Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Muzeum.skHľadať
 
 

Výstavy a podujatia na Slovensku ku dňu 19. 5. 2018

21.10.2017 - 10.6.2018  

Považské múzeum v Žiline

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA

Retrospektívna výstava k 75. výročiu založenia nášho múzea má za cieľ návštevníkovi priblížiť históriu vývoja Považského múzea v Žiline. Prostredníctvom siedmich zastavení v 75-ročnom živote múzea, spozná návštevník všetky hlavné múzejné odborné činnosti (zbierkotvornú, evidenčnú a katalogizačnú, konzervačnú a reštaurátorskú, expozičnú, výskumnú, publikačnú). Prezentované budú všetky múzejné zbierkové fondy, odborná knižnica a rozsiahly fotoarchív.


 

1.11.2017 - 1.7.2018  

fotosutaz.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach

Fotosúťaž

Tekovské múzeum v Leviciach pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Levickom hrade.


 

23.11.2017 - 31.5.2018  

metalurg.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku.

Preneste sa s nami do obdobia doby bronzovej prostredníctvom výstavy Po stopách pravekých metalurgov, (Svedectvo bronzového veku) a spoznajte spôsob života človeka interaktívnou formou, ktorá vo Vás zanechá nezabudnuteľné spomienky. Výstava bude slávnostne otvorená 23.11.2017 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. 1. Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pripravilo vo svojich priestoroch výstavu, ktorá netradičným a interaktívnym spôsobom približuje život človeka v dobe bronzovej. Originálne trojrozmerné archeologické nálezy dopĺňajú obrazové prílohy, rekonštrukcie odevov, repliky šperkov, zbraní a keramiky. Jednotlivé predmety si si môže návštevník vziať do rúk a lepšie tak spoznať a pochopiť spôsob života, ktorý sa diametrálne odlišuje od súčasného a zároveň odbúrať i veľakrát zakorenené predstavy o jeho primitívnom charaktere prameniace z neúplného podania informácií v školských učebniciach.
Pre žiakov základných a stredných škôl sú pripravené pracovné listy, pomocou ktorých si preveria a upevnia hravou formou vedomosti získané počas výstavy. Od januára 2018 budú súčasťou výstavy rôzne sprievodné podujatia ako výroba predmetov, modelovanie nádob z hliny, mletie obilia na kamenej podložke. Jedinečná možnosť vyskúšať si niektoré techniky výroby, ktoré vykonával človek v priebehu bežného dňa priblíži fyzickú náročnosť, ktorú v priebehu rozvoja vedy a techniky postupne odbremeňovali moderné prístroje a zariadenia.


 

7.12.2017 - 27.5.2018  

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Za horami, za dolami, Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Výstava prezentuje bohatstvo slovenského hmotného, duchovného a kultúrneho dedičstva v širších kultúrno-historických súvislostiach a približuje život slovenskej národnostnej komunity vo Vojvodine od čias jej príchodu z pôvodnej vlasti až do súčasnosti.


 

7.12.2017 - 29.7.2018  

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Kopplova vila

Akvizície 2017

Galéria Jána Koniarka v Trnave je nielen výstavná, ale aj zbierkotvorná inštitúcia. V roku 2017 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o: Miloša Balgavého ml. - Zem, Martina Kochana – Superkompozícia-zatepľovanie, Pala Macha a Ivana Csudaia - Irónia imaginácie.
Celá tlačová správa (PDF)
 


 

15.12.2017 - 29.1.2019  

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba.

Výstava predstavuje rozmanitosť pamiatok zo zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea: krásu hudobných nástrojov, nezvyčajnosť niekdajších hudobných nosičov, vzácne hudobné pamiatky, ktoré vypovedajú o hudobnej kultúre na Slovensku od stredoveku po 20. storočie. Nie je výstavou o dejinách hudby na Slovensku; upozorňuje na bohatstvo materiálu v múzeu, význam pre hudobno-historický výskum a schopnosť nedovoliť zabudnúť. Takto „nazbieraná" hudba je zdrojom informácií, poučenia, ale i zábavy.
Viac informácií o výstave...

Lektorský sprievod výstavou
Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba

Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum pripravilo pre záujemcov výstavy Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba sériu komentovaných prehliadok. Lektorské výklady k výstave dostanú návštevníci každý 3. utorok v mesiaci o 16.00.
Okrem lektorských výkladov je počas celého roka plánovaných aj niekoľko sprievodov, na ktorých problematiku výstavy priblížia kurátori SNM-Hudobného múzea. Na výstave, ktorá cez vzácne pamiatky zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea prezentuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie, záujemcov privíta celý autorský tím a postupne ich zoznámi s jednotlivými celkami hudobného projektu.
Lektorský sprievod výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba - leták (pdf)
Lektorské sprievody výstavou
Každý 3. utorok v mesiaci o 16.00
Autorské sprievody výstavou
20. marca 2018 o 16.00
12. júna 2018 o 16.00
18. septembra 2018 o 16.00
20. novembra 2018 o 16.00


 
Lektorský sprievod výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba - leták Sprievody_vystavou_Klenoty_letak.pdf Sprievody_vystavou_Klenoty_letak.pdf (1.5 MB)

1.1. - 31.5.2018   17:00

Hudobné múzeum SNM, Bratislava

„ ... a nazvali ju Dobro®

Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom Tricone a neskôr aj jej slávny drevený model so slovenským názvom Dobro® skonštruovali v 20. rokoch min. st. v Spojených štátoch amerických slovenskí rodáci Ján/John Dopjera/Dopyera s bratom Rudolfom/Rudolphom „Rudym“. Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov s množstvom fotografií, charakter doby a hlavne jedinečné zbierkové predmety, z ktorých niektoré darovala rodina Dopyerovcov, tvoria základ výstavy.
 


 

1.1. - 30.6.2018  

autom.jpg

Múzeum dopravy v Bratislave

Autom na výlet, alebo iné radosti 60-tych rokov

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stáva pre obyčajných občanov a rodiny čoraz reálnejšou. Na akých autách sa vtedy vozili? Kam smerovala cesta motorizovaných rodín v sobotu, alebo v nedeľu? Pozrieme sa na niekoľko obľúbených miest, kde mohli v 60-tych rokoch bratislavskí výletníci na kolesách zavítať.
Výstava pripravená s podporou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


 

1.1. - 31.8.2018  

Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Modra

Betlehemy

Na výstave sú prezentované betlehemy keramikárov západoslovenského kraja.


 

1.1. - 15.9.2018  

Archeologické múzeum SNM, Bratislava

Kelti na Záhorí

Výstava nových aj známych nálezov z čias keltského osídlenia Záhoria (4. – 1. stor. pred n. l.).


 

1.1. - 31.12.2018  

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM, Bratislava

Vymenené domovy – Nemci, Maďari, Slováci v kontexte mocensko-politických migrácií po druhej svetovej vojne

Výstava prostredníctvom autentických dokumentov, vecných pamiatok a výpovedí svedkov v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, maďarských a slovenských domovov sleduje priebeh udalostí a návštevníkom prezentuje, ako politické udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva.
 


 

25.1. - 27.12.2018  

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

25 x voľný vstup do expozícií Múzea mincí a medailí v roku 2018

V roku 2018 si pripomíname 25. výročie vzniku Národnej banky Slovenska. Pri tejto príležitosti sme pre priaznivcov Múzea mincí a medailí Kremnica, ktoré je súčasťou NBS od roku 1994, pripravili sériu voľných vstupov do vybraných expozícií múzea – presne 25 krát v priebehu roka 2018.

25x VOĽNÝ VSTUP DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ V ROKU 2018 (PDF)


 
25x VOĽNÝ VSTUP DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ V ROKU 2018 NBS-MMM_Kremnica_25.pdf NBS-MMM_Kremnica_25.pdf (224.5 kB)

31.1. - 31.12.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši.

Výstava je výstupom z projektu podporeného Fondom na podporu umenia a zameraného na podrobné predstavenie histórie používania keramiky na Šariši, pri ktorom sa využívajú doterajšie poznatky z archeológie, histórie a etnografie a dopĺňajú sa o informácie z vlastných výskumov. Pozornosť je v širšom meradle venovaná oblasti východného Slovenska, avšak so zameraním na oblasť Šariša, aby bolo možné bližšie charakterizovať miestny vývoj keramiky od počiatku jej používania v mladšej dobe kamennej až po záverečné obdobie produkcie, ktoré predstavujú súčasní keramikári v regióne. Keramika archeologických kultúr a prvých známych etník z prehistorických a historických období vrátane výrobkov ľudového hrnčiarstva s vrcholmi v tvorbe Jána Frankoviča z Bardejova, Jozefa Koložiho z Prešova a Štefana a Eleny Tomečkových z Dubia je prezentovaná v zrekonštruovaných pivničných priestoroch múzea na Hlavnej 90.


 

28.2. - 30.8.2018  

Ako sa mapovalo v baníctve.jpg

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Ako sa mapovalo v baníctve

Vernisáž 28. februára o 16:00
Výstava Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici prezentuje vývoj spracovania banskej mapy, ako aj unikátne patenty vo výrobe meračských prístrojov.


 

1.3. - 27.5.2018  

Pozvánka vernisáž Orol krikľavý VSM mail.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2

Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom

Vernisáž výstavy: 1. marec 2018 o 17:00

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Ochrana dravcov na Slovensku pozývajú na výstavu Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom.
Výstava prezentuje život orlov krikľavých od vyliahnutia z vajíčka, cez súboj súrodencov na hniezde a proces kainizmu, po vyletenie mláďaťa z hniezda a migráciu orlov krikľavých do ďalekej Afriky. Na výstave sa dozviete, čo všetko potrebuje ornitológ k sledovaniu orlov, ku kontrole hniezd, k vylezeniu na hniezda, ku krúžkovaniu mláďat, či rôznym ochranným opatreniam, napr. ku stabilizácii orlích hniezd v prírode. Výstava pripomenie ochranu orla krikľavého na Slovensku a v okolitých krajinách. Čo sa deje v orlom hniezde prezradia krátke videá a pripravený je aj filmový dokument z dielne Ochrany dravcov na Slovensku o ochrane orla krikľavého na Slovensku.
Nezabudli sme ani na najmenších návštevníkov, ktorí z pozorovacieho krytu budú môcť nahliadnuť do hniezda, kde orlica stráži mláďa.
Počas trvania výstavy pripravujeme viaceré prednášky pre verejnosť i školské skupiny. Začíname hneď v marci, 7. a 8. marca v doobedňajších hodinách pre vopred ohlásené školské skupiny. Viac informácií o pripravovaných podujatiach nájdete na webových stránkach múzea a sociálnych sieťach.

vstupné: dospelí – 1 €; deti, študenti, dôchodcovia – 0,50 €

 


 

2.3. - 1.7.2018  

Concerto_grosso.jpg

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia.

Výstava svojou témou voľne nadväzuje na profilovú výstavu SNM v roku 2017 Klenoty z múzea. Ako sa robí hudba.
Výstava Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia prináša pohľad na dnešok a nedávnu minulosť výtvarného umenia, ktoré „rozpráva“ príbehy venované hudbe ako fenoménu. Jej cieľom nie je predstavenie komplexnej výtvarnej tvorby tohto obdobia, ale skôr zhodnotenie výsledkov práce na poli histórie umenia, zacielenej na interpretačné sondy do dejín slovenského maliarstva, sochárstva, grafiky – tvorby umelcov, o ktorých verejnosť často nevie. Výstava prezentuje slovenských umelcov, alebo umelcov spätých so Slovenskom. Zo starších, už nežijúcich napríklad Jána Mudrocha, Ladislava Čemického, Jána Ilavského, Vieru Žilinčanovú, Štefana Bubána, Květoslavu Fulierovú, Slavomíra Brezinu, Milana Adamčiaka. Z mladších sú zastúpení – Katarína Alexyová-Fígerová, Stanislav Bubán, Víťo Bojňanský, Svetozár Ilavský, Marián Komáček, Milan Lukáč, Vladimír Petrík, Peter Pollág, Štefan Polák, Achilleas Sdoukos, Dušan Sekela, Jarmila Veľká, Alexej Vojtášek, Ingrid Zámečníková a i.
Motívom výstavy sa stalo Concerto grosso (z taliančiny veľký koncert), t. j. cyklický hudobný útvar, založený na koncertnom štýle, ktorý využíva zvukový, dynamický a farebný kontrast medzi menšou skupinou nástrojov, obsadenou sólisticky (concertino) a ostatnými hráčmi v orchestri (concerto grosso). Obe skupiny sa počas skladby striedajú, akoby spolu súťažili. Rovnako výstava ukazuje dynamický, farebný a tvarový kontrast medzi menšou skupinou umelcov, vo výsledku tvoriacich cyklický útvar – koncert súčasného slovenského umenia. Centrom toho celého je výtvarné dielo, ktoré komunikuje vo všetkých podobách hudby.
Výstava diel inšpirovaných hudbou je prvá svojho druhu v priestoroch SNM. Niekoľko prehliadok venovaných hudbe a hudobným motívom v slovenskom výtvarnom umení sa v minulosti uskutočnilo na pôde iných inštitúcií (Hudba a slovenské výtvarné umenie
20. storočia, Slovenská národná galéria v Bratislave 1990, Obraz a hudba v tvorbe mladých výtvarníkov a hudobníkov, Galéria mesta Bratislavy 1990, viac ročníkov kolektívnej prehliadky motivovanej aj medzinárodným podujatím Bratislavské hudobné slávnosti – Hudba v obraze: Musica in imagine, v Pavilóne Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov 2002 – 2007, Barok a hudba, Slovenská národná galéria v Bratislave 1992), spolu s pokusmi o spracovanie tejto problematiky na báze odborného výskumu (hudba a hudobné motívy slovenského výtvarného umenia).
Výstava Concerto grosso kurátora Ľubomíra Podušela nerezumuje celý predchádzajúci vývin zobrazenia motívu hudby v slovenskom výtvarnom umení, jeho rekapituláciu, ale pokúša sa o náznak, formovanie, komponovanie hudobného akordu prítomnosti, výtvarnej skladby súčasného maliarskeho, sochárskeho, grafického umenia na Slovensku.


 

8.3. - 31.5.2018  

neupauer.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Roland Neupauer - Nesúvislosti

Komisárka: Mgr. Angelika Kolár
Mgr. art. Roland Neupauer (*1980) je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliér prof. Jána Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Maľba sa v jeho prípade stala určitou formou terapie a možnosťou bezprostredného prejavu a vyjadrenia myšlienok, ideí a názorov. Rimavskosobotské publikum sa s jeho tvorbou mohlo už zoznámiť v priestoroch Mestskej galérie, kde mal autorskú výstavu v roku 2014 a niekoľkokrát sa dostal aj do výberu Bienále maľby. S odstupom času však prichádza s výberom nových diel, prostredníctvom ktorých je možné sledovať posuny a smerovanie autora v rámci abstraktnej maľby.


 

9.3. - 31.5.2018  

Múzeum ukrajinskej kultúry SNM, Svidník

Kraslice 2018

Na výstave sú prezentované zbierkové predmety z fondov múzea.


 

14.3. - 24.6.2018  

Kompanek_pozvanka_mail.jpg

Galéria Nedbalka, Bratislava

Vladimír Kompánek – Rozpomínanie

Vernisáž výstavy: 13. marca o 18:00

Kurátorka: Lucia Žilíková
Na výstave Vladimír Kompánek – Rozpomínanie sú zastúpené diela zo zbierky Galérie Nedbalka, ktorých námety umelec čerpal zo spomienok na rodný Rajec, fašiangové potulky, zasnežené dedinky či momenty v maliarskom ateliéri. Tento prierez ukazuje charakteristické polohy Kompánkovej tvorby – rajecké tetky, maska turoňa a mačacie koledníčky, modelky, ženy v zovretí netvora a milujúce sa dvojice vo viacerých variáciách. Rozpomínanie je preňho kľúčom k výberu tém a k spôsobu zachytávania skutočnosti pretavenej do výtvarnej skratky.

Vladimír Kompánek (1927 Rajec – 2011 Bratislava) študoval od roku 1947 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania u prof. Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Kolomana Sokola. V roku 1949 nastúpil na novozaloženú Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelenie grafiky a krajinárskeho maliarstva (prof. Dezider Milly), neskôr prestúpil na štúdium figurálneho sochárstva k prof. Jozefovi Kostkovi. V roku 1957 sa podieľal na založení Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá nadviazala na dielo najprogresívnejších umelcov slovenskej výtvarnej moderny – Ľ. Fullu, M. Galandu, C. Majerníka a M. A. Bazovského. Kompánek už počas štúdia sledoval dianie na európskej umeleckej scéne. Vo svojej tvorbe dokázal zachovať ľudovú povahu slovenskej krajiny a kultúry a zobraziť ju v modernom šate. Po roku 1959 žil a tvoril v Bratislave, ale pravidelne sa vracal do rodného Rajca, ktorý v duchu nikdy neopustil.

28.03.2018, 17:00
Prednáška o tvorbe Vladimíra Kompánka s Mgr. Luciou Žilíkovou


 

16.3. - 10.6.2018  

Alvar Aalto 2018.jpg

Vila Flóra v Starom Smokovci

Aaltova príroda: Úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia

Autori výstavy: Čchen-jü Ťiou, Juhani Pallasmaa, Aino Niskanen, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Anna Ondrušeková
Alvar Aalto (1898-1976) patrí ku skupine tých najvýznamnejších tvorcov modernej architektúry a umenia 20. storočia, ktorých filozofia pohľadu na svet a myšlienky vplývajúce
na kvalitu životného priestoru sú stále aktuálne.
Celou Aaltovou tvorbou prechádza jeho snaha o vytvorenie harmónie medzi človekom, jeho okolím a domom, v ktorom tento človek skutočne žije. Vo svojej tvorbe sa nechával inspirovať prírodnými štruktúrami a pôsobením prírody na človeka. Bol kozmopolitným človekom, a hoci pochádzal z Fínska, jeho tvorba očarila mnohých zákazníkov a milovníkov umenia z celého sveta.
Medzi jeho najznámejšie stavby patrí kongresové a koncertné centrum Hala Finlandia v Helsinkách a Helsinská technická univerzita v Espoo. Okrem architektúry sa Aalto venoval aj dizajnu nábytku, textilu a výrobkom zo skla. Príkladom jeho legendárneho umenia je nepravidelná sklenená váza Savoy, ktorá zožala mimoriadny úspech na svetovej výstave vo francúzskej metropole Paríži v roku 1937 a stala sa ikonou fínskeho dizajnu.
Výstavu „od nuly“ pripravil Kabinet architektúry v spolupráci s Univerzitou Aalto v Espoo vo Finsku. Expozícia je zameraná mimo iného na málo známou a ku škode milovníkov architektúry a umenia zatiaľ opomenutú „epizódu“, ktorá významne ovplyvnila tvorbu Aalta, a formou výstavy bude na Slovensku prezentovaná vôbec po prvýkrát. Prezentáciou tejto výstavy sa Tatranská galéria v Poprade pripojí k mestám a inštitúciám vo svete ktoré si pripomenuli nedávne 40. výročie od úmrtia tohto velikána.
Výstava predstavuje tvorbu fínskeho architekta a dizajnéra Alvara Aalta, ktorý patrí k najdôležitejším predstaviteľom modernej svetovej architektúry a škandinávskej moderny. Dokumentácia a návrhy vybraných stavieb z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia odkazujú na Aaltovo skúmanie vzťahov tradičnej japonskej architektúry a zároveň fínskeho ľudového staviteľstva. Vrcholné diela odkazujú na autorovu syntézu poznatkov stavebných tendencií a estetických princípov oboch spomínaných kultúr. Zároveň nesú posolstvo Aaltovho humanistického prístupu k tvorbe architektúry a hlboký záujem o fyzické a psychologické potreby moderného človeka, jeho zmysly a vzťah k prírode. Výstava je reinštaláciou projektu Kabinetu architektúry a University Aalto vo fínskom Espoo.


 

17.3. - 8.7.2018  

Život v oblakoch_vysokohorské živočíchy.png

Hrad Strečno

Život v oblakoch

Vysokohorské ekosystémy Západných Karpát siahajú na území Slovenska až do nadmorskej výšky 2 654,4 m n. m. Predstavujú pestrú mozaiku biotopov, ktoré si aj napriek stáročnému vplyvu človeka zachovali svoj prírodný ráz. Nájdeme v nich pestré rastlinné a živočíšne spoločenstvá, ktoré sa dokonale prispôsobili drsnému počasiu, krátkemu vegetačnému obdobiu, vysokej intenzite slnečného žiarenia, silným vetrom, chladu a vlhku, ako aj obmedzenej potravnej ponuke počas dlhotrvajúceho zimného obdobia.

Pracovníci Prírodovedeckého úseku Považského múzea v Žiline vyinštalovali v Severnom paláci na hrade Strečno trojrozmerné diorámy, ktoré realisticky približujú život typických vysokohorských živočíchov vyskytujúcich sa v porastoch kosodreviny, na alpínskych lúkach a holiach, v skalách, sutinách či snehových výležiskách.

Autormi výstavy sú zoológ Ladislav Hlôška z Považského múzea v Žiline a ornitológ a ekológ Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.


 

21.3. - 31.8.2018  

Krása pre ženu stvorená.jpg

Etnografické múzeum SNM, Martin

Krása pre ženu stvorená

Čepiec zastával v tradičnom ženskom odeve veľmi dôležitú úlohu. Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Výstava Krása pre ženu stvorená, ktorú v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupníme v utorok 20. marca 2018 o 16.00 hod., predstaví viac ako 200 čepcov z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí. Otvorenie výstavy bude spojené s prehliadkou, na ktorej Vám modelky predvedú ďalšiu stovku rôznorodých čepcov. 
V Slovenskom národnom múzeu v Martine sú uložené početné zbierky ľudového odevu a textilu. Najväčšiu skupinu v tomto fonde tvoria ženské čepce a ich torzá, ktoré v minulosti predstavovali neodmysliteľnú súčasť ženského odevu. Z viac ako desaťtisíc kusov vybrala kurátorka Mgr. Eva Dudková dvesto, ktoré reprezentujú nielen rôznorodosť tvaru a výzdoby jednotlivých regiónov, ale aj príležitosti, na ktorú sa nosievali či prostredie, v ktorom sa pohybovali ich majiteľky. Na výstave tak budú môcť návštevníci okrem sviatočných čepcov vidieť aj pracovné, svadobné, smútočné či mestské. Na čepcoch z Noroviec ukážeme vývoj čepca v tejto obci z topoľčianskeho okresu. Zaujímavé sú aj pokrývky ženskej hlavy, ktoré do zbierok múzea venovali rôzne spolky či významné osobnosti.
Počas dlhodobého vývoja odevu vo všetkých vrstvách spoločnosti na území Slovenska, ako aj u ostatných národov, patrilo významné miesto pokrývke ženskej hlavy.  Nosenie čepca malo v ľudovom prostredí v minulosti jednoznačný význam. Potvrdzovalo, že žena je vydatá. Okrem vydatých žien ho nosili aj slobodné dievčatá, ktoré mali dieťa – prespanky. Takéto vyjadrenie stavu sa prísne dodržiavalo dovtedy, pokiaľ sa nosil tradičný odev.
Vzhľad a výzdobu čepcov ovplyvňovali geografické, hospodársko-sociálne a kultúrne podmienky. Nemalou mierou sa na tomto zložitom procese podieľala aj migrácia obyvateľstva, administratívne zákazy a nariadenia, súdobá móda a obchod.


 

3.4. - 30.6.2018  

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava

Mikrokozmos

Unikátna výstava modelov vytvorených pod dohľadom odborníkov, vedcov z PF Karlovej univerzity v Prahe. Živočíchy, ktorých modely je možné na výstave vidieť, majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné; modely prezentujú unikátne tvory v až 7 700-násobnom zväčšení: roztoča prachového, kliešťa obyčajného, voš detskú, pomalku, švehlu obyčajnú a lišaja smrtihlava. ( v spolupráci s Exponuts, spol. s.r.o., Praha, ČR)

Prírodovedné prednášky v rámci výstavy Mikrokozmos:

Roztoče všade okolo nás
29. 5. 2018, 17:00
Prednáša: Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.
Vstup voľný

Pomalky – neviditeľné medvedíky v machu
2. 6. 2018, 17:00
Prednáša: RNDr. Peter Degma, CSc.
Vstup voľný

Lišaj smrtkový – smrtihlav a iné lišaje
26. 6. 2018, 17:00

Prednáša: Bc. Martin Sečanský
Vstup voľný


 

4.4. - 31.5.2018  

Vladimir Provči - V objatí mora.jpg

Považské múzeum v Žiline

Vladimir Provči: V objatí mora

Vernisáž sa uskutoční 4. apríla o 16:00.

Autorská výstava umelca Vladimíra Provčiho z Chorvátska. Jeho maľby sú inšpirované krásnou chorvátskou prírodou, predovšetkým morom. Jeho diela môžete obdivovať v priestoroch kaplnky Budatínskeho hradu, v komunitnej miestnosti.

Vladimir Provči sa narodil 15. júna 1946 v rusínskom Mikluševci (dedina pri Vukovare, Chorvátsko). Je Rusínom celým svojím telom i dušou. Do školy chodil v rodnej dedine, vo Vukovare, Ľubľane, Novom Sade, v Belehrade, kde ukončil štúdium medicíny na vysokej škole. Počas 42 rokov pracoval na Chirurgickej klinike v Rijeke ako vedúci operačného oddelenia a sterilizácie. Je ženatý, má 2 deti a 4 vnúčatá.

Je predsedom Kultúrnej spoločnosti Rusínov a Ukrajincov „Rušnjak“ primorsko – goranskej župy. Od prezidenta Ukrajiny získal ocenenie Rád zásluh za národ III. triedy za prácu v oblasti kultúry, a je držiteľom aj ďalších ocenení doma aj v zahraničí. V Rijeke má už desať rokov dva maliarske ateliéry.

Diplomovaný akademický maliar vystavoval svoje diela vo svojej župe, ale aj v Chorvátsku, na Slovensku v Bratislave, vo Svidníku, v Humennom, Medzilaborciach, ale aj v Srbsku, na Ukrajine i v Rakúsku. Doteraz zrealizoval 160 samostatných výstav a na asi 80 sa podieľal ako spoluautor. Uprednostňuje techniku akrylu a akvarelu, motívy jeho diel sú rôzne. Aktuálna výstava v Kaplnke Budatínskeho hradu pozostáva z 30 obrazov technikou akrylu s rozmermi 50×70 a 70×50 cm. Jej motívom je predovšetkým more.


 

4.4. - 3.6.2018  

stechniky.jpg

Pohronské múzeum v Novej Bani

Staré techniky v novej dobe

Vernisáž: 4. apríla o 16:00

Výstava „Staré techniky v novej dobe“ predstaví diela kreatívnych seniorov z Denného centra seniorov Lipa v Novej Bani. Denné centrum Lipa bolo zriadené mestom Nová Baňa v roku 2011. Jeho členovia sa stretávajú každý štvrtok od 13,00 do 17,00 na kreatívnych dielňach. Doteraz zvládli viacero starobylých výtvarných techník, ktoré  hoci sú rozdielne, majú spoločného menovateľa: zdobiť a byť zdobený. Všetky majú korene v dávnej minulosti. Pre potreby súčasnosti boli znovuobjavené a prispôsobené novým technikám tvorby. Na kreatívnych stretnutiach sa používajú najmä dostupné a lacné materiály v nasledovných technikách: dekupáž, ktorá je u nás známa pod názvom servítková technika, origami – skladanie papiera, pergamáno, známe ako krajky z papiera. Nebudú chýbať kraslice, enkaustika – maľba voskom, quilling u nás známy aj ako papierový filigrán, maľba, šperky a ozdoby z korálikov, papierové pletenie a maľba na sklo.
Všetkým týmto technikám sa seniori začali venovať až po odchode na dôchodok. Nikto z nich nie je absolventom výtvarnej školy. Prostredníctvom výstavy chcú ukázať, že každý človek, hoci aj v neskoršom veku, má schopnosť vytvoriť niečo zaujímavé pre svoje okolie. Túto prezentáciu dielok mohli realizovať prostredníctvom zapožičania od nasledovných autorov: Jozefky Bittálovej, Kvetky Číkovej, Jolanky Hrnčiarovej, Márie Hudecovej, Boženky Klimkovej, Mariána Jauscha, Blaženky Stankayovej, Anky Šályovej, Natálky Šimovej a Zuzky Volfovej.


 

5.4. - 27.5.2018  

PozvankaFedkovicSenicaEmail.jpg

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica

Nikolaj Feďkovič

Vernisáž 5. apríla o 17:00
Kurátorka: Mgr. Karmen Kováčová

Nikolaj Feďkovič je meno dobré známe znalcom umenia. Veď už v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa o ňom velmi pozitívne a obdivne vyjadrovali takí umelci ako boli Albín Brunovský či Vladimír Kompánek. Aj keď bol vždy solitérom , kunsthistorici ho radi zaraďovali do prúdu slovenskej imaginatívnej maľby. Spolu s nimi vystavoval /napr: s V.Žilinčanovou/ a úspešne prezentoval slovenské umenie v zahraničí. Autor predstavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici výber z celoživotnej tvorby. Sériu portrétov a  rodinných podobizní, ktoré vytvoril v priebehu troch desaťročí. Intímne výpovede striedajú zátišia, kaligrafické práce, obľúbené diela s témou Plavcov v skalách , koní, triptychy ako Titanic, spektakulárny Kolínsky dóm. Kompletný cyklus Tarotov - veľkolepé stvárnenia ľudských osudov a nekonečných príbehov života. Virtuózny a divácky nesmierne príťažlivý fascinujúci pohľad na svet a dianie okolo nás.
Ojedinelý maliarsky rukopis je inšpirovaný holandskou žánrovou maľbou 17.storočia, maľovaním ikon, ruskými portrétistami, Lipskou školou , magickým realizmom Wernera Tubke a najlepšími európskymi  tradiciami.
Noblesa zašlých čias, zvodnė dámy v klobúkoch, rytierske zápasenie v póle, plavci v azúrových vodåch pripomínajú časy minulé. Odkaz humanizmu, ľudskosti a låskavého humoru pretrváva a je aktuálny práve teraz.
Viac o výstave a autorovi tu...

Nikolaj Feďkovič Nikolaj Feďkovič Nikolaj Feďkovič Nikolaj Feďkovič Nikolaj Feďkovič Nikolaj Feďkovič Nikolaj Feďkovič Nikolaj Feďkovič


 
Súbor na stiahnutie Feďkovič.pdf Feďkovič.pdf (343.9 kB)

5.4. - 27.5.2018  

Variacie skla.jpg

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Variácie skla Novohradu a Podpoľania

Vernisáž: 5. apríla o 16:00

Kurátor výstavy: Mgr. Štefan Chrastina

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sprístupní dňa 5.4.2018 ako posledná z vybraných inštitúcií putovnú výstavu Variácie skla Novohradu a Podpoľania. Idea výstavy vznikla zároveň s prípravou Bzovských sklárskych dní 2017 v Dolnej Bzovej, na návrh OZ Skálnik.
Výstava uvedie návštevníkov do problematiky existencie sklární na území Novohradu a Podpoľania. V tomto regióne vzniklo 17 sklární, čo bola najväčšia koncentrácia sklárskej výroby na Slovensku. Výstava predstaví unikátne výrobky novohradských a podpolianskych sklární. Medzi výrobkami bude vynikať aj predmet netradičný, a tým je unikátna minca, tzv. “veksľa“, používaná ako náhradné platidlo v sklárňach Utekáč a Málinec.  Veksľu sa NMG podarilo získať vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v roku 2017.
Milovníkov a zberateľov historického skla osloví tiež zaujímavý predmet, pochádzajúci z produkcie sklární v Dolnej Bzovej. Jedná sa o svadobnú čašu Daniela Maróthyho zo zbierok SNM v Martine – Etnografického múzea, ktorá sa vďaka výstave opäť dostala do regiónu, kde bola pred 170 rokmi vyrobená.


 

5.4. - 25.6.2018  

Roznava-do-toho-plagat-web.jpg

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Rožňava do toho!

Vernisáž: 5. apríla o 17:00

- výstava o histórii športu v Rožňave


 

5.4. - 1.7.2018  

GUS_Biedermeier.jpg

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Biedermeier C+S

Vernisáž výstavy: štvrtok, 5. apríla 2018 o 17:00 v koncertnej sále galérie

Ronda Bautista, Vladimír Broniševský, Ondrej Jurín, Peter Lipkovič, Andrea Lipkovičová, Ivan Novotný, Stanislav Šalko, Viktor Šefčík, František Turcsányi, Edita Vološčuková, Júlia Zelená

“Tradícia je ilúziou večnosti”... Konfrontácia predmetov z obdobia biedermeieru s dielami 11 súčasných umelcov voľného spolku C+S, inšpirovanými rôznymi aspektmi tohto obdobia. Výstavný projekt TÉMA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kurátor výstavy: Mgr. Jozef Ridilla – Šarišská galéria, odborná spolupráca: Mgr. Mária Šabľová – GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Babejová.

Tlačová správa k výstave (PDF)


 

5.4. - 1.7.2018  

GUS_Bienale malby.jpg

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora

Vernisáž výstavy: štvrtok, 5. apríla 2018 o 17:00 v koncertnej sále galérie

Katarína Balúnová, Rita Koszorús, Martin Kudla, Henrieta Kurčíková, Martin Lukáč, Roland Neupauer, Simona Štulerová
Výstava, interpretujúca rôzne metódy a metafory abstrakcie uvádza siedmich umelcov nastupujúcej generácie. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kurátori výstavy: Mgr. Gabriela Garlatyová & Doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Babejová.
Tlačová správa k výstave (PDF)


 
Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora GUS_Bienale_TS.pdf GUS_Bienale_TS.pdf (1 MB)

5.4. - 1.7.2018  

GUS_Soody Sharifi.jpg

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Soody Sharifi: Maxiatúry / Moslimské tínedžerky

Vernisáž výstavy: štvrtok, 5. apríla 2018 o 17:00 v koncertnej sále galérie

Fotografické projekty americkej autorky iránskeho pôvodu o súčasnosti a minulosti iránskeho života a kultúrnej histórie. Maxiatúry zasahujú súčasnými obrazmi do tradičných miniatúrnych perzských malieb. Dokument o moslimskej mládeži reflektuje modernú dobu v konzervatívnom svete.
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Babejová.

Tlačová správa k výstave (PDF)


 
Soody Sharifi: Maxiatúry / Moslimské tínedžerky GUS_Soody Sharifi_TS.pdf GUS_Soody Sharifi_TS.pdf (963.6 kB)

6.4. - 3.6.2018  

Chrena_pozvanka.jpg

Záhorské múzeum v Skalici

Jozef Chrena: Z tvorby

Vernisáž výstavy: piatok 6. apríla 2018 o 16.00 hod. 
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček

V tomto roku sa dožíva okrúhleho životného jubilea sedemdesiatich rokov aktívny maliar, krajinár Jozef Chrena. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v Záhorskom múzeu v Skalici výstava jeho diel.
Maliarsku tvorbu Jozefa Chrenu charakterizuje hlavne rýchla, vcelku realistická škvrnová impresívna maľba poväčšine špachtľou, popri olejomaľbe najčastejšie rýchlo schnúcimi akrylovými farbami. Okrem dynamickej maľby, najmä krajinárskej, sa Jozef Chrena venuje aj kresbe najmä rudkou a potom aj monumentálnejšej maliarskej výzdobe interiérov stavieb v rodnom Moravskom Svätom Jáne. 
Svoje dlhoročné maliarske snaženie Jozef Chrena v tomto ostatnom desaťročí zverejnil spolu na 31 samostatných výstavách doma a v zahraničí, či už v Rakúsku, Česku, Francúzsku, alebo aj v USA a Austrálii. Okrem toho Jozef Chrena svoju tvorbou prezentoval na 81 spoločných výstavách, z toho 53 doma a 28 v zahraničí. Popritom sa agilný maliar zúčastnil 53 plenéroch, z toho na 26 doma a 27 v zahraničí. Po vstupe Jozefa Chrenu do Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska mu bola pridelená účasť na jeho spoločných výstavách profesionálneho výtvarného umenia. 
Obsahovo je stále v popredí Chrenovho tvorivého usilovania na jednej strane domáca záhorská krajina (Holíč, Lozorno, Moravský Svätý Ján, Malacky, Hlboké, Sekule, Skalica), potom krajina z ostatných svojráznych oblastí Slovenska (Ždiar, Svodín, Humenné, Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Štúrovo, Piešťany, Trenčín, Trnava), najmä rázovitej dedinky Vlkolínca a nakoniec je to krajina zahraničná, vznikajúca počas maliarových početných ciest.


 

10.4. - 8.6.2018  

fila-plagat-email.jpg

Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš

Rudolf Fila, Interpretácie

Otvorenie výstavy: 10. apríla 2018 o 16:30

Kurátor: PhDr. Karol Maliňák
Rudolf Fila pochádzal z Moravy, narodil sa v Příbrame v roku 1932 a tu získal aj vzťah k výtvarnému umeniu. Človekom, ktorý zohral významnú rolu v umeleckých začiatkoch R. Filu, bol jeho učiteľ Bohdan Lacina na Strednej umeleckej škole v Brne, kde i v päťdesiatych rokoch pretrvával slobodný duch školy, ktorý vytvárala najmä pedagogická komunita. Z Brna viedla jeho cesta do Bratislavy na Vysokú školu výtvarných umení, a čoskoro po absolvovaní (v ateliéri prof. J. Mudrocha), v roku 1960 nastúpil ako pedagóg Strednej umelecko-priemyselnej školy, kde pôsobil tridsať rokov a vychoval mnoho generácií budúcich umelcov. Na začiatku deväťdesiatych rokov (1990 – 1992) pôsobil na VŠVU v Bratislave, kde sa habilitoval na docenta. Potom sa venoval výlučne svojej voľnej tvorbe.
Od samého začiatku, od vstupu do tvorivého života bol považovaný za jednu z najvýnimočnejších postáv našej umeleckej scény. V tej dobe inklinoval k nepredmetnému zobrazovaniu blízkemu informelu, v ktorom pracoval predovšetkým so štruktúrou, s reliéfom, s hmotou farby, overoval funkčnosť geometrického tvaru; narozdiel od iných (napr. M. Čunderlík) mu jeho osobnostné zameranie určuje cestu k výtvarnému lyrizmu a meditatívnym rovinám tvorby. Experimenty v materiálovej oblasti, najmä so striekanou a liatou farbou, kde farebné hmoty tvoria imanentnú súčasť obrazu, spájal s výrazným gestom, poukazujúcim na ťažiskový prameň jeho tvorby, zo surrealizmu známy psychický automatizmus,  ktorý sa postupne stáva podstatnou a determinujúcou zložkou obrazu. Koncom sedemdesiatych rokov vznikajú prvé cieľavedomé premaľby, pri ktorých mu ako východisko pre interpretáciu, ale i konfrontáciu alebo umeleckú sebareflexiu, až do záveru života a tvorby (2015) slúžia maľované alebo reprodukované predlohy.
Kolekcia zo súkromnej zbierky, prezentovaná na tejto výstave, pozostáva prevažne zo záverečného tvorivého obdobia autora, z obdobia, kedy mohol sumarizovať a syntetizovať skúsenosti, prístupy a poznatky, zhodnocované hlbokou múdrosťou získanou celoživotnou prácou, vzdelávaním, poznaním, dozrievaním; z obdobia charakterizovaného základnými okruhmi premalieb a tzv. teloviek.
Iluzívny verizmus obrazov zdôrazňuje skutočnosť, že zobrazovaný námet (detail ženského tela, aktu) objektivizuje hlboko vnútorné deje človeka i súdobého sveta v širokej stupnici významov od necenzurovanéh­o reflektovania intímnych psy­chofyziologických pocitov až k polemickým úvahám o cha­raktere doby, v ktorej práve žijeme. Filove obrazy majú zložitejšiu významovú štruktúru: sú situácie, kedy autor skôr zamlčuje, než rozpráva, skôr tušíme, než chápeme - príbehy bez deja, vzťahy bez súvislostí. Naliehavosťou takýchto zdanlivo skrytých posolstiev, zaobchádzaním s farebnou hmotou i výrazovou originalitou je prejav Rudolfa Filu nenapodobiteľný. V tejto koncepcii sa nachádzajú pred-obrazy, ktoré sú prostredníctvom premalieb, interpretácií, zásahov, kamufláží a intervencií znovu výtvarne interpretované a transponované do nových obrazových i myšlienkových posunov, do v istom zmysle "metazobra­zenia" pôvodných predlôh. V kombinatorike farby, gesta a tvaru nachádzame kontrasty i harmónie zároveň, možno tu objaviť i vyprázdne­nosť inscenovaného sentimentu, osobné prejavy výtvarnej interpretácie, v ktorej prevláda raz túžba po intervencii, inokedy po dialógu alebo privlastňovaní. Východiskom a inšpiráciou môže byť akákoľvek obrazová predloha: často reprodukcie diel z dejín svetového výtvarného umenia, kópie diel, fotografie z časopisov, listy kníh, niekedy aj originálne diela. Do jeho tvorby vstupuje problematika parafrázy, persifláže, komentára, vďaka ktorej sa mení akcent významu obrazu.
Filovo dielo je veľmi zložité a nie je možné k nemu pristupovať len podľa zaužívaných schém vývoja moderného (a postmoderného) umenia. Často vychádza z toho, čo bolo vývojom, históriou overené, čo tvorí základ našej európskej kultúrnej tradície, a zároveň býva o niekoľko krokov vpredu. Je však tiež komplikované svojou vnútornou štruktúrou; je realistické i abstraktné, racionálne práve tak ako intuitívne, premyslené i prelínajúce z hĺbky vedomia. Na jednom póle výtvarne definuje topografiu poj­mu a na póle druhom v ňom tryská gejzír takmer amorfných imaginatívnych predstáv. A navyše jedným smerom hľadá a nachádza jednoduchosť, harmóniu, až an­tickú vyváženosť, druhým smerom naopak smeruje k zložitosti zavádzaním ďalších a ďalších komponentov do výtvarnej hry na ploche obrazu. Pri poznáva­ní jeho diela je treba vychádzať z umelcových prežitkov i záujmov, sklonov, posadnutostí a presvedčenia, ale zároveň mať stále na mysli, že obraz vzniká v súhre rozumového uvedomovania a intuitívneho odhaľovania. Príbehy, mýty, rituály. História, umenie, človek. Rudolf Fila je priamym účastníkom svojej tvorby, ktorá je mu akciou, situáciou. Finálne diela sú zá­znamom tejto skutočnosti. Sú to diela hravé, jemné, nenásilné, plné nielen jedinečnej, citlivej poézie, graciózneho gesta, ale i brilantného, výnimočného intelektu.


 

10.4. - 30.6.2018  

krenebo.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Kremíkové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET s.r.o.

Vernisáž výstavy:10. apríla 2018 o 15:00

Kurátori výstavy: Radovan Ceglédy a Martin Ďurík
Za GMM zodpovedá: PhDr. Alexander Botoš
Výstava predstavuje historickú výpočtovú techniku zo zbierok spoločnosti RSNET s.r.o. V súčasnosti sa stali počítače, notebooky, tablety a smartfóny každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Ambíciou výstavy je mladšej generácií predstaviť historickú výpočtovú techniku, ktorá svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi  vyvoláva úsmev na tvári a zároveň aj počudovanie. Počudovanie a úžas nad obrovským a bezprecedentným technickým pokrokom dosiahnutým v tomto odvetví za relatívne krátke obdobie, za obdobie zodpovedajúce približne len jednej ľudskej generácie.
Prezentovaných je viac ako 30 ks výpočtovej techniky s príslušenstvom používanej predovšetkým na území Československa v období rokov 1982 až 1993 zo zbierok spoločnosti RS NET Rimavská Sobota.  Vystavené sú počítače od výrobcov ako Aple, Atari, Sharp, ako aj  legendárny Commodore 64 z roku 1982, ktorý sa na území bývalého Československa predával za sumu 10 000 Kčs. Práve tento počítač môžeme označiť ako prelomovým modelom z hľadiska informatizácie ľudstva, pretože po celom svete sa ho predalo viac ako 20 miliónov  kusov. Na výstave je prezentovaná aj československá produkcia. Vystavené sú počítače rady PMD 85 (Piešťanský mikropočítač displejový), ktorého kompletizácia prebiehala aj v Rimavskej Sobote, počítače rady Didaktik produkované vo výrobnom družstve Didaktik Skalica alebo počítače radu SMEP Tesla PP 01 a 06.
Pre návštevníkov múzea sa tak ponúka jedinečná možnosť oboznámiť sa s „pravekom“ osobných počítačov a spoznať tak počiatky „digitálneho veku“, ktorý je pre nás už úplne samozrejmý.


 

12.4. - 17.6.2018  

IWK - Rozpravky pre Elise.jpg

Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Malá výstavná sieň

Imro Weiner-Kráľ: Rozprávky pre Elise

Vernisáž: 12. apríla 2018 o 16:30

Kurátorka: PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Tvorba Imra Weinera-Kráľa bola počas celého jeho umeleckého vývinu poznamenaná úsilím spojiť lásku k Francúzsku s láskou k rodnému Slovensku. Zomknúť dva nezlučiteľné a nespojiteľné svety - francúzsku kultúru a slovenskú tradíciu.
Výber z ilustrácií a maľovaných príbehov Imra Weinera-Kráľa vystavujeme v Oravskej galérii pod názvom Rozprávky pre Elise. Vďaka Petrovi Chalupovi a jeho vydavateľstvu Petrus vyšli v roku 2016 a 2017 aj knižne. Ide o cyklus piatich publikácií, rozprávok a ilustrácií, a to Príbehy kocúra Mineta, O nezbednom káčerovi, O odvážnom medveďovi, Žabiakovo dobrodružstvo a ďalšie príbehy a posledná Ako sa stal Minet lekárom a záchranárom.
Po nútenom odchode z Francúzska v roku 1950 zanechal Imro Weiner-Kráľ za „železnou oponou“ milovanú dcéru Elise a jej mamu. Už o rok neskôr sa pokúšal za nimi ilegálne odísť, no chytili ho na hraniciach a niekoľko mesiacov musel dokonca stráviť vo väzení. Túžba po kontakte s dcérou bola neobyčajne silná, a preto jej každý deň posielal listy, v ktorých pre ňu písal a maľoval príbehy. To bol v tých časoch poznamenaných politickými represáliami jediný možný kontakt. Začal ich posielať, keď bola Elise štvorročná. Vo farebných ilustráciách v priebehu rokov 1953 až 1956 tak pre milovanú dcéru vznikali vtipné dobrodružstvá kocúra Mineta, žabiaka Brekeke, ale aj prefíkaného lišiaka, zradného vlka alebo namysleného kohúta kraľujúceho na dvore v spoločnosti obľúbených sliepok. Postupne sa k nim pridal bocian a malé dievčatko Liduška s húskami. Nechýbali ani králi, princovia a princezné alebo Maruška týraná zlou macochou. Liduška aj Maruška mali vždy podobu malej Elise a keď náhodou v príbehu vystupoval kocúr Minet, niekedy Elise pozdravil „Dobrý deň Elise“, samozrejme vo francúzštine – Bon jour Elise. Ku všetkým ilustráciám si Imro Weiner-Kráľ vymýšľal krátke sprievodné texty vo francúzskom jazyku, neskôr keď už malá Elise vedela čítať, sem-tam vložil slovíčko po nemecky, aby sa dcéra naučila aj tento jazyk. Niekoľko ilustrácií si Elise odložila, ako jedinú spomienku na vzdialeného otca, ktorého po prvý raz mohla vidieť až ako deväťročná. Na tejto výstave sú umelcove ilustrácie zverejnené po prvý raz, doteraz boli len súkromnými dokumentmi uloženými v parížskom byte dnes už dospelej Elise, ktorá tam žije a pracuje. Ilustrácie sú jedinečným príkladom úžasného maliarstva a kresliarstva Imra Weinera-Kráľa, ale aj príkladom neobyčajnej fantázie, pomocou ktorej sa aspoň sčasti chcel priblížiť k dcére a na nútenú diaľku viesť s ňou skromný dialóg.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Reklamný partner: RESPECT - spoločnosť, pôsobiaca na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia


 

12.4. - 17.6.2018  

homage_a_jankovic.jpg

Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Veľká výstavná sieň

Hommage à Jozef Jankovič

Výber z ateliéru Vysokej školy výtvarných umení Socha a priestor prof. Jozefa Jankoviča 1990 - 2011.

Vernisáž:12. apríla 2018 o 16:30

Koncepcia a kurátorka výstavy: Mgr. Beata Jablonská, PhD.
Pred rokom, keď sa konala spoločná výstava Jozefa Jankoviča a absolventov jeho sochárskeho ateliéru v Nitrianskej galérii nikto nemohol tušiť, že plánované pokračovanie sa uskutoční už bez neho. Jankovičovi študenti, mnohí z nich už neprehliadnuteľné umelkyne a umelci slovenskej výtvarnej scény sa rozhodli, že neodstúpia od pôvodných plánov. Len ich spoločné vystavovanie bude zastrešovať venovanie ich charizmatickému pedagógovi. Výstava predstavuje výber z ateliéru Socha a priestor prof. Jozefa Jankoviča 1990 – 2011.
Ateliér Socha a priestor bol jedným z prvých otvorených ateliérov na novo konštituovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave po roku 1989. V tom čase spoločensko -politických premien, na rehabilitovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa zakladajú tri sochárske ateliéry – tromi, vtedy najvýraznejšími sochárskymi osobnosťami. Okrem Jozefa Jankoviča (1937- 2017) to boli Juraj Bartusz (1933) a Juraj Meliš (1942-2016), ktorí v synergickom iskrení ponúkli adeptom sochárskeho umenia byť nielen zručnými sochármi, ale aj niečo navyše – možnosť hľadať samých seba v prostredí hodnotného ľudského i profesijného sebapoznávania.
Profesor Jozef Jankovič viedol svoj ateliér vyše dvadsať rokov a prešlo ním vyše štyridsať absolventov. Pestoval slobodu a rozmanitosť, ale aj tvorivú disciplínu ako rehoľu sochárskej profesie. Jeho absolventi, aj keď dnes pracujú v rôznych, nielen sochárskych odboroch, nesú v sebe vedome, či podvedome príklad svojho pedagóga ako človeka s morálnym imperatívom. Ich tvorba, aj keď sa nedá pri takom počte absolventov zovšeobecňovať, je odpoveďou na stav fungovania sveta ako v jeho nenápadnej každodennosti, tak v momentoch zapísaných dejinami. Či už sú figuralistami, alebo inklinujúci k minimalistickému prejavu, či sú tými, ktorí veria príbehu, alebo skôr podstate ukrytej v materiáli, väčšina z nich nesie vieru v zmysel svojej práce ako prirodzenú súčasť svojich životov. Nenápadne a tak nejako samozrejme. A možno niekde tu, v tejto „samozrejmosti“ tvorby jeho študentov a dnes už svojbytných tvorcov je zhodnotený ľudský a pedagogický odkaz Jozefa Jankoviča.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Reklamný partner: RESPECT - spoločnosť, pôsobiaca na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia


 

13.4. - 24.5.2018  

Pozvánka výstava Harangozó.jpg

Mestské múzeum Sereď

Stanislav Harangozó - Farebný koncert

Vernisáž výstavy: 13. apríla o 17:00

Akademický maliar, docent Stanislav Harangozó sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 73 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí. Individuálne zahraničné výstavy mal napríklad v Ríme, Florencii, Padove, Forli, Lisabone, Mazamete, Bonne, Londýne, Moskve, Varšave, Prahe, Budapešti, Belehrade, Novom Sade, Splite, Opatiji, Záhrebe, Clermont-Ferrande, Soule, Pekingu, Ostrihome, Bad Homburgu, EXPO 2010 v Šanghaji, Eisenstadte a v Haagu. Je členom Umeleckej besedy slovenskej, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.

Stanislav Harangozó je výtvarník monumentalista i majster krajinomalieb a figurálnej maľby. Je autorom viacerých výstavných projektov a diel.  Akademický maliar Harangozó pracuje rôznymi technikami, technikou priemyselnej a kamennej mozaiky, technikou maľby na drevo, technikou leptaného skla maliarskymi, ktorými vytvoril rozsiahly súbor vrcholných diel v architektúre. Tvorí aj komorne a v maľbe využíva tiež rôzne techniky ako akvarel, pastel, acryl, olej. 
Pre výstavu v historických priestoroch Mestského múzea  - Fándlyho fare v Seredi autor predurčil diela s názvom Farebný koncert. Symbolika v jeho  tvorbe môže otvárať svet umenia nielen v poetike ale aj vo svete hudby. Kurátorom výstavy je historik umenia PhDr. Ladislav Skrak.


 

15.4. - 31.10.2018  

Hrad Devín

Magická osmička v dejinách Slovenska

Výstava mapuje dejiny územia Slovenska od roku 828 až do vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.
Autori výstavy sú: Pavol Komora, Martin Besedič, Peter Tomčík.


 

17.4. - 25.5.2018  

Etnografické múzeum SNM, Martin

Červenú sukňu mám / Man hin ľoľi rokľa

Výstava SNM-Múzea kultúry Rómov na Slovensku, ktorého zbierky dokumentujú aj spôsob odievania Rómov, spája minulosť so súčasnosťou prostredníctvom odevov z produkcie Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku, Biela voda. Jej študentky čerpajú z tradícií, zameriavajú sa na nielen na repliky historických, tradičných odevov, ale využívajú tradičné prvky aj v rámci modernej tvorby.


 

17.4. - 3.6.2018  

Banictvo v Smolniku.jpg

Slovenské technické múzeum, Košice

Baníctvo v Smolníku

Vernisáž výstavy 17. apríla o 15:00

Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves v spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice otvára vernisážou dňa 17. apríla 2018 výstavu Baníctvo Smolníka v priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, Košice. Cieľom výstavy je verejnosti priblížiť baníctvo a hutníctvo v histórii Smolníka – významného centra dobývania rudných nerastov. Smolník bol centrom ťažby medenej rudy, ale aj pyritu a okrajovo aj sideritu. S baníctvom a vyspelým zhutňovaním rúd súvisela prosperita mesta a jeho pozícia významného strediska štátnej banskej správy. V tunajšej hute sa spracovávala aj medená ruda, vykupovaná od početných súkromných ťažiarov z celého Spiša. Produkcia spišskej medi mala dve vrcholné obdobia – stredovek a 18. storočie za čias pôsobenia erárneho Mediarskeho podniku, kedy dosahovala európsky význam. V Smolníku sídlila mincová komora a mincovňa.

,,Tunajšie baníctvo patrilo medzi technicky najvyspelejšie, používalo všetky dobové technické vymoženosti a inovácie. V 18. storočí napríklad bol vybudovaný rozsiahly vodotechnický systém s dômyselným rozvádzaním vody do početných vodou poháňaných mechanizmov, používaných v banských šachtách na dopravu bremien i ľudí a na povrchu na úpravu rúd,“ opisuje kurátor výstavy Ing. Marián Jančura.  

Smolník preslávila aj cementačná technológia – získavanie medi priamo zo síranov, rozpustených v banskej vode. Základom prosperity baníctva bolo na slovenské pomery atypické stratiformné masívne ložisko chalkopyritu a pyritu, pravdepodobne najväčšie a najbohatšie na Slovensku.

Výstava prezentuje viaceré témy, pričom dôležitou je aj téma vplyvu baníctva na myslenie ľudí, na kultúrny odkaz baníckej tradície. Mnohé tradičné zvyky sa zachovali aj po ukončení banskej činnosti v roku 1990, patrí k ním tradícia účasti sprievodu krojovaných baníkov na bohoslužbách zasvätených patrónke baníkov Sv. Barbore, ktorej súčasťou je banská ofera. ,,Smolník si zachoval aj množstvo stavebných a technických pamiatok, ktoré sa miestni aktivisti snažia zachovať ako súčasť kultúrneho dedičstva obce,“ dodal kurátor výstavy.


 

19.4. - 30.9.2018  

Pozvanka na vernisaz_Bratislava 1993 - 2018.jpg

Múzeum mesta Bratislavy - Justiho sieň, Primaciálny palác

Bratislava 1993 – 2018

Výstava sa otvára pri príležitosti celomestského podujatia Bratislavské mestské dni 2018 19. apríla o 17:00.

Panelová putovná výstava je zameraná na premeny hlavného mesta Bratislavy v rozpätí 25 rokov a navyše obohatená pohľadom známych fotografov. Faktografická a umelecká hodnota výstavy je tak skĺbená do jednotného celku.
Autorský a tvorivý tím: PhDr. Elena Kurincová, Katarína Nádaská, PhD., Mgr. Daniel Hupko, PhD. a manažérka výstavy PhDr. Beáta Husová v spolupráci s Janou Garvoldtovou, riaditeľkou Slovak Press Photo a Tlačovou agentúrou SR.
Výstava prináša cennú panelovú výstavu, ktorá je do určitej miery historickým dokumentom posledných 25. rokov v Bratislave. Na 30 paneloch sú spracované témy dotýkajúce sa politických, ekonomických, spoločenských a kultúrnych premien hlavného mesta.
V neposlednom rade je výstava príbehom o živote samotných ľudí - Bratislavčanov za posledných dvadsaťpäť rokov. Očakávame preto, že vyvolá emócie pri pohľade späť
do neďalekých dejín.

Nové chápanie Bratislavy
Bratislava nadviazala na všetky danosti predchádzajúceho „metropolitného„ postavenia v rámci Slovenska: predovšetkým na sídelný rozvoj a koncentráciu obyvateľov, vybudované pozície v administratívnom členení a riadení štátu, značne diverzifikovanú ekonomiku, relatívnu dopravnú dostupnosť vyplývajúcu z jej hraničnej polohy. Uplynulé dve desaťročia sú poznačené hľadaním novej identity tak potrebnej pre nevyhnutné súžitia mesta a jeho obyvateľov, mesta a jeho návštevníkov. Základným faktorom, ktorý formuje jej podoby je nová poloha Bratislavy ako súčasti jedného z jadier stredoeurópskeho priestoru (trojuholník Viedeň – Bratislava Györ).
Zmenou k internacionalizácii prechádza predovšetkým miestna ekonomika , ktorá sa postupne zapája do európskeho globálneho trhu. Sprevádza to aj výnimočná dynamika v stavebnej činnosti, rozsiahle zmeny priestorovej štruktúry obytných , obchodných a priemyselných centier. Bratislava ako hlavné mesto je sídlom hlavných inštitúcií štátu parlamentu, prezidenta, vlády, ministerstiev a ostatných celoštátnych vedeckých, školských a kultúrnych inštitúcií a zastupiteľských úradov.
Výstavu treba vnímať aj ako umelecky podnetnú vďaka unikátnym fotografiám popredných
slovenských fotografov.


 

19.4. - 30.10.2018  

Múzeum dopravy v Bratislave

Bez nich by to nešlo / Portréty fekálnych vozidiel... /

Fotografie vznikali v rokoch 2004-2006, keď Miroslav Pokorný starší a mladší začali fotografovať fekálne vozidlá.
Odpady sú produktom ľudského aj živočíšneho života. Z histórie vieme, že rozvoj mnohých miest sa začal až, keď sa vyriešila ich kanalizácia, dnes k nim pridávame aj čističky odpadových vôd. Tam kde kanalizácia nie je, odstraňujú nepríjemné aj niekedy aj zdravotne nebezpečné, tekuté odpady fekálne vozidlá. Často mávajú aj rôzne ľudové názvy, s nimi sa ale, stretnete až na výstave... Fotografická výstava ukazuje rôzne typy takýchto vozidiel na našom území, ako aj niekoľko malebných zo zahraničia. „Non olet“ ako by povedal rímsky cisár, na fotografii nesmrdia, v živote by to bez nich nešlo.


 

20.4. - 30.9.2018  

Balko-pozvánka.jpg

Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne

Hieroným Balko – Snívanie v podkroví

Otvorenie výstavy: 20. apríla 2018 o 17:00

Kurátorka: Eva Ľuptáková

Hieroným Balko
Narodil sa 23.10.1952 v Slepčanoch /Západné Slovensko/. Strednú školu ukončil maturitou v roku 1971 v Zlatých Moravciach. Od roku 1971 pracoval ako výtvarník v MsKS Vráble, od roku 1972 ako výtvarník v podniku Tešia Vráble. Od roku 1984 bol výtvarníkom obchodnej propagácie Tešia Orava Nižná. V rokoch 1987-1990 pracoval v Kazachstane. Tu vzniká stovka kresieb na prvú samostatnú výstavu na Orave. V roku 1990 odchádza z Tesly Orava a v Tvrdošíne zakladá reklamnú agentúru HIERO 'S.

