Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Štátna vedecká knižnica
Lazovná č. 9, 975 58 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 471 07 70, +421 905 303 593
Obecný úrad Podkonice tel.: +421 48 41 87 838
E-mail: lektor.lhm@svkbb.eu
Www: www.lhmbb.eu
Facebook: https://www.facebook.com/LHMBB/

Otváracie hodiny

Vážení návštevníci, ospravedlňujeme sa Vám, ale z dôvodu celozávodnej dovolenky budú ZATVORENÉ expozície v budove Štátnej vedeckej knižnice v BB v termíne 29. 7. – 9. 8. 2019.

Srdečne Vás pozývame na návštevu piatich expozícií.

Tri z nich sa nachádzajú v  budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici:

  • Múzeum – domov múz,
  • Ľudové hudobné nástroje na Slovensku,
  • Bábkarský salón.

Otváracie hodiny: Po – Pia: 10.00 – 17.00 (ohlásené návštevy aj v inom čase)

Pamätná izba Pavla Tonkoviča sa nachádza v Podkoniciach.
Otváracie hodiny: Ut – Pia: 9.00 – 16.00
Návštevu je potrebné dohodnúť vopred (Obecný úrad v Podkoniciach).

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského sa nachádza v Tajove (Tajov 86).
Otváracie hodiny: Ut – Ne: 9.00 – 16.00
Návštevu je potrebné dohodnúť vopred.

Skupinové vstupy do expozícií je potrebné dohodnúť najmenej 2 dni vopred.

Možnosti vstupu, vstupné

Dospelí: 3 €
Cenník vstupov pre všetky expozície si môžete pozrieť tu:
Podrobný cenník komplet v PDF

Vstup zdarma: držitelia preukazov ZMS, členovia ICOM, držitelia preukazu ZŤP so sprievodom, pedagogický dozor

Bezbariérový prístup: Bezbariérovým prístupom sú vybavené expozície Múzeum – domov múz a Bábkarský salón.

História-popis

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici zriadil Okresný národný výbor v Banskej Bystrici 1. marca 1969 s perspektívnym umiestnením múzea v budove, v ktorej žil, pracoval a zomrel spisovateľ Ján Botto, na Lazovnej ulici č. 11. LHM je v súčasnosti začlenené ako organizačný útvar Štátnej vedeckej knižnice.

Múzeum sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia: polyhistor 18. storočia Matej Bel, v Nemecku pôsobiaci hudobný skladateľ obdobia baroka Ján Francisci a staviteľ nástrojov Michal Búľovský (Bulyowsky), predstavitelia slovenskej literatúry a hudby 19. storočia Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto a Ján Levoslav Bella, spisovatelia 20. storočia Terézia Vansová, Jozef-Gregor Tajovský, Ľudo Mistrík-Ondrejov, František Švantner, Peter Karvaš, Mikuláš Kováč, Štefan Žáry, literárny vedec Alexander Matuška, skladateľ Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Andrej Očenáš, Šimon Jurovský, Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a mnohí ďalší.

Pracovníci múzea zverejňujú zbierkový fond prostredníctvom expozícií, tematických a monografických výstav, konferencií a seminárov, prednášok, koncertov, stretnutí s umelcami, vedeckovýskumných úloh, článkov v dennej a odbornej tlači a publikácií. Pripravujú aj špecializované programy pre školy, tematicky zamerané audiovizuálne pásma a videopremietanie. Zbierkové predmety na požiadanie poskytujú záujemcom na študijné a vedecké účely.

Expozície

Múzeum – domov múz

Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z Hudobného, Literárneho a Divadelného salóna. Poskytuje pohľad na významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu. Svojou širokou obsahovou náplňou výrazne obohacuje kultúrnu prezentáciu mesta a je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov. Je možné ju využívať i na rôzne špecializované podujatia (napr. interaktívne programy pre školy, besedy o živote a tvorbe hudobných a literárnych osobností, komorné umelecké programy, koncerty a iné). K dispozícii sú videopremietania podľa požiadaviek návštevníkov, ale aj možnosti uskutočniť tvorivé aktivity s využitím informácií v dotykových paneloch a v interaktívnej stene i rôzne druhy súťaží.

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).

Bábkarsky salón

Expozícia mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, históriu a súčasnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok. Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok, zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať. Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva.

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Expozícia v priestoroch Obecného úradu Podkonice je venovaná histórii a národopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča. Dlhé roky pracoval v košickom a neskôr bratislavskom rozhlase. V Košiciach založil a viedol ľudový inštrumentálny súbor Branisko. V rokoch 1949 – 1950 sa stal spoluzakladateľom a prvým umeleckým vedúcim Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Návšteva expozície je vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s prechádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Expozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi a expozícia tematicky zameraná na slávnu hutnícku minulosť obce Tajov s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov. Návšteva týchto expozícií je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, literárne a iné exkurzie či turistické skupiny.

Putovné výstavy

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v súčasnosti ponúka putovné výstavy, ktoré sa venujú nasledovným témam:
Tibor Andrašovan, Zdenko Mikula, Regionálne rozprávkarky, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Čaro bábok a bábkového divadla, Janko Kupala.

Fotogaléria (fotografie poskytlo Literárne a hudobné múzeum)


 
Budova Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystric

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Budova ŠVK – Literárne a hudobné múzeum

Budova ŠVK – Literárne a hudobné múzeum

Múzeum – domov múz

Múzeum – domov múz

Múzeum – domov múz: Peter Karvaš

Múzeum – domov múz: Peter Karvaš


 
 
Múzeum – domov múz: Terézia Vansová

Múzeum – domov múz: Terézia Vansová

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – fujara, gaj

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – fujara, gajdy, ninera

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – pastierska

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – pastierska kultúra

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – strunové ná

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku – strunové nástroje, fujara


 
 
Bábkarský salón - panoráma

Bábkarský salón - panoráma

Bábkarský salón - bábky

Bábkarský salón - bábky

Bábkarský salón – interiér a kolekcia

Bábkarský salón – interiér a kolekcia

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach - prac

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach - pracovňa


 
 
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – hist

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – história a ľudová kultúra Podkoníc

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove - exteriér

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove - exteriér

Pamätný dom J. G. Tajovského – interiér

Pamätný dom J. G. Tajovského – interiér

Pamätný dom J. G. Tajovského – salón Hany Gregorov

Pamätný dom J. G. Tajovského – salón Hany Gregorovej


 
 

 

10.9. - 30.10.2019  

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku.jpg

Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Literárne a hudobné múzeum pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku srdečne pozýva na výstavu Ľudové hudobné nástroje na Slovensku.

Výstava predstavuje ľudové hudobné nástroje využívané v minulosti i dnes a odkazuje pritom na jednu z najnavštevovanejších expozícií múzea s rovnakým názvom, ktorá predstavuje 250 ľudových hudobných nástrojov od viac než 60 tvorcov. Záujemcovia si výstavu môžu prezrieť v priestoroch átria (na prízemí).


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9042223

14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka