Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, BratislavaIstrijská 68, 841 07 Bratislava  - Devínska Nová Ves
Tel.: +421 2 204 931 01-03
Mobil: +421 915 807 494
E-mail: mkchs@snm.sk
Www: www.snm.sk

Otváracie hodiny

Počas sezóny (1.apríl – 31. október)Mimo sezónu (1.november – 31. marec)

Utorok – Piatok: 11.00 – 17.00
Sobota – Nedeľa: 12.00 – 17.00
(posledný vstup do expozícií je 16.30)Utorok – Piatok: 11.00 – 16.00
Sobota – Nedeľa: Zatvorené
(posledný vstup do expozícií je 15.30)

Každú prvú nedeľu v mesiaci je múzeum otvorené od 12.00 do 17.00 a vstup je bezplatný.
Skupinové návštevy (nad 10 ľudí) je potrebné nahlásiť vopred (min. 1 deň).

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné:
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku: 2,00 €
Múzeum starej Devínskej: 2,00 €
Obidva okruhy: 3,00 €

Zľavnené vstupné: (deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ISIC, ITIC, EURO 26)
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku: 1,00 €
Múzeum starej Devínskej: 1,00 €
Obidva okruhy: 1,50 €

Výstava
Základné vstupné: 2 €
Zľavnené vstupné: 1 €

Vstupné na všetky okruhy + výstava (skupina nad 10 ľudí)
Základné vstupné: 3 €
Zľavnené vstupné: 2 €
Výklad: 5 €

Voľný vstup:
(deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM,
ZMS a UNESCO, držitelia preukazov zamestnancov múzea alebo galérie SR a ČR,
členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, médiá)

História

V roku 1996 vzniklo na pôde SNM-Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. Od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného špecializovaného národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea podobne ako ostatné minoritné múzeá.
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi bolo otvorené v roku 2006. Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku, ktorá sa zachovala už len v 4 lokalitách v Devínskej Novej Vsi, Jarovciach, Čunove a Chorvátskom Grobe. Slovenské národné múzeum bude prevádzkovať aj novú stálu expozíciu Múzea starej Devínskej: Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ktorá odráža niekdajší život v tejto obci, s dôrazom na 19. a 20. storočie. Je rozdelená do tematických blokov: história, odievanie, duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá. Väčšiu časť expozície tvoria zbierkové predmety SNM-MKCHS, pochádzajúce z Devínskej Novej Vsi. Iné sú zapožičané od miestnych obyvateľov, mestskej časti a farnosti v Devínskej Novej Vsi.

Expozície

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Na poschodí múzea sa nachádza výstavný priestor so stálou expozíciou o dejinách a kultúre Chorvátov na Slovensku. Návštevník expozície má možnosť oboznámiť sa s exponátmi materiálnej a duchovnej kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnych tradícií Chorvátov, ktorí prišli na územie dnešného Slovenska v priebehu 16. storočia. Jednotlivé prezentácie sú doplnené textom v slovenčine, chorvátčine a angličtine. Súčasťou expozície je aj multimediálna prezentácia, ktorú si môžu návštevníci samostatne prezerať na počítači.

Chorváti na Slovensku

Na prízemí múzea je stála výstavka o živote Chorvátov na Slovensku, o práci chorvátskych kultúrnych spolkov v jednotlivých obciach s chorvátskou menšinou, o pôsobení jednotlivých folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho dedičstva predkov. Výstava dokumentuje pôsobenie Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku od jeho vzniku v roku 1990 po súčasnosť.

4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

Výstava venovaná neobyčajnej histórii chotára Devínskej Novej Vsi, v ktorom je množstvo sídlisk i pohrebísk, hradiská i kaštieľ a doklad o tom, že ním viedla stará obchodná „Jantárová cesta“ spájajúca Balt s Orientom. Naznačuje vývoj osídlenia a upozorňuje na dodnes zachované historické pamiatky.

