahliadnuť do jeho zákulisia prostredníctvom výstavy 90 rokov slovenského hokeja, ktorá pripomenie prostredníctvom textov „deväť“ míľnikov sprevádzajúcich formovanie a rozvoj ľadového hokeja na Slovensku. Súčasťou sú predmety dokumentujúce rozvoj a najvýznamnejšie úspechy slovenského hokeja ako napr. olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží, športová výstroj osobností ľadového hokeja od najstarších čias po súčasnosť. Putovnú výstavu pripravilo Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja.


 

1.9. - 6.10.2019  

Všetky moje krajiny-pozvánka.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Všetky moje krajiny

Originálne a jedinečné maľby zachytené počas cestovania rôznymi kútmi zeme predstavia manželia Daniela a Michal Helienek na výstave Všetky moje krajiny, ktorá bude otvorená od 1.9. - 6.10. 2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Slováci žijúci v Rakúsku, Daniela a Michal Helienek, absolvovali výtvarné vzdelanie v školskom veku. S príchodom možností sa však ich profesijný život začal uberať úplne iným smerom a výtvarná činnosť musela ustupovať do pozadia. Avšak po 40-tke sa jej obaja začali opäť intenzívne venovať a maľovanie sa stalo súčasťou ich života. Michal maľoval popri svojej práci námorného kapitána na najväčších kontajnerových lodiach plaviacich sa po celom svete a zachytával tak všetko, čo videl a zažil. Na spoločných cestách s manželkou Danielou po rôznych kútoch zeme ich všade sprevádza skicár a farby. Maľovali v džungli na Amazonke, na sopkách Nového Zélandu, či Islandu, vo vysokých výškach medzi himalájskymi velikánmi, v kirgizských stepiach, v spoločnosti nespočetných Číňanov na Veľkom čínskom múre i na cestách po Slovensku, ktoré znovu objavujú. Michalovým centrálnym motívom sú lode, prístavy, ako aj iné dopravné prostriedky (vlaky, autá ...), ale aj ľudia, ktorých stretáva po celom svete pri ich práci i oddychu. Daniela maľuje krajiny, najmä hory, niektoré motívy pretvára vo svojom vnútri a zabstrahuje. Ak Vás na výstave Všetky moje krajiny, ktorá bude otvorená od 1.9. - 6.10 2019 v Priestoroch Ponitriankseho múzea v Nitre nejaké dielo zaujme, môže sa stať súčasťou Vášho domova.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

8209729

25.8.2019
ÚvodÚvodná stránka