Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Kontaktné údaje

M.R.Štefánika 11, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 245 16 10 (objednávky)
E-mail: literarne.muzeum@snk.sk
Www: www.snk.sk

Otváracie hodiny

utorok - sobota: 8.00 - 16.00

Možnosti vstupu, vstupné

Stále expozície

Základné vstupné: 1 €
Žiaci a študenti (skupina s lektorom): 1 € / osoba
Žiaci a študenti (skupina bez lektora): 0,50 € / osoba
Dôchodcovia: 0,50 €
Prehliadka audiovizuálnych zbierok (skupina): 5 €
Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP, sprievodca skupiny nad 15 osôb: bezplatne
Foto, kamera: 6,60 €

Výstavy

Základné vstupné: 0,50 €
Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP, sprievodca skupiny nad 15 osôb: bezplatne
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Na múzejné aktivity Matice slovenskej vo vzťahu k umeleckej literatúre a literárnemu životu na Slovensku nadviazal v roku 1967 Pamätník slovenskej literatúry, neskôr Literárno-múzejné oddelenie, potom opäť Pamätník slovenskej literatúry a nakoniec od roku 1994 Slovenské národné literárne múzeum.

SNLM je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj slovenskej literatúry. Rieši vlastné vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií. Je ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na Slovensku. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety vo vzťahu k dejinám národnej literatúry, národnej literárnej kultúre a k dejinám knižnej grafiky na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru ako aj dokumenty umenovednej povahy so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúru, jej dejiny, prezentáciu a popularizáciu. Spolupracuje pri budovaní informačnej databázy všetkých zbierkových fondov SNK. Spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí. Výsledky výskumov zverejňuje v krátkodobých a stálych expozíciách, vo vedeckom zborníku Literárnomúzejný letopis, špecializovanými vydaniami i ďalšími formami. Expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje literárnomúzejné fondy vo vlastných i cudzích priestoroch, prijíma výstavy iných subjektov. Pripravuje a prevádzkuje a sústavne inovuje stálu expozíciu SNLM. Buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z celého územia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov, rozhlasových a televíznych relácií literárneho charakteru. Podieľa sa na správe Národného cintorína (NC) s galériou pomníkov a dejateľov. Zabezpečuje administratívno-správnu agendu Národného cintorína a ochranársku starostlivosť o tento objekt ako národnú kultúrnu pamiatku. Vedie evidenciu pochovaných, pomníkov, hrobových miest. Buduje kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok umiestnených na cintorínoch celého územia Slovenska. Je redakciou zborníka Literárnomúzejný letopis a iných múzejných publikácií.

Expozície

Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí okrem Národnej dvorany je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na poschodí novšia od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia. Pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy predstavujeme formou faksimílií /verné kópie originálov/.

I. Národná dvorana
II. Veľkomoravská ríša – kolíska slovanského písomníctva /800 – 1000/
III. Nové konštituovanie stredovekej literatúry po vzniku Uhorského štátu /1000 – 1500/
IV. Renesančná a humanistická literatúra /1500 - 1650/
V. Literatúra na Slovensku v období baroka /prvá polovica 17. stor. – druhá polovica 18. stor./
VI. Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia /1780 – 1820/
VII. Klasicizmus /1820 – 1840/
VIII. Romantizmus /1840 – 1880/ a matičné roky /1863 – 1875/
IX. Realizmus a slovenská moderna /1870 – 1918/

Národný cintorín, Martin

Literárne múzeum je súčasťou SNK v Martine

Fotogaléria


 
Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin


 
 
Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin


 
 
Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin


 
 
Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin

Literárne múzeum SNK, Martin


 
 

 
Položky 1-16 z 42

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9088587

16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka