Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Nitrianska galéria, Nitra

Nitrianska galéria, Nitra - Galéria roka 2017

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 657 96 41-3
E-mail: kultura@nitrianskagaleria.sk, riaditel@nitrianskagaleria.sk
Www: www.nitrianskagaleria.sk

Otváracie hodiny

Ut-Ne  10.00 - 18.00

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné:
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 3 €
● Reprezentačné sály: 2 €
● Salón: 2 €
● Galéria mladých: 1 €
● Bunker: 1 €

Zľavy (študenti, žiaci, dôchodcovia):
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 1.50 €
● Reprezentačné sály: 1 €
● Salón: 1 €
● Galéria mladých: 0.50 €
● Bunker: 0.50 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb): 1 € /na osobu/
Rodinné vstupné (2 rodičia + deti): 4 €
Podrobné vstupné nájdete tu...
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Nitrianska galéria, NitraNitrianska galéria, NitraNitrianska galéria bola založená 1. januára 1965.
V odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na umenovednú, výstavnú a edukačnú činnosť. Jej poslaním je budovanie zbierkového fondu, jeho ochrana, evidencia a umelecko-historický výskum. Výstavná činnosť je programovo zameraná na prezentáciu slovenského výtvarného umenia s dôrazom na umenie nitrianskeho regiónu, pričom v rámci recipročných akcií sa pripravujú tiež výstavy zo zahraničia.
Nitrianska galéria, NitraNitrianska galéria, NitraGaléria sídli v budove bývalého župného domu. Táto štvorkrídlová palácová budova je ako chránená kultúrna pamiatka súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto”. Ide o pôvodne barokovú stavbu z 18. storočia, postavenú pravdepodobne na starších základoch. Súčasnú podobu nadobudla počas poslednej architektonickej úpravy v duchu secesie v rokoch 1905-1908. Budova bola od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1929 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. V areáli župného domu sa v posledných rokoch uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorého výsledkom boli viaceré pozoruhodné nálezy (zvyšky stredovekých architektúr a včasnouhorského obranného valu s komorovou konštrukciou, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej).

Expozície

V súčasnosti disponuje Nitrianska galéria piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Salón je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie Bunker od roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.

KALENDÁRIUM


 

13.9. - 24.11.2019  

SLOBODA_plagat.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Reprezentačné sály

Podoby slobody

Participujúci umelci budú vybraní na základe medzinárodnej výzvy.
Kurátor výstavy: Omar Mirza

Vernisáž: 12. 9. 2019
Finisáž: 16. 11. 2019
Deadline na prihlásenie sa do výzvy: 30. 4. 2019
Prihlášku na výstavu a bližšie informácie nájdete na www.nitrianskagaleria.sk/sloboda.

V novembri tohto roku si pripomenieme 30 rokov od Nežnej revolúcie, ktorej hlavným prínosom pre našu spoločnosť je sloboda. Pri tejto príležitosti sa bude konať v Nitre medzinárodná výstava súčasného vizuálneho umenia. Pripraví ju Nitrianska galéria v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra na spoločnú tému 28. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (MF DN) Podoby slobody | The Faces of Freedom.
Týmto projektom chceme ukázať, ako na tému slobody, resp. neslobody, reagujú súčasní umelci. Sloboda môže mať rôzne podoby: sloboda jednotlivca, spoločnosti, prejavu, myslenia, vierovyznania, sexuálnej orientácie, pohybu, tvorby, umenia a pod. Ako môžeme slobodu definovať, uchopiť, pochopiť? Ako ju chápu rôzni ľudia rôznych národností? Čo pre nás znamená? Treba o ňu bojovať? Akými spôsobmi? Ako sa spoločnosť stavia voči jej zneužívaniu? Aké hranice má sloboda slova a prejavu v dnešnej dobe plnej konšpirácií, hoaxov a fake news? Sloboda sa dnes často podobá skôr na boj o prežitie v džungli, než na idealistické predstavy o spolunažívaní v mieri a hojnosti, preto niektorí ľudia s nostalgiou spomínajú na totalitnú zlatú klietku. Aké nebezpečenstvá nám hrozia, ak začneme zabúdať na minulosť a relativizovať neslobodné režimy?
Diela, ktoré predstavíme v rámci projektu, budú vybrané na základe medzinárodnej výzvy, do ktorej sa slobodne môžu prihlásiť vizuálni umelci z krajín bývalého východného bloku (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, prípadne Albánsko a oblasť bývalého východného Nemecka), ktoré boli od konca druhej svetovej vojny až do pádu tzv. železnej opony v područí Sovietskeho zväzu. Tieto krajiny a ich obyvatelia si totiž prešli veľmi podobnými skúsenosťami: dlhoročným nedemokratickým režimom, euforickým príchodom slobody v revolučnom roku 1989 a následným transformačným obdobím deväťdesiatych rokov, keď si niektorí mysleli, že sloboda stojí nad všetkými zákonmi...
Diela prihlásené do výzvy môžu mať akýkoľvek charakter, techniku a formát, môže ísť aj o happening či performanciu. Projekt poskytuje obsahovú slobodu, no malo by ísť o reakciu na tému výstavy a festivalu. Môže ísť o diela už existujúce alebo o nové diela, reagujúce na výročie revolúcie a miesto (špecifický priestor, v ktorom budú prezentované). Prihlásené diela prejdú výberom kurátora Nitrianskej galérie Omara Mirzu, s ktorým budú spolupracovať zástupcovia MF DN – riaditeľka festivalu Darina Kárová a Ján Šimko, kurátor zahraničnej časti hlavného programu festivalu. Diela budú vystavené v galérii a vo verejnom priestore, keďže chceme súčasné umenie priblížiť aj ľuďom, ktorí do galérií nechodia, a prepojiť zároveň výtvarné a divadelné publikum. Pretože časť výstavy je ústredným podujatím sprievodného programu MF DN 2019, diela performatívneho charakteru a niektoré diela vo verejnom priestore budú prezentované len počas konania festivalu v termíne 27. 9. až 2. 10. 2019, keď sa v Nitre nachádza veľký počet festivalových hostí zo Slovenska i zahraničia. Väčšia časť diel však bude prístupná počas celého trvania výstavy.
Vzhľadom k skutočnosti, že finančné možnosti sú limitované, uprednostnené budú diela priestorovo, technicky, produkčne a transportne menej náročné. Sloboda a sila umenia totiž nespočíva vo veľkosti, efekte a cene, ale v hĺbke myšlienky...


 

19.9. - 3.11.2019  

Anti Hygge.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Bunker

anti hygge

Autorky: Ingrid Kepková, Viera Zubalová
Kurátor: Václav Janoščík (CZ)
Vernisáž: 19. 9. 2019 o 18:30

Hygge je slovo škandinávskeho pôvodu označujúce pohodu a spokojnosť. Ide o maličkosti, ktoré spôsobujú, že sa cítite dobre a v pohode. Či je to už čítanie knižky zabalený v deke, šálka obľúbenej kávy alebo obed s najbližšími priateľmi. Za posledných pár rokov sa zo životného štýlu „hygge“ stal fenomén, ktorý pomáha zútulniť nielen škandinávske domovy. Hygge sa stalo definíciou dánskej kultúry a životného štýlu. Zjednodušene ide o spôsob, ako žiť dobre, vyrovnane a spokojne.
Wikipédia, heslo Hygge
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hygge


Ingrid Kepková a Viera Zubalová svojou spoluprácou otvárajú tie najaktuálnejšie problémy našej intimity a schopnosti viesť (ne)úspešný život. Neboja sa konfrontovať s čímkoľvek; neboja sa byť nešťastné. Idea je voľným pokračovaním predošlých projektov autoriek. Prvotná myšlienka vychádza z pojmu Uncanny valley a jeho širšej aplikovateľnosti na súčasnosť/post-internetovú situáciu.

Výstavu tvorí environment doplnený o multimediálne záznamy zozbierané pri každodennom prežívaní. Videozáznam, fotografie konfrontované s publikom na Instagrame. Instagram ako miesto, kde sa Uncanny javy najviac kumulujú. Pozorovaný jav Uncanny vytrhnutý z pôvodného kontextu a zasadený do autorkami vytvoreného znepokojivého prostredia. Výskum za účelom potvrdenia myšlienky, že fenomén HYGGE sa nedá aplikovať na reálny život a teda, že prirodzené ľudské prežívanie je zo svojej podstaty nepokojné a vychádzajúce zo situácií, ktoré nie sú familiárne. Základný princíp života je pohyb, nestabilita. Progres vzniká, keď je spoločnosť postavená výzve. Hygge je klamlivé utvrdenie sa v domnienke, že všetko je v poriadku. Hygge je stagnácia. Antihygge je autentická výpoveď o stave spoločnosti, ktorá sa nebojí prijať negatívne vnemy za prirodzené. Utopické tvrdenie, že úplné hygge existuje, je samotné najviac Uncanny. Cieľom projektu je aj zostavenie a prezentovanie manifestu ANTIHYGGE.

Autorky Ingrid Kepková a Viera Zubalová sú absolventky Ateliéru Grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Petra Rónaia, akad. mal., na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Dotýkajú sa tém ako postinternet, virtuálna simulácia, memeteória, umelá inteligencia, realita vs. sociálne médiá digitálna estetika, chaos-mágia, súčasná mytológia, postštrukturalizmus. Pracujú často vo dvojici, ale aj samostatne.


 

19.9. - 17.11.2019  

Un Natural.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Reprezentačné sály

(Un) Natural

Autori: Anna Ročňová & Pavel Příkaský
Kurátorka: Veronika Čechová
Vernisáž: štvrtok 19. septembra o 18:00

Anna Ročňová i Pavel Příkaský ve své práci dlouhodobě balancují na hranici umělého a přírodního. Ve výstavě (Un)Natural pro Nitranskou galerii jsme se rozhodli konfrontovat jejich formálně často podobnou tvorbu ve společném prostoru, tak aby naopak vynikly jemné nuance a rozdíly, odhalující různé inspirační zdroje, ze kterých čerpají.
Pavel Příkaský (1985) vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Vladimíra Kokolii (2005 – 2012). V roce 2011 absolvoval studijní stáž na Middlesex University London. Přestože se prostřednictvím média malby i nadále vyjadřuje, dlouhodobě ve své tvorbě znejasňuje jeho okraje. Svou tvorbu Příkaský pravidelně představuje na skupinových i samostatných výstavách v ČR i v zahraničí. Mezi vybrané skupinové projekty z poslední doby patří například Healing 2.0 v pražské Meetfactory (2019), Liquid Bodies v galerii AQB, Budapešť (2018), Oh it is... v Centru pro současné umění DOX v Praze (2018), Healing, Tschechisches Zentrum Berlin (2018), The Offense of Things, galerie Armaturka, Ústí nad Labem (2016) a Dreams that Money Can Buy, Drdova Gallery, Praha (2016). Mezi samostatné výstavy patří Transgenic Myth, NoD, Praha (2019), Isotonic Song (ve spolupráci s Miroslavou Večeřovou), Fotograf Gallery, Praha (2019), Pneuma, OGL LÁZNĚ, Liberec (2019), Mantichora (ve spolupráci s Martinem Heroldem) v galerii TIC, Brno (2019) a Hybrid’s Potential, Atrium Žižkov, Prague (2018).

Malby Pavla Příkaského nezřídka expandují mimo plátno a propíjejí se do okolních stěn, případně i v podobě malířsky netradičínch materiálů silikonu a podobných modelářských hmot skapávají a stékají do okolního prostoru.

Anna Ročňová (*1989) studovala v Ateliéru sochařství pod vedením Edith Jeřábkové a Dominika Langa (2010 – 2017). V roce 2013 absolvovala stáž na Universität für angewandte Kunst, TransArts ve Vídni a v roce 2015 v Ateliéru malířství II, škole Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze.
Ročňová se zúčastnila celé řady skupinových výstav, například Země se otáčí a vše z ní sklouzává v galerii Hunt Kastner v Praze, Poetický materializmus v galerii SODA v Bratislavě, Piknik v galerii A.M. 180 v Praze, Tranzitdispečing v galerii Transitdisplay v Praze nebo Subversive Tactics v Českém centru v New Yorku a Against Nature v Národní galerii . Ročňová často vystavuje s Janem Boháčem, realizovali společně například performativní výstavu Situace 25 v Pavilonu v Praze, výstavu Slunce svítí do zaprášeného kouta v galerii Windows ve Vídni či projekt pro pražský Altán Klamovka nazvaný Herbář, i nedávno skončenou výstavu v Karlin Studios Vymknutý kotník . Ze samostatných výstav to byly např. Vykoupat a namazat v galerii Jelení či Luxurious Moments v Galerii hlavního města Prahy, v prostorách Colloredo- Mansfeldského paláce. Ve své diplomové práci prozkoumala možnosti práce s netradičním a extrémně velkým výstavním prostorem, kdy v projektu Vějíř propojila své umění s prostředím vyprázdněneho tropického skleníku Pražské botanické zahrady na Albertově. V druhé výstavní části pak ,,zazimovala’’ objekty v Project roomu galerie Hunt Kastner v Praze.
Umělecká praxe Anny Ročňové se opírá o zkoumání možností materiálových a obsahových vztahů v soše. Objekty, koláže a asambláže často vznikají ve skupinách, vodítkem při
(Un) Natural tvorbě bývá často určitá prozaická činnost, kterou autorka dobře zná, jako třeba rybaření, koupání nebo piknik. Přestože mají společné téma, či spíše rámec, jejich podoba
vzniká z komunikace autorky s materiály a technologiemi, které tyto materiály umožňují, nebo je umělkyni „samy podsouvají”. Jestliže se dnes těžko hovoří o experimentování a empirickém vztahování se ke světu, pak Ročňová se právě o tento typ zkušenosti snaží. Metodou pokus-omyl ve svém ateliéru nachází způsoby spojování různých hmot a věcí. Tyto postupy, přestože dávají prostor náhodě a intuici, respektují logiku možností různých materiálů, předmětů a četných proměn, které v reakcích mezi sebou nabízejí.
Anna Ročňová se zajímá o přírodu a přírodní procesy, pozoruje civilizaci a její produkty. V jejích posledních realizacích je volba materiálu radikálnější, orientuje se na přírodniny a občas zapojí do svých skrumáží také prvky reálných věci – například tenisky, které působí spíš ztraceně a naznačují bývalou přítomnost člověka.