Pre naplnenie  zámeru  vystavovať v priestoroch ateliéru Galérie M. Medveckej v Tvrdošíne  som  sa pri výbere z  mojej tvorby pokúsil napojiť na názov výstavy „Snívanie v podkroví“. Názov je nielen charakteristický, ale zároveň zvláštne symbolický. Nielen tým, že výstavná plocha sa nachádza v podkroví, ale aj  tým, že vystavené diela vznikli v podkrovnom ateliéru.  Tak som sa aj výberom diel intuitívne pokúsil snívať, eventuálne napojiť sa na poryvy tvorivého orgánu, ktorý snívanie rieši – ľudský mozog. Doteraz  nie veľmi poznaná živá hmota určujúca konanie ľudskej bytosti,  cez vlastné energetické vibrácie, prípadne prenášanie informácií z centrálneho zdroja Univerza. Ľudský mozog je originálne umiestnený v hlavách . V hlavách, aj hlavičkách , ktorým sa výtvarne venujem celý život. Hlava je pre mňa čitateľným dôkazom o existencii duchovných síl, ktoré nám  formou myšlienok  kladú, aj vysvetľujú otázky nášho žitia. Vnuknutím tvorivých ideí nás priamo napájajú na reťazce prirodzeného kolobehu vzniku a zániku života. Ideí, ktoré nám všetko postupne vysvetľujú a vzápätí zahmlievajú a zneisťujú. Možno aj táto variabilita ovplyvňuje moje výtvarné konanie na ceste, ktorú nazývame tvorba. 
Pokúšam sa zachytiť okamihy môjho snívania zhmotnením v pomíňajúcej sa hmote. Snívať, stvárňovať a predkladať všetkým, ktorí cítia v sebe potrebu poézie a krásy. 
Pre vzájomnú komunikáciu i porozumenie voči všetkému živému okolo nás.
Svoje výtvory, hlavne asambláže, riešim vždy podľa momentálneho zámeru. V kašírovaných hlavách z rôznych látok, domodelovaním hmotami z pilín, piesku a prachu nehľadám extra výraz, prázdnu formu, ale modeláciou zvýrazňujem zámer. Nie podobu vecí, a bytostí, ale ich vnútornú modulitu, ktorou vykazujú svoju podstatu. Všetko, vrátane farebnosti doťahujem do najkrajnejšej možnosti. Vždy takmer na hranici prvoplánovosti, alebo až ľúbivosti. Samozrejme, že aj zložitosti, neľúbivosti. Význam mojich diel rastie pri ich vzájomnom zoskupení a previazaní do väčších celkov. Sami osebe niekedy potrebujú  spoločnosť.
Preto je výstava zložená nielen z niekoľkých, už vystavovaných prác, ale hlavne z  intuitívne vzniknutých artefaktov posledného obdobia štyroch mesiacov, určených práve pre tento výstavný priestor.
Hlavy, naoko ako realizácia projektu. V skutočnosti ako výsledok tvorivých poryvov, ktoré sa mi z nekonečného množstva nápadov podarilo zrealizovať. Poďme spolu snívať do priestoru, o ktorom sa mi v živote ani nesnívalo.
Počas trvania výstavy budem podľa možnosti vykladať všetkým svoje sny bez vopred pripraveného snára. Spolu chcem s divákmi v senzibilnom priestore snívať sny, ktoré nás svojou výpoveďou môžu očisťovať. Aby sme cez zložité zákutia estetiky  našli v sebe  priechody vedúce k uchovaniu etických základov v nás.

Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne, stála vysunutá expozícia Oravskej galérie v Dolnom Kubíne je počas 39. sezóny opäť otvorená pre verejnosť bezplatne.
Otvorená: 20.4. – 30. 9. 2018, utorok - nedeľa 10:00 - 16:00


 

24.4. - 9.6.2018  

km-pl-email.jpg

Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Košické metro - zastávka Liptov

Otvorenie výstavy: 24. apríla o 16:30
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid

Lucia DOVIČÁKOVÁ (1981), Slavomír DURKAJ (1976), Svetlana FIALOVÁ (1985),  Maroš KONTROŠ (1988), Jaro KYŠA (1981),  Matúš LÁNYI (1981), Martin LUKÁČ (1989), Boris SIRKA (1981),  Simona ŠTULEROVÁ (1987),  Ján VASILKO (1979),  Monika VRANCOVÁ (1985), Ján ZELINKA (1978), Vlasta ŽÁKOVÁ (1981)

Výstavný projekt pod názvom “Košické metro – zastávka Liptov (mladá košická scéna)” má ambíciu predstaviť  na Liptove a širšej slovenskej verejnosti po prvýkrát ucelene aktuálne vizuálne umenie z metropoly východného Slovenska. Ide o špecifickú lokálnu výtvarnú scénu, ktorú výrazne posilnila novoutvorená Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (založená v roku 1998).  Práve študenti a absolventi tejto novej umeleckej školy (predovšetkým Katedry výtvarných umení a intermédií  FU TU) tvoria základ silnej nastupujúcej generácie na Slovensku po roku 2000. Mnohí z nich sa etablovali nielen v slovenskom, ale aj širšom stredoeurópskom kontexte.  Výstava tak má podčiarnúť význam novej Fakulty umení v Košiciach a na ich absolventoch aj špecifický fenomén mladej “ košickej školy”.
Ide o vybranú vzorku aktuálnych tendencií a prístupov mladej slovenskej generácie (narodení v najmä v 80. rokoch 20. storočia v rozmedzí rokov 1976 - 1988) pri reflektovaní súčasného politicko-spoločenského diania prostredníctvom rozličných médií a materiálov.  Od odlišných polôh expresívnej a geometrickej abstrakcie (Lukáč, Vasilko), k štylizovaným krajinám s ekologickým podtextom (Durkaj, Štulerová, Vrancová), ), od uvoľnenej „freestylovej“ kresby (Fialová) k figuratívnej maľbe s osobným príbehom (Dovičáková, Lányi, Sirka) a  od 3D realizácií a objektov (Kyša, Zelinka) k  textilným objektom  a svetelným prostrediam (Žáková, Fialová). Spoločnou platformou tuctu prezentovaných autorov/-riek  sú post-konceptuálne východiská, kritické vnímanie súčasnosti aj istá dávka humoru a irónie.  To vytvára potrebné napätie a zneistenie, rodové otázky a dvojité kódovanie.
Práve absolventi košickej fakulty získali mnohé ocenenia na domácej scéne - víťazi Ceny Oskara Čepana pre mladého slovenského umelca (Vasilko, Zelinka), finalisti VUB Maľby roka (Kontroš, Štulerová, Vasilko, Vrancová, Žáková), Cena Nadácie Tatra banky 2011 (Dovičáková), ale boli úspešní aj v medzinárodnom kontexte - Cena českej kritiky za rok 2015 (M. Lukáč),  Strabag Art Award International 2009 vo Viedni (J. Vasilko), či Grand prix Jerwood Drawing Prize 2013 v Londýne (S. Fialová).


 

24.4. - 9.6.2018  

plagat-si-li-email.jpg

Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

V dobrej spoločnosti so Simonou Janišovou, Lindou Vikovou a si.li

Otvorenie výstavy: 24. apríla o 16:30

Kurátor: Mgr. Zuzana Štepáneková
V Liptovskej galérii sa predstaví tvorba dvoch talentovaných keramikárok Simony Janišovej a Lindy Vikovej, ktoré svoje nápady realizujú spolu aj osobitne. Ich spoločnému ateliéru panuje tvorivá energia kladúca na piedestál funkčnosť a estetickú lahodnosť úžitkovej keramiky. Výstava „v dobrej spoločnosti“ ponúka prierez ich tvorbou a názormi pretavených do vecí každodenných a výnimočných svojím absolútnym prevedením a zmyslom pre detail.


 

26.4. - 27.5.2018  

Medzi nebom a peklom.jpg

Slovenské technické múzeum, Košice

Život medzi nebom a peklom

Vernisáž: 26. apríla o 16:00
Výstava fotografií Miloša Greisela Medzi nebom a peklom prezentuje 30 banerov – fotografie banských diel a 26 banerov – fotografie zo sveta – prírodné scenérie a architektúru.
"Protikladom k banskému podzemiu je nekonečný priestor prírody, ktorý od mladosti obdivuje a objavuje na mnohých kontinentoch zemegule. Horolezecké skúsenosti mu dovoľujú pohybovať sa medzi skalnými útvarmi a sopkami vo výškach, zdolávať náročný treking. Čo však nemôže pri tom chýbať? Fotoaparát!," uviedla kurátorka výstavy Dana Rosová.

Miloš Greiser
Vyštudovaný geológ a baník dvadsaťdva rokov pracoval pre Uránový prieskum v Spišskej Novej Vsi, dôverne pozná banské lokality na Spiši. Od roku 2008 zdokumentoval vyše 210 banských diel. S fotoaparátom v ruke zachytáva banské podzemie - výtvory ľudskej práce. Kamenné výstuže v štôlňach v tvare lomených oblúkov, ktoré akoby súťažili s krásou gotických chrámových stavieb na povrchu. Architektúra týchto banských priestorov, odraz svetla na kamenných stenách štôlní, alebo na hladine vody, ktorá neodmysliteľne patrí k baniam, zabudnuté artefakty ľudskej činnosti – torzá koľajníc, vozíkov, náradia v temnote v jeho fotografiách ožívajú, diváka doslova vťahujú do deja banského sveta a vyvolávajú pocit, že baníci len pred chvíľou vyfárali, hoci nás delia storočia.
Práve pre túto výnimočnosť, jedinečnosť v jeho fotografickej tvorbe, citlivý prístup s úctou k tým, ktorí to v ťažkých podmienkach vytvorili, sa Miloš Greisel radí do veľmi úzkeho okruhu fotografov v tejto tematickej oblasti. Miloš Greisel vystavuje od roku 2008 a publikuje svoje autorské fotografie v rôznych publikáciách.


 

26.4. - 10.6.2018  

Vertical.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Galéria mladých

Diana Center Garafová - Vertical Limit

Vernisáž: štvrtok 26. apríla o 18:00
Kurátorka: Diana Klepoch Majdáková

Aké sú naše možnosti spoznať svet v celej jeho zložitosti? Ako môžeme veriť našim zmyslom, keď sú ich schopnosti vyhodnocovať a ukladať informácie limitované? A čo v prípade, keď sa staneme “obeťou” ilúzie? Zostria sa naše zmysly, alebo, naopak, prídu o svoju dôveryhodnosť? Akú
úlohu v spoznávaní sveta zohráva umenie a spôsob, akým je nám umenie prezentované? Môže byť umenie v jeho rôznych formách ilúziou prispievajúcou k pochopeniu (či zahmleniu) sveta a jeho zákonitostí?
Domnievať sa, že tvorba Diany Cencer Garafovej (alebo akéhokoľvek iného umelca či umelkyne) na tieto otázky jasne a stručne odpovedá, by nezodpovedalo skutočnosti. Skôr ich v mysli diváka nepodmienene vyvoláva. Ocitnúť sa na výstave (či lepšie povedané vo výstave) tejto autorky znamená stať sa aktérom sofistikovanej hry, v ktorej sa vo variabilných vzťahoch ocitá čas, priestor, výstavná inštitúcia (vytrhnutá zo svojej bežnej situácie), umelkyňa i osoba diváka.
Diana Cencer Garafová sa vo svojom bádaní stáva zároveň scénografkou, konceptuálnou i novomediálnou umelkyňou, maliarkou a tvorkyňou spektakulárneho zážitku. Pýta sa, ako vlastne budujeme svoj vzťah k realite. Pracuje s tézou, že naše poznávanie sveta je založené na modeloch.
Tieto modely sú nástrojom zjednodušujúcim komplexnú skutočnosť. Je to ako fyzikálny experiment, pri ktorom sú teórie overované v umelo vytvorených podmienkach. Divákovi pripravuje náročnú úlohu, kedy je konfrontovaný s fyzickými limitmi vlastného tela a do modelov je v konečnom dôsledku možné vstúpiť len cez ilúziu (prostredníctvom optického zariadenia). Týmto sťaženým prístupom tak necháva diváka oscilovať medzi fyzickou prítomnosťou materiálu a vzdialenými predstavami o „realite“, na ktorú model referuje.
Druhou, nemenej zaujímavou rovinou jej práce je skúmanie, či sú umelo vytvorené podmienky modelu dostatočné pre vytvorenie a podanie umeleckej informácie. Pritom táto otázka putuje oboma smermi – k nej, ako tvorkyni modelovej situácie, ako aj k diváčke či divákovi. Základom jej modelov sú existujúce priestory bratislavských galérií, zrealizované v mierke 1:10, prezentujúce (zatiaľ) neexistujúce výstavy autorkiných diel a inštalácií. Nie je to však iba skúšanie nanečisto – jej zmenšeniny výstav sú výstavnými zážitkami svojho druhu. Testuje v nich nielen to, ako by v daných priestoroch mohli jej diela fungovať, ale aj to, čo sú priestory konkrétnych galérií schopné odprezentovať. A v tomto sa – i keď neúmyselne – dotýka aj inštitucionálnej kritiky; poukázaním na stav, kedy sú mnohé z projektov predovšetkým mladších umelcov a umelkýň nútené prežívať len “na papieri”.
Výstava Vertical Limit je zavŕšením dizertačného štúdia Diany Cencer Garafovej, doktorandky prof. Fischera na VŠVU v Bratislave. Nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu vystavených diel, ktorá je však tentoraz upravená pre špecifické priestory Galérie mladých v Nitre.


 

26.4. - 6.7.2018  

Kaštieľ Stropkov

Koňare – Tradícia chovu koní v Prešove a okolí

Otvorenie: 26. apríla o 16:00


 

27.4. - 31.8.2018  

Historické múzeum SNM, Bratislava

Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava

Národní múzeum a Slovenské národné múzeum pripravili k 100. výročiu založenia Československa mimoriadny výstavný projekt mapujúci dejiny spoločného štátu, život jeho obyvateľov vrátane osudových okamihov spoločných dejín. Okrem množstva unikátnych zbierkových predmetov a archívnych dokumentov výstava predstavuje aj mimoriadny súbor zahraničných dokumentov, ktoré ako celok neboli nikdy v Česku ani na Slovensku spoločne vystavené. Výstava bude v septembri presunutá do Prahy.


 

28.4. - 22.9.2018  

Múzeum Červený Kameň, SNM - hrad

Burza starožitností

Podujatie nielen pre milovníkov starých vecí.
Termíny: 28. apríl, 12. máj, 26. máj, 9. jún, 23. jún, 28. júl, 11. august, 25. august, 22. september 2018.
Čas: 7:00 - 12:00.


 

1.5. - 31.5.2018  

NocMuzei_2018_Handlova.jpg

Expozícia uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová

Igor Lackovič: Zdar Boh, Glück auf!

Pri príležitosti Dňa múzeí a galérií Vás pozývame na prezentáciu malieb Igora Lackoviča. Od 1. mája si môžete prezrieť jeho baníkov na plátnach v utorok až sobotu, od 9:00 do 17:00.
Igor Lackovič, rodák z Prievidze, svojim baníkom v obrazoch rozumie dokonale. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu banícku v Banskej Štiavnici, neskôr sa zamestnal v bani ako časomerač. Práve medzi baníkmi našiel svoje inšpirácie, čiernu farbu podzemných banských diel dokáže pretaviť do farieb, jemného humoru a reality baníckeho povolania.
Pán Lackovič je nielen talentovaný maliar, ale aj uznávaný ilustrátor. Navrhol kreslenú podobu štiavnického Nácka (symbol milého a veselého baníka, ktorý prezentuje aj vážne stránky života niekoľkých generácií haviarov a baníkov) a ilustroval knihy Náckove špásy (dve vydania), Štiavnické divy a Banícke piesne. Za jeho prínos v kultúrnej oblasti mu v roku 2005 mesto Banská Štiavnica udelilo cenu Za záchranu kultúrneho dedičstva. Sám hovorí : „Neodmysliteľnou súčasťou každého umeleckého prejavu je výchova a sebavýchova. Dnešný umelec musí byť súčasťou rastu spoločenstva, v ktorom sa nachádza.“
Obrazy sú zapožičané zo súkromnej zbierky Jána Procnera.


 

1.5. - 31.5.2018  

vysivka.JPG

Horehronské múzeum v Brezne

Predmet mesiaca máj 2018 - Breznianske retiazky

Podnázov: Výšivka krivou ihlou

„Výšivka ako kultúrny výtvor zaujímala v ľudovej výtvarnej tradícii na Slovensku výsadné postavenie. Prostredníctvom napodobňovania starých vzorov a tradovania estetických predstáv udržovala vzájomnú kontinuitu generácií. Predstavovala estetickú zhodu a okrasný doplnok každodenného a sviatočného života vidieckej komunity. V ornamentike, farbách  a materiáloch zviditeľňovala hlboké väzby na spoločenstvo, ku ktorému sa viazala. Bola významnou zložkou roľníckeho odevu, znakom roľníckeho stavu, identifikačným prostriedkom, podľa ktorého sa poznalo, z ktorej dediny a oblasti človek pochádzal. Roľnícke prostredie sa v historickom vývine európskeho výšivkárskeho umenia stalo jej poslednou zastávkou, sociálnym základom, v ktorom sa naplno uplatnila.“ Takto predstavuje Oľga Danglová výšivku na Slovensku vo svojej rovnomennej knihe.

Horehronské múzeum v Brezne disponuje niekoľkými očarujúcimi odevnými súčiastkami a textíliami, ktoré dokladajú prítomnosť svetoznámej podpolianskej výšivky tzv. krivou ihlou aj v našom rázovitom regióne. Ako? S kým? ... to všetko sa dozviete v Horehronskom múzeu - Meštianskom dome v Brezne. Srdečne Vás pozývame.


 

1.5. - 31.5.2018  

LHM_program_máj 2018.jpg

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Program na mesiac máj 2018


 

1.5. - 31.7.2018  

Móda z čias renesancie.jpg

Sobášny palác v Bytči

Móda z čias renesancie

Vernisáž sa uskutoční v utorok 1. mája o 13:00

Nenechajte si ujsť pohľad na znovuzrodenú renesanciu vo forme módy od autorky výstavy Martiny Hřibovej.
Výstava obsahuje repliky historických renesančných kostýmov, ktoré sú doplnené obrazmi poskytujúcimi pohľad na vývoj odievania sa naprieč celou Európou. Súčasťou výstavy okrem kostýmov rôznych spoločenských vrstiev je aj množstvo doplnkov, ako sú šperky, topánky či pokrývky hláv.
Pre školy je počas celého trvania výstavy pripravená doplňujúca prednáška, ktorá podrobnejšie predstaví žiakom obdobie renesancie. Na prednášku je potrebné sa vopred objednať na sobasnypalac@pmza.sk.


 

2.5. - 30.9.2018  

Maliar Lučenca - Plagát.jpg

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí

Maliar Lučenca / Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)

Vernisáž výstavy sa uskutoční 25. apríla 2018 o 16:30.

Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, prevažnú časť svojho života však prežil v Lučenci. V čase, keď sa tu natrvalo usadil (1913), mal už za sebou roky štúdia v Budapešti, Paríži (Akadémia Julian) a na akadémii v Mníchove. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období Rakúsko-uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v období prvej Československej republiky ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia, keď už bol v pokročilom veku, sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska. Jeho život a dielo bolo komplexne spracované až v rokoch 2016 - 17, kedy Novohradské múzeum a galéria vydala o maliarovi aj rozsiahlu publikáciu.
Gyurkovits svoj výtvarný výraz začal rozvíjať na základe štúdií v Mníchove. Popri akademickom realizme si osvojil aj princípy plenérizmu a impresionizmu, ktoré neskôr určili celú jeho umeleckú dráhu. Maľoval tradičným spôsobom, prostredníctvom ktorého mohol okolitý svet zachytávať tak, ako ho sám videl. Vonkajšie javy interpretoval cez svoj optimistický pohľad na život. „Jeho rukopis je vo všetkých týchto prácach prudký, bezpečný, nános farby je prevažne pastózny, vytvárajúci charakteristickú štruktúru povrchu maľby. Gyurkovits má rád svetlo a farbu, preto veľmi často využíva svetelný kontrast, harmonizovaný citlivo podávaným polotieňom.“ – píše o ňom historik umenia Marian Váross. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli žánrové obrazy, figurálne kompozície, portréty, krajiny a veduty, ktoré diváka zavedú do zákutí starého Lučenca, parku, trhov a jarmokov - ruchu života obyvateľov mesta a jeho okolia. Zámerom výstavy je nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby.
Výstavu prvýkrát predstavilo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote usporiadalo reprízu výstavy v roku 2017 a v tomto roku si ju môžu prehliadnuť aj návštevníci Andrássyovskej obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Výstavu organizuje Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci. Výber diel zo zbierok NMG doplní aj časť maliarových diel nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Andrea Németh Bozó (historička umenia Novohradského múzea a galérie v Lučenci, kurátorka výstavy)


 

3.5. - 26.5.2018  

Výtvarné spektrum 2018.jpg

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Výtvarné Spektrum 2018

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 3. mája 2018 o 17:00.


 

3.5. - 31.5.2018  

Solivar v Prešove

Radosť, farba, tvar.

Vernisáž výstavy: 3.mája o 16:30

Prvá súborná prezentácia výtvarných prác žiakov výtvarného odboru Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove. Prehliadka plošných aj priestorových „umeleckých diel“ sto päťdesiatich malých aj väčších autorov zo siedmich pobočiek školy. Radosť z objavovania, výbuch farieb a pestrosť tvarov...


 

3.5. - 8.6.2018  

Vtáky našich lesov, polí a záhrad - pozvánka.jpg

Mestské múzeum Zlaté Moravce

Vtáky našich lesov, polí a záhrad

Ich štebot nás sprevádza od skorých ranných hodín do neskorého večera. Sú neodmysliteľnou súčasťou prírody a odjakživa pútali pozornosť pestrým perím, spevom a schopnosťou lietať. Rôzne druhy vtákov žijúcich okolo nás predstaví výstava Vtáky našich lesov, polí a záhrad, ktorá bude otvorená od 3.5. – 8.6.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, Námestie A. Hlinku 1.
Zo všetkých skupín živočíchov človeka odjakživa svojou schopnosťou lietať fascinovali najmä vtáky. Vyvinuli sa z plazov a ako odkaz na predkov svoje potomstvo si zachovávajú kladením vajíčok. Po vyliahnutí mláďat musia rodičia vyvinúť veľké úsilie, kým sa z nich stanú dospelí jedinci, a to nielen kŕmením, ale i ochraňovaním pred predátormi a často aj ľuďmi. Telo majú pokryté perím buď nevýrazného sfarbenia, alebo naopak oslnivými farbami s pestrými vzormi. Prevažná väčšina vtákov vedie denný spôsob života, nočnému je ich prispôsobených veľmi málo. Azda najtypickejší je pre nich spev, ktorým udržujú medzi sebou kontakt, varujú sa pred nepriateľom, vymedzujú si hranice vlastného územia a lákajú samičky. V živote človeka majú viacero významov. Najväčší hospodársky význam majú domáce vtáky, predmetom športového chovu sú hlavne holuby. Významnú skupinu tvoria lovné vtáky. Spevavce a exotické vtáky majú mnohí chovatelia pre potešenie. Pobočka Ponitrianskeho múzea – Mestské múzeum v Zlatých Moravciach ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do ríše vtákov od 3.5. – 8.6.2018 prostredníctvom výstavy Vtáky našich lesov, polí a záhrad. Vystavených približne 70 druhov dermoplastických preparátov vtákov umožní žiakom základnej a strednej školy upevniť si vedomosti získané v školských laviciach z predmetov prírodoveda, prírodopis, biológia. Pre najmenších je vhodným spôsobom oboznámenia sa s jednotlivými druhmi názornou ukážkou.


 

3.5. - 17.6.2018  

Synchron.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Salón

Synchrón u psychiatra

Vernisáž: štvrtok 3. mája 2018, 18:30
Vystavujúci autori: David Cajthaml (CZ) & Buddy Ungrad (CZ)
Kurátorka: Nina Jassingerová

Výstava Synchrón u psychiatra je výsledkom niekoľkých synchrónne prebiehajúcich udalostí v určitom čase. V časovo ohraničenom priestore od jari 2016 až leta 2017 kurátorka tejto výstavy, prežívajúca práve obdobie ťažkých životných strát a z toho vyplývajúcich depresií, začala vo virtuálnom priestore sociálnej siete bezmyšlienkovito, ale intenzívne vnímať takmer každodennú tvorbu výtvarníka Davida Cajthamla a básnika Buddyho Ungrada. Zároveň celý rok pravidelne navštevovala psychiatrickú ambulanciu, ktorá vyzerala skôr ako galéria. Každodenne publikované obrázky Davida Cajthamla obsahovali poetické texty s podtitulom „u psychiatra“, kde postava psychiatra je akýmsi katalyzátorom (niekedy v polohe subjektu, inokedy objektu), ktorý umožňuje naširoko - nahlboko rozohrať tragikomédiu všetkých našich životných projekcií, transferencií i tráum a traumičiek, túžob, pocitov a emócií, naplnených, nenaplnených či stratených. Komentáre Buddyho Ungrada do nich často vnášali vtip a ďalšiu významovú vrstvu. Zároveň v tom čase intenzívne publikoval svoje básne, reflektujúce práve stavy smútkov, strát, zmarených či nereálnych lások. Prežívanie, tvorba i vnímanie sa odohrávalo v onom pretrhnutom čase, kde dočasne neexistuje ani priestor, ani čas, ani kauzalita. Najmä pri spätnom pohľade jasne vystúpili do popredia a spojili sa tri hlavné svetelné body na pozadí bezodnej a všeobjímajúcej tmy, spojené neviditeľnými nitkami, ktorými je napokon možné zošívať tržné rany duše. Tie tri body sú obrazy, poézia, psychiater. Rezonancia celoživotného i profesného záujmu kurátorky, ktorým je neoddeliteľné prepojenie umenia a terapie, a tých vecí, ktoré zo všetkých iných podnetov vybralo nezaostrené vnímanie, sa stala nielen liečbou, ale vyústila aj do tvorivého výstupu, ktorým je táto výstava. Pomyselným priestorom, v ktorom voľne a bez príčinnej súvislosti existujú a grupujú sa básne, texty a obrazy, je loď bláznov. Alegorický obraz, po prvý raz použitý Platónom v súvislosti so správou štátu, sa dnes dá považovať za archetypálny. Teda nielen za platónovskú alegóriu vymknutej spoločnosti, ale prípadne i za metaforu života, zmietaného morskými prúdmi, vlnami a búrkami a tiež hlbinnými vodami nevedomia. Zvlášť, keď si zrazu v tom liminálnom1 stave po ťažkých stratách na najbližších ľuďoch, zdraví i práci uvedomíte, že takmer rok sa pravidelne pozeráte na poeticky pojednané príbehy bláznov a psychiatrov Davida Cajthamla vo virtuálnom priestore sociálnej siete a v tom reálnom chodíte do ambulancie-galérie, kde sa pozeráte na kresby lodných uzlov, maják a mušle, až kým vám nedôjde, že psychiater je zároveň námorný kapitán….
Zhodne s Davidom Cajthamlom si myslím, že realita zväčša predčí fantáziu. A to, čo vyzerá ako metafora či alegória, sa skutočne deje. Niekedy zráža na kolená, niekedy lieči, teší, niekedy usmrcuje. A to je život, ktorému nikto neunikne. Len umenie dáva možnosť túto realitu nanovo preskupovať a vrstviť, objavovať v nej bežne nevidené – napríklad aj tie synchronicity2, a tak ju i v záujme prežitia ozmyselňovať.

David Cajthaml absolvoval Vysokú školu umeleckopriemyslovú v ateliéri architektúry a scénografie u prof. Josefa Svobodu. Pôsobí ako mnohostranný výtvarník – kresba, maľba, grafika, scénograf a hudobník. Okrem iného spolupracoval s Arnoštom Goldflamom na jeho predstaveniach Masochista a Maniak, kde bol autorom hudby i scénografie a plagátov. Je frontmanom hudobného zoskupenia Dekadent Fabrik.
Buddy Ungrad je pseudonym „básnika prérie“, ako sám seba nazýva, a ktorého identita ostáva skrytá. Právnik, žurnalista, obchodník, lobbista v najlepšom zmysle slova, žijúci v „tvrzi s kočkami“ – to o ňom nájdeme z verejných zdrojov. A ešte letmú zmienku od Bohumila Hrabala, s ktorým v istom čase zdieľal okrem literárnych sklonov aj adresu v Prahe-Libni.
1) Liminalita je termín, ktorý začal používať Victor Turner v roku 1977 na označenie časopriestoru na tvorbu obnovenej identity človeka, ktorý práve stratil niekoho blízkeho či blízkych. Rovnako ako v tomto prípade, nie vždy je príčinou straty smrť.
2) Synchronicita je pojem, ktorý prepracoval C. G. Jung. Jeho slovami označuje pretrhnutie času, zrušenie priestoru, času, kauzality, podobá sa numinóznym stavom spirituálnej skúsenosti. Ide o dve alebo viac udalostí v jednom čase, ktoré nemajú príčinnú súvislosť, ale majú rovnaký alebo podobný význam


 

3.5. - 22.7.2018  

Od ihly po šijací stroj.jpg

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Od ihly po šijací stroj

Vernisáž výstavy 3. mája o 16:30

- výstava v Rožňave doplnená o výstavu gombíkov

Výstava približujúca dejiny krajčírov a obchodníkov s textilom v  Košiciach v období od  16. storočia do začiatku 20. storočia prostredníctvom rukopisov, dobovej tlače, fotografií a trojrozmerného materiálu zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach – cechová truhlica, pečatidlá, zvolávacia tabuľka, šijací stroj, krajčírske pomôcky, ukážky pánskeho a dámskeho odevu. Unikátmi na pripravovanej výstave sú: drevený vývesný štít krajčírov zo 16. storočia,  zoznam majstrovského obeda zo 17. storočia, rukopisná kniha predpisov a nákresov k vyhotoveniu majstrovských kusov pre košický krajčírsky cech z roku 1695. Výstava je určená predovšetkým pre školopovinnú mládež a taktiež pre návštevníkov mesta v rámci  spoznávania histórie Košíc a Rožňavy.

Aj taká obyčajná a samozrejmá vec akou je gombík môže byť zaujímavá. V historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave je evidovaných viac ako 1400 kusov týchto malých predmetov rôznych tvarov, vyhotovených z rôznych materiálov. 
Výstava predstaví širokú škálu gombíkov najrozmanitejších farieb, s rôznymi motívmi zdobenia.
Návštevníkom sa tak naskytne skutočný pohľad do rozmanitého sveta gombíkov. 

Výstava sa koná pod záštitou primátora Mesta Rožňava Pavla Burdigu.


 

3.5. - 30.9.2018  

Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 3. mája o 16:00 na Námestí Maratónu mieru 2.

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s poľskou spoločnosťou ARANEUS pozýva na unikátnu výstavu – „Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov“. Po veľkom úspechu v roku 2016 v priestoroch Prírodovedného múzea SNM v Bratislave prichádza táto výstava do Košíc, kde si ju budú môcť návštevníci pozrieť do 30. septembra 2018 v hlavnej budove múzea na Námestí Maratónu mieru 2.
Na rozdiel od tradičných prírodovedných výstav s exponátmi dermoplastických preparátov zvierat, táto výstava priblíži živé pavúky a škorpióny z tropických krajín. Medzi 40 exponátmi nebudú chýbať veľké tarantuly a vtáčkare veľké ako ľudská dlaň, vrátane jedného z najväčších pavúkov Theraphosa blondi, alebo neslávne známu snovačku jedovatú, ktorú poznáme pod ľudovým názvom čierna vdova (Latrodectus mactans). Rovnako nebude chýbať ani jeden z najväčších škorpiónov sveta, škorpión obrovský (Pandinus imperator) a najväčšia mnohonôžka na svete Spirostreptus gigas, ktorá dorastá do veľkosti 40 cm. Aj napriek tomu, že medzi škorpiónmi a pavúkmi panuje zlá povesť, nie je sa čoho obávať. Väčšina veľkých tarantúl a vtáčkarov má len veľmi slabý jed, ktorý je nebezpečný snáď len pre ich korisť, obvykle hmyz a malé hlodavce. Aj z toho dôvodu sú mnohé druhy obľúbené medzi teraristami.
Na výstave sú živé exponáty doplnené stručnými popismi o jednotlivých druhoch, ako aj informačnými tabuľami o živote týchto fascinujúcich tvorov. Výstava je vhodná pre všetky vekové kategórie. Všetky zvieratá budú bezpečne uzavreté v sklenených teráriách.

Vstupné: dospelí – 4€
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2€


 

4.5. - 3.6.2018  

ao17.jpg

Pohronské múzeum v Novej Bani

A017

Výstava prác absolventov II. stupňa výtvarného odboru ZUŠ Nová Baňa

Výstava predstavuje výber najlepších prác absolventov II. stupňa výtvarného odboru ZUŠ v Novej Bani. Autormi vystavovaných diel sú Michal Budinský, Alžbeta Budinská a súrodenci Martina a Patrik Šályoví. 
„Sme mladí ľudia, ešte pred maturitou, väčšina z nás chodí do výtvarnej už 12 rokov v posledných ročníkoch sme vždy vo štvrtok večer mali v rozvrhu obľúbenú hodinku vo výtvarnej. Niekedy sa spoločne strávený čas stal dôležitejším ako vyučovanie. Začínali sme ako malí druháčikovia, vždy, keď sme odchádzali s ufúľaným oblečením, verili sme, že sa na nás mama nebude hnevať. Spoznali sme veľa spolužiakov, ale najdôležitejšia bola naša pani učiteľka. Počas celého nášho štúdia sme s ňou vyskúšali množstvo rôznych výtvarných techník, na našej výstave vám predstavujeme tie, ktoré sme zvládli najlepšie. Akryl na plátne – absolventské práce, grafiky a kresby, výber, pre návštevníka tých najatraktívnejších, tvorí základ výstavy.“ 
Výstava predstavuje prierez  tvorby štyroch autorov, ktorí spolu navštevovali výtvarný odbor, preto je ich tvorba podobná, ale tematicky odlišná. Na obrazoch sa nachádzajú malebné krajinky, známy umelec, alebo rôzne abstrakcie či malé detaily. Autori chcú prostredníctvom výstavy motivovať mladších žiakov a laickú verejnosť k umeleckej činnosti  a ukázať, že aj mladí ľudia majú umelecké cítenie.
Autori dúfajú, že prijmete ich pozvanie na výstavu a tešia sa na vašu pochvalu, či kritiku.


 

4.5. - 3.6.2018  

Pohyb.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Bunker

Kristína Kandriková: Pohyb pozorovateľa

Vernisáž: 3. mája 2018 o 18:00

Kristína Kandriková: Pohyb pozorovateľa

Kurátor: Jan Gerych
Vernisáž: štvrtok 3. mája 2018 o 18.00 h.
Trvanie výstavy: 4. 5. – 3. 6. 2018
Nitrianska galéria – Bunker
Kristína Kandriková patří do nastupující generace slovenských umělců, zanedlouho oslaví první výročí absolventury na bratislavské VŠVU. První rok po škole často rozhoduje o budoucnosti mladého umělce. Jak obstála?
Poslední výstavu měla na podzim v Brně spolu s Viliamem Slaminkom. Šlo o výsledek projektu VýTěr 2017 Galerie OFF/FORMAT, který dvojici svedl dohromady s místním kurátorem Janem Gerychem. Jejich spolupráce se osvědčila, a tak i v Nitranském Bunkru uvidíte výstup tandemu slovenské umělkyně a českého kurátora.
Těžiště Kristíniny tvorby leží ve zkoumání světelných a barevných kvalit malby, a to na samotné hranici obrazu. Zbavuje se autorského rukopisu ve prospěch objektovosti děl. Jen málokdy byla její díla orámována a stejně tak se neomezovala jen na 2D. Dílo často fungovalo až v interakci s prostředím, doplňkovým obrazem nebo pouze v návaznosti na pohyb a pohled diváka. Autorce se podařilo zpracovat snad všechny fyzikální vlastnosti barevného světla. Po roce na volné noze oznamuje, že jí tvorba splynula se životem. Daleko méně odděluje práci v ateliéru a ostatní činnosti. Natolik se pohroužila do svého uměleckého výzkumu, až z toho vykrystalizovalo nové téma – balanc: „Je to o neustálom hľadaní rovnováhy, vyvažovaní, napätí, k akým rozhodnutiam sa prikloniť.“
Umělecký experiment se stal její životní realitou a už nebalancuje jen v umění, ale jako umělkyně na volné noze i se svým osudem. Kristíniny pokusy dříve působily uměle, čistě, post-lidsky. Vždy v sobě však obsahovaly i podprahovou přírodní složku. Ta postupem času prorostla na povrch a stala se dalším nosným námětem. Zapojila do práce přírodní materiál, který pod barvou dál pracuje a dere se skrz ni. Motiv krajiny se promítá do horizontů v jejich obrazech a tematizuje kontrast i přibližování. Horizont je cíl, k němuž míříme, ale nikdy ho nemůžeme dosáhnout. Když k němu dojdeme, staneme se jeho součástí a zároveň ho svou přítomností popřeme. Představuje tak dokonalou metaforu uměleckých avantgard, ale také Kristýniny vlastní práce. Ta se nespokojila s původní problematikou a ve chvíli, kdy dosáhla jejího rozplývajícího se horizontu, se vydává za novými obzory. I proto je tak fascinující ji na této cestě sledovat.

Kristína Kandriková (1992, Čadca) je absolventkou maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. Klaudia Kosziba). Po výstave diplomovej práce Nestálosť zámeru (2017) prezentovala samostatnú výstavu Podmienky odrazu (Nástupište 1-12, Topoľčany) ako výsledok
rezidenčného pobytu. Na jeseň 2017 spolu s V. Slaminkom uviedli výstavu White Cube Fight. Svoje projekty prezentovala aj na niekoľkých skupinových výstavách na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Žije a tvorí v Bratislave.


 

4.5. - 3.6.2018  

Iné činnosti V - pozvánka.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Iné činnosti V.

Vernisáž 4. mája 2018 o 17:00

Skupinové práce žiakov SZUŠ Ateliéru Médea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku zachytávajúce Nitru a Osijek ako súčasné mesto a život v ňom na pozadí minulosti predstaví výstava Iné činnosti V.
Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Ateliér Médea vo svojich priestoroch V. ročník výstavy Iné činnosti. V minulom roku predstavili žiaci školy v priestoroch múzea práce stvárňujúce historickú podobu mesta Nitra, ktoré potom putovali v decembri 2017 do Chorvátska, kde sa odprezentovali na ZŠ Višnjevac v Osijeku. Časť prác bola venovaná 20. výročiu spolupráce miest Nitra a Osijek. Na tomto ročníku sa recipročne predstavia aj práce žiakov z chorvátskeho Osijeku. Tohtoročná výstava predstaví práce stvárňujúce Nitru a Osijek ako súčasné mesto a život v ňom na pozadí minulosti. Vystavených bude približne 35 veľkoformátových skupinových prác. Ako sa skupinky detí vo veku od 4 – 15 rokov pohrali s námetom predstaví výstava Iné činnosti V. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. 1.


 

4.5. - 6.7.2018  

Kaštieľ Stropkov

Pastierstvo na Zemplíne


 

4.5. - 31.8.2018  

pajer.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu

Vernisáž výstavy: 4. mája o 12:30

Kurátor výstavy: Ing. Miroslav Ondráš (Klub vojenských veteránov ZV SR Trenčín)
Zodpovedná za GMM: PhDr. Oľga Bodorová (riaditeľka GMM)

Výstava je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi (1919 – 1944). Karol Pajer po porážke Francúzska nacistickým Nemeckom pomohol zachrániť stovky detí z rôznych častí Európy pred ich deportáciou a padol ako partizán v boji za slobodu Francúzska a Slovenska proti presile vojsk nemeckých okupantov a francúzskej kolaborantskej vlády v priestore Mont-Mouchet pri mestečku Pinols.

Výstava je sprístupnená pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota. Vznikla v spolupráci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote, Klubom priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline, Židovskou náboženskou obcou v Rimavskej Sobote, Klubom vojenských veteránov v Trenčíne a mestom Rimavská Sobota.


 

4.5. - 31.12.2018  

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

To naj z prírody Spiša

Výstava zameraná na prírodu Spiša, ktorá je plná zaujímavých faktov o rastlinách a živočíchoch, s ktorými sa môžeme stretnúť pri prechádzke prírodou v tomto regióne.


 

6.5. - 27.5.2018  

Galéria Nedbalka, Bratislava

Komentované prehliadky stálej expozície

Každú nedeľu /6., 13., 20. a 27. mája/ o 15:00 komentovaná prehliadka stálej expozície v slovenskom jazyku (v cene vstupenky).
Rezervovať tu. (spravca@nedbalka.sk)


 

7.5. - 8.6.2018  

Vážky.jpg

Vihorlatské múzeum v Humennom

Vážky na Slovensku

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Spoločnosťou pre spoznávanie a záchranu  mokradí Aqua vita − Živá voda v Liptovskom Mikuláši pozýva milovníkov prírody a študujúcu mládež na jedinečnú  výstavu  o živočíšnom druhu, ktorému sa dostalo uznania, ako jednému z dôležitých  bioindikátorov vývoja a stavu životného prostredia. Výstava je v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom sprístupnená od 10. mája 2018. 
Panelová výstava Vážky na Slovensku zaujme svojim prehľadným obsahovým a nevšedným grafickým spracovaním.  Ponúka pútavý exkurz  svetom zaujímavého živočíšneho radu hmyzu a  kladie otázky i odpovede týkajúce sa významu biodiverzity  v prírodnom prostredí i formovania  zodpovedného správania  sa voči prírode. 
V jednotlivých tematických okruhoch prináša  výstava základné poznatky o vzniku a stave radu vážok v kontexte vývoja Zeme s prihliadnutím na výskyt vážok na území Slovenska. Na jednotlivých veľkorozmerných paneloch majú návštevníci možnosť pozorovať vznik a vývoj vážok i  pozoruhodný  životný cyklus vážok s detailne zobrazenými základnými časťami tela. V nadväznosti na výskyt vážok vo svete a na Slovensku, približuje  výstava ukážky hlavných biotopov vážok spolu s ďalšími spoločenstvami, ktoré sa v nich vyskytujú. Súčasťou prezentovaných informácií sú poznatky o základných faktoroch ohrozenia životného prostredia vážok a formách jeho ochrany. Samostatná časť výstavy je venovaná opisu a zobrazeniu druhovej pestrosti a bohatosti   vážok na území Slovenska. 
Výstavu v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea tematicky dopĺňa takmer šesťdesiat zbierkových exponátov vystavených vážok z bohatej prírodovednej zbierky Vihorlatského múzea.


 

7.5. - 23.9.2018  

2018_SOU_letak.jpg

Slanický ostrov umenia

Okružné vyhliadkové plavby loďou OG Slanica po Oravskej priehrade

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
zaháji v pondelok 7. mája 2018
už 45. sezónnu na Slanickom ostrove umenia  uprostred Oravskej priehrady.

Pozývame Vás na okružnú vyhliadkovú plavbu loďou OG SLANICA po Oravskej priehrade,

spojenú s prehliadkou expozícií tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie na jedinečnom Slanickom ostrove umenia.

Z prístavu č. 2 zo Slanickej Osady Vás tam prevezie loď OG SLANICA, aj tento rok za bezkonkurenčne najnižšiu cenu, v cene lodného lístka je aj prehliadka expozícií na ostrove.

Loď OG SLANICA premáva denne až do 23. septembra 2018 z prístavu č. 2 v Slanickej Osade.

PLAVBY Z PRÍSTAVU č. 2 - SLANICKÁ OSADA:

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 hod. (zmena vyhradená)
od 1.9.posledná plavba o 15.00 hod.
každá plavba je podmienená minimálnym počtom 10 platiacich dospelých osôb
loď má dve paluby - krytú a slnečnú, kapacita miest na sedenie - 96 miest

TRVANIE PLAVBY, TRASA:

1,5 hod. okružná vyhliadková plavba po Oravskej priehrade s 30 min. zastávkou na Slanickom ostrove umenia spojená s prehliadkou expozícií (v cene vstupenky)
(okolo Slanického a Vtáčieho ostrova, prehliadka Slanického ostrova, pokračovanie k priehradnému múru a späť do prístavu)

Viac na www.lodslanica.sk


 

9.5. - 28.5.2018  

Solivar v Prešove

Výstava

Vernisáž výstavy: 9. mája o 16:00
Výstava žiackych prác Základnej umeleckej školy Jána Poschla v Prešove.


 

9.5. - 19.8.2018  

Príroda Levíc.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Príroda Levíc

Zo zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach


 

9.5. - 31.10.2018  

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku SNM, Martin

České stopy v Turci

Výstava sa zameriava na stopy, ktoré v Martine a jeho okolí zanechali osobnosti českého pôvodu. Zoznámte sa s okolnosťami a spoznajte architektov, riaditeľov, lekárov či učiteľov, ktorí sa významným spôsobom podpísali na obraze mesta a jeho okolia.


 

10.5. - 10.6.2018  

Kaleidoskop-NMG.jpg

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Kaleidoskop

BBSK - Novohradské múzeum a galéria Lučenec a OZ Vedecká hračka z Banskej Bystrice pozýva na Interaktívnu výstavu vedeckých hračiek KALEIDOSKOP.

Od udelenia prvého patentu na kaleidoskop vynikajúcemu škótskeho fyzikovi a popularizátorovi vedy Davidovi Brewsterovi uplynulo viac ako 200 rokov. Kaleidoskop bol vlastne vedľajší produkt jeho výskumu polarizácie svetla. Prvý kaleidoskop bol z trubice, v ktorej Brewster umiestnil na jednom konci niekoľko zrkadiel a na opačnom konci pár priesvitných diskov, medzi ktoré vložil koráliky. Spočiatku vedecký prístroj sa stal zakrátko populárnou hračkou.
Pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých pod názvom Kaleidoskop ponúka veku primerané priblíženie a objasnenie prírodných zákonov a vedeckých poznatkov, vedecké hračky, hračky pre predškolákov, stavebnice, spoločenské hry, hlavolamy, drobné experimenty, radosť a zábavu.
Výstava Kaleidoskop potrvá v priestoroch Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho nám. 3 v Lučenci do 10.júna 2018. Pre školské skupiny je potrebná rezervácia vopred, a to na telefónnom čísle 047/ 433 23 97 alebo e-mailom na info@nmg.sk.


 

10.5. - 14.6.2018  

Ja pútnik.jpg

Vihorlatské múzeum v Humennom

Ja, pútnik

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť k hĺbavému vnímaniu okolitého sveta a nachádzaniu bohatosti duchovného vesmíru v každom z nás na výstave obrazov pod názvom Ja, pútnik. Výstava je od 10. mája 2018 sprístupnená v exkluzívnom interiéri sakrálnej expozície Vihorlatského múzea v Humennom v priestore pôvodnej kaštieľskej kaplnky zo 17. storočia.
Súbor dvadsiatich obrazov ponúka meditačnú cestu vlastnými myšlienkami, zážitkami i predsavzatiami. Vnímavého pozorovateľa oslovuje farebnosťou, prirodzenosťou a malebnosťou výrazových prostriedkov svojich autorov. Diela desiatich veľkorozmerných obrazov z ekumenickou tematikou vznikli počas umeleckého sympózia maliarov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Ekvádoru v historickom centre Prešova v rámci medzinárodného projektu Svätomariánska púť − Svetlo z východu. Ďalších desať diel pochádza z obdobného plenéra novodobých ikonopiscov, ktoré sa konalo v Poľsku. Spoločný slovensko-poľský projekt Svätomariánska púť − Svetlo z východu združuje trinásť subjektov samosprávy, štátnej správy a tretieho sektora spájajúcich pútnické miesta na oboch stranách slovenskej a poľskej hranice s cieľom podpory vzájomných duchovno-kultúrnych kontaktov a rozvoja cestovného ruchu.
Vystavované diela dopĺňajú exponáty stálej sakrálnej múzejnej expozície a zbierkové predmety z bohatej umelecko-sakrálnej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava je súčasťou pestrého programu blížiaceho sa Medzinárodného dňa múzeí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (20. máj 2018) s odkazom na angažovanosť, udržateľnosť, ochranu a inováciu kultúrneho dedičstva v aktuálnom Európskom roku kultúrneho dedičstva.


 

10.5. - 22.7.2018  

Shadow of time.jpg

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Synagóga – Centrum súčasného umenia

Marcin Berdyszak: Shadow of time

Otvorenie výstavy: štvrtok 10. mája o 18:00
Kurátori: Roman Popelár a Peter Molari

S tvorbou poľského sochára Marcina Berdyszaka mala verejnosť možnosť zoznámiť sa v rámci výstavy Free style/Voľný štýl roku 2016, kedy vystavoval spoločne s Patrikom Kovačovským v priestoroch Kopplovej vily.
Projekt Shadow of time predstavuje jeho samostatnú intervenciu do priestoru Synagógy – Centra súčasného umenia. Autor formálne nadväzuje na svoje predchádzajúce inštalácie zahŕňajúce multiplikované či akumulované prvky. Doplnením inštalácie o procesuálny prvok, ktorý svojim charakterom priamo odkazuje na minulosť priestoru vytvára dialóg nielen medzi dielom a miestom, ale aj naprieč časom. Inštalácia nie je iba reakciou odkazujúcou na predošlé udalosti, ktoré sa v diele pod vplyvom procesuálnych zmien objavia ako metafora stigmatizácie alebo ostrakizácie. Je tiež mementom, že tiene minulosti nás stále nasledujú, môžu presvitať banalitou dneška a prestúpiť našu prítomnosť.
Autor výstavu rozdelil do troch samostatných blokov: pokiaľ spodné podlažie charakterizuje spomenutá site-specific inštalácia reflektujúca nielen symbolikou priestoru, jeho charakteristické danosti i detaily, ale napr. aj pominuteľné chápanie estetiky výtvarného umenia, prvé podlažie sa odvoláva prostredníctvom dokumentárneho záznamu na históriu priestoru. V novembri sprístupnenom priestore vežičiek na treťom podlaží autor vystaví jednu zo svojich figurálnych kompozícií, ktoré poľská historička umenia Elźbieta Kościelak charakterizuje ako „aktívny kultúrny text, ktorého štruktúra je otvorená interakcii“.
Marcin Berdyszak (*1964, Poznaň, PL)
Štúdium: 1983 – 1988 Akadémia krásnych umení, Poznaň, PL 1988 ukončenie magisterského štúdia pod vedením prof. Macieja Szańkowskeho a prof. Włodzimierza Dudkowiaka (socha a maľba) Od roku 1989 pracuje na Univerzite výtvarných umení v Poznani, v rokoch 2008 – 2016 bol dve funkčné obdobia jej rektorom. Vystavuje od roku 1988. Je autorom desiatok samostatných výstav vo významných galériách v Poľsku, Nemecku, Fínsku a na Slovensku, účastník mnohých sochárskych sympózií doma i v zahraničí.


 

10.5. - 7.9.2018  

Svet maľovaný nohami.jpg

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Svet maľovaný nohami

Výstava hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej - Triščovej.

Aký je svet ... maľovaný nohami?
Odpovedia vám v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, ktoré aktuálne prináša výstavu hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej, prostredníctvom ktorej zistíte, že aj ten Svet maľovaný nohami je nádherný. Zároveň si štvrtáci a piataci zo základných škôl budú môcť priamo s autorkou stvárniť svoje vysnívané letné prázdniny.
Výstava hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej Svet maľovaný nohami predstavuje výber z jej výtvarnej tvorby. Vo viac ako dvadsiatich olejomaľbách sa nájdu tak ladné ženské krivky, ako i motívy inšpirované prírodou či fantáziou nabité abstrakcie.
„Jej tvorba očarí čistotou a úprimnosťou, no aj výraznou expresívnou emotívnosťou. Typickým znakom jej prác je výrazný, šťavnatý a obsažný kolorit. Jej maľba je tichou hudbou farieb,“ hodnotí výtvarníčkinu tvorbu akademický maliar Peter Kocák.
Doplniť si ho dovoľuje aj Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči: „Môžeme povedať, že autorka nikdy nedopovedá príbeh dokonca, necháva ho otvorený oku diváka a jeho vlastnému vnímaniu.“ Petreková ďalej uvádza, že výstava je doplnená aj maľovanými dáždnikmi a hodvábnymi šatkami, rovnako z tvorby Csápaiovej – Triščovej.
Výstava bude mať i interaktívnu formu. Pripravené sú tvorivé dielne priamo s autorkou, určené žiakom 4. a 5. ročníka základných škôl v Levoči. Pomocou akrylových farieb na textil si spoločne stvárnia Moje vysnívané prázdniny. Tvorivé dielne budú prebiehať v dňoch 25. až 27. júna 2018.

Katalóg k výstave (PDF)


 

11.5. - 4.6.2018  

DFLV 2018 Plagat V5.png

Tekovské múzeum v Leviciach - Kapitánska budova

Dni fotografie v Leviciach 2018

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fotogravity o. z. Levice


 

11.5. - 4.6.2018  

DFLV 2018 Plagat V5.png

Tekovské múzeum v Leviciach - Galéria Jozefa Nécseyho

Dni fotografie v Leviciach 2018

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach,
Fotogravity o. z. Levice


 

11.5. - 31.8.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Petrolejové lampy

- výstava z najväčšej zbierky lámp v Európe z partnerského múzea v Krosne (PL)


 

14.5. - 17.6.2018  

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Krásy Slovenska v zbierke Thomasa Klimeka Warda


 

14.5. - 22.6.2018  

Horehronie v obrazoch.jpg

Horehronské múzeum v Brezne

Horehronie v obrazoch

- výstava olejomalieb Janky Schwarzbacherovej

Kurátorka: Mgr. Ivana Uhlík
Zostavila: Mgr. Ivana Uhlík

V mesiacoch máj a jún Horehronské múzeum opäť venovalo priestor regionálnej tvorbe. Výstava Horehronie v obrazoch prezentuje práce Janky Schwarzbacherovej pochádzajúcej z dediny pod Nízkymi Tatrami - Hornej Lehoty. Na pôde Horehronského múzea nie je nováčikom – svoje obrazy v minulosti už vystavovala v rámci samostatnej výstavy. 
Väčšinou pracuje s technikou olejomaľby, ale niekedy je výsledkom jej práce aj akvarel. Jej veľkou inšpiráciou je okolitá príroda Nízkych Tatier. Ako sama hovorí „...mám rada jarné zurčiace bystriny a nespútanú voľnosť koní.“


 

14.5. - 30.6.2018  

12_patronov_pozvanka_mail.jpg

Vihorlatské múzeum v Humennom

12 patrónov...ochrancovia vedy, techniky a remesiel

Vihorlatské múzeum v Humennom a Slovenské technické múzeum v Košiciach pozývajú širokú verejnosť na výstavu približujúcu zaujímavé spojenie vývoja remesiel, vedy a techniky s fenoménom patrónstva a ochrany svätých. Výstava ponúka nevšedný pohľad na historický vývoj patrónstva od čias antiky a jeho genézu v kontexte celkového vývoja ľudskej spoločnosti. Na príklade najznámejších patrónov približuje indície vyhlásenia patrónstva, ktorými boli osobné vlastnosti a životné postoje a ponúka zaujímavé stretnutie s tými, ktorí inšpirujú dodnes.
Výstavu vo forme oltárnych triptychov zapožičalo Slovenské technické múzeum v Košiciach. V pútavom grafickom spracovaní predstavuje dvanásť patrónov vedy, techniky a remesiel, dokumentovaných jednotlivými múzejnými technickými odbormi. Oblasti ich patrónstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov Slovenského technického múzea. Súčasťou výstavy je kolekcia fotografií Miloša Greisela s tematikou zasvätenia patrónov.
Výstava v Galerijnej sieni Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je súčasťou programu Medzinárodného dňa múzeí (20. máj 2018) a potrvá do 30. júna 2018.


 

14.5. - 12.11.2018  

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava - Objavovňa

Hubárska poradňa

(v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)
Každý pondelok - 15:00 - 17:00


 

15.5. - 31.7.2018  

NBS-MMM-Kremnica_DeChirico-Chagall_Pribehy_Poster-web.jpg

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Giorgio de Chirico - Marc Chagall / Príbehy: biblické témy, staroveké mýty a iné

Vernisáž výstavy: 15. mája 2018 o 16:00
Kurátori výstavy:   Alexandre Kesauri a Vassili Kessaouri, Art Expo International
Príprava a organizácia: Art Expo International v partnerstve s Collection Kesauri

Po úspechu výstavy pôvodných diel Giorgia de Chirica a Marca Chagalla vo Švédsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a v iných krajinách prichádza táto výstava realizovaná v partnerstve so spoločnosťou Art Expo International aj na Slovensko, do NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici. Výstava bude slávnostne otvorená 15. mája 2018 o 16.00 hodine a predstaví 80 originálnych diel dvoch z najväčších majstrov našej doby.

Výstava pozostáva z diel umelcov, ktoré evokujú šokujúci a surrealistický snový obraz počiatku dvadsiateho storočia. Môžeme tu obdivovať litografie týchto výnimočných umeleckých osobností zobrazujúce náboženské a mýtické témy, ktoré tvorili významnú súčasť ich duchovného života a sú zhmotnené v ich majstrovských dielach. Výstava predstaví päť tematických okruhov:

1.         Diela Marca Chagalla z rôznych rokov
2.         Dafnis a Chloe – Marc Chagall
3.         Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci – Marc Chagall
4.         Dvanásť izraelských kmeňov – Marc Chagall
5.         Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) – Giorgio de Chirico

Diela Marca Chagalla z rôznych rokov

Prvá časť predstavuje návštevníkom jednu z najväčších umeleckých vášní Marca Chagalla – rytiny alebo, presnejšie, litografie. Výnimočný súbor diel nám ukazuje najobľúbenejšie témy tohto veľkého majstra, ktorých motívy sa vinú celým jeho životom.

Marc Chagall – Dafnis a Chloe a Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci

Súbor originálnych litografií „Dafnis a Chloe“ sa považuje za jedno z najvýznamnejších Chagallových litografických diel v jeho obrovskom umeleckom dedičstve. Chagall vytvoril tieto výnimočné a farbisté ilustrácie v 50. rokoch 20. storočia, krátko po tom, ako sa druhýkrát oženil. Ilustrácie Marca Chagalla k tomuto idylickému príbehu, ktorý sa odohráva na ostrove Lesbos, boli inšpirované jeho osobnými zážitkami z Grécka. Po smrti manželky Belly sa Chagall pokúšal pokračovať v práci a začal tvoriť svoje prvé farebné litografie zo súboru „Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci“, ktorých témou je stratená láska, opätovné stretnutie a smrť. Chagallove Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci sa považujú za najlepšie diela v oblasti farebnej litografie vytvorenej v Spojených štátoch pred rokom 1950. Ako uznanie za túto prácu mu bola v roku 1948 udelená cena za grafiku na Bienále v Benátkach.

Marc Chagall – Dvanásť izraelských kmeňov

Ide o dvanásť očarujúcich modelov farebných vitráží od Marca Chagalla do Okien pre Jeruzalem. Chagallove litografie k Oknám pre Jeruzalem patria medzi jeho najvýznamnejšie diela. Sú ukážkou nádherných a prepracovaných detailov Chagallovho majstrovského architektonického diela v podobe farebných okenných vitráží v Hadassah-Hebrew University Medical Center v Jeruzaleme. Tento litografický súbor, ktorý je vyvrcholením mnohoročnej práce, zhmotňuje Chagallovu vášeň pre náboženské príbehy a neopísateľnú príťažlivosť jeho snovej interpretácie týchto príbehov.

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) a iné diela Giorgia de Chirica

Giorgio de Chirico má odvahu vnímať Jánove videnia očami dieťaťa, ktoré bezhranične verí v láskavosť Otca a Syna a láskyplnosť Betlehemskej noci. Je to obraz nekonečnej posvätnej slobody: nádeje a hry zároveň, liturgie a výjavu. Prijateľné a predstaviteľné je všetko okrem strachu a hrôzy z pekla. Nenájdeme tu neúctu, len vedomie milosrdenstva.

Náboženské témy sa objavujú v tvorbe de Chirica v 40. rokoch, počnúc rytinami až po Zjavenie, a v ďalších rokoch pokračujú hľadaním neznámeho a často až neuveriteľného, pričom výsledok je zložitý a problematický. Výjavy plné príšer a drakov de Chirico zobrazuje s takou čistotou a plnosťou, ktorá je blízka detskému videniu: tajomné, veľmi jednoduché, no zároveň zložité svojím filozofickým a náboženským symbolizmom. Toto spojenie a zvláštne vnímanie sveta jedného z najväčších umelcov svojej doby, symbolistu a surrealistu de Chirica, vyrastá z koreňov večne zeleného stromu klasického umenia.


 
Giorgio de Chirico - Marc Chagall / Príbehy: biblické témy, staroveké mýty a iné NBS-MMM Kremnica_DeChirico-Chagall_Pribehy_Pozvanka.pdf NBS-MMM Kremnica_DeChirico-Chagall_Pribehy_Pozvanka.pdf (103.6 kB)

15.5. - 2.9.2018  

spomienkamk.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Spomienka muránskej kameniny

Vernisáž výstavy: 15. máj o 15:00

Kurátorka výstavy: Mgr. Sylvia Holečková (historička Baníckeho múzea v Rožňave)
Zodpovedná za GMM – PhDr. Éva Kerényi, PhD. (historička)

Výstava je výsledkom výskumnej úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave – Mgr. Sylvii Holečkovej a prezentuje výrobky významnej manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni, ktorú v roku 1823 založili Koháryovci - jeden z popredných šľachtických rodov v Uhorsku, a ktorej majiteľmi sa neskôr stali Coburgovci.
Manufaktúra vyrábala v prvých rokoch v réžii panstva, v rokoch 1826 – 1840 dávali majitelia manufaktúru do prenájmu. V rokoch 1841 – 1859 viedli podnik vo vlastnej réžii Coburgovci. V roku 1860 bol opäť obnovený systém prenájmu manufaktúry. Po roku 1890 prevzala manufaktúru Prvá uhorská účastinárska spoločnosť spojených sklární so sídlom v Budapešti. Jedným z posledných nájomcov manufaktúry bol v rokoch 1895 – 1903 Jozef Mayer. Po roku 1903 sa činnosť manufaktúry spája s menom Alexandra Totisa  a od roku 1907 s menom Juliusa Ignatha. Svoju činnosť manufaktúra ukončila pravdepodobne v roku 1910.
Na výstave sú prezentované vzácne výrobky z Muráňa z ranného obdobia výroby – výrobky s rodovým erbom Koháry, výrobky s modrým viedenským motívom, taniere s  prelamovaným okrajom, ako aj s obľúbeným motívom viničových listov v zelenom a modrom prevedení. Pozornosť si určite zaslúžia vázy s vrchnákom, datované rokom 1874, ktorých výnimočnosť spočíva v strete čínskeho a krajinného motívu, ako aj pestrá škála výrobkov s motívom vtáčika a kohútika. V neposlednom rade svojou krásou a rozmanitosťou určite zaujmú výrobky zdobené kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez šablónu.
Vystavené sú zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea Muráň, Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety súkromných osôb.


 

15.5. - 31.10.2018  

od nektaru.jpg

Národopisné múzeum Smižany

Od nektáru po medovník

Výstava o včelárstve a medovnikárskom remesle.


 

16.5. - 29.6.2018  

vodopád.jpg

Horehronské múzeum v Brezne

35 rokov Vodopádu

Kurátor: Mgr. Ľubomír Bagačka
Zostavil: Mgr. Ľubomír Bagačka
Breznianska skupina Vodopád sa na slovenskej hudobnej scéne pohybuje už dlhých 35 rokov. Možno ju považovať za jedného z priekopníkov hudobného štýlu bluegrass v bývalom Československu. Počas svojho pôsobenia sa vypracovala na jednu z najrešpektovanejších country kapiel nielen na domácej pôde, ale aj v susednom Česku. Svoje umenie prezentovala nielen doma, v Čechách a na Morave, ale aj vo Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Holandsku, či vo Veľkej Británii. Jej skladba Modra Breakdown dokonca v roku 2006 zvíťazila v americkej internetovej hitparáde inštrumentálnych skladieb. Kapela doposiaľ nahrala 8 hudobných nosičov so skladbami v slovenskom, českom, francúzskom i anglickom jazyku. Poslucháč na nich nájde rôzne štýly country muziky, od klasickej cez bluegrass, modernú country, írsku hudbu, šansóny, brazílsku sambu či vianočné skladby. V súčasnosti prebieha nahrávanie ďalšieho, 9. albumu s autorskou tvorbou. Horehronské múzeum, prostredníctvom slova i obrazu ponúka náhľad do bohatej histórie tejto kapely. Srdečne pozývame všetkých, komu kvalitná hudba nie je cudzia.


 

16.5. - 12.8.2018  

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Premeny námestia / 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste SNV /

Vernisáž výstavy 16. 5. 2018 o 15:30, súčasťou budú aj Dvorné dialógy.
Výstava o premenách námestia v Spišskej Novej Vsi predstaví návštevníkom stavebný vývoj centra mesta od konca 18. storočia po začiatok 20. storočia.


 

16.5. - 16.8.2018  

Múzeum holokaustu v Seredi, SNM

Lessing presents Lessing

Výstava ponúka veľmi osobný pohľad na prácu veľkého rakúskeho fotografa Ericha Lessinga, od jeho politických dokumentárnych snímok, idyly izraelskej krajiny až po „dievčatá zo šesťdesiatych rokov“.


 

16.5. - 31.8.2018  

Historické múzeum SNM, Bratislava

Svätý Kliment Ochridský - žiak a učiteľ


 

16.5. - 9.9.2018  

Hungarikum.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Hungarikum – ľudové umenie matyó

Vernisáž: 16. mája 2018 o 16:00

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Múzeum Ottóa Hermana v Miškovci vás pozývajú na výstavu Hungarikum – ľudové umenie matyó.
Výstava predstavuje bohaté dedičstvo tradície matyó prostredníctvom pôvodných predmetov reprezentujúcich tradičnú ľudovú kultúru, ktoré sa nachádzajú v etnografickom fonde Múzea Ottóa Hermana, doplnené archívnymi fotografiami. O prechovávaní tradičných hodnôt svedčia okrem týchto predmetov aj práce súčasných tvorcov ľudového umenia žijúcich v obci Mezőkövesd i v okolitých dedinách.
Od konca 19. storočia etnografická oblasť „matyóság“ predstavovala jednu z reprezentatívnych skupín tradičnej maďarskej ľudovej kultúry. Tradičná kultúra obce Mezőkövesd sa stala verejne známou, a to hlavne vďaka najrozmanitejšej časti ľudového umenia matyó, teda výšivky a vzniknutého ľudového kroja použitím výšivky, skvostného sviatočného ženského a mužského odevu. Na prelome 19. a 20. storočia sa vzory výšivky matyó, pôvodne aplikované na textílie, známe len ako charakteristické prvky ľudovej skupiny, sa stali charakteristickými symbolmi maďarskej národnej kultúry a ako spoločné historické korene vybrané na vyjadrenie reprezentatívnej maďarskej identity. Vďaka cestovnému ruchu od prvej polovice 20. storočia sa diela ľudového umenia matyó dostali do rôznych oblastí sveta, ako charakter maďarského ľudového umenia.
V roku 2012 bolo „Dedičstvo matyó – prechovávanie výšivky, kroja, folklóru“ zaradené do svetového dedičstva zoznamu UNESCO.
Od januára r. 2013, na základe rozhodnutia Výboru Hungarikum v Maďarsku, ľudové umenie matyó patrí do Zbierky Hungarikum ako tzv. „hungarikum zavedené zákonom“.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. mája o 16:00 v budove na Námestí Maratónu mieru 2. Výstava sa koná pod záštitou generálneho konzula Maďarska v Košiciach, pána Attilu Harasztiho a potrvá do 9. septembra 2018.

Vstupné: dospelí – 1€
deti, študenti a dôchodcovia – 0,50€


 

17.5. - 23.6.2018  

Svetelné minúty.jpg

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Táňa Hojčová: Svetelné minúty

Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. mája o 17:00

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová
Táňa Hojčová je slovenská fotografka, v profesionálnych aj odborných kruhoch známa vysokou precíznosťou a mimoriadnou teoretickou pripravenosťou. Zrelými plodmi jej fotografickej práce sú pôsobivé a technicky dokonalé fotografie, prechádzajúce širokým tematickým i žánrovým spektrom. Jej voľná fotografická tvorba nateraz vyvrcholila vo veľkorozmerných fotografiách častých i menej frekventovaných úkazov a zaujímavostí z blízkeho vesmíru. Opačným, počiatočným pólom dlhoročnej tvorivej línie sú experimenty a fotografické prvotiny z umeleckých začiatkov, datované od roku 1975 až do 1982. 
Pre Galériu Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch bola pripravená samostatná výstava fotografky s názvom Svetelné minúty. Svetlo ako prírodná forma energie, ktorá združuje vo svojom spektre všetky farby a zviditeľňuje svet, je pre každého fotografa kľúčová. V prácach Táni Hojčovej je však nielen technologickou nevyhnutnosťou, ale aj tematickou stálicou. Jej celoživotný záujem o fotografické „hry so svetlom“ sa od prvopočiatku výrazne transformoval. Od experimentov s jednou zápalkou, ktorá osvietila a kontaktne poškodila svetlocitlivú vrstvu papiera, sa po veľkom životnom a tvorivom oblúku, posunula až k vyspelému fotografovaniu atmosférických svetelných úkazov a blízkeho vesmíru. Posun od mikrosveta k makrosvetu, je tematická polarita, ktorá symbolicky rámcuje kolekciu fotografií Táni Hojčovej, vytvorených s časovým rozostupom polovice tvorivého ľudského života.


 

17.5. - 26.6.2018  

Milan Kuruca.jpg

Vihorlatské múzeum v Humennom

Milan Kuruc − Svet mojím objektívom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť a všetkých priaznivcov dobrodružného cestovania a spoznávania na výstavu fotografií humenského fotografa Milana Kuruca. Autorská výstava Milan Kuruc − Svet mojím objektívom predstavuje výber z rozsiahlej tvorby autora počas ciest v Ázii a Amerike. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea je výstava sprístupnená od 17. mája 2018.
Výstava pozýva do vzdialených krajín obdivovať netradičnú architektúru, zaujímavú históriu, exotickú prírodu a kultúrnu rozmanitosť za obzorom vnímania všedných dní, ale aj okamžiky z kaleidoskopu každodenného života. Šesťdesiat prezentovaných fotografických záberov zachytáva priestor a čas z Kurucových ciest po Nepále, Indii, Vietname, Laose, Kambodži, Thajsku, Peru a Bolívii.
Prezentované fotografické zábery dopĺňajú sprievodne texty v podobe autorových svetobežníckych postrehov a zážitkov. Návštevníkovi výstavy ponúkajú na virtuálnej dobrodružnej ceste dvoma svetadielmi, popri obrazových zážitkoch, aj sprievodcovské služby, ktoré sa v cestovateľských bedekroch objavujú len zriedka alebo vôbec. Svojou farebnosťou a rozmanitosťou výstava pútavo približuje vzdialený a často nepoznaný sveta... a ako každá cestovateľská skúsenosť pripomína, že "...akékoľvek cestovanie má svoje výhody. Ak cestovateľ navštívi lepšie krajiny, môže sa naučiť ako tú svoju zlepšiť. Ak ho osud zavedie do horších krajín, naučí sa tú svoju si užívať" (Samuel Johnson).


 

17.5. - 29.7.2018  

Total Romantic.jpg

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Kopplova vila

Total Romantic /Súčasná imaginácia vo svete maliarok/

Otvorenie výstavy: štvrtok 17. mája o 18:00

Kurátorka: Ivana Moncoľová
Vystavujúce autorky: Jana Farmanová, Veronika Holcová, Silvia Krivošíková, Mária Machatová, Veronika Rónaiová, Veronika Šramatyová

Komentovaná prehliadka počas Noci múzeí a galérií 19. 5. 2018 o 18.30 hod.

Výstava Total Romantic je kurátorskou výstavou, ktorá prezentuje slovenské a české umelkyne, ktoré tvoria (aj) v médiu maľby. Téma výstavy je analógiou na historický romantizmus v maľbe a jeho autora. Výstava predstavuje súčasné, stále tvoriace autorky – maliarky, ktorých diela sú niektorými rysmi prepojené s autormi pôsobiacimi v ére romantizmu.
Nadčasovosť ideí romantizmu fascinuje ľudí bežne a práve niektoré aspekty osobného presvedčenia, autorstva dominujú v umeleckej sfére stále, sú však adaptované a formované v súčasnosti a vo vzťahu k súčasnosti.
Jednou z charakteristických čŕt maliarky či maliara je osamelosť pri práci a tvorbe v ateliéri, z podstaty tvorby samotnej a vzhľadom na to, že ide o individuálnu formu tvorby. Preto idea umelkyne/umelca ako solitérneho kreatívneho jedinca predstavuje jednu zo vžitých interpretácií pohľadu na autorskú tvorbu.
Výstava Total Romantic (teda naozaj Totálne romantické) predstavuje výber z autorskej tvorby významných slovenských a českých umelkýň. Spájajú ich spoločné charakteristiky: snaha o individuálnu autorskú vizualitu – obraz, subjektívne vízie, ideály a predstavy. Tvorba každej z autoriek je v témach výrazne autobiografická, vzťahuje sa k ich osobnému prežívaniu. Pre vnímavého diváka je bránou do silnej osobnej sondy, čím si zasluhuje pozornosť, zachováva si silné a autentické posolstvo v dnešnej významovo vyprázdnenej spoločnosti.
Výstava zachytáva originálne prístupy k vlastnej maliarskej vizualite. Jednoznačné presvedčenie o svojom diele ako o (možno) jedinej správnej ceste, každodenný boj s tvorbou a hľadaním presvedčivého výsledku. Hľadanie ideálu, návrat k historickým kontextom maľby alebo k inej epoche, ktorá je súčasťou histórie a hodnotového systému, najmä k tým, v ktorých žil človek v harmónii (napríklad aj s prírodou). Snaha maľbou zachytiť moment alebo duševný a duchovný ponor k prežívaniu jedinca, najmä seba samej. Subjektívne uvažovanie a kódovanie cez jazyk maľby, obrazu sú stále hodnými skúmania, interpretácie a vnímania. Vtiahnu nás do osobitého sveta, ktorý nás neprestáva fascinovať.
Ak by sme hľadali charakteristiku vizuálnej stránky jednotlivých umelkýň, nemá spoločné opísateľné črty: hádam len ako podmanivá, príťažlivá, výrazná, vyspelá, originálna... Zachytáva rovnako figurálne tendencie, ako aj fluktuovanie autoriek medzi realitou a autorskou štylizáciou pracujúcou čiastočne s abstrakciou.


 

17.5. - 26.8.2018  

ARKADIA_pozvanka_DIGI.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Reprezentačné sály

Nie som tu, som v Arkádii

Vernisáž výstavy 17. mája 2018 o 18:00

Vystavujúci autori: Peter Bartoš, Maria Bartuszová, András Cséfalvay, Tivadar K. Csontváry, Ľubomír Ďurček, Stano Filko, Edmund Gwerk, Bohdan Hostiňák, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Anton Jasusch, Michal Kern, Július Koller, Klaudia Kosziba, Dezider Milly, Katarína Poliačiková, Ervín Semian, Arnold Peter Weisz - Kubínčan

Kurátorka: Mária Janušová

Výstavný projekt sa zameriava na predstavenie vnútorných, imaginárnych svetov v slovenskom vizuálnom umení v priereze od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Koncepcia výstavy primárne pracuje so širšou interpretáciou dvoch pojmových rámcov – „utópiou“ ako predstavou o ideálnom usporiadaní vecí a „arkádiou“, termínom z gréckej mytológie, ktorý sa používal na označenie vízie idylickej, pastorálnej, nedosiahnuteľnej krajiny. Výstava sa pritom orientuje na vybraných autorov moderny, neoavantgardy a súčasného umenia, ktorí sa buď na Slovensku narodili alebo na domácej scéne dlhodobo pôsobili / pôsobia. Projekt skúma osobitý autorský program jednotlivých umelcov, ktorý sa profiloval / profiluje ako poetizácia sveta a skutočnosti. Tvorba predstavených autorov sa častokrát vyvíjala ako reakcia na ich dobu, spoločnosť, politický režim, vlastné traumatické zážitky alebo dystopickú budúcnosť. Prostredníctvom umenia si mohli realitu svojvoľne ohýbať, úplne pretvárať alebo sa pred ňou ukryť do vlastného, vnútorného priestoru.

Tlačová správa k projektu (PDF)


 
Nie som tu, som v Arkádii TS_arkadia.pdf TS_arkadia.pdf (56.7 kB)

17.5. - 2.9.2018  

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Z víru vojny zrodená

Sprítomnenie obdobia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (k storočnici vzniku prvej Československej republiky).


 

17.5. - 30.9.2018  

Múzeum Andreja Kmeťa SNM, Martin

Najkrajšie praveké nálezy z Turca

Výstava predstavuje archeologické nálezy z regiónu Turiec z rôznych historických období až po stredovek. Prezentované obdobia priblížia okrem predmetov aj modely stredovekého hradu a pravekého hradiska. Najmenší návštevníci si na improvizovanom nálezisku budú môcť vyskúšať prácu archeológa.


 

17.5. - 31.12.2018  

G-G_pozvanka-mail.jpg

Múzeum mesta Bratislavy - Justiho sieň, Primaciálny palác

Generácie generáciám

GENERÁCIE GENERÁCIÁM / VÝSTAVA K 150. VÝROČIU VZNIKU MÚZEA MESTA BRATISLAVY
Múzeum mesta Bratislavy. Oslavy Múzea mesta Bratislavy neutíchajú ani v mesiaci máj. Návštevníci si môžu od 18. 5. 2018 pozrieť výstavu Generácie generáciám, ktorá priblíži význam stopäťdesiat ročnej inštitúcie a odhalí všetky významné medzníky, generácie a činnosti, ktoré sa podieľali na nepretržitej existencii Múzea mesta Bratislavy. Autorsky ju pripravili kurátorky Elena Kurincová a Marta Janovíčková so širokým kolektívom spolupracovníkov MMB. Koncepcia výstavy zahrnie viaceré priestory Starej radnice. Vizuálne a výtvarno-architektonicky ju pripravil tím Pavel Choma, Peter Nosáľ a Juraj Blaško.
Nad podujatiami prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Slávnostné otvorenie výstavy sa koná na nádvorí Starej radnice 17. 5. 2018, 18.00.
V programe vystúpi La Jana & Her Swing Boys súčasne s dobovou módnou prehliadkou Prvorepubliková móda, Lednice (ČR).

Zámer výstavy - autorka Elena Kurincová
Výstava Generácie generáciám reflektuje stopäťdesiatročné pôsobenie Múzea mesta Bratislavy ako pamäťovej inštitúcie mesta. Múzeum kontinuitne pretrváva od roku 1868 a patrí k najstarším na Slovensku. Autorsky ju pripravili kurátorky Elena Kurincová, Marta Janovíčková.
Výstava už svojim názvom Generácie generáciám predurčuje obsah. Generácie kurátorov, kustódov v spolupráci s ostatnými zamestnancami múzea vytvárajú súbory zbierok, ktoré po muzeálnom spracovaní sprístupňujú generáciám obyvateľov mesta a jeho návštevníkom.
Výstava má dve základné výkladové línie. Predstavuje múzeum ako organizáciu a ako organizmus. Múzeum je zariadením mestskej samosprávy. Jeho podobu ako organizácie ovplyvnili v priebehu 150-ročnej činnosti existujúce štátne útvary a premenlivá pozícia mesta Bratislavy. Výstava verejnosti stručne a minimalisticky predstavuje aj základne odborné činnosti múzea ( múzeum ako organizmus): zbieranie, evidovanie, reštaurovanie, sprístupňovanie, prezentovanie zbierok. Téma výstavy je rozdelená do šiestich periodických období: 1. (1868 -1923), 2. (1923 -1939), 3.(1939 -1945), 4.(1945 -1960), 5.(1961 - 1990), 6.(1990 -2018). Výstava napĺňa obe výkladové línie a kombinuje panely, vitríny a inscenačné prvky. Predstavuje napr. primátorské reťaze mesta, symbolické kľúče, kreslo mešťanostu, ale aj najstaršie evidenčné knihy, spôsoby ukladanie zbierok, ich prezentovanie v historických vitrínach. Panelové časti prinesú aj podoby expozícií v minulosti, ale aj menné zoznamy pracovníkov, ktorí vykonávali odborné činnosti. Samostatné celky na výstave tvoria profily zbierkotvorných programov v jednotlivých obdobiach, prostredníctvom reprezentačných predmetov.
Celkovo múzeum na výstave predstaví vyše 200 predmetov. Výstava je komponovaná vo výstavných priestoroch (vchod z nádvoria Starej radnice) ale aj v troch priestoroch na prvom poschodí Starej radnice.
V autentickom priestore Archívu je pripravený pre návštevníkov interaktívny program Načo
nám je múzeum?, ktorý je ponúkaný v dvoch verziách – bez asistencie a ako neformálny
vzdelávací program pre školy.
Súčasťou výstavy je pracovňa Ovídia Fausta na 2. poschodí radničnej veže.
Samostatnou témou výstavy prezentovanou v suterénnych priestoroch Starej radnice sú
aktivity múzea súvisiace s ochranou pamiatok v meste a na to nadväzujúcimi investorskými
a rekonštrukčnými prácami a archeologickým výskumom.


 

18.5. - 17.6.2018  

Drotárstvo súčasnosti -pozvánka.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Drotárstvo súčasnosti

Zručnosť ľudských rúk a nekonečnú ľudskú fantáziu v práci s drôtom predstaví výstava Drotárstvo súčasnosti, ktorá bude otvorená od 18. mája do 17. júna 2018 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.
V minulosti bolo drotárstvo spájané s podomovým opravovaním kuchynského riadu a predajom úžitkových výrobkov z drôtu a plechu. Po 1. svetovej vojne však následkom konkurencie priemyselných výrobkov stratilo svoje opodstatnenie. Neskôr jeho technológia postupne prenikla do insitného umenia. V súčasnosti toto krásne remeslo začalo nadobúdať iný rozmer. Rôzne predmety z drôtu, ktoré dnes vyrábajú umeleckí drotári neslúžia len na dennú potrebu ako v minulosti, ale zdobia priestor, ktorý obývame. Tak ako minulý rok, i tento rok pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Galériou Drôtu v priestoroch múzea výstavu umeleckých drotárov. Okrem tradičných úžitkových predmetov ako sú napr. misy, vešiak, opletený tanier, pasca na myši bude prezentovaná hlavne tvorba súčasných drotárov. Obdiv si určite získajú drôtené zvieratá, vtáky, postavy, dopravené prostriedky (lietadlo), ktorých vyrobenie si vyžaduje cit pre detail, trpezlivosť, priestorové videnie, ale hlavne zručnosť rúk. A ak ste ešte nevideli drevenicu z drôtu, určite ju nájdete na výstave Drotárstvo súčasnosti.


 

18.5. - 22.6.2018  

Mladí z baroka.jpg

Galéria SPP, Bratislava

Stano Trepač: Mladí z baroka

Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. mája o 18:00

Galéria SPP prináša svojim návštevníkom a milovníkom umenia najnovšiu tvorbu akademického maliara Stana Trepača.
Stano Trepač sa v Galérii SPP predstaví s najnovšou kolekciou obrazov s názvom Mladí z baroka. Rozpovie nám príbeh, v ktorom bravúrne prelína dávne svety s horúcou prítomnosťou. Naplno vníma veci okolo seba a necháva ich komunikovať so svojimi láskami z dejín umenia – Velázquez, Caravaggio, El Grecco a Tiepolo. Majstrovské diela či mravné autority vnáša do sveta, ktorý sa často bezducho vznáša v banálnych reklamách propagujúcich lepší život v konzumnej spoločnosti. Stano Trepač však nesúdi, len pozoruje a konfrontuje. Ako sám autor povedal: „Sú to impulzy, ktoré prechádzajú cezo mňa a snažím sa ich odovzdať divákom“. Vitajte vo svete mladých z baroka!

O autorovi: Stano Trepač (* 11. 9. 1961, Trenčianske Teplice) – v rokoch 1977 – 1981 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici odbor umelecké kováčstvo u akademického sochára Ivana Liptáka. V rokoch 1983 – 1989 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor reštaurovanie maľby pod vedením doc. akad. mal. Gabriely Balažovičovej a doc. akad. mal. I. Meszárošovej. V rokoch 1992 – 1994 získal štipendium Ľudovíta Fullu v Bratislave a v roku 2007 získal II. mimoriadnu cenu mesta San Marino na IX. Medzinárodnom festivale umenia v Porto San Elpidio v Taliansku. Venuje sa voľnej maliarskej tvorbe a reštaurovaniu umeleckohistorických pamiatok. Žije a tvorí v Bratislave a v Krakovanoch.


 

18.5. - 24.6.2018  

Oravského paleta.jpg

Kaštieľ Chtelnica - Malokarpatská galéria

Oravského paleta

Otvorenie výstavy: 18. mája o 17:00


 

18.5. - 31.12.2018  

Solivar v Prešove

Nový solivar prezident Masaryk

Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru je doplnená fotografiami z výroby ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledný vyrobený kilogram soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje život fabriky až po jej zánik.


 

19.5. - 15.7.2018  

Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

Historické hodiny – umeleckohistorická výstava

Výstava predstaví funkčný a zároveň umelecky a remeselne významný prvok domácností vyšších spoločenských vrstiev. Medzi hodinami sa objavia skutočné umeleckohistorické klenoty zo zbierok KM - Tripolitana v Prešove a v Hanušovciach n. T.


 

19.5. - 31.7.2018  

Hrad Modrý Kameň, SNM

LegoHranie

Výstava prezentuje najvyužívanejšiu a najpopulárnejšiu detskú stavebnicu – Lego. Členovia fanklubu TatraLUG, v spolupráci s ktorými výstava vznikla, prezentujú rôznorodosť tejto stavebnice. Ako jediní v Európe vystavujú prvé pôvodné drevené hračky, ktoré firma Lego vyrábala vo svojich začiatkoch.


 

19.5. - 8.9.2018  

Od chmeľu k pivu plagát.jpg

Vlastivedné múzeum v Galante

Od chmeľu k pivu

Vernisáž výstavy sa koná vo Vlastivednom múzeu v Galante 19. mája 2018 o 17:30. Výstavu predstavuje Mgr. Ondrej Godál, účinkuje ZUŠ Josepha Haydna Galanta. Sprievodný program: prezentácia a ochutnávka piva Urpiner a koncert skupiny OuKeY – české a slovenské country hity.

Pivo od nepamäti patrí medzi nápoje obľúbené širokými vrstvami obyvateľstva. Svoju popularitu si získalo vďaka dostupnosti základnej výrobnej suroviny (rôzne druhy obilia), jednoduchosti prípravy či nízkej cene. K jeho rozšíreniu prispela aj unikátna chuť a obsah látok priaznivých pre zdravie. Pre viaceré civilizácie v minulosti pivný mok predstavoval dôležitú zložku stravy privilegovaných i nižších sociálnych vrstiev. 
Tribečské múzeum v Topoľčanoch sa od 80. rokov 20. storočia špecializuje na výskum a dokumentáciu chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva v celoslovenskom rozsahu, v jeho zbierkovom fonde sa nachádza  viac ako 15 000 exponátov týkajúcich sa tejto témy. Výstava „Od chmeľu k pivu“ návštevníkom približuje proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Zároveň si kladie za cieľ prostredníctvom výkladu i pripravených informačných panelov oboznámiť verejnosť so stručnou históriou piva a pivovarníctva, krčiem, hostincov, výčapov a ukázať úlohu piva v rôznych historických obdobiach. Na výstave sú taktiež prezentované rozmanité zbierkové predmety pochádzajúce zo zbierkových fondov Tribečského múzea – predmety týkajúce sa pestovania a spracovania chmeľu,  kameninové, keramické, sklenené i drevené krígle, súpravy na podávanie piva, menšie historické pivovarnícke stroje,  rôzny drobný zberateľský materiál vo vzťahu k pivu. Nechýbajú ani zbierkové predmety súvisiace s bývalým „symbolom“ mesta Topoľčany – pivovarom Topvar.


 

19.5. - 9.9.2018  

Gejša_web.jpg

Hradné múzeum vo Fiľakove - Bebekova bašta

Gejša a samuraj

Expozícia „Gejša a samuraj“, ktorá je jedinečná svojho druhu,  oboznámi návštevníkov s každodenným i spoločenským životom samurajov a gejší, ako aj s dobovým japonským bojovým umením a umeleckým remeslom. Prostredníctvom exponátov a pútavého textového materiálu umožní nahliadnuť do obdobia starého Japonska (1185 – 1868), kedy mali samurajovia podstatný vplyv na spoločnosť a kultúru. Návštevníci sa môžu kochať zbierkou unikátnych zbraní, vojenských klobúkov, konských sediel a ozdobných predmetov. Život gejší je na výstave prezentovaný prostredníctvom hodvábnych kimon, odevných doplnkov a úžitkových predmetov.


 

8.2. - 20.5.2018  

Turčianska galéria v Martine

Pavol Tóth - Sediaci Pavol Tóth

V roku 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia Pavla Tótha, významného predstaviteľa a spoluzakladateľa Skupiny Mikuláša Galandu. Samostatnou výstavou a retrospektívou sochárskej tvorby si chce preto Turčianska galéria pripomenúť jeho špecifický prínos do slovenského neoavantgardného umenia v druhej pol. 20. storočia. Dielo Pavla Tótha bolo doposiaľ zväčša prezentované iba ako súčasť tematických, či prehľadových výstav v kontextoch neoavantgardy, skupiny Galandovcov, umenia vo verejnom priestore či v rámci prezentácie sochárskych zbierok jednotlivých galérií. Vďaka spolupráci s historičkou umenia Zitou Kostrovou, ktorá je aj autorkou obsiahlej monografie Pavla Tótha, sa mu môže venovať samostatná pozornosť a prehodnotiť tak jeho tvorba z nových diváckych pozícií.
Výstava Sediaci Pavol Tóth sprostredkuje pohľad na príbeh formovania jedného komplexného výtvarného diela, zahŕňajúceho množstvo figúr, prevažne sediacich žien. Svojim spektakulárnym názvom však táto prezentácia navádza aj na kritický odstup a zmenu uvažovania. John Berger vo svojej knihe O pohľade komentuje pri príležitosti 50. výročia Rodinovej smrti kult výročia ako pohodlný spôsob konzumácie dejín umenia v kontrastne s ich porozumením. Výstava preto ponúka aj odvrátený pohľad: od autora ako tvoriaceho subjektu- k autorovi ako pozorovanému a analyzovanému objektu. Sochár je tak v rámci svojej tvorby aktom sediacim na podstavci súčasného galerijného priestoru, so svojou autonómnou estetikou a významom. Takáto myšlienka sediacej a pózujúcej sochárskej zbierky prirovnáva proces pozerania sa k procesu tvorby... Je možné kĺzať očami po povrchu, skúmať štruktúry a výstavbu diela podobne ako sochár študujúci svoj model, alebo môžeme postupne odkrývať aj jednotlivé vrstvy konotácií vychádzajúcich z vnútra von. Jednou z takýchto vrstiev je napríklad samotný modernistický pohľad na ženu. Sediacu, češúcu, zobúdzajúcu sa, zbavenú hlbších súvislostí, ponechanú ako formu, do ktorej si autor projektuje svoje vlastné prežívanie. Ako vysvetľuje sám Pavol Tóth vo vzťahu k začiatkom jeho tvorby, pózujúca figúra ženy sa pre neho stala skôr príťažou: „Model ma odpútaval od toho najdôležitejšieho: od hlbšieho vyjadrenia vlastných vnútorných problémov. Preto som model úplne vylúčil“. Môžeme si položiť otázku, čo je našim modelom v procese pozerania a ako determinuje naše bezprostredné prežívanie. Pozeráme sa na dielo ako na umelecko-historickú pózu s jej faktografickým opisom a súborom spretrhaných znakov a symbolov? Alebo nechávame dielo pôsobiť na naše prežívanie, čím sa aj pozorovanie stane tvorbou nových významov?
Pre Pavla Tótha sa ženské figurálne výjavy stali jeho osobnou mytológiou, spočívajúcou v hľadaní akéhosi archetypálneho ženstva vyjadrovaného v mäkkosti tvarov a ľahkosti línii. Výstava mapujúca kľúčové okamihy autorskej tvorby, prezentuje okrem sôch aj kresby a grafiky, ktoré poukazujú na vzťah jeho kresebnej a sochárskej línie. Kresba, v jeho prípade nie je len náčrtom, ale ako neustála súčasť procesu tvorby. „V kresbe si veci začínam čistiť a čo ma v nej upokojuje, snažím sa prekresliť aj na soche.“ Jeho budovanie sochy môžeme charakterizovať aj ako kresbu plochami a líniami skĺzajúcich po objeme materiálu s dôležitým akcentom na samotný proces tvorenia s prvkami hľadania, náhody a radosti.


 

8.2. - 20.5.2018  

Turčianska galéria v Martine

Mikuláš Galanda - Grafika - 80. výročie

Mikuláš Galanda /1895 – 1938/ maliar, grafik, ilustrátor a vynikajúci kresliar, patrí k zakladateľským postavám moderného slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia.
Narodil sa v Malej Vieske, dnes Turčianske Teplice, v roku 1895.
Výtvarné umenie študoval v Budapešti /1914–1916/ a v Prahe /1922–1927/. Začínal ako profesor kreslenia na meštianskych školách a Škole umeleckých remesiel v Bratislave, na ktorej bol od roku 1933 riadnym profesorom až do svojej predčasnej smrti v roku 1938.
Táto škola mala veľmi progresívny pedagogický charakter, vynikajúce profesorské obsadenie a úzke profesionálne i osobné kontakty s nemeckým Bauhausom. Vo svojej tvorbe sa venoval najskôr grafike a ilustrácii. V tridsiatych rokoch prevažovala maľba.
Spoločne s Ľudovítom Fullom sa výrazne pričinili o presadenie princípov moderného výtvarného umenia na Slovensku. Vo svojej tvorbe syntetizoval osobitým spôsobom poznatky expresionizmu, fauvizmu, kubizmu, klasicizmu i niektoré princípy surrealizmu, až k modernej poetickej skratke a znaku.
Galandove umelecké počiatky boli obsahovo poznačené ťažkými životnými situáciami, ako aj následkami prvej svetovej vojny. V tom mu bol veľmi blízky nórsky maliar Edvard Munch, čo sa prejavilo najmä v grafike. No postupne sa prepracoval k pozitívnejšiemu pohľadu na život a svet najmä pod vplyvom francúzskeho maliarskeho optimizmu. Prejavilo sa to najmä v spracúvaní témy venovanej žene v jej troch fázach - mladej kráse, zrelom materstve a motíve staroby. V záverečnom období sa sústredil najmä na zobrazovanie veľkého počtu ženských hláv v rôznych životných situáciách. K najpôsobivejším patria zobrazenia ženy matky, strachujúcej sa o svoje dieťa. Popri hlavách neviest a dedinských žien, sú to početné hlavy osamelých a plačúcich žien.
Galandovým maliarskym a grafickým prácam predchádzali pravidelne početné kresbové štúdie, ktoré často nadobúdali charakter samostatného diela na hranici kresby a maľby. Nielen formou podania od jemnej línie až po maliarsku plochu, ale aj dôrazným použitím funkcie farby.
Galanda pestoval kresbu vášnivo od samých svojich počiatkov, v rozpätí citlivej realistickej štúdie portrétneho charakteru, až po maximálnu výtvarnú skratku na hranici brilantného a suverénneho podania. Už jeho súčasníci si boli vedomí mimoriadnej úrovne jeho kresby i jej významu, ktorý zohrávala i v jeho ostatnej tvorbe, najmä ako dynamizujúceho faktoru, napr. v maľbe.


 

1.3. - 20.5.2018  

Ján Galanda.jpg

Turčianska galéria v Martine

Ján Galanda - Fotografie

Dejiny slovenskej fotografie sú plné nezbadaných, polozabudnutých či celkom zabudnutých osobností. Avšak máloktorá bola donedávna taká neznáma ako Ján Galanda. Ako väčšina moderných slovenských fotografov bol fotoamatérom, v občianskom živote pracoval ako bankový úradník. Galanda začal sústavnejšie fotografovať až v prvej polovici tridsiatych rokov. Fotografoval to, čo väčšina amatérov – dokumentoval svoje mimopracovné záujmy a aktivity, cestovanie, turistiku, šport. Na rozdiel od väčšiny snímok tohto druhu sa však jeho fotografie vyznačujú precízne budovanou, náročnou, niekedy až rafinovanou kompozíciou. Tým, že sústavne dokumentoval svoje cesty do zahraničia, vytvoril súbor fotografií o spôsobe života, ktorý bol na chudobnom Slovensku výnimočný. Jeho zábery sú akýmsi slovenským variantom glamour style a v tunajšom prostredí sú celkom unikátne. Ján Galanda zachytil síce mnoho zo životného štýlu modernej doby, avšak v podstate zostali jeho fotografie nadčasové. Splendidné. Nezaujaté alebo „zaujaté krásou“, pozitívnymi životnými hodnotami, mali „zdravého ducha v zdravom tele“. Najlepšie z nich sú v pravom slova zmysle moderné – jednoduché životné deje a prirodzené ľudské záujmy autor stvárnil s vizuálnou náročnosťou a vďaka tomu nadobudli nový význam. Sú obrazom lepších čias, ktoré na Slovensku – a možno ani vo svete – neboli.

Aurel Hrabušický


 

23.3. - 19.5.2018  

roznavskecechy.jpg

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Rožňavské cechy

V období od 23. marca do 19. mája 2018 sprístupní Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch širokej verejnosti putovnú výstavu „Rožňavské cechy“, dokumentujúcu bohatý cechový život v meste Rožňava v 16. – 18. storočí.
Putovná výstava „Rožňavské cechy“ dokumentuje bohatý cechový život v meste Rožňava. Zaujme nie len písomným, ale predovšetkým mimoriadne bohatým, 300 – 500 rokov starým trojrozmerným cechovým materiálom, hlavne cechovými truhlicami, zvolávacími tabuľkami, pečatidlami a cechovými nádobami, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou cechového života. Dnes je tento materiál súčasťou zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Kurátorka výstavy: Mgr. Sylvia Holečková


 

5.4. - 20.5.2018  

Bedriska Znojemska.jpg

Tatranská galéria v Poprade - Artklub

Bedřiška Znojemská: Svet na gombík

Vernisáž výstavy: 5. apríla 2018 o 17:00


 

13.4. - 20.5.2018  

Metamorfózy skla.jpg

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Metamorfózy slovenského skla

Otvorenie výstavy: 12. apríla o 17:00

Výber diel svetoznámych slovenských umeleckých sklárov doplnený aj o tvorbu zahraničných hostí pozvaných na sklárske podujatia na Slovensku.
Súčasťou vernisáže bude i prezentácia unikátnej publikácie Umenie skla od holandského kunsthistorika Fransa Jeursena mapujúcej konanie sklárskych sympózií na Slovensku v rokoch 1990–1999.


 

20.4. - 20.5.2018  

Predobraz 1.jpg

Tatranská galéria v Poprade

Jozef Baus, Daniel Szalai - predOBRAZ

Vernisáž výstavy: 20. apríl 2018 o 17:00

Kurátor výstavy: Peter Michalovič
Súčasť vernisáže otvorenie hudobného projektu Nová hudba v Tatranskej galérii 2018
Hudobný hosť: Ensemble Ricercata (Helga Varga Bach – soprán, Ronald Šebesta – klarinet, Milan Paľa – husle, Ivan Šiller – klavír a umelecké vedenie)

Výstavu a koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PredobrazPriestory Tatranskej galérie budú od 20 . apríla patriť tvorbe dvoch umelcov Daniela Szalai a Jozefa Bausa a ich spoločnej téme „predobrazu“. Súčasne tento deň budú mať návštevníci a priaznivci hudby možnosť vypočuť si prvý z koncertov nového projektu Nová hudba v Tatranskej galérii, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hudobný fond. Prvý zo štyroch koncertov predstaví hudbu 19. a 20. storočia pod názvom Ensemble Ricercata.
Hlavnou témou výstavy je pojem „predobraz“ v tvorbe posledných desiatich rokov autorov Daniela Szalaia a Jozefa Bausa. U oboch autorov ho môžeme nájsť v niekoľkých významových rovinách: v prípravnej fáze, štúdiu tém, zhromažďovaní materiálov, v procese vzniku výtvarného diela, a napokon i samotnej prezentácii. V prípade Daniela Szalaia sú predobrazom röntgenové snímky, objektívne záznamy skutočnosti, s ktorými ďalej pracuje a pretvára ich. Obsahovo ide o anonymný materiál, ktorý v sebe nesie formálny odkaz na skutočnú ľudskú bytosť. Szalai týmto spôsobom však otvára témy po stáročia budované intelektom človeka - históriu, náboženstvo, literatúru.
Formálnym „predobrazom“ pre Bausovu tvorbu je fotografia. Reinterpretáciou pôvodne technického obrazu vznikajú nové maliarske kompozície s novými obsahmi. Baus vytvára formálne paralelu medzi zobrazujúcim príbehom a jeho nezobrazujúcou abstraktnou esenciou. Základnou
„vizuálnou mapou“ diel oboch autorov je mriežka v rôznych formách. Szalai vytvára jej priestorovú štruktúru, Baus pracuje s jej ilúziou na ploche plátna. Skutočným PREDOBRAZOM tvorby Bausa a Szalaia však nie sú ani formálne východiská, ani priestorová pozícia. Je ním mentálny priestor, pauza, v ktorej vzniká koncepcia budúcich diel a ich nové vizuálne tvary a formy. Spoločným a základným elementom tvorby je teda časový priestor pred (samotným) obrazom.
Nová hudba v Tatranskej galérii 2018Zároveň v rámci vernisáže odznie otvárací koncert projektu nová hudba v Tatranskej galérii v podaní slovenského zoskupenia Ensemble Ricercata. V rámci tohto projektu postupne v priestoroch galérie počas roka 2018 uvedieme 4 koncerty. Sólistami a interprétmi budú známi profesionálni slovenskí hudobníci, ktorí sa dlhodobo venujú hudbe 19. a 20.storočia. Ide o unikátny projekt, ktorého cieľom je spopularizovať súčasnú vážnu hudbu obecenstvu a zároveň prepojiť estetické nazeranie na súčasné výtvarné a hudobné umenie v jednom priestore.


 

2.5. - 19.5.2018  

Maľovaný hodváb a šperk-pozvánka.jpg

Dom ľudového bývania v Šali

Maľovaný hodváb a šperk

Exkluzívne a originálne ručne maľované hodvábne šatky s rôznymi vzormi a v pestrých farbách v kombinácii s bižutérnym šperkom predstaví Gabriela Kodadová z Diakoviec na výstave Maľovaný hodváb a šperk a hodváb od 2.5. – 19.5.2018 v priestoroch Domu ľudového bývania v Šali.
V súčasnosti sa takmer každá žena pri výbere oblečenia riadi módnymi trendami, ktoré k nám prichádzajú zo sveta. Na zdôraznenie svojho odevu ženy používajú rôzne doplnky. Okrem šperkov sú nimi najčastejšie rôzne šatky, ktoré sa nosia v každom ročnom období. Čoraz obľúbenejšími sa stávajú ručne vyrábané šatky, pretože každá z nich je originálom a nedostať ich bežne kúpiť v obchode. Tak ako v minulosti, i dnes je veľmi obľúbený hodváb, ktorého jemnosť a luxus si získa každú ženu. Gabriele Kodadovej učaroval natoľko, že sa začala venovať ručnej maľbe rôznych vzorov na tento materiál. Tejto náročnej technike sa venuje málo ľudí, pretože práca s hodvábom nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. Je to veľmi savý materiál, ktorý rýchlo schne, ľahko sa na ňom spravia fľaky a ani najmenšia chybička sa už nedá opraviť. Na výstave Maľovaný hodváb a šperk, ktorá bude otvorená od 2.5. – 19.5.2018 v priestoroch Domu ľudového bývania v Šali predstaví Gabriela Kodadová originálne ručne maľované hodvábne šatky s rôznymi vzormi v pestrých farbách v kombinácii s bižutérnym šperkom.


 

15.5. - 20.5.2018  

Tyzden NG.jpg

Nitrianska galéria, Nitra

Týždeň Nitrianskej galérie


 
Týždeň Nitrianskej galérie Tyzden NG.pdf Tyzden NG.pdf (671.4 kB)

17.5. - 20.5.2018  

Dni otvorených otvorených dverí v ZGJM v Senici.jpg

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica

Dni otvorených otvorených dverí v galérii


 

18.5. - 19.5.2018  

NBS-MMM Kremnica_25r NBS_Voľný vstup 18a19-05-2018.jpg

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Voľný vstup do NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica pozýva na bezplatnú prehliadku troch svojich expozícií

v dňoch 18. a 19. mája 2018:
• Líce a rub peňazí
• Mestský hrad
• Pôvab kameninových záhrad

V tieto dni oslavujeme Medzinárodný deň múzeí, Noc múzeí a galérií a 25 rokov Národnej banky Slovenska.


 

19.5.2018  

nmg2018pohm.jpg

Pohronské múzeum v Novej Bani

Noc múzeí a galérií 2018

Pohronské múzeum v Novej Bani sa i v roku 2018 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s kultúrnym programom so ZUŠ


 

19.5.2018  

Akcia-20180519_NocMuzei_plagat-program.jpg

Múzeum v Kežmarku

Noc múzeí a galérií 2018

Príbeh poslednej kežmarskej grófky a jej pozostalosť v Kežmarskom múzeu

KDE: Múzeum bytovej kultúry - Hlavné námestie č. 55
KEDY: 19. mája 2018 o 20:00

Mohli byť na Kežmarskom hrade tajné chodby?

KDE: Kežmarský hrad
KEDY: 19. mája 2018 o 21:00

Počas tejto prednášky sa návštevníci dozvedia, ako sa staval Kežmarský hrad a aké únikové možnosti mali jeho obrancovia. Záujemcovia budú mať výnimočnú možnosť navštíviť pre návštevníkov bežne neprístupné priestory Kežmarského hradu, napr. kryptu, hradné pivnice, bývalé hradné koniarne a dozvedia sa viac o ich pôvodnej podobe a funkcii.

Nočné prehliadky Kežmarského hradu

KEDY: 22:00, 22:30, 23:00

Počas nočnej prehliadky môžu návštevníci zažiť netradičnú prehliadku hradu pri svetlách sviečok s lektormi v dobových kostýmoch. Zahŕňať bude nie len výklad o histórii hradu, ale oboznámia sa aj so starými hradnými povesťami. Súčasťou bude aj návšteva hradnej mučiarne s replikami stredovekých mučiacich nástrojov.

  • Prehliadka trvá cca 60 min.
  • Minimálny počet na vstup je 10 návštevníkov.
  • Organizované skupiny je potrebné nahlásiť týždeň vopred

VSTUPNÉ na všetky miesta spolu: 1,00 Eur


 

19.5.2018  

Noc múzeí a galérií 2018 v Tekovskom múzeu v Leviciach.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach

Noc múzeí a galérií 2018

Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí
Vysunutá expozícia Vodný mlyn Bohunice a areál Levického hradu

SOBOTA 19.5.2018, 10.00 -  24.00                  Vstupné 1 €

AREÁL LEVICKÉHO HRADU

10.00 - 18.00 „Zábavný park“  - skákací hrad, veľká trampolína, kolotoč, nafukovacia šmýkačka.
10.00 - 18.00 Kultúrno-výchovná miestnosť  „Zvukové hádanky z prírody“ -  Jozef  Hlásnik.
11.00
Koncertná sála - vernisáž výstavy 3. ročníka výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku okresu Levice „Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí" -   Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.
13.00 - 17.00 
„Divadelný rebrinák" hry a atrakcie, divadelné predstavenie, škola žonglovania, zvolávanie na chodúľoch -  Divadlo z domčeka.
13.00 - 18.00 
„Lesná pedagogika“ - Lesy SR š.p. OZ Levice. 
14.00, 16.00 
„Ukážky sokoliarstva“ - Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.
21.30
Amfiteáter - premietanie filmu Králi hôr  ( Rakúsko, 2015, 90 minút, Réžia: Gerardo Olivares, Otmar Penker. Scenár: Brad Desch. Hrajú: Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho).

ĎALEJ je možnosť pozrieť si STÁLU EXPOZÍCIU Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev,  VÝSTAVY Príroda Levíc, Príroda vo filatelistickej tvorbe - zo súkromnej zbierky Petra Holbu a VÝSTAVY   v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach 2018.

Občerstvenie, šťastná loptička

VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH

10.00 24.00 Prezentácia obecných  múzeí z Čajkova, Baďana, Lišova a Pukanca.
10.30
 40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE - Premietanie dokumentu (1. časť).
11.30  Hudobné pásmo - Klub dôchodcov Bátovce.
13.30
 Prezentácia múzea Lišov - Premietanie dokumentu.
14.30  Detské predstavenie -  Folklórny súbor Pečenice.
15.00
 Losovanie tomboly.
16.30  40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE (2. časť).
18.00  Losovanie tomboly.
19.30  Prednáška a prezentácia „Z Lišova do sveta“.

Počas celého dňa je možnosť pozrieť si vysunutú expozíciu, interaktívne remeslá, remeselnícky trh, ĽUDOVÁ HUDBA - HELIGONKÁR ADRIAN,  tradičné špeciality - párance a iné, ochutnávka regionálnych vín, občerstvenie.


 

19.5.2018  

2018_pozvánka_noc_múzeí_ galérií_OG.jpg

Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne

Noc múzeí a galérií 2018

v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne      
od 16.30 do 17.00 hod. sa bude v galérii tematicky fotografovať s  Fotoklubom Oravao
17.00 hod.
Vás výstavou "Snívanie v podkroví" prevedie autor  Hieronym Balkood 19.00 hod. je pripravené rozprávanie o mágii, intuícii, symboloch a tvorbe, spojené s autorským čítaním veršov

10.00 – 16.00 individuálna prehliadka

•• aktuálnej výstavy
Hieroným Balko – Snívanie v podkroví

•• stálej expozície z diela Márie Medveckej

Vstup na všetky podujatia je voľný.


 

19.5.2018  

Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Noc múzeí a galérií 2018

Liptovská galéria P. M. Bohúňa počas Noci múzeí a galérií opäť otvára svoje brány stálych expozícií a dočasných výstav, prostredníctvom ktorých spoznáte najrozmanitejšie podoby umenia. Pre najmenších návštevníkov sú pripravené atraktívne úlohy s prekvapením, aké sa len tak často nevidí.

Začiatok podujatia: 18:00 (prehliadka s deťmi každú polhodinu, prehliadka pre dospelých priebežne)
Posledný vstup: 22:30
Vstup je voľný.


 

19.5.2018  

NGM_WEB.JPG

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Noc múzeí a galérií 2018


 

19.5.2018  

Galéria Nedbalka, Bratislava

Noc múzeí a galérií v Nedbalke

Navštívte nás v sobotu 19. mája od 13:00 do 23:00.
V rámci Noci múzeií a galérií máme pre Vás skvelý program.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete - s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Sprievodný program:
13:00 Detská prehliadka Stálej expozície
14:00 Rozprávanie o živote a tvorbe Vladimíra Kompánka s kurátorkou Luciou Žilíkovou
15:00 Moderná hra na ľudových hudobných nástrojoch Drahoša Daloša
16:00 Prezentácia výroby ľudových hudobných nástrojov Drahošom Dalošom
17:00 Koncert tria Sen Tegmento v spolupráci s Waves Slovakia a Fondom na podporu umenia (Peter Machajdík, Mária Jašurdová, Juraj Hatrík)
18:00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
19:00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
20:00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
21:00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície

Počas celého dňa budú deťom poskytnuté pracovné listy, ktoré môžu v spolupráci s rodičmi vyplniť pri návšteve galérie. V rámci kaviarne bude pre deti vytvorený detský kútik s priestorom na prekreslovanienie malieb.

Otvorené od 13:00 – 23:00. Posledný vstup 22:30.


 

19.5.2018  

2018_pozvánka_noc_múzeí_ galérií_OG.jpg

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Noc múzeí a galérií 2018

V Župnom dome v Dolnom Kubíne
od 10.00 do 17.00 hod. sú pre rodiny s deťmi pripravené tvorivé aktivity k aktuálnym výstavám

Imro Weiner-Kráľ - ROZPRÁVKY PRE ELISE a Hommage à Jozef Jankovič
o 18.00 hod. s reštaurátorom Štefanom Kockom prenikneme do tajov reštaurovania výtvarných diel

10.00 – 20.00 individuálna prehliadka
•• aktuálnych výstav

Hommage à Jozef Jankovič
Imro Weiner-Kráľ, Rozprávky pre Elise
Odpad alebo materiál

•• stálych expozícií
Staré umenie 15. -  19. storočia
Ikony
Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
Tradičné ľudové umenie – výber
Štefan Siváň – rezbár z Oravy

Vstup na všetky podujatia je voľný.


 

19.5.2018  

NMaG 2018 web.jpg

Tatranská galéria v Poprade

Noc múzeí a galérií 2018

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2018 (sobota) od 10.00  do 22.00  v Tatranskej galérii, sme pre Vás pripravili bohatý program:

Počas celého podujatia budú sprístupnené všetky aktuálne výstavy a bude prebiehať burza katalógov Tatranskej galérie.

10:00 – 12:00
Workshop „Ako sa vyrába papier a výroba ručného papiera“

12:00 – 14:00
„Ticho v galérii“ – Individuálna prehliadka výstav

14:00 – 16:00
Workshop „Čo tak vyrobiť si nevšedné tričko formou batiky“

16:00 – 18:00
„V galérii o umení“ alebo „4krát 4 o umení“
4 vybrané diela zo stálej expozície, predstavenie každé diela na 4 minúty

19:00 – 19:30
Divadelné predstavenie „Na úteku (na motívy knihy Mareka Vadasa ÚTEK)“ v podaní divadelného súboru Trma –vrma žiakov 1. stupňa literárno-dramatického odboru ZUŠ pri Spojenej škole Letná v Poprade

20:00-22:00
Koncert  skupiny Rasdalman a Števo Šanta


 

19.5.2018  

mini_NMG 2018_plagat.jpg

Slovenské národné múzeum v Martine

Noc múzeí a galérií 2018

Aj tento rok sa Slovenské národné múzeum v Martine pridá k projektu Noc múzeí a galérií, ktorý na celom svete netradičným spôsobom otvára dvere kultúrnych inštitúcií verejnosti. Naše múzeum ich otvorí v sobotu 19. mája 2018 v čase od 18.00 hod. až do neskorej noci. Ak prídete, neoľutujete a užijete si múzeum plné zábavy a pohody. A o čom tohtoročná Noc múzeí a galérií bude?

Krása stvorená nielen pre ženy

Ak ste ešte nevideli výstavu Krása pre ženu stvorená, Noci múzeí a galérií bude najlepšou možnosťou to napraviť. Dve stovky čepcov a do nich pretavenú šikovnosť žien a krásu slovenských ornamentov oživí o 21.00 hod. unikátna módna prehliadka tejto tradičnej pokrývky hlavy vydatých žien. Výstava ožije aj interaktívnou prehliadkou ľudového odevu – krojparádou (18.30 hod.). Krása ľudového odevu určite mnohých inšpiruje aj k tomu, aby sa zapojili do ďalšej ponúkanej aktivity – školy ľudového tanca (19.00, 20.00, 22.00 hod.), ktorú pripravia členovia FS Lysec z Belej-Dulíc.

Keďže čepce patrili na hlavu vydatej ženy, hlavne slobodné návštevníčky sa určite budú chcieť dozvedieť čo treba urobiť, aby sa “pod čepiec” dostali aj ony. Naše odborníčky na ľúbostné záležitosti ich v bylinkárskej poradni oboznámia s magickými účinkami rastlín, pomocou ktorých je možné dostať sa nielen pod čepiec, ale v prípade mládencov aj do chomúta.

Najnovšia z výstav SNM v Martine nazvaná Loli rokľa hin man.../Červenú sukňu mám je venovaná rómskemu tradičnému i súčasnému odevu. Ak máte záujem zoznámiť sa aj s ďalšími stránkami kultúry rómskeho etnika, môžete sa pridať k poslucháčom, ktorí si prídu vypočuť ukážky rómskych rozprávok.

Už tradične je súčasťou programu Noci múzeí kvíz overujúci znalosti návštevníkov z oblasti ľudovej kultúry.Tento raz budeme pomocou predmetov vystavených v stálej expozícii odhaľovať význam prísloví, úsloví a porekadiel a uchádzať sa o titul ľudový mudrc.

Svoje tajomstvá až do zotmenia poodhalí aj muzeálna záhrada, ktorá v apríli a máji ožila vďaka brigádam Hybaj hrabať, na ktorých sa spolu s dobrovoľníkmi podieľalo OZ Premena – Spolupráca v Turci. Po celú dobu Noci múzeí budú prebiehať tvorivé dielne, burza kníh a svoje šťastie si každý môže vyskúšať (či pokúšať) pri mačke vo vreci.

Taje prírody aj archeológie

V Múzeu Andreja Kmeťa sa okrem v stálej expozícii atraktívne zobrazenej prírody Turca budú môcť návštevníci zoznámiť aj s tajomným svetom archeológie. Práve počas Noci múzeí a galérií otvárame novú výstavu Najkrajšie praveké nálezy z Turca. Predstaví archeologické nálezy z nášho regiónu z rôznych historických období – od doby kamennej až po sťahovanie národov. Najmenší návštevníci si na improvizovanom nálezisku budú môcť vyskúšať prácu archeológa.

Nemenej zaujímavá bude aj živá výstavka Potvory z našich potokov, ktorá predstaví obyvateľov – bezstavovcov žijúcich v našich tečúcich vodách. Návštevníci si budú môcť z nádobky vytiahnuť živého vodného bezstavovca a preskúmať ho pod mikroskopom, pričom sa dozvedia informácie o ekológii a biológii daného druhu. Pripravené budú aj tvorivé dielne a nielen pre knihomoľov aj knižná burza.

V múzeu nie je nuda!

Noc múzeí a galérií je skvelý spôsob, ako ľuďom ukázať, že múzeá nie sú len budovami bez života, pozostávajúcimi z vitrín a predmetov, ktorých sa nemôžeme dotýkať, ale naopak, sú miestom, kde sa dá naučiť kopec vecí a zažiť veľa zábavy. Keďže je toto podujatie sviatkom nás – múzejníkov a Vás – našich priaznivcov, ponúkame návštevníkom počas celého jej trvania v oboch budovách Slovenského národného múzea v Martine špeciálne zvýhodnené vstupné v hodnote 2 € pre dospelých a 1 € pre deti a seniorov s tým, že vstupenka zakúpená v jednej budove, platí aj v budove druhej. Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

Vstupné:

dospelí 2 €
deti a seniori 1 €
deti do 6 rokov vstup zdarma

Jedna zakúpená vstupenka umožňuje vstup do obidvoch múzeí SNM v Martine. Posledný vstup do múzeí je o 22. 30 hod.


 

19.5.2018  

NMaG HMB 2018.jpg

Horehronské múzeum v Brezne

Noc múzeí a galérií – Čaj o(d) piatej u Bendíkov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa aj tento rok uskutoční celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy – Noc múzeí a galérií. Počas tohto dňa sa múzeá snažia poukázať aj na iné stránky svojej činnosti, ponúkajú možnosť neformálneho vzdelávania, kultúrneho oddychu a otvárajú svoje brány vo večerných hodinách.
Horehronské múzeum v Brezne pri tejto príležitosti organizuje podujatie Čaj o(d) piatej u Bendíkov, počas ktorého budú môcť návštevníci ochutnať v iluzívnej kaviarni pri čítaní inzerátov, dobových časopisov a hraní spoločenských hier dobroty od pani Katky, čaj aj kávu z čajovne Čajomila. Pripravené sú  dve komentované prehliadky – v národopisnej a historickej expozícii a prehliadky aktuálnych výstav. Celé podujatie za súmraku uzavrie veselohra Tajomný mešec odohraná Divadelným ochotníckym súborom Terézie Vansovej z Rimavskej Píly.


 

19.5.2018  

Kaštieľ Markušovce

Noc múzeí a galérií 2018

Z krajín tisíc a jednej noci...
Večerná prehliadka kaštieľa s ukážkami orientálnych zbierok z expozície a depozitára, a hudobnou rozlúčkou v koncertnej sále letohrádku Dardanely.

Vstupy o 19:00, 20:00 a 21:00

Orchidea Vám otvára brány múzea, za 2 kartičky získavate pexeso

Vstupné 1 € za kartičku orchidey


 

19.5.2018  

Noc múzeí a galérií - LHM BB.jpg

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Noc múzeí a galérií 2018

V polovici mája ostanú brány múzea otvorené aj po zotmení – čaká nás Noc múzeí a galérií, obľúbené každoročné podujatie, ktoré Vám umožní vidieť nevídané. Tešíme sa na Vás 19. mája od 16.00 do 23.00 (okrem vyhradených aktivít) v expozíciách múzea s nasledovným programom:

16.00 Vás  na Nádvorí Márie Terézie čaká divadelné predstavenie pre deti s názvom Šašo múdrejší než kráľ v podaní Divadla Hotel Mária. V rozprávke inšpirovanej Shakespearovým Zimným príbehom vystúpia herci aj bábky a hovoriť bude o v detstve stratenej princeznej, ktorú vychová jednoduchý Bača, ale nakoniec z nej láska k Princovi a hlavný hrdina Šašo opäť spravia princeznú.

