Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Ing. Milan Šoka - muzeum.skHľadať
 
 

Výstavy a podujatia na Slovensku ku dňu 20. 3. 2018

18.7.2017 - 30.4.2018  

Historické múzeum SNM, Bratislava

Reklama a obchod (1918 – 1948)

Výstava o rôznych podobách reklamy na našom území od vzniku prvej Československej republiky až do roku 1948.


 

7.9.2017 - 30.3.2018  

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Kopplova vila

Dionýz Troskó: Memorize

Kurátor: Filip Krutek
Výstava multimediálneho umelca Dionýza Troskó v priestore záhrady Galérie Jána Koniarka predstavuje výber sochárskych objektov, ktoré autor vytvoril v priebehu posledných dvoch rokov. Trojica monumentálnych diel ( INOVEC / Pamätník industriálnej Bratislave, VJERAN PAS / Visual Guide of Forgetting, ORLIK / Monument for a Fallen Heroes ) po ideovej stránke saturuje autorov záujem o skulpturálny zápis pamäte konkrétnych miest, alebo ich architektonických či historických hodnôt, čím postuluje svoj názor na sochu vo verejnom priestore ako na prostriedok pamätania si a konzervovania už zažitých (pozitívnych, či negatívnych) istôt. Svoj výtvarný názor artikuluje prostredníctvom mohutných vizionárskych konštrukcií, ktoré v tomto prípade vstupujú do odlišného kontextu záhrady galérie, čím sa aktualizuje ich obsahový raster o ďalšie vrstvy.


 

5.10.2017 - 7.4.2018  

Slovenské technické múzeum, Košice

Fenomén Igráček

Slovenské technické múzeum Košice v spolupráci s firmou EFKO-karton, s.r.o. a Technickým muzeom v Brně pozývajú všetkých zvedavých na výstavu pre celú rodinu. 5. októbra tohto roku zaháji múzeum výstavu Fenomén IGRÁČEK o súčasnosti, vývoji a histórii výroby tejto hračky. Súčasťou výstavy budú opäť dve unikátne osobnosti z dielne pána Miroslava Svobodu. Tentokrát pôjde o cestovateľov, slovenského rodáka M. Beňovského a matematika, vedca a vynálezcu J. M. Petzvala.
,,Výstavu Fenomén IGRÁČEK sme otvorili v roku osláv 70 rokov od založenia Slovenského technického múzea v Košiciach," uvádza Ján Melich, námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing a prezentáciu. ,,To nám príde viac ako príhodné, so zreteľom na technickú stránku výroby Igráčka. Na Slovensku sme po Bratislave len druhým mestom, kde táto výstava bude k videniu, "dodáva Ján Melich.
,,Existujú známe a menej známe osobnosti histórie. V prípade oboch vystavených pánov v podobe Igráčka, si dovoľujem odhadovať, že ide o tie menej známe postavy. Avšak nemenej významné, "uvádza Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. ,,Presah výstavy fenomén IGRÁČEK mi osobne príde obrovský. Predstavuje nielen technickú stránku výroby, jej všetky procesy, ale projektom stvárnenie významných osobností necháva nahliadnuť tiež do histórie daného mesta. Každá výstava je doplnená o novinky z produkcie firmy EFKO, českého výrobcu spoločenských hier a hračiek vrátane Igráčka. Je nutné tiež poďakovať Technickému múzeu v Brne, kde výstava pred šiestimi rokmi vznikla, "dodáva Zdeněk Rauš.
Výstavou v Bratislave naše putovanie s Igráčkom na Slovensku začalo a úspešne pokračuje Košicami," hovorí Miroslav Kotík, majiteľ spoločnosti EFKO. ,,Verím, že výstava nadchne rady ľudí a detí a tí pri jej návšteve objavia mnoho nových informácií," dodáva Miroslav Kotík.
Cena vstupeniek na výstavu je pre dospelých 2 € a pre deti od 6 rokov 1 €.


 

21.10.2017 - 10.6.2018  

Považské múzeum v Žiline

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA

Retrospektívna výstava k 75. výročiu založenia nášho múzea má za cieľ návštevníkovi priblížiť históriu vývoja Považského múzea v Žiline. Prostredníctvom siedmich zastavení v 75-ročnom živote múzea, spozná návštevník všetky hlavné múzejné odborné činnosti (zbierkotvornú, evidenčnú a katalogizačnú, konzervačnú a reštaurátorskú, expozičnú, výskumnú, publikačnú). Prezentované budú všetky múzejné zbierkové fondy, odborná knižnica a rozsiahly fotoarchív.


 

1.11.2017 - 1.7.2018  

fotosutaz.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach

Fotosúťaž

Tekovské múzeum v Leviciach pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Levickom hrade.


 

3.11.2017 - 25.3.2018  

cierny.jpg

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Synagóga – Centrum súčasného umenia

Anton Čierny: Môj domov je “vlhká hmlistá krajina”

Kurátor: Roman Popelár
Vo februári uplynulo 20 rokov odvtedy, ako sa Anton Čierny odprezentoval v Synagóge – Centre súčasného umenia monumentálnou inštaláciou s názvom Svitanie. Išlo o jednu z ôsmych výstav cyklu Pamäť miesta (1997-98) v kurátorskej koncepcii Jany Geržovej.
Autor – vzdelaním sochár – sa výraznejšie presadil už v 1. pol. 90. rokov. Ako absolvent prof. Juraja Bartusza na bratislavskej VŠVU (1991) inklinoval k intermediálnym presahom, pričom sochu v tom čase chápal ako artefakt v krajine (land art), ako zásah do existujúcej architektúry (umenie vo verejnom priestore) a pre rôzne galerijné či negalerijné priestory v Čechách a na Slovensku vytváral tzv. site-specific inštalácie. Práve Svitanie patrí bezpochyby k vrcholom autorovej tvorby 90. rokov.
Od roku 1999 začal Čierny pedagogicky pôsobiť na VŠVU a jeho záujem sa pozvoľna upriamuje na videoinštalácie, videodokumenty a záznamy z happeningov, ktoré realizoval v rôznych lokalitách západnej či východnej Európy. Jeho umeleckú tvorbu, východiská a smerovanie, ako aj výstavnú činnosť, podrobne zachytáva monografia vydaná Považskou galériou umenia v Žiline v r. 2012 (autori Zora Rusinová, Mira Sikorová Putišová, Daniel Grúň).
Po dvadsiatich rokoch sa – dnes už prof. Anton Čierny – vracia opäť do trnavskej synagógy. Je známe, že k projektom ho väčšinou inšpirujú atypické miesta, situácie, témy. V duchu „nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“ si tentokrát umelec vybral na výstavu priestory (doposiaľ) nevýstavné: čiastočné zrekonštruované interiéry oboch veží synagógy, ktoré nesú informačnú stopu viacerých dekád minulosti i súčasnosti. Architektúra, ktorá si v priebehu 20. a 21. storočia prešla sakrálnou, profánnou aj umeleckou etapou, sa po čiastočnej rekonštrukcii stala pre výtvarníka platformou na prezentáciu stále aktuálnej témy našich dejín: extrémizmu, ktorý sa v posledných rokoch vkráda do našich životov i politiky. Čierny primárne vychádza z nedokončenosti a „surovosti“ interiéru, ktorý zostával nevyužitý pred rekonštrukciou i po nej. Svojsky ho dobudoval a sprístupnil verejnosti. Použil pritom minimalistické, nízkonákladové riešenie – či už prístup do vežičiek alebo formu prezentácie videí. Výsledkom je tak ucelená architektonická videoinštalácia, ktorá hovorí o tom, že spracovanie citlivej témy minulosti nie je priamočiare. K výsledku sa treba prepracovať (stúpanie – cesta nahor), byť s ním konfrontovaný (napr. formou filmu či videa) a nájsť riešenie prostredníctvom súčasnosti.


 

16.11.2017 - 22.4.2018  

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Leopold Horovitz: Stratený – Nájdený / Lost – Found

Kurátorka výstavy a editorka katalógu: Jana Švantnerová
Grafický dizajn katalógu: Eva Kašáková
Výstava k 100. výročiu úmrtia maliara Leopolda Horovitza (1938 – 1917) vznikla v spolupráci Východoslovenského múzea v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Komentovaná prehliadka výstavy LEOPOLD HOROVITZ - STRATENÝ / NÁJDENÝ

téma prednášky: 
KOŠICKÍ UČITELIA LEOPOLDA HOROVITZA

15. marca 2018 o 16:00 
v priestoroch výstavy na NÁMESTÍ MARATÓNU MIERU 2

o prvých učiteľoch Leopolda Horovitza - maliarovi a fotografovi Imrichovi Emanuelovi Rothovi a bratoch Klimkovičovcoch vám porozprávajú spoluautori výstavy Mgr. Ivan Havlice a Mgr. Dušan Béreš z Východoslovenského múzea

vstupné: 4€


 

23.11.2017 - 31.5.2018  

metalurg.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bronzového veku.

Preneste sa s nami do obdobia doby bronzovej prostredníctvom výstavy Po stopách pravekých metalurgov, (Svedectvo bronzového veku) a spoznajte spôsob života človeka interaktívnou formou, ktorá vo Vás zanechá nezabudnuteľné spomienky. Výstava bude slávnostne otvorená 23.11.2017 o 17.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr. 1. Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pripravilo vo svojich priestoroch výstavu, ktorá netradičným a interaktívnym spôsobom približuje život človeka v dobe bronzovej. Originálne trojrozmerné archeologické nálezy dopĺňajú obrazové prílohy, rekonštrukcie odevov, repliky šperkov, zbraní a keramiky. Jednotlivé predmety si si môže návštevník vziať do rúk a lepšie tak spoznať a pochopiť spôsob života, ktorý sa diametrálne odlišuje od súčasného a zároveň odbúrať i veľakrát zakorenené predstavy o jeho primitívnom charaktere prameniace z neúplného podania informácií v školských učebniciach.
Pre žiakov základných a stredných škôl sú pripravené pracovné listy, pomocou ktorých si preveria a upevnia hravou formou vedomosti získané počas výstavy. Od januára 2018 budú súčasťou výstavy rôzne sprievodné podujatia ako výroba predmetov, modelovanie nádob z hliny, mletie obilia na kamenej podložke. Jedinečná možnosť vyskúšať si niektoré techniky výroby, ktoré vykonával človek v priebehu bežného dňa priblíži fyzickú náročnosť, ktorú v priebehu rozvoja vedy a techniky postupne odbremeňovali moderné prístroje a zariadenia.


 

24.11.2017 - 15.4.2018  

mudro.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Múdro sporiť a rozumne míňať

Cieľom výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je priblížiť deťom (5 – 14 rokov) v interaktívnom prostredí hravými a zážitkovými metódami finančnú gramotnosť.
Výstava je koncipovaná do šiestich oblastí, kde každá hravou formou oboznamuje návštevníka so základnými finančnými pojmami, mechanizmami a zákonitosťami financií a materiálnych hodnôt.
Zámerom výstavy je viesť deti k uvedomeniu si hodnoty peňazí, naučiť ich s peniazmi správne zaobchádzať a porozumieť základným otázkam z oblasti financií.
Cieľová skupina:
• deti materských škôl (predškoláci)
• žiaci primárneho vzdelávania (1. stupeň)
• žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupeň)
• rodiny s deťmi
Východiskom pre koncepciu výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu schválená Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl (2014), ktorá vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti (2008, 2016).
Finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, ktorá sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami v rámci primárneho i nižšieho stredného vzdelávania. Je chápaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť sebe i svojej domácnosti celoživotné finančné zabezpečenie. Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je hospodárenie v domácnosti, ktorá je úzko viazaná na rodinné prostredie.
Finančná gramotnosť je prierezová téma, výstava sa opiera v rámci primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávania v prvom rade o vzdelávaciu oblasť matematiky a o prácu s informáciami. Problematika finančnej gramotnosti sa dá realizovať aj v rámci ďalších vzdelávacích oblastí. Koncepcia výstavy je zameraná aj na deti predprimárneho vzdelávania, pretože finančné vzdelávanie sa dá realizovať už od útleho veku dieťaťa.
Obsahom je výstava členená do šiestich oblastí, kde sa deti prostredníctvom konkrétnych skúseností so skutočnými situáciami oboznamujú so základnými otázkami z oblasti financií.
V rámci aktivít sú využívané rolové hry a interaktívne objekty. Dôraz je kladený na zážitkové učenie.
Časť pre menšie deti vysvetľuje vznik peňazí, aký je rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom, vysvetľuje na základe čoho sa určuje hodnota tovaru, vysvetľuje, prečo sa začali používať peniaze, ako vznikli banky, bankovky a v kvíze na záver si deti prostredníctvom bankomatu zopakujú, čo sa naučili.
Časť pre väčšie deti vysvetľuje, čo je úver, úrok a úžera, názorne demonštruje jeden z typov úveru – hypotéku, ukazuje prácu bankového úradníka a v tzv. Chodbe rozhodnutá sa rozhodujú pre niektorú z ciest a zisťujú, či ich rozhodnutia sú také, aby im zabezpečili spokojný a bezproblémový život.
Výstava vznikla s finančnou podporou Nadácie Poštovej banky.


 

7.12.2017 - 3.6.2018  

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Za horami, za dolami, Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Výstava prezentuje bohatstvo slovenského hmotného, duchovného a kultúrneho dedičstva v širších kultúrno-historických súvislostiach a približuje život slovenskej národnostnej komunity vo Vojvodine od čias jej príchodu z pôvodnej vlasti až do súčasnosti.


 

7.12.2017 - 29.7.2018  

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Kopplova vila

Akvizície 2017

Galéria Jána Koniarka v Trnave je nielen výstavná, ale aj zbierkotvorná inštitúcia. V roku 2017 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o: Miloša Balgavého ml. - Zem, Martina Kochana – Superkompozícia-zatepľovanie, Pala Macha a Ivana Csudaia - Irónia imaginácie.
Celá tlačová správa (PDF)
 


 

13.12.2017 - 25.3.2018  

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Jubilanti / Jubilee 2017

Aljo Beran, Ivan Chapčák, Eva Končeková, Otto Korkoš, August Meissl, Ondrej Priatka, Monika Stacho, Ján Šimo-Svrček, Peter Trembáč.
Výstava JUBILANTI 2017 prezentuje 20 diel od 9 jubilujúcich autorov v rámci projektu JUBILANTI (realizovaného od r. 2012). Celkový počet prác JUBILANTOV 2017 v depozite je 260. Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Kamila Paceková – GUS, odborná spolupráca: Mgr. Mária Šabľová – GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Betková.

Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa k výstave (PDF)


 
Jubilanti / Jubilee 2017, tlačová správa JubilantiTS.pdf JubilantiTS.pdf (1 MB)
Jubilanti / Jubilee 2017, pozvánka Jubilanti_pozv.pdf Jubilanti_pozv.pdf (114.7 kB)

13.12.2017 - 25.3.2018  

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Puzzle / Akvizície v interakcii 2012 – 2016

Katarína Balúnová, Karol Baron, Tomáš Agat Bloński, Jaroslav Čech, Orest Dubay ml., Slavomír Durkaj, Vlado Eliáš, Anna Fedáková, Milan Hnat, Martin Imrich, Petr Jedlička, Zdeněk Jeřábek, Robo Kočan, Matúš Lányi, Peter Pollág, Monika Stacho, Imrich Svitana, Viktória Šoltisová, Eva Tkáčiková, Amalka Ľudmila Valenčíková, Vladimíra Weiss.
Projekt PUZZLE sprístupňuje akvizície galérie (z r. 2012 – 2016) netradičnou formou a interaktívnymi nástrojmi. PUZZLE = 57 diel od 21 autorov učí návštevníkov, ako vnímať súčasné umenie a pochopiť uvažovanie umelca pri realizácii diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Kamila Paceková - GUS, odborná spolupráca: Mgr. Lenka Králová - GUS, grafika: Mgr. art. Ivana Betková.
Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa k výstave (PDF)


 
PUZZLE / Akvizície v interakcii 2012 – 2016, tlačová správa PuzzleTS.pdf PuzzleTS.pdf (962.4 kB)
PUZZLE / Akvizície v interakcii 2012 – 2016, pozvánka PUZZLE_pozv.pdf PUZZLE_pozv.pdf (161 kB)

13.12.2017 - 30.4.2018  

dieta.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Dieťa a jeho svet

Komisár: Mgr. Ľudmila Pulišová
Život dieťaťa v minulosti bol diametrálne odlišný od života dnešných detí. Ovplyvňovali ho vtedajšie rodinné a spoločenské podmienky, sociálna situácia a v neposlednom rade sled praktizovaných poverových predstáv. Výstava „Dieťa a jeho svet“, ktorá predstaví život dieťaťa v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí regiónu Gemer-Malohont. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov etnológia, história a archeológia bude prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detský odev, nábytok a v neposlednom rade aj hračky a hry.


 

15.12.2017 - 29.1.2019  

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba.

Výstava predstavuje rozmanitosť pamiatok zo zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea: krásu hudobných nástrojov, nezvyčajnosť niekdajších hudobných nosičov, vzácne hudobné pamiatky, ktoré vypovedajú o hudobnej kultúre na Slovensku od stredoveku po 20. storočie. Nie je výstavou o dejinách hudby na Slovensku; upozorňuje na bohatstvo materiálu v múzeu, význam pre hudobno-historický výskum a schopnosť nedovoliť zabudnúť. Takto „nazbieraná" hudba je zdrojom informácií, poučenia, ale i zábavy.
Viac informácií o výstave...

Lektorský sprievod výstavou
Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba

Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum pripravilo pre záujemcov výstavy Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba sériu komentovaných prehliadok. Lektorské výklady k výstave dostanú návštevníci každý 3. utorok v mesiaci o 16.00.
Okrem lektorských výkladov je počas celého roka plánovaných aj niekoľko sprievodov, na ktorých problematiku výstavy priblížia kurátori SNM-Hudobného múzea. Na výstave, ktorá cez vzácne pamiatky zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea prezentuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie, záujemcov privíta celý autorský tím a postupne ich zoznámi s jednotlivými celkami hudobného projektu.
Lektorský sprievod výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba - leták (pdf)
Lektorské sprievody výstavou
Každý 3. utorok v mesiaci o 16.00
Autorské sprievody výstavou
20. marca 2018 o 16.00
12. júna 2018 o 16.00
18. septembra 2018 o 16.00
20. novembra 2018 o 16.00


 
Lektorský sprievod výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba - leták Sprievody_vystavou_Klenoty_letak.pdf Sprievody_vystavou_Klenoty_letak.pdf (1.5 MB)

1.1. - 29.3.2018  

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM, Modra

Viola Petrášová – Stojková: Umenie z hliny

Keramikárka Viola Petrášová – Stojková tvorila väčšie komerčné predmety, ako sú dózy na bonbóny či maľované taniere s postavičkami v krojoch. Robila aj dekoratívne predmety s rómskym motívom. Neskôr sa venovala i figurálnej tvorbe, ktorá odzrkadľuje jej vlastný prejav inšpirovaný rómskou kultúrou.


 

1.1. - 31.3.2018  

Múzeum dopravy v Bratislave

Cestujte s nami v čase - Volkswagen Slovakia

Historická cesta  modelovými radmi VW,  zachytáva  postupný rozvoj Volkswagen Slovakia od  začiatku 90. rokov 20. storočia.

Chcete zažiť virtuálnu realitu ? 
Prehliadku montážnej haly Volkswagen na vlastné oči ?Ak prídete počas víkendu do STM - Múzea dopravy v Bratislave, medzi 12:00 a 16:00 , Vám ju pracovníci VW predvedú, ako bonus k vstupenke do múzea. K tomu môžete vidieť legendárne i unikátne modely VW na jednom mieste, na výstave Cestujte v čase s Volkswagen Slovakia.
Facebook


 

1.1. - 31.3.2018  

Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava

Dávid Unreich - šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj

Výstava o unikátnom životnom príbehu bratislavského rodáka, židovského zápasníka a majstra sveta v ťažkej váhe Dávida Unreicha (1907 – 1957), ktorý sa v medzivojnovom období výraznou mierou zasadil za zmiernenie dopadov nastupujúceho fašizmu na bratislavskú židovskú obec.


 

1.1. - 18.4.2018  

Kaštieľ Stropkov

Všedný život v časoch Rakúsko-Uhorska


 

1.1. - 29.4.2018  

Historické múzeum SNM, Bratislava

Kelti z Bratislavy

Výstava ponúka pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď na území mesta žili Kelti. Ide o prvé po mene známe etnikum u nás. Okrem početných nálezov (napr. pokladov mincí) a zaujímavého poňatia výstavy majú návštevníci možnosť vidieť, v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu, časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kr. Súčasťou výstavy je línia pre deti s interaktívnymi úlohami.
Výstava predstavuje tie najkrajšie cechové pamiatky na Slovensku. Cechové truhlice, poháre, pokály, pečatidlá, cechové artikuly, predmety, ktoré patrili cechom a používali sa pri cechových zasadnutiach.


 

1.1. - 29.4.2018   17:00

Múzeum Andreja Kmeťa SNM, Martin

Magický svet kociek

V Slovenskom národnom múzeu v Martine - Múzeu Andreja Kmeťa bola sprístupnená výstava „Magický svet kociek“. Múzeum ju pripravilo v spolupráci s členmi slovenského LEGO – fanklubu TatraLug. Výstava prezentuje najvyužívanejšiu a najpopulárnejšiu detskú stavebnicu – Lego, ktorej história siaha do 30. rokov 20. storočia, kedy sa na trhu objavili prvé rôznofarebné kocky, ktoré sa dali ľubovoľne skladať do rôznych tvarov a vytvárať autá, budovy, hrady, vesmírne lode i tematické stavebnice zobrazujúce policajtov, stavbárov a množstvo iných zamestnaní.
Členovia fanklubu TatraLug na výstave prezentujú rôznorodosť stavebnice Lego. Ako jediní v Európe vystavujú prvé pôvodné drevené hračky, ktoré firma Lego vyrábala vo svojich začiatkoch. Samostatne sú vystavené prvé figúrky, ako aj plastové stavebnice z 50. – 70. rokov 20. storočia. Výstavným miestnostiam dominujú veľkorozmerné mestá zo stavebníc Fabuland, Friends (Lego pre dievčatá), City s funkčnými mechanickými vlakmi a kolotočmi a Legoland (stavebnica mesta z 80. a 90. rokov 20. storočia). Samostatne sú vystavené veľké modely Trenčianskeho hradu (postavený z cca 85 000 kociek), diorámy s historickou tatranskou električkou ČKD EMU 89.0, polárna krajina a pirátsky ostrov so štyrmi pirátskymi loďami. Osobitne sú vystavené samostatné modely zo série Star Wars (Hviezdne vojny) a Classic space, histórie NASA (raketa Saturn V a Delta z misie na Mars, misia Apollo 11, raketoplán Discovery, Hubblov teleskop), zámok Disney, veľké modely Sochy slobody a Eiffelovej veže, vlaky z limitovanej stavebnica pre zamestnancov firmy LEGO k 50. výročiu LEGO vlakov, poschodový autobus Leyland, Volkswagen Chrobák, či lode zo série Model Team. Pre milovníkov Lego Technic, čiže staviteľov mechanicky funkčných modelov s diaľkovým ovládaním sú pripravené modely Porsche 911 RS3, závodné auto z le Mans, Batmanove automobily, rôzne traktory a ťahače (napr. Komatsu HD 405, Komatsu HM 300, John Deere, Leyland RTL 139, ťahač Mack Titan, auto budúcnosti Mercedes Benz, hasičské auto Pierce Arrow XT a iné), rôzne poľnohospodárske a lesné pracovné stroje. Železničnú dopravu predstavujú funkčné modely vlakov (napr. rad 350 „Gorila“, rad 740 „Bangladéška“, rad 210 „Žehlička“, rad 131 „Dvojča“ a lokomotívy Albatros, BayerGarrat a Triplex). Nechýbajú ani exponáty zobrazujúce slovenské pamiatky: vodný mlyn, budovu Múzea Andreja Kmeťa, Katov dom z Trenčína, budovu Tatranskej galérie v Poprade, či objekty ľudovej architektúry zo skanzenu vo Vychylovke. Výstavu modelov dopĺňajú infopanely z histórie stavebnice Lego. Pre deti je pripravený hrací kútik a nebudú chýbať ani súťaže, samozrejme o stavebnice Lego. V roku 2018 pripravujeme pre návštevníkov aj predvádzací deň modelov Lego s diaľkovým ovládaním.