 

3.10. - 4.12.2019  

4321_plagat_2 polrok 2019.jpg

Nitrianska galéria, Nitra

4-3-2-1 : Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú bohatú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. Moderátorom a spolutvorcom dramaturgie je od začiatku cyklu Dado Nagy.

Projekt sa primárne zameriava na kvalitné a pozoruhodné diela súčasnej literatúry a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov. Počas trvania cyklu sa predstavilo množstvo popredných slovenských spisovateľov ako napr. Kornel Földvári, Dušan Mitana, Vladimír Balla, Pavel Vilikovský, Alexandra Salmela, Daniela Kapitáňová, Peter Krištúfek, Pavol Rankov, Ján Buzzásy, Daniel Hevier, Jana Beňová, Michal Hvorecký, Veronika Šikulová, Monika Kompaníková, Bene, Péter Hunčík, Agda Bavi Pain, Jaroslav Rumpli, Ivana Dobrakovová, Ľubomír Feldek, Maroš Krajňak, Marek Vadas, Katarína Kucbelová, Peter Pišťanek, Jozef Karika, Vanda Rozenbergová, Daniel Pastirčák, Laco Kerata, Eva Luka, Martin Jurík, Veronika Homolová Tóthová, Etela Farkašová a iní. Súčasťou literárnych večerov je prehliadka výstavných priestorov zdarma.

PROGRAM LITERÁRNYCH BESIED V ROKU 2019:

3. 10. 2019 o 18:00
ARPÁD SOLTÉSZ
pracoval ako novinár a investigatívny žurnalista vo viacerých denníkoch, týždenníkoch i v televízii. V súčasnosti pôsobí ako politický komentátor a glosátor. Jeho posledný román Sviňa je fiktívny príbeh, ktorý sa odohráva vo vymyslenej malebnej krajinke pod drobnými veľhorami. Táto krajina sa ale nápadne podobá na Slovensko a dokonale zrkadlí súčasnú atmosféru v našej spoločnosti.

14. 11. 2019 o 18:00
JANA BODNÁROVÁ
vyštudovala dejiny umenia. Od začiatku 90. rokov sa venuje výhradne literárnej činnosti a popri tom aj tvorbe video performancií, ktoré prezentuje v galériách a na experimentálnych divadelných scénach. Za poviedkový debut Aféra rozumu získala Cenu Ivana Kraska. V r. 2018 jej vyšla nová kniha NOCturná, ktorá zaujala odbornú porotu a prepracovala sa medzi finalistov Anasoft litera.

4. 12. 2019 O 18:00
MARIANA ČENGEL SOLČANSKÁ
je režisérka, scenáristka a spisovateľka, ktorá študovala réžiu na Univerzite Karlovej v Prahe a VŠMU v Bratislave, taktiež politológiu a kulturológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jej filmy získali mnoho ocenení na domácich aj zahraničných festivaloch. V minulom roku vzbudila veľký čitateľský záujem jej kniha o významnej osobnosti našich dejín – M. R. Štefánikovi.

Vstup voľný. Vstup na aktuálnu výstavu pred a po besede zdarma.


 

16.10. - 3.12.2019  

Prednasky o grafike_plagat.jpg

Nitrianska galéria, Nitra

Prednášky o grafike

9. ročník edukačného projektu Prednášky o súčasnom výtvarnom umení nadväzuje na predchádzajúce ročníky realizované od roku 2011 so zameraním na rôzne médiá a témy (mediálne umenie; politické a angažované umenie; socha, inštalácia, objekt a verejný priestor; fotografia a jej premeny v čase, architektúra; dizajn). V roku 2019 sa projekt zameral na súčasné podoby grafického umenia.
Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku  pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti prostredníctvom prednášok (prezentácií) teoretikov umenia a iných odborníkov v oblasti slovenského a svetového umenia. Projekt sa snaží riešiť problém „neprístupnosti“ súčasného umenia pre bežného návštevníka galérie. Ponúka im získať poznatky, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového/video materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

PROGRAM
16. 10. 2019 o 18:00
Alena Vrbanová: Alternatívne tendencie a presahy v slovenskej grafike

29. 10. 2019 o 18:00
Alexandra Kusá: Drsná škola / Slovenská grafika účtuje s dejinami

7. 11. 2019 o 18:00
Pavol Čejka a Omar Mirza: Ako ryť? / Netradičný rozhovor o tradičných grafických technikách

19. 11. 2019 o 18:00
Peter Valiska-Timečko: Se_LEKCIA / Polohy akčnej grafiky

26. 11. 2019 o 18:00
Patrik Ševčík: Diverzita / Nové podoby súčasnej voľnej grafiky

3. 12. 2019 o 18:00
Karol Felix: Ako vidím slovenskú grafiku / Pohľad na históriu a perspektívu grafiky na Slovensku


 

23.10. - 27.11.2019   19:00

Galeria hudby_plagat_2 polrok 2019.jpeg

Nitrianska galéria, Nitra

Galéria hudby - Medzinárodný cyklus komorných koncertov

Galéria hudby je medzinárodný cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby.
V roku 2019 chceme progresívnou dramaturgiou prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období a súčasnosti. Diela svetových i domácich skladateľov zaznejú v interpretácií úspešných hudobníkov, ktorí sa etablovali nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne.

Hlavným cieľom koncertného cyklu je podpora kvalitného koncertného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v architektonicky i akusticky výnimočnom koncertnom priestore – Koncertnej sále Župného domu s klavírnym krídlom značky Steinway & Sons.

Našim zámerom je v roku 2019 predstaviť:
›› špičkové interpretačné výkony renomovaných zahraničných a domácich súborov: Het Collectief (BE), Slovenský filharmonický zbor, Slovenský komorný orchester,
›› päticu exkluzívnych inštrumentalistov v netradičnom zložení sláčikových a dychových nástrojov s klavírom Het Collectief (BE) – na popud súboru a s podporou Nitrianskej galérie vznikla skladba od slovenského skladateľa Michala Paľka, ktorá bude v premiére uvedená na nitrianskom koncerte,
›› klavírny recitál poprednej slovenskej klaviristky Jordany Palovičovej; v jej podaní zaznie premiéra sonáty od Ľuboša Bernátha,
›› diela slovenských skladateľov druhej polovice 20. storočia v interpretácii súboru zanietených mladých hudobníkov EnsembleSpectrum, ktorý sa zameriava na nepatrične opomínaný repertoár súčasnej slovenskej hudby,
›› v rámci koncertného cyklu Galéria hudby sa po prvýkrát predstaví Slovenský filharmonický zbor samostatne i v spojení so Slovenským komorným orchestrom; v ich interpretácii zaznie veľkolepá Berlínska omša od Arvo Pärta.

PROGRAM:
1. 10. 2019 o 19:00
EnsembleSpectrum
Program: I. Hrušovský, J. Sixta, I. Zeljenka, L. Kupkovič, J. Pospíšil, J. Malovec
Vstup voľný.

23. 10. 2019 o 19:00
Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň – zbormajster
Slovenský komorný orchester, Ewald Danel – umelecký vedúci

Program: R. Twardowski, M. Lauridsen, R. Thompson, F. Biebl, A. Pärt, S. Barber

12. 11. 2019 o 19:00
Het Collectief (BE)
Toon Fret – flauta
Julien Hervé – klarinet
Wibert Aerts – husle
Martijn Vink – violončelo
Thomas Dieltjens – klavír
Program: C. Debussy, B. Van Camp, M. Pal’ko, O. Messiaen

27. 11. 2019 o 19:00
Jordana Palovičová – klavír
Program: C. P. E. Bach, M. Szymanowska, Ľ. Bernáth, J. Cikker


 
Galéria hudby - Medzinárodný cyklus komorných koncertov Galeria hudby_tlacova sprava_2 polrok 2019.pdf Galeria hudby_tlacova sprava_2 polrok 2019.pdf (1.9 MB)

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9072924

15.10.2019
ÚvodÚvodná stránka