V Bábkarskom salóne sa môžete opäť dozvedieť viac o rôznych druhoch bábok, o známej rodine bábkarov Anderlovcov a vyskúšať si aj to, ako sa rôzne bábky vodia. Pre menších je v čase 17.00 – 20.00 pripravený workshop, v ktorom si môžu jednoduchú bábku vyrobiť.

Nebol by to však správny rok 2018, keby sme si nepripomenuli aj výročie: tento rok v decembri by Štefan Žáry oslávil 100. narodeniny! Okrúhly sviatok slovenského nadrealistického básnika oslávime nielen slovom a zvukom, ale najmä tvorivo – každý z Vás si môže vyskúšať, aké to je, písať nadrealizmus. Podarí sa nám v expozícii Múzeum – domov múz vytvoriť najdlhšiu nadrealistickú báseň?

Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku Vám v programe Mojím srdcom husle sú predstaví výrobu ľudových hudobných nástrojov. Rôzne druhy nástrojov si budete môcť prezrieť naživo a aj vyskúšať.

Ako asi vyzerá Manželstvo v listoch? Čriepky zo života J. G. Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej Vám predstavíme čítaním z ich rozsiahlej korešpondencie v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove. Manželia Gregorovci Vám otvoria svoj dom i duše v čase 18.00 – 20.00.

21.00 zase vstúpime S malou dušičkou aj na pôdu evanjelického a katolíckeho cintorína v Banskej Bystrici. Poďte s nami! Dozviete sa zaujímavosti zo života Terézie Vansovej či Viliama Figuša-Bystrého a zaznejú aj úryvky z najznámejších diel slovenskej literatúry a vážnej hudby.


 

19.5.2018  

Múzeum mesta Bratislavy - Faustova sieň, Stará radnica

Noc múzeí a galérií 2018

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY OSLAVUJE SVOJICH 150 AJ POČAS NOCI MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018

Programová skladba je pestrá. Ponúkame do pozornosti najnovšiu, najrozsiahlejšiu výročnú výstavu Generácie generáciám. Pripomenieme, že počas dňa si ju bude možné navštíviť aj s autorkami a kurátorkami PhDr. Elenou Kurincovou a Mgr. Martou Janovíčkovou. Začína v klasických výstavných priestoroch (vchod z nádvoria Starej radnice), ďalej je zakomponovaná priamo do stálej expozície v Starej radnici. Časť výstavy je inštalovaná aj v suteréne Starej radnice, v priestoroch, ktoré doteraz neboli nastálo sprístupnené.
Bez asistencie sa dá na výstave aj zabávať a spoznávať funkciu múzea. Návštevník môže hľadať odpoveď na provokačnú otázku: Načo nám je múzeum?
V rámci Noci múzeí a galérií nechýba ani pokračovanie predstavovania múzeí MMB umelcami – vyslancami pod názvom Venujte 30 minút slávy múzeu mesta Bratislavy.
Juraj „Šoko“ Tabaček pozýva do Faustovej siene v Starej radnici, kde budeme rozprávať na tému Antická Garulata v Rusovciach. Návštevníci majú jedinečnú možnosť v rámci Noci múzeí a galérií stihnúť reálne navštíviť Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach a pozrieť si aj výstavu Skvosty z hrobov pohrebiska III. Tradične o 16.00 je pripravený k cyklu výtvarný ateliér DA Múzeum má budúcnosť.Múzeum pozýva aj na hrad Devín, špeciálne na Hradnú pátračku, podujatie, kde sa budú hľadať symboly, na výstavu a horný hrad so stálou expozíciou.
Noc múzeí a galérií ukončíme koncertom Funy Fellows – 22.30 Pressburger menu s hosťom Csongorom Kassaiom.

Celý program nájdete tu...


 

19.5.2018  

Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy.jpg

Múzeum mesta Bratislavy - Faustova sieň, Stará radnica

Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy

10 múzeí – 10 umelcov – 10 stretnutí
Faustova sieň (vždy), Stará radnica, 14:30, autorka projektu Beáta Husová.

Oslavami žijeme celý rok a chceme to povedať aj prostredníctvom spolupráce s významnými umelcami. Prijali pozvanie MMB a stali sa vyslancami desiatich múzeí.
Programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy je zárukou populárneho priblíženia a spoznania našich významných expozícii. Návštevníci sa stretnú s konkrétnym umelcom, ale zároveň aj s múzejníkmi. Spolu predstavia každé múzeum.

Stretnutie s Jurajom „Šokom“ Tabačekom

Na piate stretnutie s témou Múzeum farmácie pozýva 19. 5. 2018, 14:30, do Faustovej siene v Starej radnici Juraj „Šoko“ Tbaček . Teší sa na stretnutie s milovníkmi histórie a všetkými, ktorým história nášho mesta nie je ľahostajná. Sám hovorí: Nechcem povedať, že som odborník na staroveký Rím, ale po desiatich hodinách v „koži Rimna“ by ste sa tak určite cítili.
Juraj „Šoko“ Tabaček má naozaj odžitých cca 10 hodín v rímskom odeve. Minulý rok vstúpil do spolupráce sa Múzeom mesta Bratislavy a stal sa našim Rimanom – moderátorom povestných Rímskych hier. Tento rok pripravujeme 21. ročník. Spolu s kurátorkou a archeologičkou PhDr. Jaroslavou Schmidtovou nám predstavia úplne zblízka Antickú Gerulatu v Rusovciach. Je to múzeum, ktoré je „stojí“ na rímskych základoch.
V Gerulate a okolí sa našli počas archeologických výskumov mnohé vzácne, teraz už zbierkové predmety, ktoré dokumentujú život v Rímskej ríši.
Prísľubom podujatia je príjemná atmosféra a názory na múzeum z pohľadu umelca, ale zároveň aj uvedenej archeologičky.

Opäť medzi návštevníkov prinesieme zbierkové predmety, ktorých sa bude dať dotknúť, avšak len v bielych rukavičkách. Hlavným prínosom podujatia je dozvedieť sa príbeh ďalšej expozície MMB. V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 1. až 4. storočia. V exteriéri je prezentovaná neskoro-antická pevnosť zo 4. storočia, ktorá bola vstavaná do severného rohu pôvodného kastela.

Podujatie sa koná v rámci Noci múzeí a galérií a návštevníci programu Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy majú možnosť prísť po skončení prezentácie v Starej radnici reálne do Múzea Antická Gerulata v Rusovciach. Otvorené bude do 20.00 s posledným vstupom 19.30.

V Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť pokračuje výtvarnú súťaž

Tí, ktorí tvoria grafiky do budúcej knihy, majú možnosť opäť po prezentácii ilustrovať. DA MMB vypísalo výtvarnú súťaž pre všetky deti, ktoré budú pravidelne navštevovať podujatia s umelcami. Cieľom cyklu Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy je vydať publikáciu o vzácnych chvíľach, ktorá sa stane v priebehu plynúceho času zaujímavým dokumentom v dejinách Múzea mesta Bratislavy v roku svojho 150. výročia. Preto sa oplatí do súťaže určite zapojiť.

Obsah cyklu

20. 1. 2018 Lujza Garajová - Schrameková
„Budeme spolu odhaľovať pozostatky po slávnom rode Apponyiovcov. Ozaj, viete čo sú to supraporty?“
Téma: Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác

17. 2. 2018 Lukáš Latinák
“Nebudete mi veriť, ale moje prvé umelecké sklony sa prejavili v oblasti sklárstva, preto ma zaujal výtvarník.“
Téma: Múzeum Arthura Fleischmanna

24. 3. 2018 František Kovár
“Neuveríte, ako študent som bol fascinovaný archeológiou a zúčastnil som sa výskumu na hrade Devín...“
Téma: Múzeum dejín mesta, Stará radnica

21. 4. 2018 Marián Miezga
„V škole nepatrili dejiny k mojim najobľúbenejším, ale ako dospelý sa stále viac zaujímam o všetko, čo bolo pred nami. Ozaj, viete, čo je to ofícína?“
Téma: Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka

19. 5. 2018 Juraj „Šoko“ Tabaček
„Nechcem povedať, že som odborník na staroveký Rím, ale po desiatich hodinách v ‚koži Rimana‛ by ste sa tak určite cítili...“
Téma: Antická Gerulata Rusovce

16. 6. 2018 Marián Labuda ml.
„Lákalo by ma stvárniť tohto skvelého skladateľa v jeho dobe. Naše dva svety – herecký a múzejný – sa vzácne dopĺňajú...“
Téma: Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

22. 9. 2017 Adela Vinczeová
“Víno z prešporských viníc sa dostávalo aj na stoly šľachty. Račianska frankovka vraj nesmela chýbať na stole Márie Terézie…”
Téma: Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác

20. 10. 2018 Kristína Farkašová
„Michalská brána je tu od 13. storočia a nad ňou vznikla veža, na ktorej sa od 18. storočia týči archanjel Michal.“
Téma: Múzeum zbraní, Michalská veža

24. 11. 2018 Iveta Malachovská
„Hrad Devín je moje osobné miesto pamäti či na bývalý režim, či spomienka na môjho výnimočného svokra, operného speváka Ondreja Malachovského, jeho majstrovské vystúpenia na hrade...“
Téma: Hrad Devín

15. 12. 2018 Patrícia Garajová Jarjabková
“Tik-tak, čas beží nezadržateľne, ale keď vstúpite do drobunkého rokokového domu z 18. storočia, vrátite sa v čase. Zaspievam vám o ňom pesničku.“
Téma: Múzeum hodín, Dom u Dobrého pastiera


 

19.5.2018  

Cakam Ta doma_ Hazavar-lakk_web.jpg

Galéria Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove

„Čakám Ťa doma“ – Spomienky vojaka

Výstava fotografií z obdobia druhej svetovej vojny, pochádzajúcich zo zbierky Zoltána Schnelczera.


 

19.5.2018  

Fiľakovo - NMaG.jpg

Hradné múzeum vo Fiľakove

Noc múzeí a galérií vo Fiľakove

Hradné múzeum vo Fiľakove sa tohto roku už po jedenástykrát zapája do celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií, v rámci ktorej sa záujemcovia, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, opäť majú na čo tešiť. Podujatie, ktoré sa uskutoční 19. mája 2018, bude prebiehať na troch miestach. Prvým dejiskom bude už tradične Mestské vlastivedné múzeum, kde sa o 16:30 otvára výstava fotografií z obdobia druhej svetovej vojny, pochádzajúcich zo zbierky Zoltána Schnelczera, s názvom „Čakám Ťa doma“ – Spomienky vojaka. Od 17:30 hod. tu bude prebiehať obľúbené premietanie archívnych záberov o Fiľakove.

Návštevníkov dominanty mesta, fiľakovského hradu, bude vítať nová vstupná brána, zdobená historickým motívom. Jej slávnostné odovzdanie sa uskutoční o 17:30, čo odštartuje reťazec programov konajúcich sa na hrade. Azda najočakávanejšou atrakciou tohto ročníka je otvorenie podzemných protileteckých úkrytov pod hradným vrchom. Nová výstava s názvom „Fiľakovo 1938 – 1945“ dokumentuje udalosti a situáciu vo Fiľakove počas druhej svetovej vojny. Staré fotografie, vojenské uniformy a udalosti, zmapované aj vďaka spomienkam miestnych svedkov, prenesú pozorovateľa do krutých čias prvej polovice 20. storočia. Následne sa na piatom poschodí Bebekovej veže otvorí výstava zapožičaná od pražskej inštitúcie Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, ktorá zavíta na Slovensko po prvýkrát. Expozícia „Gejša a samuraj“, ktorá je jedinečná svojho druhu,  oboznámi návštevníkov s každodenným i spoločenským životom samurajov a gejší, ako aj s dobovým japonským bojovým umením a umeleckým remeslom. Prostredníctvom exponátov a pútavého textového materiálu umožní nahliadnuť do obdobia starého Japonska (1185 – 1868), kedy mali samurajovia podstatný vplyv na spoločnosť a kultúru. Návštevníci sa môžu kochať zbierkou unikátnych zbraní, vojenských klobúkov, konských sediel a ozdobných predmetov. Život gejší je na výstave prezentovaný prostredníctvom hodvábnych kimon, odevných doplnkov a úžitkových predmetov. Skutočne rozmanitý a obsažný program vyvrcholí večernými predstaveniami, ktorých súčasťou bude hra na nástroji handpan, ukážky japonského bojového umenia a koncert skupiny Slovak Tango. Vstup na podujatie je bezplatný.


 

19.5.2018  

NBS-MMM-Kremnica_NMaG-2018_Poster-program-web.jpg

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Noc múzeí a galérií 2018

Kremnické múzeá a expozície sa v tomto roku opäť spojili, aby svoje brány otvorili pre návštevníkov v netradičnom večernom čase počas už tradičnej Noci múzeí a galérií. V sobotu 19. mája 2018 budú môcť návštevníci od 19.00 hodiny využiť túto vzácnu príležitosť a navštíviť expozície NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica, expozíciu Mincovne Kremnica, Stálu expozíciu dejín lyžovania SOV – Slovenského olympijského a športového múzea či Múzeum gýča v Bellovom dome. V rámci tohto podujatia si pripomenieme hneď niekoľko významných výročí: 25 rokov Národnej banky Slovenska oslávime v Múzeu mincí a medailí, 690 rokov od založenia slávi kremnická mincovňa, a v neposlednom rade spoločne oslávime 690. výročie udelenia mestských privilégií Kremnici.

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica sprístupní všetky svoje expozície. V numizmaticko-historickej expozícii Líce a rub peňazí bude prezentovaná špeciálna výstava pri príležitosti 25. výročia Národnej banky Slovenska. V rámci prehliadky expozície sa návštevníci môžu zahrať na bankárov a zapojiť sa do hry, na konci ktorej môžu získať zaslúženú odmenu. Výstava Pôvab kameninových záhrad poskytne priestor pre rozvíjanie kreativity – v rámci výtvarného ateliéru návštevníci budú môcť vytvoriť súťažné návrhy na pamätné mince na tému troch významných výročí, ktoré si v rámci Noci múzeí a galérií pripomíname. Na Mestskom hrade bude pre návštevníkov prístupná vyhliadková veža Kostola sv. Kataríny, odkiaľ si budú môcť vychutnať panoramatický výhľad na nočné mesto. V galérii múzea bude otvorená unikátna výstava originálnych diel dvoch významných autorov svetového umenia – Giorgio de Chirico a Marc Chagall. Výstava predstaví predovšetkým ich grafické práce a ilustrácie, ktoré spája téma príbehov – či už sú to dávne biblické príbehy, staroveké mýty alebo iné motívy.

V Mincovni Kremnica si návštevníci budú môcť prezrieť expozíciu so starou raziarňou a historickým vybavením zo začiatku 20. storočia. SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum v Stálej expozícii dejín lyžovania sprístupní novú výstavu, venovanú tohtoročným XXIII. zimným olympijským hrám v  PyeongChangu. Otvorené bude tiež Múzeum gýča, ktoré ponúkne prehliadku gýčov rôzneho druhu, prehliadku unikátnej „Uličky slávnych nosov“ a pre deti špeciálne fotenie s Mickeym Mouseom a s múdrym škriatkom.

Počas Noci múzeí a galérií bude vstup do expozícií voľný, s výnimkou výstavy v galérii NBS – Múzea mincí a medailí. Vstupné na výstavu „Giorgio de Chirico – Marc Chagall: Príbehy“

•             5 € dospelí / 3 € deti, študenti, seniori, ZŤP
•             rodinné vstupné: 10 € + 1 €/dieťa
•             deti do 7 rokov: vstup voľný


 

19.5.2018  

noc múzeí a galérií Sereď 2018.jpg

Mestské múzeum Sereď

Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo. Pod týmto patronátom, spolu so Slovenským národným múzeom, Zväzom múzeí a galérií, múzeami a galériami na Slovensku a kultúrnymi partnermisa do tohto projektu zapojilo i Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi.

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Vás srdečne pozýva v sobotu 19. mája 2018 od 10.00 hodiny do 21.00 hodiny na podujatie „Noc múzeí a galérií“.

Už od 10.00 hodiny je pripravený bohatý program v duchu stredoveku i novoveku. V Múzejnej záhrade bude od rána prezentovaný dobový tábor Slovanov so šermiarskym vystúpením o 14.00 hodine v podaní dobového spolku Satyros. Verejnosť sa oboznámi so životom slovanského rodového zoskupenia na prelome 8. a 9. storočia n. l. a prezentovaný bude lovecký tábor rodového vladyku, cestujúceho so svojou najbližšou rodinou a služobníctvom. Každodenný život Slovanov bude prezentovaný aj ukážkami stolovania, spôsobmi prípravy jedál s výkladom o jedálničku v období ranného stredoveku. Pre návštevníkov sa ponúkne možnosť ochutnávky pripravovaných pokrmov. Okrem toho sa dozvedia o odievaní, spôsobe boja, o tábore sokoliarov a pripravené majú zábavné súťaže a hry, nielen pre najmenších.

Do novoveku sa návštevníci môžu preniesť už o 16.00 hodine, keď sa uskutoční v priestoroch mestského múzea prednáška vedeckých pracovníčok Historického ústavu v Bratislave Tünde Lengyelovej a Diany Duchoňovej pod názvom „Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku“.

Počas tohto dňa až do 21.00 hodiny sú pre návštevníkov múzea umožnené prehliadky expozícií a výstav s odborným výkladom a voľný vstup na celý program.


 

19.5.2018  

Múzeum vo Svätom Antone

Noc múzeí a galérií


 

19.5.2018  

SNM - Sídelná budova a Prírodovedné múzeum, Bratislava

Noc múzeí a galérií 2018

Vajanského nábr. 2, Bratislava
Otvorené: 9.00 – 23.30 (posledný vstup 23.00)

Expozície:
Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Klenoty Zeme

Výstavy:
Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia
Za horami, za dolami
Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba
Mikrokozmos

Program k výstavám:
17.00, 19.00 a 21.00 Sprevádzanie výstavou Klenoty z múzea
17.00 – 20.00 Maľujem hudbu, výtvarný workshop k výstave Concerto grosso (Galeria, prízemie sever)

Prednášky:
(3.posch. Objavovňa)
16.00 Meteorit "Smolenice" a ďalšie slovenské meteority, Milan Gargulák
17.00 Objavovanie strateného sveta praveku Slovenska – plazy druhohôr, Andrej Čerňanský
18.30 Čo nám prezradia bežné druhy vtáctva o našej krajine? Ján Gúgh

Prírodovedné aktivity:
18.00 – 22.00 Ľudia z minulých tisícročí: ľudské kostry a múmie – návšteva antropologického depozitára
(4. posch., každých 30 – 45 min., registrácia 3. posch. od 17.30 a od 20.00)
15.00 – 23.00 Meteorit "Smolenice". Odovzdanie do zbierok SNM-PM o 15.00, prednáška o 16.00

(3.posch. Objavovňa)
Minerály v potravinách, farmácii a biomedicíne (2.posch., Klenoty Zeme)
15.00 – 23.00 Ukážky lyofilizovaného materiálu (larvy, húsenice, pavúky) a prístrojové vybavenie
15.00 – 23.00 Lyofilizácia v službách vedy. Ukážka na plodoch rastlín (3.posch., Biodiverzita Zeme)
15.00 – 18.30 Ako si urobiť kópiu skameneliny, tvorivé dielne pre deti (2. posch. Príbeh života na Zemi)
19.00 – 23.00 „Kmeťov" mamut. Prezentácia vzácneho zb. predmetu (2. posch., Príbeh života na Zemi)
14.00 – 17.00 Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi (pred budovou v prípade dobrého počasia)
20.00 – 23.00 Zem a vesmír. Zákony svetla, gravitácie, astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem
neživá i živá, miniplanetárium (Zimná záhrada SNM)
20.00 – 23.30 Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi (pred budovou v prípade dobrého počasia)


 

19.5.2018  

Noc múzeí TML.jpg

Vodný mlyn Bohunice

Noc múzeí a galérií 2018

Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí
Vstupné 1 €

10.00 24.00 Prezentácia obecných  múzeí z Čajkova, Baďana, Lišova a Pukanca.
10.30
 40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE - Premietanie dokumentu (1. časť).
11.30  Hudobné pásmo - Klub dôchodcov Bátovce.
13.30
 Prezentácia múzea Lišov - Premietanie dokumentu.
14.30  Detské predstavenie -  Folklórny súbor Pečenice.
15.00
 Losovanie tomboly.
16.30  40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE (2. časť).
18.00  Losovanie tomboly.
19.30  Prednáška a prezentácia „Z Lišova do sveta“.

Počas celého dňa je možnosť pozrieť si vysunutú expozíciu, interaktívne remeslá, remeselnícky trh, ĽUDOVÁ HUDBA - HELIGONKÁR ADRIAN,  tradičné špeciality - párance a iné, ochutnávka regionálnych vín, občerstvenie.


 

19.5.2018  

Hrad Devín

Noc múzeí a galérií 2018

Hradná pátračka
Ukryté symboly v areáli hradu Devín čakajú na objavenie a rozlúštenie. Kto objaví všetky?


 

19.5.2018  

Tripolitana.jpg

Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

Noc múzeí a galérií 2018

Múzejná noc plná tajomstiev a prekvapení

tripolitana.sk/krajske-muzeum-v-presove/program/


 

19.5.2018  

Tripolitana.jpg

Kaštieľ Stropkov

Noc múzeí a galérií 2018

Po prvýkrát v Stropkove! (Tajomná a trochu strašidelná noc s tajomstvami nielen Stropkovského hradu)

tripolitana.sk/krajske-muzeum-v-presove/program/


 

19.5.2018  

Múzeum rusínskej kultúry SNM, Prešov

Noc múzeí a galérií 2018

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa aj tento rok zapojí do celosvetového podujatia „Noc múzeí a galérií" v spolupráci s STM – Národnou kultúrnou pamiatkou Solivar v Prešove. Pre návštevníkov sme pripravili bohatý program na celý deň v sobotu 19. mája 2018.

V čase od 10:00 do 15:30 v priestoroch sídelnej budovy nášho múzea na ul. Masarykovej 20 v Prešove ponúkneme návštevníkom prehliadky na oboznámenie sa so životom a kultúrou Rusínov. Pre deti a mládež sú pripravené tvorivé dielne

a ďalšie aktivity v rámci „Školy v múzeu". Na svoje si príde každá veková kategória.

PROGRAM začne o 10:00 hod.
10:00 – otvorenie podujatia
10:10 – prednáška – Život Rusínov od začiatku 20. storočia po súčasnosť
11:00 – premietanie krátkych filmov s rusínskou tematikou
10:00 – 15:30 prebiehajú aj prehliadky stálej výstavy múzea
13:00 – 15:00 Tvorivé dielne pokračujú ukážkami niektorých tradičných remesiel
15:30 – ukončenie podujatia v priestoroch SNM-MRK v Prešove

Od 16:00 hod. SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pokračuje spoločným program v priestoroch STM – NKP Prešov – Solivar – Národnej kultúrnej pamiatky budovy Skladu Soli, Námestie osloboditeľov 4, Prešov – Solivar.

PROGRAM po 16.00 hod.
16.00 – Slávnostné otvorenie
16.10 – 16.40 Bábkové divadlo
16.40 – 17.00 Akordeón Band
17.00 – Prehliadka areálu s výkladom
18.00 – 18.30 Bábkové divadlo
18.30 – 18.50 Akordeón Band
18.50 – 19.00 Slávnostné odhalenie banského vozíka
19.00 – Prehliadka areálu s výkladom a s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
20.00 – Výstup na klopačku s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
21.00 – 22.00 Vystúpenie skupiny PADÁK
22.00 – Záver

Sprievodné akcie:
Maľovanie na tvár, ukážky tvorby drôtenej čipky, premietanie filmov, občerstvenie, strelnica, nafukovací hrad, stánky s remeslami.

Výstavy:
Nový solivar prezident Masaryk
Radosť, farba, tvar – výstava žiackych prác CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove
Očami detí – výstava žiackych prác rôznych techník ZUŠ Jána Poschla

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Tešíme sa na Vašu účasť.

Jednotné vstupné: 1 €


 

19.5.2018   09:00 - 21:00

Múzeum Bojnice, SNM

Noc múzeí a galérií 2018

SNM-Múzeum Bojnice, Zámok Zámok a okolie 1, Bojnice
Otvorené: 09.00 - 21.00

Expozície: Bojnícky zámok

Program:
Večerné prehliadky zámku pri svetle sviec, s lektormi v dobových kostýmoch, prekvapením v Zlatej sále a prehliadkou zámockého apartmánu.

Vstupy: 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 21.00

Vstupné:
Dospelý 1 osoba 8,00 €
Dieťa/ Študent do dovŕšenia 18 rokov/ držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS 4,00 €

Príplatok k vstupnému:
Vstupné s fotoaparátom 2,00 €
Vstupné s videokamerou 5,00 €


 

19.5.2018   09:00 - 22:00

Noc múzeí -plagát 2018.jpg

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Noc múzeí a galérií 2018

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra sa 19. mája 2018 zapojí do projektu Noc múzeí a galérií. Pri tejto príležitosti bude múzeum otvorené od 9.00 do 22.00 hod.

Návštevníci si budú môcť prezrieť naše stále expozície: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, Pamätná izba Ľudovíta Štúra, Galéria Ignáca Bizmayera, Z dejín modranskej keramiky.

Múzeum ponúka dve stále expozície venované zakladateľskej osobnosti slovenského  národa. Expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko sa sústreďuje na osobnosť, život a prínos Ľudovíta Štúra pre slovenskú spoločnosť. Pamätná izba Ľudovíta štúra je autentickým miestom, kde strávil posledné tri týždne svojho života.

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra ponúka i dve stále expozície keramiky: Múzeum slovenskej keramickej plastiky, ktoré prezentuje jedinečnú remeselnú tradíciu Slovenska v rámci expozície Z dejín modranskej keramiky. Zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si  keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári.

Galéria Ingáca Bizmayera ponúka reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku, národného umelca. Galéria sídli v rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia.

Sprístupnené budú i dve výstavy: Metamorfózy slovenského skla, Betlehemy.

V rámci podujatia je pripravený i sprievodný program. V priestoroch SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sa o 10.00  a 14.30 hod. uskutoční prezentácia, malá ukážka pre deti, s názvom Spoznávame súčasti ľudového odevu. O 18.00 a 20.00 hod. je pripravená spoločná prehliadka expozície Ľudovít Štúr a moderné Slovensko i Pamätnej izby Ľ. Štúra s lektorským výkladom.

Od 16.00 hod. budú v Múzeu Slovenskej keramickej plastiky, ktorá je súčasťou SNM-Múzea Ľudovíta Štúra, prebiehať tvorivé dielne pre deti, kde si budú môcť podľa vlastných predstáv maľovať pripravené keramické výrobky.

Vstupné : 2,- €   s platnosťou do všetkých expozícií, deti do 6 rokov a ZŤP majú vstup zdarma


 

19.5.2018   09:00 - 23:00

spis-noc_mag.jpg

Spišský hrad

Noc múzeí a galérií 2018

Historická radnica
Námestie Majstra Pavla č. 2
Otvorené: 09.00 – 23.00

Expozície:
Historická radnica v Levoči

Výstavy:
"skafander"

Program:
Stretnutie s Levočskou bielou paňou v historickej radnici. Vstupy: 20.00 a 21.00
Juliana Korponayová rozpovie svoje životný osud s tragickým koncom.

Spišský hrad
NKP - Spišský hrad
Otvorené: 19.30 – 23.00

Expozície:
Spišský hrad

Program:
Svoje príbehy a legendy, spojené s históriou Spišského hradu, predstavia unikátne mramorové ŽIVÉ SOCHY. Nočná prehliadka hradu spojená so šermom, tancom, spevom...
Vstup každých 30 min. Vstupné ako na nočnú prehliadku (www.spisskemuzeum.com)

Kapacita je obmedzená, rezervácia vstupeniek je nutná:
Tel: +421534541336 alebo +4214512786


 

19.5.2018   10:00 - 18:00

Den_otvorenych_dveri_v_ZM_19 5 2018_pozvanka.jpg

Záhorské múzeum v Skalici

Deň otvorených dverí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo Záhorské múzeum v Skalici dve podujatia: Prezentáciu publikácií a projektov podporených Fondom na podporu umenia (17. mája) a Deň otvorených dverí Záhorského múzea v Skalici.

Deň otvorených dverí sa uskutoční už tradične v súvislosti so zahájením letnej turistickej sezóny a konaním Trdlofestu. Pri tejto príležitosti bude návštevníkom bezplatne sprístupnená stála expozícia Záhorského múzea v Skalici a Galéria Júliusa Koreszku, vo výstavných priestoroch výstava maliara Jozefa Chrenu Z tvorby.


 

19.5.2018   10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30)

Archeologické múzeum SNM, Bratislava

Noc múzeí a galérií 2018

Kamperova kúria, Žižkova 12, Bratislava (vchod Žižkova 16)
Otvorené: 10.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30)

Výstavy:
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Lapidárium
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislava
Kelti na Záhorí
Nové prírastky v zbierkach SNM-AM

Program:
10.00 – 16.00 Držte si hlavy, ide sa ku Keltom!. Zážitkový program pre deti (prvých 50 u nás platiacich návštevníkov dostane „archeologický" darček)
14.00 – 16.30 Ukážky práce umeleckého remeselníka Roberta Môca – výroba mečov
13.00 – 18.00 Ukážky stredovekých súbojov

Priebežne:
Komentované prehliadky výstavy Kelti na Záhorí
Pre deti hra na rímskych legionárov a stredovekých bojovníkov


 

19.5.2018   10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30)

Múzeum dopravy v Bratislave

Noc múzeí a galérií 2018

- individuálna prehliadka stálych expozícií automobilovej a železničnej dopravy s výkladom o: 15:00, 18:00 a 20:00
Exponát Noci múzeí: FORD T
100. rokov ČESKOSLOVENSKO – výstava
AUTOM NA VÝLET - výstava
BEZ NICH BY TO NEŠLO - výstava
NKP ŠTUREC – komentovaný výklad k upútavke Lodné múzeum
Tvorivé, zábavné dielne s hlinou, pre deti od 15:00 do 20:00
JAZDA na stanovišti- parný rušeň ALBATROS – čas od 18:00 do 21:00
Reštauračný vozeň – klub Albatros- občerstvenie


 

19.5.2018   10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30)

Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM, Bratislava

Noc múzeí a galérií 2018

Sunyalova kúria, Žižkova 14 (vstup zo Žižkovej 16), Bratislava
Otvorené: 10.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30)

Výstava:
Premeny Zuckermandla

Program:
Premietanie dokumentárnych filmov o dejinách a kultúre karpatských Nemcov


 

19.5.2018   10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30)

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM, Bratislava

Noc múzeí a galérií 2018

Brämarova kúria, Žižkova 18, (vstup zo Žižkovej 16), Bratislava
Otvorené: 10.00 – 23.00 (posledný vstup 22.30)

Expozícia:
Maďari na Slovensku

Výstavy:
Rezső Szalatnai a jeho pozostalosť – pamätná výstava
ENTREÉ V4 – Výstava absolventov vysokých škôl krajín V4 s umeleckým zameraním

Program:
Koncert na nádvorí Brämerovej kúrie
19.00 Ďura & blues club, blues, zhudobnená poézia
20.00 Duna Folk Band, ľudová hudba


 

19.5.2018   10:00 - 24:00

Noc múzeí a galérií v Ponitrianskom múzeu v Nitre - pozvánka.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií bude prebiehať dňa 19. mája 2018 (sobota) v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre od 10.00 hod. do 24.00 hod. Okrem prehliadky expozície a výstav čaká na Vás aj zaujímavý program. Pre mládež je pripravený výchovno-vzdelávací program „Po stopách pravekých metalurgov“ s interaktívnymi činnosťami(pracovné listy, krížovky) a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby, alebo idolu z modelovacej hliny. Pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si každý môže vyrobiť jednoduchý vešiačik v tvare srdiečka z drôtu a zapojiť sa do projektu Drôtované Slovensko s možnosťou vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z drôtu.  Na milovníkov hudby čaká vystúpenie  folklórneho súboru Briežok z Jedľových Kostolian (účastník folklórnej show Zem spieva). Predstaví sa ženská spevácka skupina, detský folklórny súbor s gajdošskými piesňami a hrou na píšťalky.

Podujatie je pre širokú verejnosť.
Vstup je zdarma.

Program:

10:00 – 24:00
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky

12:00 – 21:00
- výchovno-vzdelávací program pre mládež „Po stopách pravekých metalurgov s interaktívnymi činnosťami (pracovné listy, krížovky) a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby, alebo idolu z modelovacej hliny

14:00 – 22:00
- pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý môže vyskúšať vyrobiť jednoduchý vešiačik v tvare srdiečka z drôtu.

19:00 – 21:00
- vystúpenie folklórneho súboru Briežok z Jedľových Kostolian (účastník folklórnej show Zem spieva)
- predstaví sa ženská spevácka skupina, detský folklórny súbor s gajdošskými piesňami a hrou na píšťalky

- podujatie pre širokú verejnosť 
- vstup voľný


 

19.5.2018   10:00 – 22:00

noc múzeí 2018 program SK1.jpg

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií 2018 - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede


 

19.5.2018   12:00 - 20:00

NOC_LEVOCA_Final.jpg

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Noc múzeí a galérií 2018

Prijmite pozvanie do múzea, na podujatie plné neopakovateľnej atmosféry a nezabudnuteľných zážitkov. Opäť po roku je tu Noc múzeí a galérií. Tento „sviatok“ kultúrnych stánkov oslávia aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Hrať sa bude nadrozmerné 'Človeče, ' ale aj interaktívne vzdelávať.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči pripravilo na tradičnú Noc múzeí a galérií, nie tak celkom tradičný program. No veď povedzte, kedy ste si  v múzeu zahrali hru Človeče nehnevaj sa alebo sa doslova dostali do ľudského oka či ucha vďaka ich 3D modelu?

V levočskom múzeu to počas tretej májovej soboty, 19. mája 2018 bude možné. „Pre návštevníkov sme pripravili lektorované a zážitkové prehliadky našej interaktívnej expozície. Sprevádzať budeme každé dve hodiny, v čase od dvanástej do osemnástej. Ukážeme nielen originálne učebné pomôcky, reliéfne portréty významných osobností, ale aj veľa ďalšieho,“ neprezrádza úplne všetko, Štefánia Petreková, vedúca múzea.                     

Súčasťou prehliadky múzea bude aj aktuálna výstava hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej, ktorá napriek hendikepu, svet okolo vníma naplno a ten jej ... Maľovaný nohami ... je plný fantázie a farieb.     

Levočské múzeum čaká na návštevníkov Noci múzeí a galérií  19. mája 2018 od 12. do 20. hodiny.


 

19.5.2018   12:00 - 21:00

snm-snr-plagat.jpg

Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava

Noc múzeí a galérií 2018

SNM-MSNR, Múzeum M. R. Štefánika, Dolné Košariská
Otvorené: 12.00 – 21.00 h

Expozície:
Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Výstavy:
Potomci nezabúdajte!

Program:
16.00 – 20.00 – scénický lektorský výklad pod názvom: „Za hviezdami na Tahiti s Milanom Rastislavom Štefánikom."

Aktivity:
Ochutnávka thaiského nápoja
Maľovanie na tvár
Lekcie tradičného tahitského tanca


 

19.5.2018   12:00 – 22:00 (posledný vstup 21:30)

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Noc múzeí a galérií 2018

Istrijská 69. Bratislava
Otvorené: 12.00 – 22.00 (posledný vstup 21.30)

Expozície:
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Výstava:
Dar tvoriť má každý z nás, výstava obrazov

Program:
15.00 Alexander Ilečko: Spomienka na spisovateľa Rudolfa Slododu pri príležitosti Festivalu slovenskej piesne. Výstava prác autora, busty Rudolfa Slobodu
20.30 Nočná prehliadka múzea s výkladom
Každý návštevník dostane pri vstupe kvíz o expozícií a múzeu
Počas celého dňa burza kníh z chorvátskej knižnice


 

19.5.2018   13:00 - 22:00

Noc múzeí a galérií v Galante 2018 zmenený program plagát.jpg

Vlastivedné múzeum v Galante

Noc múzeí a galérií v Galante 2018

POZOR ZMENA v Neogotickom kaštieli v Galante!
Namiesto skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS vystupuje o 20.30 hod. acapella FOR YOU!

Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Galante a Mestské kultúrne stredisko Galanta Vás srdečne pozývajú na Noc múzeí a galérií dňa 19. mája 2018 s otváracími hodinami od 13:00 do 22:00. Širokú verejnosť čakáme v troch kultúrnych inštitúciách: v renesančnom a neogotickom kaštieli a vo vlastivednom múzeu. K nahliadnutiu budú sprístupnené stále expozície a výstavy (vid. nižšie). Tento deň je výnimočný preto, lebo okrem prehliadky expozícií zabezpečíme pestrý kultúrny program, ktorý zaujme širší okruh návštevníkov.

V renesančnom kaštieli pripravujeme program hlavne pre rodiny s deťmi. DIVADLO MATERINKY zo Šale predvedie rozprávkové predstavenie Čerti a Kačena od 15.30 hod.

Vo Vlastivednom múzeu v Galante sa uskutoční vernisáž výstavy Od chmeľu k pivu o 17.30 hod., výstava je zapožičaná z Tribečského múzea v Topoľčanoch, ktoré je kultúrne zariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na vernisáži radi privítame každého, koho zaujíma história pivovarníctva na Slovensku. Výstavu otvoria odborníci z Topoľčian, kultúrny program zabezpečí ZUŠ Josepha Haydna Galanta. Milovníci dobrého piva si môžu vychutnať pivo Urpiner na nádvorí múzea a popritom od 18.30 hod. počúvať české a slovenské country hity v podaní skupiny OuKeY.

Historický neogotický kaštieľ Esterházyovcov s priestranným parkom je ideálnym miestom na oddych aj počas Noci múzeí a galérií. A´cappella vokálna skupina Close Harmony Friends vytvorí čarovnú atmosféru vo večerných hodinách od 20.30 hod.

Vstup na podujatie je voľný. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

RENESANČNÝ KAŠTIEĽ V GALANTE
Expozície: Miestopis Galanty a okolia,
Meštianska bytová kultúra z konca 19. stor.
Výstava: Pavol Blažek: Obrazy

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE
Expozície: Mestská bytová kultúra, Sakrálne pamiatky, Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu, Lekáreň, Výtvarní umelci regiónu, Mlyny a mlynárstvo, Archeologická lokalita Gáň-Brakoň
Výstava: Od chmeľu k pivu (výstava Tribečského múzea v Topoľčanoch – kultúrne zariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja)

NEOGOTICKÝ KAŠTIEĽ V GALANTE
Výstava: Daniel Boris: Svetlo a tieň


 

19.5.2018   13:00 - 23:00

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Noc múzeí a galérií 2018

Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií - aktuálne výstavy, stále expozície a sprievodné podujatia pre verejnosť prístupné bezplatne.

PROGRAM:

Aktuálne výstavy:
Marcin Berdyszak: Shadow of time
Site-specific inštalácia známeho poľského sochára. Výstava ako umelecká intervencia do priestoru. S využitím symboliky artefaktov a posolstva znakov.
Kurátori: Roman Popelár a Peter Molari
Trvanie výstavy: 10.05. (Št) – 22.07. (Ne) 2018
/Synagóga – Centrum súčasného umenia/

Total Romantic
Výstava prezentuje niekoľko prístupov súčasnej imaginácie v tvorbe súčasných maliarok. Mala by artikulovať osobitosť, prežívanie, autenticitu, vlastný prístup, autorskú originalitu a zároveň osamelosť v tomto maliarskom vytrvalom úsilí. Vystavujú: J. Farmanová, V. Holcová, S. Krivošíková, M. Machatová, V. Rónaiová, V. Šramatyová.
Kurátorka: Ivana Moncoľová
Trvanie výstavy: 17.05. (Št) – 29.07. (Ne) 2018
/Kopplova vila/

Stále expozície v Kopplovej vile:
Sochár JÁN KONIAREK - zakladateľ moderného slovenského sochárstva - stála expozícia sochárskej tvorby
KLENOTY DOMOVA - slovenské klasické umenie 20. storočia
GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel z kolekcie portrétneho žánru reprezentujúcich vývoj portrétneho maliarstva od konca 18. storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

Sprievodné podujatia:
13:00 – 16:00 
Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry pre deti
Organizované v spolupráci s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave.
Tvorivé dielne realizované s podporou Mesta Trnava.
/Kopplova vila/

17:00 – 18:00 
Komentovaná prehliadka k výstave Marcin Berdyszak: Shadow of time za oboch kurátorov.
/Synagóga – Centrum súčasného umenia/

18:30 – 19:30
Komentovaná prehliadka k výstave Total Romantic.
/Kopplova vila/

20:00 – 21:30
premietanie
/Kopplova vila/ 


 

19.5.2018   13:00 - 23:00

Noc múzeí a galérií v Dome ľudového bývania v Šali - pozvánka.jpg

Dom ľudového bývania v Šali

Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií bude prebiehať dňa 19. mája 2018 (sobota) v priestoroch Domu ľudového bývania v Šali od 13.00 - 23.00 hod..  Okrem prehliadky expozície a výstavy ručne maľovaných hodvábnych šatiek Gabriely Kodadovej čaká na Vás interpretácia rôznych hudobných žánrov v podaní žiakov  ZUŠ v Šali. O 17.30 hod.  Divadlo Materinky zo Šale zahrá predstavenie  Čerti a Kačena. Vo večerných hodinách môžete vidieť  strašidlá zo známych príbehov prebývajúce v domčeku. Nebude chýbať ani  malá ukážka LED svetelnej show v podaní DDZ Tormenta z Nitry.

- v prípade nepriaznivého počasia zmena programu vyhradená

Podujatie je pre širokú verejnosť.
Vstup je zdarma. 

Program:

13:00 – 23:00
- prehliadka expozície a výstavy ručne maľovaných hodvábnych šatiek Gabriely Kodadovej

14:30
- hudobné pásmo z rôznych žánrov v podaní žiakov ZUŠ v Šali

17:30 Čerti a Kačena
- divadelné predstavenie v podaní Divadla Materinky zo Šale

20:30 Kde bývajú strašidlá
-  strašidlá zo známych príbehov prebývajúce v domčeku
-  malá ukážka LED svetelnej schow v podaní DDZ Tormenta z Nitry

- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný
- v prípade nepriaznivého počasia zmena programu vyhradená


 

19.5.2018   13:00 - 24:00

Noc galerii.jpg

Nitrianska galéria, Nitra

Noc galérií a múzeí 2018


 
Noc galérií a múzeí 2018 Noc galerii.pdf Noc galerii.pdf (1007.4 kB)

19.5.2018   14:00 - 22:00

Tripolitana.jpg

Krajské múzeum v Prešove

Noc múzeí a galérií 2018

Tajuplná, poučná a zábavná múzejná noc
14:00 - 22:00

tripolitana.sk/krajske-muzeum-v-presove/program/


 

19.5.2018   15:00 - 22:00

Múzeum holokaustu v Seredi.jpg

Múzeum holokaustu v Seredi, SNM

Noc múzeí a galérií 2018

Kasárenská 1005, Sereď
Otvorené: 15.00 – 22.00

Expozície:
Múzeum Holokaustu v Seredi

Výstavy:
Výstava Żegota – Rada pomoci Židom
Výstava Lessing presents Lessing

Program:
15.00 – 22.00 Prehliadka expozícií múzea a autentických miest bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi
15.00 – 22.00 Prehliadka výstavy Lessing presents Lessing a Żegota
15.00 – 22.00 Premietanie výpovedí preživších
20.00 – 21.30 Premietanie výpovedí žien z prvých transportov do KT Auschwitz (1942)


 

19.5.2018   16:00 - 22:00

NMaG-web.jpg

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Noc múzeí a galérií 2018


 

19.5.2018   16:00 - 23:00

Noc múzeí a galérií - Turčianska galéria v Martine.jpg

Turčianska galéria v Martine

Noc múzeí a galérií 2018

Dňa 19.5.2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutoční podujatie Noc múzeí a galérií 2018.

Jedná sa o celoeurópske podujatie, ktoré má za úlohu prezentovať verejnosti kultúrne dedičstvo s cieľom šíriť informácie o kultúrnej rozmanitosti európskych krajín a vyzdvihovať dôležitosť jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene. To všetko je realizované netradičným spôsobom, keďže brány galérií a múzeí sa pre návštevníkov otvoria vo večerných hodinách. Práve vďaka netradičnému času návštevy galérií a múzeí majú návštevníci možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru, ktorú noc sama o sebe prináša a v spojitosti s návštevou priestorov, ktoré dýchajú históriou, sa zážitok z podujatia ešte znásobuje.  

Radi Vás privítame na NOCI MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018 v Turčianskej galérii v Martine a máme pre Vás pripravené:

BÁBKOVÉ DIVADLO NA HOJDAČKE - 18:00
TVORIVÉ DIELNE PRE DETI

Výstavy:
MIKULÁŠ GALANDA
PAVOL TÓTH
JÁN GALANDA

Podujatie bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnené od 16:00 – 23:00


 

19.5.2018   16:00 - 23:00

A5_Noc muzei STM 2018.jpg

Solivar v Prešove

Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti.

Výstavy:
Nový solivarský prezident Masaryk
Radosť, farba, tvar.
Výstava žiackych prác Základnej umeleckej školy Jána Poschla v Prešove

Program:
16.00 Slávnostné otvorenie
Vystúpenie ZUŠ J. Poschla
16.15 Bábkové divadlo
16.40 Akordeón Band
17.00 Prehliadka areálu s výkladom
18.00 Bábkové divadlo
18.30 Akordeón Band
18.50 Slávnostné odhalenie banského vozíka
19.00 Prehliadka areálu s výkladom a s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
20.00 Výstup na klopačku s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
21.00 Vystúpenie skupiny PADÁK
22.00 Záver

Sprievodné akcie: maľovanie na tvár, ukážky tvorby drôtenej čipky, stánky s remeslami, občerstvenie, strelnica, nafukovací hrad, premietanie filmov.


 

19.5.2018   16:00 - 24:00

Noc múzeí a galérií 2018 - Múzeum SNP.jpg

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií 2018 - Zvolen a Banská Bystrica19. mája 2018 otvoria svoje brány múzeá a galérie v Banskej Bystrici a vo Zvolene a zostanú otvorené do neskorých večerných hodín. Za 1€ tak môžete navštíviť množstvo podujatí a sprievodných programov. Opečiatkovaná vstupenka zároveň slúži ako lístok na MHD a ako lístok na špeciálny dobový vlak. Deti do 6 rokov a ZŤP majú bezplatný vstup. Noc múzeí a galérií v Banskej Bystrici a vo Zvolene jednoducho TREBA VIDIEŤ! V Múzeu SNP sa napríklad pozriete do vojenskej poľnej kuchyne.

Vojenská poľná kuchyňa – poďte s nami nazrieť do sveta chutí a vôní.

Viete čo sa varilo počas vojny, ako asi vyzerala strava vojaka bojujúceho na fronte, čo jedli partizáni, alebo aké jedlá mali najradšej naši starí rodičia? Dokážete uhádnuť, čo je fizólňa, cigorka, chrapne, fučka, či komisárek? Všetko sa dozviete u nás v Múzeu Slovenského národného povstania. Uvidíte tradičnú vojenskú poľnú kuchyňu, preveríme si Vaše vedomosti o jedle a potravinách rôznymi zábavnými úlohami, dozviete sa množstvo zaujímavostí o stravovaní počas vojny, zo slaného cesta vyrobíme partizánsku vianočku, alebo chlebík a svoju zdatnosť môžete ukázať aj v ďalších športových súťažiach. Samozrejme nebude chýbať ani poľná pošta, ktorou môžete poslať pohľadnicu so svojimi zážitkami rodine, priateľom a známym. Navyše, ak vyriešite všetky úlohy v našej expozícii, dostanete od nás sladkú odmenu.


 

19.5.2018   17:00 - 23:00

noc muzei 2018.jpg

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Noc múzeí a galérií 2018

Provinčný dom
Navštívte výstavy v Provinčnom dome. Čaká Vás zaujímavý program a prekvapenie.

Premeny námestia – komentovaná prehliadka s autorom výstavy a kreatívna dielňa

NAJ Z PRÍRODY SPIŠA  –  Poznaj kvet, bylinku, korenie. A ako vonia kuchyňa?
Vanilka, aníz, tymián ...

AKO SA MAPOVALO V BANÍCTVE  –  Zememeračstvo v minulosti a dnes
Aj v múzeu nájdeme baňu

PROVINČNÝ DOM V SNV/historia unikátna maketa Provinčného domu, vyrobená podľa plánov Frantza Bartla z roku 1786 v M 1: 50

Vstup od 17:00 do 23:00
Orchidea Vám otvára brány múzea, za 2 kartičky získavate pexeso
Vstupné 1 € za kartičku orchidey


 

19.5.2018   17:00 - 24:00

A5_Noc muzei STM 2018.jpg

Slovenské technické múzeum, Košice

Košická noc múzeí a galérií 2018

9.KOŠICKÁ NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ     od 17,00 – 00,00 hod.

SÍDELNÁ BUDOVA STM, Hlavná 88, Košice

PROGRAM:
Sprístupnené  expozície: HUTNÍCTVO, UMELECKÉ KOVÁČSTVO,  ÚŽITKOVÉ A OZDOBNÉ PREDMETY Z KOVOV, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA, VÝVOJ FYZIKY NA SLOVENSKU, OZNAMOVACIA ELEKTROTECHNIKA, VÝVOJ PÍSACÍCH STROJOV, BANÍCKA EXPOZÍCIA

Vedecko – technické centrum
Skúšaj, objavuj, poznávaj vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE
Prvý krát otvorené pre návštevníkov počas Noci múzeí. 120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky – fyzika, mechanika, magnetizmus,  optické a akustické javy.

Múzejné soľnovarské aktivity
AKO SA VARILA SOĽ KEDYSI
Ukážka  dobového varenia soli na nádvorí múzea a  „soľné“  aktivity :
•TIPUJ – HÁDAJ – VYHRAJ a odhadni množstvo soli  •Slané HÓKUSy-PÓKUSy
•PRISPEJ A DARUJ MÚZEU SOĽNIČKU - vytvorme zbierku košických soľničiek

Divadlo pre deti aj dospelých
KRÁSKA A ZVIERA
Rozprávkový príbeh v živých obrazoch s hudbou - snaživo a úprimne v podaní mladých  nehercov. Sociálne divadlo Hopi hope prináša umenie bližšie ku všetkým. Vystúpenie o 17,30 h, 18,30 h,  19,30h.

Súťaž pre rodiny s deťmi
TOP 8 TECHNICKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ ‒ HĽADAJ A VYHRAJ
Pátracia súťaž pre deti (17.00 – 20.00 hod.).

Robot v múzeu
„OVLÁDANÍ SLOVAMI “  hovoriace  roboty  Nao a Jaguar  sa predstavujú
Prezentácia  tímu Laboratória rečových a mobilných technológií Technickej univerzity v Košiciach.

ORIGAMI
Tvorivé dielne - technika skladania papiera.

Výstavy
ŽIVOT MEDZI NEBOM A PEKLOM - staré banské diela a prírodné zaujímavosti sveta vo fotografii Miloša Greisela;
BANÍCTVO V SMOLNÍKU  - výstava o histórii Smolníka, významného centra dobývania rudných nerastov.

POZOR ! ZMENA PROGRAMU:

Programy v Planetárium ZOZNÁMTE SA S HVIEZDAMI   ako aj premietanie filmov MÚZEJNÝ KINEMATOGRAF   sa z technických príčin počas Noci múzeí neuskutočnia.

Vysunuté expozície STM:

STM-MÚZEUM LETECTVA areál Letiska Košice  17.00 - 00.00 h.

ČARO NOCI A HISTÓRIA LETECTVA V EXPOZÍCIÁCH
Individuálna prehliadka expozícií a nových prírastkov leteckej techniky.

STM-MÚZEUM DOPRAVY BRATISLAVA   od 10.00 – 23.00 hod.

Individuálna prehliadka stálych expozícií automobilovej a železničnej dopravy s výkladom o: 15,00hod., 18,00 hod., 20,00hod.
Exponát  Noci múzeí:  FORD T
100. rokov ČESKOSLOVENSKO – výstava
AUTOM NA VÝLET  - výstava
BEZ NICH BY TO NEŠLO - výstava
NKP ŠTUREC – komentovaný výklad k upútavke Lodné múzeum
Tvorivé, zábavné dielne s hlinou, pre deti  od: 15,00  do: 20,00 hod.
JAZDA na stanovišti- parný rušeň ALBATROS – čas od: 18,00 do 21,00 hod.
Reštauračný vozeň – klub Albatros- občerstvenie
Posledný vstup  bude o 22.30

STM - NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA  SOLIVAR  PREŠOV od  16.00-23.00 hod

Výstavy:
Nový solivarský prezident Masaryk
Radosť, farba, tvar.
Výstava žiackych prác Základnej umeleckej školy Jána Poschla v Prešove

Program:

16.00 Slávnostné otvorenie
Vystúpenie ZUŠ J. Poschla
16.15 Bábkové divadlo
16.40 Akordeón Band
17.00 Prehliadka areálu s výkladom
18.00 Bábkové divadlo
18.30 Akordeón Band
18.50 Slávnostné odhalenie banského vozíka
19.00 Prehliadka areálu s výkladom a s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
20.00 Výstup na klopačku s prekvapením od kvarteta pod vedením MUDr. Igora Katančíka
21.00 Vystúpenie skupiny PADÁK
22.00 Záver

Sprievodné akcie: maľovanie na tvár, ukážky tvorby drôtenej čipky, stánky s remeslami, občerstvenie, strelnica, nafukovací hrad, premietanie filmov.

STM – Múzeum J.M.PETZVALA SPIŠSKÁ BELÁ  od 17,00 – 22,00 hod.

Sprevádzanie návštevníkov MÚZEA J. M. PETZVALA v dobových kostýmoch a oboznámenie ich s históriou múzea a životom bratov Petzvalovcov, súťaže pre deti spojené s krátkym vedomostným kvízom a pátracia súťaž pre deti v hľadaní predmetov, tieňokresba pre návštevníkom v historickom ateliéri, hrané scénky zo života bratov Petzvalovcov, premietanie filmov zo života bratov J.M. Petzvala a O.B .Petzvala.

STM - MÚZEUM KINEMATOGRAFIE A FOTOGRAFICKEJ TECHNIKY RODINY SCHUSTEROVEJ V MEDZEVE  od 17.00 do 21.00 hod.

Areál múzea prístupný pre verejnosť.
Vstupné: 1€


 

19.5.2018   18:00 - 23:00

nocmuzei.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Noc múzeí a galérií 2018

Čas: 18:00 – 23:00
Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma

Noc múzeí a galérií sa organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, pod patronátom Rady Európy. Iniciátorom podujatia sú múzeá v Paríži, ktoré každoročne vyzývajú múzeá a galérie v celej Európe k zapojeniu sa do neopakovateľnej noci plnej zážitkov. Je to celoeurópske podujatie a jeho cieľom je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany v rámci kultúrnej výmeny, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy. Najprirodzenejšie sa tento cieľ napĺňa pri neformálnom vzdelávaní, pri kultivovanom oddychu v netradičnom čase a atmosfére, akým toto podujatie bezpochyby je.

PROGRAM:

18:00 Slávnostné zahájenie podujatia riaditeľkou múzea

Hosť večera – KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom
Klub vojenskej histórie Anthropoid z Mýta pod Ďumbierom predstaví kúsok vojenskej histórie Československej ľudovej armády z rokov 1954 - 1990, okrem toho aj zaujímavú vojenskú techniku, zbrane, statické vybavenie, uniformy a muníciu ozbrojených zložiek niekdajšej ČSSR. Ukážka sa zopakuje o 21.00 hod.

Stretnutie s autorom a komentovaná prehliadka výstavy Rolanda Neupauera „Nesúvisloti“

Počítačové báje a povesti – ukážka práce so starými počítačmi so sprievodným slovom zástupcov spoločnosti RSNET (od 20:00)

Prezentácia keramickej tvorby hrnčiarky Danky Bakšovej
Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian je jedinou žijúcou hrnčiarkou tohto regiónu. Originálnu keramickú tvorbu príde návštevníkom osobne predstaviť, ukázať remeselnú zručnosť i porozprávať o všetkom, čo je s týmto vzácnym remeslom spojené.

Prednáška botaničky Ing. Veroniky Rízovej zo Správy CHKO Cerová vrchovina s názvom „Biodiverzita regiónu Gemer-Malohont (od 19:00 a od 21:00)

Počas podujatia budú celý večer otvorené priestory stálych expozícií múzea – Stála vlastivedná expozíciaProtifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont

Aktuálne výstavy:
Roland Neupauer – Nesúvislosti
Kremíkové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RSNET, s.r.o.
Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu
Spomienka muránskej kameniny

Každý 100. návštevník dostane darček od riaditeľky múzea. 

Program sa zopakuje o 21:00.

Zmena programu vyhradená.


 

19.5.2018   18:00 - 23:00

Noc múzeí 2018m.jpg

Podtatranské múzeum v Poprade

Noc múzeí a galérií 2018

Podtatranské múzeum v Poprade Vás pozýva dňa 19.05.2018 na podujatie „Noc múzeí“ v čase od 18:00 do 23:00.

Program na Noc múzeí a galérií 2018, Podtatranské múzeum v Poprade

19. Máj 2018 (sobota), 18:00 – 23:00

Miesto konania: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Program:

  • tvorivá dielňa – Vytvorme si herbár od 16:00
  • komentované prehliadky expozícií od 18:00
  • prezentácia nového loga Podtatranského múzea v Poprade o 18:00
  • výstava Spoločenské hry a logické hlavolamy

Zmena programu vyhradená!!!

Mimoriadne vstupné:
Vstup pre deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby (maximálne 2 deti + 1 dospelý) zadarmo a pre dospelého 1,50 €
ZŤP a dôchodcovia zadarmo
Ostatní: 1,50 €

Vstupenka zakúpená v tento deň v pobočke Podtatranského múzea v Spišskej Sobote v cene 1,50 € platí aj na podujatie Noc múzeí a galérií 2018 v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Pozývame Vás do expozícií Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4  a v pobočke Spišská Sobota, Sobotské námestie 33, Poprad.


 

19.5.2018   19:00 - 22:00

Nádvorie nočné.jpg

Múzeum Červený Kameň, SNM - hrad

Noc múzeí a galérií na hrade Červený Kameň

V sobotu 19. mája 2018 sa SNM-Múzeum Červený Kameň opäť zapojí do podujatia Noc múzeí a galérií. Hrad svoje brány pre verejnosť otvorí v čase od 19.00 do 22.00 hod.
Múzeum Červený Kameň počas Noci múzeí a galérií 2018 sprístupní návštevníkom hrad vo
večerných hodinách a zároveň priblíži niektoré z činností, ktoré múzeum vykonáva. Pre
návštevníkov bude prístupná časť stálej expozície s možnosťou individuálnej prehliadky
priestorov, teda bez sprievodcu. Sprístupnené budú aj najväčšie historické pivnice na
Slovensku, obranný systém hradu a hradná lisovňa.
Vo všetkých sprístupnených priestoroch predstavia zamestnanci múzea návštevníkom to
"NAJ", čo môžu na hrade vidieť. V zmysle najväčšie, najstaršie, najmladšie, najťažšie,
najdlhšie, najzachovalejšie a podobne.

Vstupné na podujatie 2 €.


 

19.5.2018   20:00 - 22:00

Noc múzeí a galérií - Hrad Strečno.jpg

Hrad Strečno

Noc múzeí a galérií 2018

Na hrade Strečno sa počas nočnej prehliadky zameriame na vaše zmysly. Využijete naplno všetky ľudské zmysly: zrak, hmat, chuť, čuch aj sluch a možno aj šiesty zmysel. Tým najžiadanejším zmyslom pre návštevníkov bude určite chuť. O dráždenie chuťových pohárikov sa postará stredoveká kuchyňa v podaní  Cechu  Terra de Selinan so stredovekou kuchyňou. Budete mať možnosť vyskúšať chutné placky a rôzne plnky.

V tento večer bude otvorená aj Stredoveká dedina Paseka a to v čase od 20:00 do 22:00. Na javisku sa budú premietať záznamy z fotopascí, ktoré doplní svojim komentárom Ladislav Hlôška, zoológ Považského múza v Žiline. V prevádzkovej budove bude otvorená dielňa konzervátora keramiky a archeologických nálezov, Michala Daskalakisa.

Vstupné na podujatie: 
deti do 6 rokov: zadarmo
ostatní od 6 rokov: 1 €/ osoba


 

19.5. - 20.5.2018  

Múzeum liptovskej dediny, Pribylina

Medzinárodná výstava slovenských čuvačov


 
Páči sa vám nová stránka?
 
 
92%

 
 
 
8%

 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

1011693

23.5.2018
ÚvodÚvodná stránka