Múzeum starej Devínskej

Od 20.6.2015 je na Istrijskej 68 SNM-Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku sprístupnená budova múzea, v ktorej je návštevníkom sprístupnená nová stála expozícia Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi.
Pre tento účel bola zrekonštruovaná budova bývalej pekárne a hostinca Furmanka a dielo získalo ocenenie odbornej poroty za adaptáciu tradičnej architektúry s cieľom prezentácie miestneho kultúrneho dedičstva pre verejnosť.
Rekonštrukciu realizovala Samospráva mestskej časti Devínska Nová Ves v rámci komplexnej revitalizácie historickej časti obce s cieľom vytvoriť tu reprezentatívny priestor pre vlastné múzeum. Vybraný objekt sa nachádza v centre mestskej časti v tesnej blízkosti Slovenského národného múzea–Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Obnova začala v lete v roku 2014 so zámerom prispôsobiť budovu potrebám múzea. Múzeum starej Devínskej charakterizuje z diaľky viditeľný biely štít s trojuholníkovým oknom, v ktorom sa vyníma silueta bielej holubice s krížom – erb obce. Pod ním, na južnej fasáde, sa nachádza grafické znázornenie mapy obce z roku 1880. Vnútorný priestor objektu je ozvláštnený až po štít strechy otvoreným krovom, s masívnymi stropnými trámami. Vnútorné priečky boli čiastočne odstránené, čím vznikla výstavná sieň a dva samostatné priestory, ktoré slúžia ako dobová izba s ukážkou pôvodného zariadenia a servisná časť s technickým a hygienickým zázemím.
Stavba zaujala odbornú porotu Academie Istropolitany Nova, ktorá ju v úzkej spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym krajom navrhla na ocenenie v súťaži o najlepšie obnovené objekty tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji. Cieľom súťaže je prispieť k zachovaniu tradičnej architektúry, ktorá vytvára jedinečný obraz regiónu. Obnovou chátrajúcej budovy a jej okolia sa samospráva zaslúžila o zatraktívnenie hlavnej ulice starej mestskej časti a vytvorila dôstojný priestor na prezentáciu histórie obce pre miestnych občanov aj návštevníkov tejto lokality. Devínska Nová Ves je dnes jednou z predmestských častí Bratislavy. Vidiecky ráz stratila v 80. rokoch, keď sa tu začali stavať sídliská a počet obyvateľov sa strojnásobil. Pôvodne rázovitú dedinu obývali od 16. storočia Chorváti. Aj dnes tu počuť chorvátsky dialekt a potomkovia Chorvátov si svoj pôvod každoročne pripomenú folklórnymi slávnosťami a kultúrno-spoločenskými podujatiami.

Múzeum je súčasťou SNM Bratislava.

Fotogaléria


 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava


 
 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava


 
 
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratisl

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava


 
 

 

6.9. - 31.10.2019  

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Osobnosti chorvátskej menšiny na Slovensku

Výstava, detailné priblíženie života a diela významných predstaviteľov chorvátskeho etnika na území Slovenska.


 

7.11. - 30.11.2019  

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Železná opona

vernisáž: 07. 11. 2019 o 18:00
Pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony bude zároveň s výstavou FotoFórum 2019 prebiehať aj sprievodná výstava s názvom Železná opona, ktorá predstaví fotografie zo súkromných zbierok a archívu Ústavu pamäti národa, vrátane doteraz nepublikovaných.


 

7.11. - 30.11.2019  

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

FotoFórum 2019

vernisáž: 07. 11. 2019 o 18:00
Výstava amatérskych fotografií, ktoré sú výsledkom všímavého oka a vnímania ich autorov a zobrazujú výnimočnú scenériu živej i neživej prírody či prostredie Devínskej Novej Vsi a jej okolia, ako aj pútavé cestovateľské obrázky a zážitky.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9129046

18.10.2019
ÚvodÚvodná stránka