Slovenský LEGO fanklub TatraLUG (LUG - LEGO Users Group - medzinárodné označenie LEGO fanklubov) vznikol v roku 2012. Aktuálne má okolo 450 členov. O svojej záľube diskutujú členovia na vlastnom internetovom fóre, ako aj pri rôznych živých stretnutiach. Okrem toho už piaty rok organizujú výstavy po celom Slovensku. Na svojom internetovom fóre, ako aj na výstavach organizujú súťaže pre deti o ceny, ktorými nie je samozrejme nič iné ako – LEGO.


 

1.1. - 30.4.2018   17:00

Múzeum Betliar, SNM

Mária Terézia – Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov

V máji 2017 roku uplynulo 300 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín – kráľovnej Márie Terézie. SNM - Múzeum Betliar je jediným múzeom na Slovensku, ktoré pripravilo výstavu o panovníčke a jej dobe.
K výstave je pripravený katalóg so štúdiami a fotografiami vystavených diel. Pre tých, ktorí sa zúčastnia vernisáže je pripravené aj malé prekvapenie – narodeninová torta na počesť 300. narodenín kráľovnej.

Tlačová správa k výstave (pdf)

Ako ku každej výstave, aj k tejto sa viaže množstvo pripravovaných sprievodných programov:
31.3.2018 Povýšenie grófa Andrássyho do grófskeho stavu (inscenácia s Anikó Vargovou)
14.4.2018 Dvor Márie Terézie (Pohľad zblízka)
28.4.2018 Derniéra výstavy

Pre najmenších návštevníkov výstavy pripravujeme vzdelávacie programy s nasledovnými témami:
Malý svet na veľkom papieri (Mapa Viedne z r. 1878)
Baroková grimasa (Umelecké plastiky z obdobia Márie Terézie)
Čipka, hodváb, zamat (Módne trendy baroka)


 
Mária Terézia – Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov: tlačová správa k výstave MariaTereziaTS.pdf MariaTereziaTS.pdf (298.1 kB)

1.1. - 31.5.2018   17:00

Hudobné múzeum SNM, Bratislava

„ ... a nazvali ju Dobro®

Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom Tricone a neskôr aj jej slávny drevený model so slovenským názvom Dobro® skonštruovali v 20. rokoch min. st. v Spojených štátoch amerických slovenskí rodáci Ján/John Dopjera/Dopyera s bratom Rudolfom/Rudolphom „Rudym“. Príbeh vzniku rezofonických a elektroakustických nástrojov s množstvom fotografií, charakter doby a hlavne jedinečné zbierkové predmety, z ktorých niektoré darovala rodina Dopyerovcov, tvoria základ výstavy.
 


 

1.1. - 30.6.2018  

autom.jpg

Múzeum dopravy v Bratislave

Autom na výlet, alebo iné radosti 60-tych rokov

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stáva pre obyčajných občanov a rodiny čoraz reálnejšou. Na akých autách sa vtedy vozili? Kam smerovala cesta motorizovaných rodín v sobotu, alebo v nedeľu? Pozrieme sa na niekoľko obľúbených miest, kde mohli v 60-tych rokoch bratislavskí výletníci na kolesách zavítať.
Výstava pripravená s podporou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


 

1.1. - 31.8.2018  

Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Modra

Betlehemy

Na výstave sú prezentované betlehemy keramikárov západoslovenského kraja.


 

1.1. - 15.9.2018  

Archeologické múzeum SNM, Bratislava

Kelti na Záhorí

Výstava nových aj známych nálezov z čias keltského osídlenia Záhoria (4. – 1. stor. pred n. l.).


 

1.1. - 31.12.2018  

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM, Bratislava

Vymenené domovy – Nemci, Maďari, Slováci v kontexte mocensko-politických migrácií po druhej svetovej vojne

Výstava prostredníctvom autentických dokumentov, vecných pamiatok a výpovedí svedkov v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, maďarských a slovenských domovov sleduje priebeh udalostí a návštevníkom prezentuje, ako politické udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva.
 


 

11.1. - 8.4.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí

Výstava dokumentuje tradíciu chovu koní v šarišskom regióne s akcentom na históriu Štátneho žrebčinca v Prešove.


 

23.1. - 31.3.2018  

demjanovic-mitrikova.jpg

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

David Demjanovič & Jarmila Mitríková: ŽABA, HAD A VIRGUĽA

Kurátor: Robert Švarc
Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši otvára svoj program v novom roku rozsiahlou výstavou obrazov, videí a objektov umeleckého páru Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič. Slovenskému publiku sa tak ponúka výnimočná možnosť vidieť široké spektrum prác umeleckého páru žijúceho v Prahe. „Alternatívna etnografia“ a „imaginatívny folklór“, ktoré sú Jarke a Dávidovi vlastné, sa tak konečne dostanú do jedného z centier svojej historickej existencie – na Liptov.


 

23.1. - 7.4.2018  

hlbokomorske.jpg

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Hlbokomorské rozprávky

Boli ste už niekedy na morskom dne? Nie však na hocijakom, ale na dne v útrobách Tichého oceánu, kde neprenikne ani odrobinka slnečného lúča, nehovoriac vôbec o potápačoch či ponorkách. V týchto tajuplných tmavých a chladných hlbinách prekvitá život hlbokomorských živočíchov - ryby Biby, hada Rada, morských čertov, uhoriek a ďalších neobyčajných obyvateľov. Ich dobrodružstvá, ale aj skutočný život môžete spoznať prostredníctvom živej výstavy Hlbokomorské rozprávky.
Výstava Hlbokomorské rozprávky vznikla na základe knižnej predlohy s rovnomenným názvom z pera spisovateľky Moniky Kompaníkovej, s ilustráciami Veroniky Klímovej a grafickým dizajnom Martiny Rozinajovej.


 

25.1. - 25.3.2018  

kontext.jpg

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Synagóga – Centrum súčasného umenia

Klaudia Korbeličová: [kon]text

Kurátor: Marianna Brinzová
[Kon]Text je samostatnou autorskou výstavou sochárky Klaudie Korbelič v termíne 25. 1. 2018 – 25. 3. 2018, ktorú pripravila pre výstavný priestor Synagógy – Centra súčasného umenia v podobe site specific inštalácie. Klaudia Korbelič (*1990) patrí medzi mladú generáciu vizuálnych umelcov, ktorí pôsobia súčasne na českej i slovenskej výtvarnej scéne. Vo svojej tvorbe sa venuje dvom líniám, a to klasickej soche, ktorú podrobuje mechanicko-performatívnej deformácii a site specific inštaláciám a objektom. Námety čerpá zo súčasnosti, ale i z minulosti. Spracováva problematiku armády, sci-fi, princípy architektúry a taktiež sa zaoberá statusom súčasného človeka a otázkami jeho budúcnosti. Dôležitým prvkom jej diel je interakcia zo strany divákov, tak ako aj proces vznikania, transformácie a zanikania sochárskeho artefaktu.
V priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia autorka predstaví svoju site specific inštaláciu s názvom [kon]Text. Výstavný projekt [kon]Text zahŕňa sériu nafukovacích objektov, ktoré akoby parazitujú na architektúre synagógy, vypĺňajú medzery medzi stĺpmi, ktoré oddeľujú priestor hlavnej lode od bočných lodí. Masa materiálu vytvára akési [ne]hmotné nafúknuté mierne vlniace sa sochy, ktoré sa rozpínajú v priestore a obtekajú okolo jeho architektúry. Celková inštalácia, vzdialene evokujúca techniku vitráže, je tvorená z materiálov, s ktorými autorka pracuje vo svojom ateliéri v Brne. Tieto materiály, ako sú bublinkové, baliace, fotografické fólie, igelity, lepiace pásky a podobne, sú súčasťou jej sochárskych diel alebo slúžia na ich zakrývanie/prekrývanie v priebehu tvorivého pracovného procesu. Bežné spotrebné materiály nájdené v ateliéri autorka uvádza do nového kontextu, presúva ich do priestoru synagógy a nadväzuje s ním dialóg. Jej intervencia navodzuje dojem nestálosti, nejasnosti a efemérnosti. Reflektuje priestor synagógy a sprítomňuje atmosféru pietneho miesta. [Kon]Text nesie niekoľko vrstiev a významov. Intervencia sa snaží site specific reagovať na priestor a bývalé určenie synagógy a podtrhnúť jej génia loci s istou dávkou pátosu, krehkosti, dočasnosti a pominuteľnosti, no zároveň referuje sama k sebe, a to k súčasnej umeleckej produkcii a procesu tvorby. Inštalácia je doplnená o zvukovú stopu, akúsi novodobú „pracovnú modlitbu“, ktorá vznikla v priestoroch brnianskeho ateliéru a zachytávala jeho pracovno-výrobné zvuky.

Počas vernisáže výstavy prebehne performance českého vizuálneho umelca Davida Helána (*1979) s názvom: Content-po (Koncept konec kontemplace), ktorá korešponduje s témou výstavy a vznikla priamo k nej.

Klaudia Korbelič (*1990, Bratislava) vyštudovala ateliér Sochařství 1 vedením prof. akad. soch. Michala Gabriela na Fakulte výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne (2017). Autorka má za sebou niekoľko úspešných skupinových i samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí. Žije a tvorí v Brne.


 

25.1. - 31.3.2018  

Etnografické múzeum SNM, Martin

Slovensko-slovinská dimenzia

Pozvánka na výstavu (PDF)
Filozofická fakulta UK v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku a Slovenské národné múzeum v Martine pripravili spoločný projekt Slovensko – slovinská dimenzia. Výstava je prezentáciou kultúrno-historických i súčasných paralel a rozdielov oboch krajín pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky Rade EÚ a 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky. Pre verejnosť bude sprístupnená od 25. 1. do 31. 3. 2018 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Etnografickom múzeu.
Slovensko a Slovinsko majú nielen veľmi podobný a často zamieňaný názov, ale aj veľa spoločných čŕt v kultúre a spôsobe života. Zámerom výstavného projektu je poukázať na zhody a odlišnosti v našej kultúrnej tradícii, ako aj v súčasnej každodennosti.
Námet vznikol v spolupráci medzi bývalou veľvyslankyňou Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Bernardou Gradišnik, vysokoškolskými učiteľmi a študentmi, ktorých zaujali tieto podobnosti a rozdiely pri štúdiu slovinského jazyka, stredoeurópskych štúdií, etnológie, architektúry aj medzinárodných vzťahov.
Hľadanie spájajúcich a rozdeľujúcich dimenzií na výstave postupuje cez súvislosti štátnosti, časovú os dejín, kultúrne špecifiká a podobnosti, priestory miest a mapovanie prírodného prostredia, významné osobnosti, ktorých osudy aj diela sú často prekvapivo paralelné, povesti o hradoch aj prírodných útvaroch, a to v priamom zážitku v oboch jazykoch.
Autori výstavy prostredníctvom fotografického materiálu, grafických listov, filmových dokumentov a ukážok niekoľkých predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré dopĺňajú textové panely, predstavujú zaujímavý pohľad na slovensko – slovinské dimenzie.
Výstava je realizovaná v troch jazykoch (popri slovenčine a slovinčine aj v anglickej verzii) a je pripravená ako putovná, pripravená na prezentáciu aj v ďalších európskych štátoch.


 
Slovensko-slovinská dimenzia SlovDimenzia.pdf SlovDimenzia.pdf (2.2 MB)

25.1. - 8.4.2018  

Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Malá výstavná sieň

Kontexty – Vzťahy – Súvislosti

Pozvánka na výstavu (PDF)
Autori: Rastislav Biarinec, Marta Bošelová, Ján Hrnčiarik, Ján Kudlička, Pavol Rusko
Kurátorka: PhDr. Zuzana Gažíková
Spolupráca: RUMANSKY Art Centre

Výstava Kontexty – Vzťahy – Súvislosti priblíži verejnosti aktuálnu tvorbu piatich výtvarných umelcov, ktorí dlhodobo výtvarne a pedagogicky (KVV PF KU v Ružomberku) pôsobia v liptovskom regióne, ale ich tvorba a význam presahuje regionálne hranice a sú neoddeliteľnou súčasťou výtvarného umenia na Slovensku.
Výstava bola v premiére v menšom rozsahu predstavená v RUMANSKY Art Centre. Priblíži najnovšiu tvorbu umeleckých osobností, ktoré spája nielen záujem o výtvarné umenie a vlastné tvorivé aktivity, ale aj hlboký vzťah k miestu, odkiaľ pochádzajú (Ján Kudlička, Pavol Rusko, Ján Hrnčiarik, Rastislav Biarinec), resp. kde dlhodobo pôsobia (Marta Bošelová). Prostredie Liptova, ale aj blízkej Oravy sa v tvorbe všetkých autorov intenzívne rôznym spôsobom premieta. Výstava vypovedá o hodnotách ako je vzťah ku krajine a tradíciám priestoru, ku ktorému majú hlboké väzby. Vystavený súbor diel zdokumentuje ich tvorbu z posledných rokov, tematicky previazanú s týmto regiónom.


 
Kontexty – Vzťahy – Súvislosti kontexty.pdf kontexty.pdf (331.3 kB)

25.1. - 8.4.2018  

Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Veľká výstavná sieň

Milan Paštéka - Dimenzia ticha

Pozvánka na výstavu (PDF)
Koncepcia a kurátorka výstavy: PhDr. Eva Ľuptáková

Milan Paštéka ( 20.5.1931 – 23.9.1998) nie je medzi nami už dvadsať rokov.
Výstavu DIMENZIA TICHA pripravila Oravská galéria v Dolnom Kubíne v spolupráci s partnerskými galériami Žilinského samosprávneho kraja v disciplínach maľby, kombinovanej techniky, akvarelu, kresby farebnými ceruzami, grafiky a glazovanej pálenej hliny. Časový horizont vzniku vystavených diel je ohraničený rokmi 1955 – 1993. Oravská galéria ako jediná z vystavujúcich galérií zakúpila v roku 1993 kompletný grafický cyklus Medzičas – Unikajúca skutočnosť v počte 16 kusov. Diela Milana Paštéku patria medzi klenoty slovenskej výtvarnej moderny v stálych expozíciách Slovenského výtvarného umenia 20. storočia v Oravskej galérii v Župnom dome v Dolnom Kubíne.
Milan Paštéka celoživotne miloval Oravu, jeho vzťah k nej najlepšie vyjadril v Námestove, v roku 1998 sám, preto citujem:.... Mal by som tu písať o sebe, no ak by som to skutočne chcel urobiť, na tomto mieste v tomto čase sa natoľko nedokážem sústrediť. Príliš žijem a strácam sa v tomto nádhernom a zvodnom prostredí, a moja osoba mi tu príde ako zanedbateľná maličkosť. Som sám od seba hrozne ďaleko. Skúsim to doma, tam som si predsa o čosi známejší“. 1
„Odišiel sebe vlastným spôsobom - za jazdy. Bez okázalosti, bez zbytočných rečí, bleskurýchle, skromne, uprostred činorodej práce, na ceste z oravského plenéru do svojho bratislavského ateliéru, náhliac sa pripraviť výstavu svojich najnovších kresieb.
Jeden z najtvorivejších slovenských maliarov druhej polovice minulého storočia, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského povojnového umenia, jeden z tých, ktorí mohutnosťou svojej kreativity a nekompromisnosťou svojho umeleckého postoja profilovali tvár tohto pozoruhodného fenoménu, ktorému s hrdosťou hovoríme slovenská moderná umelecká kultúra“.2
Narodil sa v Trenčíne. V rokoch 1950 az 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Ľudovíta Fullu a prof. Jána Želibského. Bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu. V rokoch 1966 dostal cenu Cypriána Majerníka a v roku 1999 in memoriam Cenu Martina Benku. Zúčastnil sa na výstavách československého a slovenského výtvarného umenia, okrem iného aj v Paríži, Mníchove, Düsseldorfe, Sao Paole, Benátkach, Prahe, Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Osake, Moskve, Novare, Seville, Budapešti a v New Yorku. Žil a pracoval v Bratislave. Zomrel pri automobilovej nehode 23. septembra 1998 neďaleko obce Voznica na strednom Slovensku.
Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme partnerským galériám ŽSK – Kysuckej galérii v Oščadnici, Považskej galérii umenia v Žiline a Turčianskej galérii v Martine.
Eva Ľuptáková
Maliarstvo je uchopiteľné, no že by ho komentár urobil zrozumiteľnejším, o tom ma ešte nikto nepresvedčil. (Milan Paštéka, 1997)


 
Milan Paštéka - Dimenzia ticha pasteka.pdf pasteka.pdf (808.7 kB)

25.1. - 27.12.2018  

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

25 x voľný vstup do expozícií Múzea mincí a medailí v roku 2018

V roku 2018 si pripomíname 25. výročie vzniku Národnej banky Slovenska. Pri tejto príležitosti sme pre priaznivcov Múzea mincí a medailí Kremnica, ktoré je súčasťou NBS od roku 1994, pripravili sériu voľných vstupov do vybraných expozícií múzea – presne 25 krát v priebehu roka 2018.

25x VOĽNÝ VSTUP DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ V ROKU 2018 (PDF)


 
25x VOĽNÝ VSTUP DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ V ROKU 2018 NBS-MMM_Kremnica_25.pdf NBS-MMM_Kremnica_25.pdf (224.5 kB)

26.1. - 25.3.2018  

dali.jpg

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Salvador Dalí - Božská komédia a ďalšie diela

Kurátori: Vassili Kessaouri, Aleksandre Kesauri
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so spoločnosťou Art Expo International pripravuje výstavu diel svetoznámeho španielskeho umelca Salvadora Dalího (1904 – 1989) s názvom Božská komédia a ďalšie diela, zo súkromnej zbierky rodiny Kesauri, získaných od francúzskej filmovej hviezdy Mariny Vlady.
Výstava predstaví cyklus 100 farebných grafických listov – drevorytov, ktoré sú ilustráciami k Božskej komédie stredovekého básnika Dante Alighieriho. Dalí začal pracovať na akvarelových ilustráciách 100 piesní Komédie v roku 1950, na výzvu talianskej vlády pripravujúcu sa na 700. výročie Danteho narodenia. Medzitým sa vláda rozhodla udeliť túto úlohu talianskemu umelcovi a zrušila s Dalím uzatvorenú zmluvu. On sa však rozhodol pokračovať v práci, ktorá mu trvala deväť rokov a tak vznikol cyklus majstrovských diel, ktoré prostredníctvom umeleckých ideí tohto velikána surrealizmu ilustruje a interpretuje jedno z najznámejších diel svetovej literatúry. V roku 1959 tím expertov pod Dalího dohľadom vytvoril zo 100 akvarelových malieb farebné grafické listy, prostredníctvom 3500 vyrytých drevených dosiek (k jednému grafickému listu bolo použité cca. 35 dosiek, ku každej farbe iná). Táto práca trvala štyri roky a bol to jeden z najvýznamnejších projektov v 20. storočí.
Dalího diela vyjadrujú jeho intelektuálne prístupy, teórie a myšlienky – nezobrazuje totiž samotnú realitu, ale vyjadruje skôr pocity a predstavy, ktoré sa vynárajú zo sveta podvedomia, a to prostredníctvom realistických prvkov. V cykle Božská komédia sa objavujú nezvyčajné vyobrazenia stredovekých predstáv o putovaní duše po posmrtných svetoch Pekla, Očistca a Neba interpretované cez Dalího surrealistického sveta fantázie a symbolických obsahov podvedomia.
Výstavu dopĺňajú ďalšie diela španielskeho majstra – plastiky, maľby na porcelán a keramika.


 

30.1. - 23.3.2018  

enra.jpg

Banícke múzeum v Rožňave

eNRA

Kurátorka výstavy: Ágnes Kovács
Medzinárodná tvorivá komunita Rovás (eNRA) vystavuje tento rok v Rožňave už po piaty krát.
Toto tvorivé zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2012 pod záštitou združenia Rovás so sídlom v Košiciach, prináša každý rok diela veľmi rôznorodého štýlu a techniky, s rozmanitou tematikou, pričom výstavy predsa len zosúlaďuje rovnaká vlnová dĺžka a potreba spolupatričnosti. Materiál výstav eNRA sa zväčša rodí počas medzinárodných letných táborov. Tento rok, keďže sa jedná o veľkú jubilejnú výstavu k 5. ročníku, budú návštevníci mať možnosť popri domácich autorov z eNRA, ako sú akademický maliar Otto Szabó, alebo grafik Zoltán Zeman, vidieť aj ďalšie samostatné výstavy popredných autorov ako sú József Szurcsik (akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny), István Orosz (umelecký grafik, nositeľ Kossuthovej ceny), Márton Barabás (akademický maliar, laureát Munkácsyho ceny), Attila Dienes (umelecký sochár, laureát Munkácsyho ceny), Tamás Gaál (umelecký sochár, laureát Munkácsyho ceny), László Nemes (akademický maliar) a grafička Vica Juhász.
V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov sa Vám teda popri eNRA predstavia deviati autori formou samostatných výstav. Významní autori a umelci, ktorí spolupracujú s Rovásom, svojou účasťou na tohtoročnej výstave eNRA zároveň prejavujú svoju podporu združeniu Rovás.


 

31.1. - 30.5.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši.

Výstava je výstupom z projektu podporeného Fondom na podporu umenia a zameraného na podrobné predstavenie histórie používania keramiky na Šariši, pri ktorom sa využívajú doterajšie poznatky z archeológie, histórie a etnografie a dopĺňajú sa o informácie z vlastných výskumov. Pozornosť je v širšom meradle venovaná oblasti východného Slovenska, avšak so zameraním na oblasť Šariša, aby bolo možné bližšie charakterizovať miestny vývoj keramiky od počiatku jej používania v mladšej dobe kamennej až po záverečné obdobie produkcie, ktoré predstavujú súčasní keramikári v regióne. Keramika archeologických kultúr a prvých známych etník z prehistorických a historických období vrátane výrobkov ľudového hrnčiarstva s vrcholmi v tvorbe Jána Frankoviča z Bardejova, Jozefa Koložiho z Prešova a Štefana a Eleny Tomečkových z Dubia je prezentovaná v zrekonštruovaných pivničných priestoroch múzea na Hlavnej 90.


 

6.2. - 23.3.2018  

Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

Svadobné truhlice

Výstava predstavuje jeden z najkrajších a najdôležitejších prvkov nábytku v minulosti – svadobnú truhlicu, neodmysliteľnú súčasť výbavy nevesty.


 

7.2. - 25.3.2018  

tusan.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach - Galéria Jozefa Nécseyho

Ja tu šanujem Vás

Marek Tušan


 

7.2. - 6.4.2018  

guido.jpg

Múzeum v Kežmarku - Výstavná sieň múzea

Architekt Guido Hoepfner – tvorca tatranských grandhotelov

Kurátor: Maroš Semančík
Pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta Guida Hoepfnera (narodil sa v Spišskom Podhradí v ten istý deň ako náš najvýznamnejší architekt Dušan Jurkovič), usporiadalo Múzeum v Kežmarku výstavu venovanú primárne jeho architektonickej činnosti. Absolvent Kráľovskej Jozefovej technickej univerzity v Budapešti sa už počas práce v ateliéroch Uhorských štátnych železníc a v stavebnej kancelárii budínskeho kráľovského hradu venoval aj samostatnej projekčnej činnosti. Jeho architektonické a spoločenské aktivity mu priniesli viaceré ocenenia. Napriek tomu, že od vysokoškolského štúdia žil v Budapešti, počas celého života udržiaval styky so svojím rodným krajom. Svojou tvorbou obsiahol celé územie bývalého Uhorska – Slovensko, Maďarsko, Srbsko aj Rumunsko a v rámci toho sa nemalou časťou realizoval aj v Tatrách. Hoepfner sledoval aktuálne trendy a bol veľmi otvorený novým tendenciám súdobej architektúry. Jeho raná tvorba vychádzala z postulátov neskorého historizmu v celej škále od neogotiky až po neobarok a neovernakulár, vo vrcholnom období okolo roku 1900 sa obohatila o secesiu a v neskorom období tridsiatych rokov 20. storočia ešte o funkcionalizmus.
Kostru výstavy tvoria panely prezentujúce architektonickú tvorbu Guida Hoepfnera doplnené novodobými modelmi. Obohacujú ju unikátne skice, originálne plány, dobová fotografická dokumentácia, ako aj vybavenie navrhnuté architektom – prvýkrát vystavené interiérové zariadenie, vitráže a nábytok. Súčasťou je aj videoprojekcia dokumentárneho filmu o jeho živote a diele.
Podklady na výstavu pochádzajú z majetku 13 slovenských a maďarských verejných inštitúcií a súkromných zberateľov.


 

7.2. - 12.5.2018  

avari.jpg

Vlastivedné múzeum v Galante

Avari a Slovania na sever od Dunaja

Kurátori výstavy:
András Csuthy, Podunajské múzeum v Komárne
Marek Both, SNM – Múzeá v Martine
Mário Žáčik, Tríbečské múzeum v Topoľčanoch
Zuzana Litviaková, Vlastivedné múzeum v Galante

Putovná archeologická výstava zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine, Podunajského múzea v Komárne a Tríbečského múzea v Topoľčanoch.
Dve etniká, dva rôznorodé svety, spoločné osudy. Výstava dokumentuje spolužitie Avarov a Slovanov na území Slovenska a prezentuje unikátny materiál starý viac ako tisíc rokov - od obdobia príchodu prvých Slovanov na naše územie až po vznik Veľkomoravskej ríše. Návštevníci majú možnosť vidieť množstvo artefaktov zapožičaných z niekoľkých inštitúcií. Väčšinu prezentovaných exponátov tvoria šperky, súčasti odevov a konských postrojov z drahých kovov, no nechýbajú ani predmety dennej potreby, keramika alebo zbrane. Vystavené predmety dopĺňajú texty, mapy, fotografie a rekonštrukcia objaveného hrobu avarského jazdca a koňa.


 

8.2. - 25.3.2018  

Galéria Jána Koniarka v Trnave - Kopplova vila

Zrcadlo ticha

Medzinárodná výstava 6 výtvarníkov zo Slovenskej a Českej republiky, ktorej námetom je obraz a jeho výstavba – od klasických, cez alternatívne až po experimentálne prístupy.
Kurátor: Zuzana Duchková

Komentovaná prehliadka k výstave Zrcadlo ticha za účasti kurátorky a slovenských autorov 
16.3.2018 (Pia) o 18:00


 

8.2. - 25.3.2018  

kellemberger.jpg

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica

Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika: Obrazy. Grafika. Ilustrácie

Vernisáž 28.2.2018 o 17:00
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček
Známy slovenský maliar, grafik a ilustrátor Martin Kellenberger (1957) sa nedávno, koncom minulého roku v októbri 2017 v plnom zdraví a tvorivej aktivite dožil okrúhleho šesťdesiatročného životného jubilea. Oslávil ho príznačne vydarenou samostatnou jubilejnou výstavou v jeho srdcu blízkej Modre. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pri tejto slávnostnej príležitosti uplynulého jubilea Martina Kellenbergera prezentuje aj na Záhorí jeho mnohorakú, v optimistických živých farbách a dynamických tvaroch rozvíjanú vizuálnu tvorbu v oblasti maľby, grafiky a ilustrácie. Domáci návštevník zo Senice a okolia má nevídanú možnosť vidieť a bližšie spoznať spomínané, na verejnosti príťažlivé druhy umenia v tvorivom náhľade v podaní bratislavského rodáka Martina Kellenbergera. So Záhorím ho spája známa osobnosť jeho obľúbeného učiteľa na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave profesora Ľudovíta Hološku a priateľstvá s maliarmi Bohumilom Bačom, Jozefom Gálisom, grafikom Albínom Brunovským a ďalšími tvorcami. Už samotný názov jeho výstavy naznačuje, že vesmírna tematika hrá v Kellenbergerovom diele svoju úlohu. Úzko to súvisí so širokou obsahovou inšpiračnou bázou jeho tvorby s prevládajúcim tematickým záujmom o prírodu, kam aj vesmír bezosporu patrí a na druhej strane aj o históriu, či už dávnu, najmä antickú, ale aj súčasnú, poznačenú modernou technickou civilizáciou. Pri stvárňovaní svojho širokospektrálneho okruhu obsahových inšpirácií, počnúc od zmyslových zážitkov z okolitej skutočnosti až po filozofické reflexie o svete v jeho duchovnej a materiálnej podstate, pretransformovaných do príbehov ako jednej z podstatných stránok jeho tvorby, využíva šťavnatú kontrastnú farebnosť a tvarovú hravosť a mnohoznačnosť. V tomto zmysle jeho svieža tvorba plynie a prúdi ako vodopád neohraničenej farebnej a tvarovej fantázie, pričom výtvarne veľmi príbuzne sa vyjadruje v maľbe, grafike alebo aj knižnej ilustrácii. Všade dominuje Kellenbergerovo úprimné očarenie vizuálnou a myšlienkovou krásou sveta, prenesené do bezprostredného výtvarného jazyka, charakteristického plošným znakovým, dekoratívnym vyznením štruktúrnych farebných plôch, oživených plynulou kaligrafiou línií tvarov a vkladaných písmen a fragmentov textov. Dúfame, že výstava Martina Kellenbergera si získa srdcia aj umeniamilovného publika na Záhorí a bude obohatením jeho kultúrneho života ako aj inšpiráciou pre autora do jeho ďalšej plodnej tvorivej aktivity v budúcnosti.
Výstava je otvorená v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici v dobe od 8. februára do 25. marca 2018 s vydaním aj malej skladačky.

Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika: Obrazy. Grafika. Ilustrácie Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika: Obrazy. Grafika. Ilustrácie Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika: Obrazy. Grafika. Ilustrácie Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika: Obrazy. Grafika. Ilustrácie Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika: Obrazy. Grafika. Ilustrácie Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika: Obrazy. Grafika. Ilustrácie


 

8.2. - 30.4.2018  

Kaštieľ Stropkov

Pred a PO

Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka.


 

8.2. - 20.5.2018  

Turčianska galéria v Martine

Pavol Tóth - Sediaci Pavol Tóth

V roku 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia Pavla Tótha, významného predstaviteľa a spoluzakladateľa Skupiny Mikuláša Galandu. Samostatnou výstavou a retrospektívou sochárskej tvorby si chce preto Turčianska galéria pripomenúť jeho špecifický prínos do slovenského neoavantgardného umenia v druhej pol. 20. storočia. Dielo Pavla Tótha bolo doposiaľ zväčša prezentované iba ako súčasť tematických, či prehľadových výstav v kontextoch neoavantgardy, skupiny Galandovcov, umenia vo verejnom priestore či v rámci prezentácie sochárskych zbierok jednotlivých galérií. Vďaka spolupráci s historičkou umenia Zitou Kostrovou, ktorá je aj autorkou obsiahlej monografie Pavla Tótha, sa mu môže venovať samostatná pozornosť a prehodnotiť tak jeho tvorba z nových diváckych pozícií.
Výstava Sediaci Pavol Tóth sprostredkuje pohľad na príbeh formovania jedného komplexného výtvarného diela, zahŕňajúceho množstvo figúr, prevažne sediacich žien. Svojim spektakulárnym názvom však táto prezentácia navádza aj na kritický odstup a zmenu uvažovania. John Berger vo svojej knihe O pohľade komentuje pri príležitosti 50. výročia Rodinovej smrti kult výročia ako pohodlný spôsob konzumácie dejín umenia v kontrastne s ich porozumením. Výstava preto ponúka aj odvrátený pohľad: od autora ako tvoriaceho subjektu- k autorovi ako pozorovanému a analyzovanému objektu. Sochár je tak v rámci svojej tvorby aktom sediacim na podstavci súčasného galerijného priestoru, so svojou autonómnou estetikou a významom. Takáto myšlienka sediacej a pózujúcej sochárskej zbierky prirovnáva proces pozerania sa k procesu tvorby... Je možné kĺzať očami po povrchu, skúmať štruktúry a výstavbu diela podobne ako sochár študujúci svoj model, alebo môžeme postupne odkrývať aj jednotlivé vrstvy konotácií vychádzajúcich z vnútra von. Jednou z takýchto vrstiev je napríklad samotný modernistický pohľad na ženu. Sediacu, češúcu, zobúdzajúcu sa, zbavenú hlbších súvislostí, ponechanú ako formu, do ktorej si autor projektuje svoje vlastné prežívanie. Ako vysvetľuje sám Pavol Tóth vo vzťahu k začiatkom jeho tvorby, pózujúca figúra ženy sa pre neho stala skôr príťažou: „Model ma odpútaval od toho najdôležitejšieho: od hlbšieho vyjadrenia vlastných vnútorných problémov. Preto som model úplne vylúčil“. Môžeme si položiť otázku, čo je našim modelom v procese pozerania a ako determinuje naše bezprostredné prežívanie. Pozeráme sa na dielo ako na umelecko-historickú pózu s jej faktografickým opisom a súborom spretrhaných znakov a symbolov? Alebo nechávame dielo pôsobiť na naše prežívanie, čím sa aj pozorovanie stane tvorbou nových významov?
Pre Pavla Tótha sa ženské figurálne výjavy stali jeho osobnou mytológiou, spočívajúcou v hľadaní akéhosi archetypálneho ženstva vyjadrovaného v mäkkosti tvarov a ľahkosti línii. Výstava mapujúca kľúčové okamihy autorskej tvorby, prezentuje okrem sôch aj kresby a grafiky, ktoré poukazujú na vzťah jeho kresebnej a sochárskej línie. Kresba, v jeho prípade nie je len náčrtom, ale ako neustála súčasť procesu tvorby. „V kresbe si veci začínam čistiť a čo ma v nej upokojuje, snažím sa prekresliť aj na soche.“ Jeho budovanie sochy môžeme charakterizovať aj ako kresbu plochami a líniami skĺzajúcich po objeme materiálu s dôležitým akcentom na samotný proces tvorenia s prvkami hľadania, náhody a radosti.


 

8.2. - 20.5.2018  

Turčianska galéria v Martine

Mikuláš Galanda - Grafika - 80. výročie

Mikuláš Galanda /1895 – 1938/ maliar, grafik, ilustrátor a vynikajúci kresliar, patrí k zakladateľským postavám moderného slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia.
Narodil sa v Malej Vieske, dnes Turčianske Teplice, v roku 1895.
Výtvarné umenie študoval v Budapešti /1914–1916/ a v Prahe /1922–1927/. Začínal ako profesor kreslenia na meštianskych školách a Škole umeleckých remesiel v Bratislave, na ktorej bol od roku 1933 riadnym profesorom až do svojej predčasnej smrti v roku 1938.
Táto škola mala veľmi progresívny pedagogický charakter, vynikajúce profesorské obsadenie a úzke profesionálne i osobné kontakty s nemeckým Bauhausom. Vo svojej tvorbe sa venoval najskôr grafike a ilustrácii. V tridsiatych rokoch prevažovala maľba.
Spoločne s Ľudovítom Fullom sa výrazne pričinili o presadenie princípov moderného výtvarného umenia na Slovensku. Vo svojej tvorbe syntetizoval osobitým spôsobom poznatky expresionizmu, fauvizmu, kubizmu, klasicizmu i niektoré princípy surrealizmu, až k modernej poetickej skratke a znaku.
Galandove umelecké počiatky boli obsahovo poznačené ťažkými životnými situáciami, ako aj následkami prvej svetovej vojny. V tom mu bol veľmi blízky nórsky maliar Edvard Munch, čo sa prejavilo najmä v grafike. No postupne sa prepracoval k pozitívnejšiemu pohľadu na život a svet najmä pod vplyvom francúzskeho maliarskeho optimizmu. Prejavilo sa to najmä v spracúvaní témy venovanej žene v jej troch fázach - mladej kráse, zrelom materstve a motíve staroby. V záverečnom období sa sústredil najmä na zobrazovanie veľkého počtu ženských hláv v rôznych životných situáciách. K najpôsobivejším patria zobrazenia ženy matky, strachujúcej sa o svoje dieťa. Popri hlavách neviest a dedinských žien, sú to početné hlavy osamelých a plačúcich žien.
Galandovým maliarskym a grafickým prácam predchádzali pravidelne početné kresbové štúdie, ktoré často nadobúdali charakter samostatného diela na hranici kresby a maľby. Nielen formou podania od jemnej línie až po maliarsku plochu, ale aj dôrazným použitím funkcie farby.
Galanda pestoval kresbu vášnivo od samých svojich počiatkov, v rozpätí citlivej realistickej štúdie portrétneho charakteru, až po maximálnu výtvarnú skratku na hranici brilantného a suverénneho podania. Už jeho súčasníci si boli vedomí mimoriadnej úrovne jeho kresby i jej významu, ktorý zohrávala i v jeho ostatnej tvorbe, najmä ako dynamizujúceho faktoru, napr. v maľbe.


 

9.2. - 29.3.2018  

nachadzania.jpg

Pohronské múzeum v Novej Bani

Nachádzania

Výber obrazov z tvorby Michaely Lenčovej

Prvá autorská výstava Michaly Lenčovej „Nachádzania“ v Pohronskom múzeu je výberom obrazov a maľovaných sklených váz. Autorku uchvátilo výtvarné umenie v detstve až tak, že absolvovala oba cykly výtvarného odboru na Zuš Nová Baňa. Dokonca počas štúdia na gymnáziu navštevovala tento odbor denne. Neskôr ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor estetika, so zameraním výtvarná estetika. Momentálne sa venuje okrem voľnej tvorby, ilustrovaniu a grafickému designu. Viac o jej aktivitách na www.michalalencova.com.
Ako sama povedala, vo svojom vizuálnom svete zažíva radostné dobrodružstvo z akéhokoľvek poznávania. Taktiež rada "experimentuje a hrá sa" s realitou, recykluje predmety a materiály naokolo, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad nepotrebné. Má pasiu pokúšať sa nájsť a vytvoriť iný význam a účel videnej skutočnosti, materiálu, nástroja a následne predstavy. Najčastejšie pracuje so všetkým, čo v toku každodennosti zachytí a zaujme jej oko - so stopami, ktoré sa vrývajú a nečakane menia bežnú skutočnosť. Stopy môžu byť textúrové, štruktúrne, farebné, tvarové, kompozičné atď. Do nového obrazu začleňuje aj vlastné obrazy rozmanitým spôsobom a použité materiály rôznej kvality a účelu. Inklinuje skôr ku technikám, ktoré sú flexibilné a umožňujú, čo najviac experimentovať, a to sú techniky koláže a dekoláže, enkaustické, rôzne papierové techniky (frotáž, rezerváž, mramorovanie, práca so škrobom a štruktúrovaním, prerezávanie a preškrabávanie atď.), ako aj kombinované (maľba na koláž, použitie viacerých plošných maliarskych a grafických techník, materiálov a farieb), či overpainting (maľba na nemeniteľný tlačený obraz, či fotografiu atď.). Najčastejšie vytvára abstraktné a poloabstraktné obrazy.


 

13.2. - 29.4.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Manželia na obrazoch a fotografiách

Výstava venovaná hodnotám rodiny.


 

14.2. - 30.4.2018  

koliesko.jpg

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Dávid & Ivan Popovič: Mať tak o koliesko viac!

- multimediálna výstava – živá kniha
Garant výstavy: Mgr. Janka Kolláriková
NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica pripravilo na začiatok roka 2018 uvedenie multimediálnej výstavy dvojice otca a syna Ivana a Dávida Popovičovcov Mať tak o koliesko viac!, ktorá vznikla podľa úspešného projektu rovnomenného animovaného seriálu a knihy pre deti. Výstava bola premiérovo uvedená v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana v Bratislave v lete 2017. Do Kremnice prídu výstavu predstaviť samotní autori. Výstava v galérii múzea bude slávnostne otvorená v stredu 14. februára 2018 o 15.00 hodine. Hostí vernisáže čaká pestré rozprávanie a kreslenie výtvarníka Ivana Popoviča, ako aj ukážka z animovaného seriálu komentovaná Dávidom Popovičom.
Podľa pôvodne útlej knižky o vynálezoch 20. storočia od autora Ivana Popoviča vydanej vlastným nákladom v roku 2001, vytvorili a nakrútili Dávid a Ivan Popovič v koprodukcii s RTVS 52-dielny animovaný seriál, ktorý vznikal v rokoch 2002 až 2015. Je to najrozsiahlejšie dielo v novodobých dejinách slovenského animovaného filmu. Projekt sa stal úspešným aj v zahraničí. Okrem domácich ocenení (Prémia Igric, Slnko v sieti) bol seriál ocenený na medzinárodných festivaloch v Mníchove, Toronte, Soule a Amsterdame. Veselý animovaný seriál mapuje vážne vynálezy 20. storočia, ktoré používame s takou samozrejmosťou, ako keby tu boli odjakživa. Patria k nim žiarovka, telefón, guľôčkové pero, vysávač, mrakodrap, padák, ale aj počítač, platobná karta, či kalkulačka, a mnoho ďalších. Seriál sa drží faktov, no nechýba mu humor a nadhľad.
Dnešná podoba knihy Mať tak o koliesko viac!, ktorá je aj súčasťou výstavy, vyšla v reedícii vo vydavateľstve IKAR v máji roku 2017. Je obohatená o množstvo obrazového materiálu, ktorý výtvarníci pri výrobe filmu počas 13-tich rokov nazhromaždili. Dobové rytiny, unikátne fotografie, koláže, kresby, animácia... Zostávalo však ešte stále veľa materiálov, ktoré sa nedostali ani do televízneho seriálu, ani do knižky. Rekvizity, pracovné materiály, pohľady do zákulisia výroby seriálu. Autori sa preto rozhodli pripraviť výstavu, kde by boli prepojené všetky zložky do jedného celku. Súčasťou výstavy je aj 13 dielov rovnomenného televízneho seriálu upravených špeciálne pre výstavu do troch vysielacích blokov. Celý projekt je orientovaný rodinne. Ako uvádzajú autori, ich zámerom je, „aby sa deti pýtali, a aby im rodičia odpovedali. Aby okrem zábavy a poučenia, aj spolu komunikovali. Je to zvlášť veľká výzva v dnešnej dobe, keď mobilné technológie ľudí vzdialených zbližujú, ale ľudí blízkych navzájom od seba vzďaľujú.“


 

15.2. - 3.4.2018  

Nitrianska galéria, Nitra - Bunker

TA BU BU

Autori: Študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre
Kurátor: Martin Kratochvil

Výstava bude reflektovať problematiku osobných i spoločenských tabuizovaných tém. Rozoberať sa tu bude to, čo nás znepokojuje až desí a znemožňuje nám slobodne pristupovať k rôznym javom – osobné fóbie, komplexy a predsudky, ktoré formujú naše myslenie a správanie. Výtvarné práce budú realizované v priestorových médiách (socha, objekt, inštalácia) a budú reagovať na priestory Bunkra.


 

15.2. - 6.5.2018  

vyst201802.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach - Kapitánska budova

Flaše trpezlivosti

Pavol Konečný a Silvia Habániková, rodená Konečná


 

22.2. - 8.4.2018  

Nitrianska galéria, Nitra - Galéria mladých

Po rádiu *

Autori: Michal Cáb (CZ), Marek Hlaváč (CZ)
Kurátorka: Katarína Gatialová

Výstava sa bude zaoberať médiom rádiového vysielania ako príznačnej formy jednosmerného prenosu informácii a jeho rozdelením medzi „verejným“, „súkromným/komerčným“ a „pirátskym“. Rádio v klasickej podobe pomaly mizne – výstava by chcela prispieť k skúmaniu možností rádia po rádiu.


 

22.2. - 22.4.2018  

Nitrianska galéria, Nitra - Salón

Galaxia sochár *

Autorka: Ivana Pavlíčková (CZ/DE)
Kurátorka: Marianna Brinzová

Výstava sa snaží znovu sprítomniť význam zdanlivo banálnych predmetov a ponúknuť divákovi nezaťažený pohlaď na ne. Predmety bežnej spotreby autorka transformuje do média keramiky. Touto transformáciou rozvíja teóriu „objektovo orientovanej ontológie“. Prostredníctvom nej sa snaží odkloniť od antropocentrického vnímania objektov a dať im priestor pre vnímanie z iných perspektív. Hlinu ako materiál, ktorý je spojený so Zemou a jej procesmi, konfrontuje s použitím 3D technológií. Vytvára tým zaujímavé napätia, ktorými upozorňuje na vzťah človeka a stroja. Núti nás tak uvažovať nad originálnym autorským rukopisom, banalitou, sériovou výrobou a komoditným fetišizmom.


 

22.2. - 30.4.2018  

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM, Bratislava

Život bobra

Výstava prináša náhľad do života bobrej rodiny z oblasti povodia rieky Moravy v blízkosti Devínskej Novej Vsi. Tvoria ju fotografie, ktoré sú výsledkom osem rokov trvajúceho výskumu Tomáša Hulíka, Fedora Čiampora a Andyho Šuteka.


 

23.2. - 20.5.2018  

jacsmenyik.jpg

Galéria Mestského vlastivedného múzea

Jozef Jacsmenyík: Potulky so štetcom

Galéria Mestského vlastivedného múzea opäť poskytne priestor pre výstavu miestneho umelca. 23. februára 2018 o 17:00 hodine otvára Hradné múzeum vo Fiľakove individuálnu výstavu Jozefa Jacsmenyíka s názvom „Potulky so štetcom“. Nie je to po prvýkrát, čo výtvarník, ktorý je dobre známy medzi našincami aj v širokom okolí, predstavuje svoje dynamické a farebne bohaté diela v rodnom Fiľakove. Olejomaľby, akvarely a monochrómne akvarely, prezentované na výstave, predstavujú výber jeho tvorby počnúc od 90. rokov až po súčasnosť, a odzrkadľujú lásku k rodnému mestu, plynutie času, súboj elementov, spomienky z detstva a cestovateľské zážitky. Autorove diela zachytávajú najmä maľby mestských zákutí, krajinomaľby s panorámou okolitej krajiny a portréty. Na obrazoch fiľakovských ulíc a mestských častí sa zavše objavujú aj figurálne prvky, vďaka ktorým sa stávajú ešte viac realistickými, a divák sa mihnutím oka stáva súčasťou pozorovanej scenérie. Výstava, ktorej kurátorkou je Kinga Szabóová, bude sprístupnená do 12. mája 2018. Všetci milovníci výtvarného umenia sú srdečne vítaní.


 

26.2. - 29.4.2018  

banstav.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach - Dóboovský kaštieľ

Banícky stav nech je velebený

Vernisáž sa uskutoční 26.2.2018 o 15:00.
Výber zo zbierkového fondu župného múzea Tatabánya ( MR)


 

28.2. - 25.5.2018  

fordt.jpg

Múzeum dopravy v Bratislave

József Galamb, Henry Ford a Ford model T

Vernisáž výstavy: 28. február 2018 o 17:00
Ford Model T bol najznámejším automobilom magnáta Henryho Forda. Navrhol ho maďarský inžinier József Galamb. Pod jeho vedením prešla v roku 1913 továreň na pásovú výrobu, vďaka čomu sa Ford Model T stal prvým „ľudovým automobilom“ na svete. Vyrábali ho v rokoch 1908-1927 v USA, Nemecku, v Brazílii a Argentíne. Vyrobilo sa z neho vyše 15 milónov kusov. Výstava pripravená v spolupráci s Balassiho inštitútom- Maďarským inštitútom v Bratislave, s Múzeom Attilu Józsefa v Makó a Športovým klubom auto-moto veteránov v Makó.


 

28.2. - 30.8.2018  

Ako sa mapovalo v baníctve.jpg

Výstavné priestory Provinčného domu

Ako sa mapovalo v baníctve

Vernisáž 28. februára o 16:00
Výstava Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici prezentuje vývoj spracovania banskej mapy, ako aj unikátne patenty vo výrobe meračských prístrojov.


 

1.3. - 31.3.2018  

zps.jpg

Horehronské múzeum v Brezne

Predmet mesiaca marec 2018

Príspevky, dary, podpory a žiadosti o ne sa stali v súčasnosti súčasťou bežného života a stretávame sa s ich rôznymi formami a rozsahmi. Nie vždy sa však osud zbierok uberal správnym a želateľným smerom, tak ako si ich zakladatelia aj prispievatelia predstavovali. Príkladov z histórie je viacero.
Jednu z národných zbierok ilustrujú dva predmety zo zbierkového fondu Horehronského múzea, vystavené v rámci pravidelnej prezentácie fondu – Predmet mesiaca marec 2018. Na „Zlatý poklad“ vojnovej Slovenskej republiky prispeli do účelovo zriadeného Fondu národnej samostatnosti v rokoch 1939 – 1944 tisícky ľudí rôznymi darmi: zlatými a striebornými predmetmi, hotovosťou, ceninami. Každý darca dostal potvrdenie s presným výpočtom venovaných cenností, ktoré ho v prípade, že odovzdaná hodnota dosahovala 100 Ks, oprávňovala vyzdvihnúť si v pobočkách Slovenskej národnej banky oceľovú obrúčku s textom Slovenský štát ďakuje. Obidva predmety sú počas marca t.r. vystavené v Horehronskom múzeu.


 

1.3. - 31.3.2018  

LHM_marec_2018.jpg

Literárne a hudobné múzeum

Program na mesiac marec 2018


 

1.3. - 30.4.2018  

Veľká Dulcinea.jpg

Galéria SPP, Bratislava

Karol Ondreička: Poézia grafiky

Výstava Poézia grafiky predstavuje prierez grafickou tvorbou významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia Karola Ondreičku (1944 - 2003). Počas štúdia na oddelení ilustrácie a knižnej tvorby VŠVU ho viedol profesor Albín Brunovský. Karol Ondreička sa tak zaradil k jedným z najstarších a najvýznamnejších odchovancov grafickej špeciálky Albína Brunovského. Vo svojej tvorbe sa venoval knižnej ilustrácii, grafickej tvorbe a maľbe. Ilustroval takmer 200 knižných publikácií pre deti i dospelých, za ktoré získal mnoho ocenení doma aj vo svete.
Dôležité miesto v tvorbe Karola Ondreičku malo ex libris, ktorému je venovaná aj časť výstavy. Osobitý štýl autora je založený na poetickom spojení fantázie a skutočnosti. Často vo svojich dielach zobrazoval vzťah muža a ženy, ktorí sa ocitajú v jedinečných životných situáciách na pozadí grafickej abstrakcie, symbolov a metafor. Vo svojej tvorbe využíval kombinácie grafických techník, vďaka ktorým dosiahol zamatové prechody svetla a tieňa. Ako sám autor povedal: „Do svojich obrazov sa usilujem transponovať svoj životný pocit, hľadám priestor na poetické ozvláštnenie sveta. A objavujem tam tušené tajomstvá.“
Slávnostná vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 1. marca 2018 o 18.00 h v Galérii SPP na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave. Výstava diel potrvá do konca apríla 2018.
O autorovi: Karol Ondreička (* 23. 4. 1944, Čachtice - †11. 11. 2003, Bratislava) – Akademický maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg. Študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre (1962 – 1966) a neskôr na VŠVU v Bratislave (1968 – 1974) na Oddelení ilustrácie a knižnej tvorby u prof. Albína Brunovského. V roku 1984 absolvoval študijný pobyt vo Veľkej Británii na Loughborough University, School of Art and Design, East Midlands. O päť rokov neskôr sa stal docentom. Od roku 1979 pôsobil na VŠVU ako pedagóg na katedre grafiky. V rokoch 1989 – 1990 zastával pozíciu rektora na VŠVU a v roku 1991 bol vymenovaný za profesora. Po odchode z VŠVU vyučoval kresbu a grafiku na Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, kde sa významnou mierou podieľal na formovaní štruktúry Katedry výtvarnej výchovy. Bol spoluzakladateľom grafického združenia G-Bod.


 

1.3. - 10.5.2018  

Múzeum holokaustu v Seredi, SNM

Stopy/reflexie minulosti

Výstava Stopy/reflexie minulosti predstavuje arteterapeutický projekt pre ľudí, ktorí prežili holokaust. Počiatočným zámerom projektu bolo poskytnúť obyvateľom a obyvateľkám domovu seniorov Ohel David terapiu umením. Vystavené obrazy nezachytávajú len ich samotné výtvarné diela, sú doplnené aj o príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust a predstavujú tak rôzne svedectvá ich autoriek a autorov.


 

1.3. - 20.5.2018  

Ján Galanda.jpg

Turčianska galéria v Martine

Ján Galanda - Fotografie

Dejiny slovenskej fotografie sú plné nezbadaných, polozabudnutých či celkom zabudnutých osobností. Avšak máloktorá bola donedávna taká neznáma ako Ján Galanda. Ako väčšina moderných slovenských fotografov bol fotoamatérom, v občianskom živote pracoval ako bankový úradník. Galanda začal sústavnejšie fotografovať až v prvej polovici tridsiatych rokov. Fotografoval to, čo väčšina amatérov – dokumentoval svoje mimopracovné záujmy a aktivity, cestovanie, turistiku, šport. Na rozdiel od väčšiny snímok tohto druhu sa však jeho fotografie vyznačujú precízne budovanou, náročnou, niekedy až rafinovanou kompozíciou. Tým, že sústavne dokumentoval svoje cesty do zahraničia, vytvoril súbor fotografií o spôsobe života, ktorý bol na chudobnom Slovensku výnimočný. Jeho zábery sú akýmsi slovenským variantom glamour style a v tunajšom prostredí sú celkom unikátne. Ján Galanda zachytil síce mnoho zo životného štýlu modernej doby, avšak v podstate zostali jeho fotografie nadčasové. Splendidné. Nezaujaté alebo „zaujaté krásou“, pozitívnymi životnými hodnotami, mali „zdravého ducha v zdravom tele“. Najlepšie z nich sú v pravom slova zmysle moderné – jednoduché životné deje a prirodzené ľudské záujmy autor stvárnil s vizuálnou náročnosťou a vďaka tomu nadobudli nový význam. Sú obrazom lepších čias, ktoré na Slovensku – a možno ani vo svete – neboli.

Aurel Hrabušický


 

1.3. - 27.5.2018  

Pozvánka vernisáž Orol krikľavý VSM mail.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2

Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom

Vernisáž výstavy: 1. marec 2018 o 17:00

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Ochrana dravcov na Slovensku pozývajú na výstavu Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom.
Výstava prezentuje život orlov krikľavých od vyliahnutia z vajíčka, cez súboj súrodencov na hniezde a proces kainizmu, po vyletenie mláďaťa z hniezda a migráciu orlov krikľavých do ďalekej Afriky. Na výstave sa dozviete, čo všetko potrebuje ornitológ k sledovaniu orlov, ku kontrole hniezd, k vylezeniu na hniezda, ku krúžkovaniu mláďat, či rôznym ochranným opatreniam, napr. ku stabilizácii orlích hniezd v prírode. Výstava pripomenie ochranu orla krikľavého na Slovensku a v okolitých krajinách. Čo sa deje v orlom hniezde prezradia krátke videá a pripravený je aj filmový dokument z dielne Ochrany dravcov na Slovensku o ochrane orla krikľavého na Slovensku.
Nezabudli sme ani na najmenších návštevníkov, ktorí z pozorovacieho krytu budú môcť nahliadnuť do hniezda, kde orlica stráži mláďa.
Počas trvania výstavy pripravujeme viaceré prednášky pre verejnosť i školské skupiny. Začíname hneď v marci, 7. a 8. marca v doobedňajších hodinách pre vopred ohlásené školské skupiny. Viac informácií o pripravovaných podujatiach nájdete na webových stránkach múzea a sociálnych sieťach.

vstupné: dospelí – 1 €; deti, študenti, dôchodcovia – 0,50 €

 


 

2.3. - 29.3.2018  

Bolo u nas more, 2. - 29.3.2018, pozvanka.jpg

Záhorské múzeum v Skalici

Bolo u nás more

(výstava je sprístupnená bez vernisáže)

Výstava prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave prezentuje exponáty, ktoré pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) a baden (17 miliónov rokov). Slovensko je bohaté na skameneliny z tohto obdobia, časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora. Na výstave sú prezentované zvyšky morských organizmov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Trenč, Mučín, Horovce a Trstín. Okrem skamenelín sú na výstave aj recentné (súčasne žijúce) schránky morských ulitníkov a koraly, ktoré žijú v rôznych moriach sveta. Kurátor výstavy RNDr. Miroslav Hornáček, odborný pracovník Západoslovenského múzea v Trnave, vybral vzorky skamenelín zo spomínaných lokalít a porovnal so súčasnými schránkami živočíchov.

Výstava je doplnená farebnými i čiernobielymi fotografiami. Prvá skupina predstavuje zväčša spomínané lokality v období ich ťažby (približne od r. 1988 do r. 2004). Druhú tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v skutočnosti miniatúrne ulitníky, lastúrniky, machovky, koraly a pod. (niektoré z nich merajú len okolo 1 – 2 mm).


 

2.3. - 1.7.2018  

Concerto_grosso.jpg

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia.

Výstava svojou témou voľne nadväzuje na profilovú výstavu SNM v roku 2017 Klenoty z múzea. Ako sa robí hudba.
Výstava Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia prináša pohľad na dnešok a nedávnu minulosť výtvarného umenia, ktoré „rozpráva“ príbehy venované hudbe ako fenoménu. Jej cieľom nie je predstavenie komplexnej výtvarnej tvorby tohto obdobia, ale skôr zhodnotenie výsledkov práce na poli histórie umenia, zacielenej na interpretačné sondy do dejín slovenského maliarstva, sochárstva, grafiky – tvorby umelcov, o ktorých verejnosť často nevie. Výstava prezentuje slovenských umelcov, alebo umelcov spätých so Slovenskom. Zo starších, už nežijúcich napríklad Jána Mudrocha, Ladislava Čemického, Jána Ilavského, Vieru Žilinčanovú, Štefana Bubána, Květoslavu Fulierovú, Slavomíra Brezinu, Milana Adamčiaka. Z mladších sú zastúpení – Katarína Alexyová-Fígerová, Stanislav Bubán, Víťo Bojňanský, Svetozár Ilavský, Marián Komáček, Milan Lukáč, Vladimír Petrík, Peter Pollág, Štefan Polák, Achilleas Sdoukos, Dušan Sekela, Jarmila Veľká, Alexej Vojtášek, Ingrid Zámečníková a i.
Motívom výstavy sa stalo Concerto grosso (z taliančiny veľký koncert), t. j. cyklický hudobný útvar, založený na koncertnom štýle, ktorý využíva zvukový, dynamický a farebný kontrast medzi menšou skupinou nástrojov, obsadenou sólisticky (concertino) a ostatnými hráčmi v orchestri (concerto grosso). Obe skupiny sa počas skladby striedajú, akoby spolu súťažili. Rovnako výstava ukazuje dynamický, farebný a tvarový kontrast medzi menšou skupinou umelcov, vo výsledku tvoriacich cyklický útvar – koncert súčasného slovenského umenia. Centrom toho celého je výtvarné dielo, ktoré komunikuje vo všetkých podobách hudby.
Výstava diel inšpirovaných hudbou je prvá svojho druhu v priestoroch SNM. Niekoľko prehliadok venovaných hudbe a hudobným motívom v slovenskom výtvarnom umení sa v minulosti uskutočnilo na pôde iných inštitúcií (Hudba a slovenské výtvarné umenie
20. storočia, Slovenská národná galéria v Bratislave 1990, Obraz a hudba v tvorbe mladých výtvarníkov a hudobníkov, Galéria mesta Bratislavy 1990, viac ročníkov kolektívnej prehliadky motivovanej aj medzinárodným podujatím Bratislavské hudobné slávnosti – Hudba v obraze: Musica in imagine, v Pavilóne Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov 2002 – 2007, Barok a hudba, Slovenská národná galéria v Bratislave 1992), spolu s pokusmi o spracovanie tejto problematiky na báze odborného výskumu (hudba a hudobné motívy slovenského výtvarného umenia).
Výstava Concerto grosso kurátora Ľubomíra Podušela nerezumuje celý predchádzajúci vývin zobrazenia motívu hudby v slovenskom výtvarnom umení, jeho rekapituláciu, ale pokúša sa o náznak, formovanie, komponovanie hudobného akordu prítomnosti, výtvarnej skladby súčasného maliarskeho, sochárskeho, grafického umenia na Slovensku.


 

4.3. - 24.3.2018  

Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš

Jarný salón


 

5.3. - 27.4.2018  

TGM vo fotografii.jpg

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku SNM, Martin

Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii

Vernisáž sa uskutoční 5. marca o 16:00 v Múzeu kultúry Čechov na Slovensku.

Sté výročie Československej republiky je príležitosťou pripomenúť si osobnosti, ktoré stáli pri jej zrode. Jednou z nich je Tomáš Garrigue Masaryk, jej spoluzakladateľ a prvý prezident. Pracovný i súkromný život najznámejšieho československého štátnika predstavuje výstava T. G. Masaryk vo fotografii.
Prvý československý prezident T. G. Masaryk patril medzi osobnosti, ktoré sledovali objektívy fotoaparátov takmer na každom kroku. Zachytávali ho profesionálni fotografi, blízki osobní priatelia a na jeho cestách a verejných vystúpeniach tiež mnoho neznámych ľudí. Vznikli tak tisícky snímok, ktoré zaznamenávali nielen jeho pracovný, ale aj súkromný život. Najznámejšie z nich sú publikované v knihe Masaryk vo fotografii, ale dochovalo sa aj mnoho fotografií verejnosti dosiaľ neznámych.
Putovná výstava T. G. Masaryk vo fotografii, ktorú bude hostiť Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku do konca apríla 2018, prezentuje prostredníctvom fotografií zo zbierkového fondu Múzea T. G. Masaryka v Lánoch osobnosť prvého prezidenta, jeho rodinu, priateľov a spolupracovníkov. Výstava tiež približuje významné udalosti Masarykovho života, jeho cesty po republike aj do zahraničia, ale tiež pobyty v Lánoch a ďalších obľúbených miestach.


 

5.3. - 30.4.2018  

dvojnici menovci z prirody.jpg

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Dvojníci menovci z prírody

Výstava sa venuje dvojníkom z ríše rastlín, húb a živočíchov, ktorých spája rovnaké pomenovanie, alebo rovnaký základ slova. Ten je založený na spoločnom tvare, charakteristických vlastnostiach ale mnohokrát ich spoločný názov vyplynul aj z prepojenia jedného organizmu s druhým.


 

7.3. - 30.4.2018  

Pohľad.jpg

Výstavné priestory Provinčného domu

Pohľad. Oltár Majstra Pavla z Levoče

Výstava SNM – Spišského múzea v Levoči
Fotografie Petra Župníka / kolekcia mimoriadne pôsobivých fotografií z hlavného oltára, tak ako ich vidí uznávaný súčasný umelec-fotograf.


 

8.3. - 6.4.2018  

Karpatská kraslica.jpg

Vihorlatské múzeum v Humennom

Karpatská kraslica 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom a Ústredím ľudovej umeleckej výroby pozývajú širokú verejnosť v dňoch od 8. marca do 6. apríla 2018 na XXVI. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica. Vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením súťaže a burzou kraslíc sa uskutoční dňa 8. marca so začiatkom o 15:00 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
V aktuálnom ročníku ponúka výstava exponáty mapujúce umenie zdobenia veľkonočných kraslíc z takmer všetkých regiónov Slovenska. Širokú paletu tradičných i nových techník a vzorov jednotlivých oblastí karpatského regiónu dopĺňajú atraktívne kolekcie kraslíc z Ukrajiny a Poľska. Zaujímavosťou aktuálneho ročníka výstavy je zapožičaná reprezentačná kolekcia kraslíc zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby UĽUV v Stupave a ukážka kolekcie najstarších kraslíc s tradičnými technikami zdobenia z etnografického zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou tejto kolekcie je aj replika šesťstoročnej kraslice, ktorú Vihorlatskému múzeu darovalo partnerské Národné múzeum ľudového umenia Huculštiny a Pokutjá J. Kobrynského v ukrajinskom meste Kolomyja.
Interaktívnu zložkou výstavného obdobia dopĺňajú vo Vihorlatskom múzeu v Humennom workshopy zdobenia kraslíc pre školy a jednotlivcov. Záujemcovia majú možnosť ohlásiť svoju účasť na workshope vopred na etnograf@muzeumhumenne.sk.Počas troch dní pripravilo Vihorlatské múzeum pre autorov kraslíc a širokú verejnosť burzu kraslíc. Informácie o návštevných hodinách a termínoch burzy kraslíc na pôde múzea si môžu návštevníci overiť na www.muzeumhumenne.sk.
Vystavované kraslice ako prejav tradičného ľudového umenia sú dnes ukážkou vysokej umeleckej zručnosti a zároveň aj zodpovednou formou angažovanosti v úsilí o udržateľnosť, ochranu a inováciu kultúrneho dedičstva. V roku 2017 získalo Vihorlatské múzeum za organizovanie výstavy kraslíc a podporu kultúrnych tradícií ocenenie Národopisnej spoločnosti Slovenska. Ďakujeme všetkým nositeľom kultúrnych tradícií za podporu podujatia a úsilie uchovávať a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo ako prostriedok vzájomnej spolupráce národov a národností.


 

8.3. - 8.4.2018  

Studenkova_Svet akvarelu_plagat.jpg

Slovenské technické múzeum, Košice

Svet akvarelu

Vernisáž: 8. marec 15:00

Výstava predstavuje 250 výtvarných  prác z 50 krajín sveta. Je výberom  najkvalitnejších autorských  prác z Medzinárodnej výstavy akvarelovej maľby, ktorá sa konala po prvýkrát v Bratislave. Autorka a organizátorka výstavy Natália Studenková prináša aj do  Košíc výber najkvalitnejšej súčasnej tvorby akvarelu – tejto najpoužívanejšej ilustračnej techniky.

,,Návštevníci STM sa môžu zoznámiť s tvorbou súčasných autorov, precítiť rôznorodosť motívov, štýlov a techník jednotlivých diel, každý si môže nájsť niečo zaujímavé. Som rada, že môžem milovníkom umenia ukázať unikátnu a rozsiahlu akvarelistickú kolekciu mnohých autorov  a zároveň predstaviť aj svoju autorskú tvorbu, “ dodala autorka a organizátorka výstavy.

Výstava ponúka pohľad do bohatosti akvarelovej tvorby z rôznych kútov sveta.  Diela pochádzajú od autorov z  Poľska, Maďarska, Francúzska, Bieloruska, Bulharska, zo Slovenska, Španielska, Švédska ako aj zo vzdialenejších krajín – Malajzie, Hong Kongu, Indonézie, Iránu, Iraku a Indonézie.

Natália Studenková, akvarelistka,  maliarka a organizátorka výstavy: ,,Výstava predstavuje špičkové moderné aj klasické  práce autorov, ktorí chceli ukázať svoje diela pozostávajúce z krajinomaľby, portrétov a architektúry. Medzi zaujímavé práce nepochybne patria: Dievčatko so zimným klobúkom (Irán), Detská duša (Rumunsko), Sopečná krajina (Kostarika), Balijská tanečnica (Indonézia), Farebné kvety (Irán), Odraz (India), Nezabudni na mňa (Francúzsko,) či Pani s červeným dáždnikom (Poľsko).“

Výstava už bola prezentovaná v Bratislave v Dvorane MK SR,  NKP Solivar a Kaštieli Budimír.    Na vernisáži vystúpi Ukrajinský národný zbor Karpaty, ktorý už tridsaťtri rokov zachováva hudobné tradície Rusínov na Slovensku. Zrealizoval viac ako 500 koncertov a vystúpení na Slovensku a v zahraničí.

NATÁLIA STUDENKOVÁ : rodáčka z ukrajinského Kyjeva. Jej umelecká cesta sa začala na Štátnej umeleckej strednej škole T.G. Ševčenka V Kyjeve. Pokračovala v štúdiu na Národnej univerzite technológii a dizajnu v Kyjeve odbor dizajn.  Univerzitu dokončila v roku 1999 s červeným diplomom. Hlavná technika maľby autorky je akvarel. Autorka vďaka premenlivosti samotného akvarelu, jeho nepredvídateľnosti a dynamickosti zobrazuje svoje emócie a nálady.  Venuje pozornosť detailom, ktoré zobrazuje farebne precízne a citlivo jemne. Vo svojej tvorbe dáva priestor nepolapiteľnej kráse a jedinečnosti prírody. Natália  Studenková  je členkou spolku  Umelecká beseda Slovenska v Bratislave a vedúcou Medzinárodného spolku akvarelistickej tvorby na Slovensku. Momentálne už štyri  roky  žije a tvorí v Košiciach.


 

8.3. - 29.4.2018  

bezNENAVISTI.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Reprezentačné sály

Bez nenávisti?

Vernisáž: 8. marca 2018 o 18:00

Vystavujúci umelci/umelkyne: Ivana Mariposa Čonková (CZ), Magda Fabiańczyk (PL), Francesca a Sára (CZ), Lukáš Houdek (CZ), Oto Hudec (SK), Milan Kohout (CZ), Kundy Crew (SK), Moje Ralsko (CZ), Tamara Moyzes
(SK), Csaba Nemes (HU), Michaela Pospíšilová Králová (CZ), Romane Kale Panthera (CZ), Tomáš Rafa (SK), Richard Wiesner (CZ)
Kurátorka: Zuzana Štefková
Architekt výstavy: Radim Labuda

Medzinárodná výstava Bez nenávisti? tematizuje postavenie romskej menšiny v našej spoločnosti. Koncepcia výstavy vychádza z presvedčenia, že neutešené podmienky života Rómov sú dôsledkom systematického zlyhávania mechanizmov, ktoré by mali zaistiť dôstojné podmienky k životu všetkým ľuďom bez ohľadu na ich farbu pleti, či etnický pôvod.
Umelkyne a umelci vystavujúci v rámci projektu Bez nenávisti? sa stavajú na stranu tých, kto sú stigmatizovaní kvôli svojej inakosti. Analyzujú mechanizmy definujúce určité skupiny ako podradné alebo sociálne vylúčené a poukazujú na nebezpečenstvo eskalácie nenávisti v spoločnosti. Zároveň demonštrujú vieru v symbolickú silu solidárneho umeleckého gesta a jeho konkrétný účinok mimo úzke vymedzený svet umenia.
Príkladom je dielo Ivanky Mariposy Čonkové Ďaleko na Lunik IX. reagujúce na otrasný prípad policajnej brutality, ktorej obeťami bola skupinka šiestich rómskych chlapcov z Košíc. Výsledkom spolupráce autorky s rodinou jedného z mučených chlapcov bola dočasná kresba na stenách bytu, v ktorom rodina žije, odrážajúca kolektivnú traumatickú skúsenosť. Dielo prezentované v rámci výstavy vyzývá návštevníkov k zakúpeniu pohľadníc s motívom kresieb. Získané peniaze budú použité na podporu postihnutej rodiny.
Inú formu zásahu do prostredia mimo galériu predstavujú aktivisticky ladené performancie rómské skupiny Romane Kale Panthera. Jednou takou intervenciou bol ich piknik v Duchcove - kritizujúci mestskú vyhlášku proti posedávaniu vo verejnom priestore zjavne zameranú proti miestnym Rómom, alebo nálepky umiestňované na bravčové mäso v supermarkete, ich prostredníctvom umelci upozorňujú na existenciu chlievika pre prasatá v bezprostrednej blízkosti rómskeho koncentračného tábora pri Písku.
Jednou z dominant výstavy tvorí objekt-dom Ota Hudeca. Táto inštalácia je súčasťou rozsiahlého projektu Neviditeľného múzea predstavujúceho víziu absentujúcej inštitúcie, ktorá by dokumentovala históriu a kultúru slovenských Rómov a zároveň by mohla naburávať zažité stereotypy.
Vedľa diel profesionálnych umelcov a umelkýň sa na výstave objavia videá a fotografie vytvorené bez umeleckej ambície. Príkladom môže byť video dvoch rómských dievčat Francesky a Sáry adresované bielej väčšine, v ktorom autorky s detskou uprimnosťou vysvetľujú, ako ich zraňujú stretnutia s predsudkami.
Výstava naväzuje na projekt HateFree? uskutočnený v Centre súčasného umenia DOX v Prahe (2016) reagujúcí na nárast nenávistných postojov voči menšinám v ČR. Vo svojej súčasnej podobe vznikla výstava v spolupráci s Múzeom rómskéj kultúry v Brne.


 

8.3. - 11.5.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Jej veličenstvo cisárovná. (Mária Terézia a jej doba)

. Termín: 8. 3. 2018 - 11.5.2018


 

8.3. - 31.5.2018  

neupauer.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Roland Neupauer - Nesúvislosti

Komisárka: Mgr. Angelika Kolár
Mgr. art. Roland Neupauer (*1980) je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliér prof. Jána Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Maľba sa v jeho prípade stala určitou formou terapie a možnosťou bezprostredného prejavu a vyjadrenia myšlienok, ideí a názorov. Rimavskosobotské publikum sa s jeho tvorbou mohlo už zoznámiť v priestoroch Mestskej galérie, kde mal autorskú výstavu v roku 2014 a niekoľkokrát sa dostal aj do výberu Bienále maľby. S odstupom času však prichádza s výberom nových diel, prostredníctvom ktorých je možné sledovať posuny a smerovanie autora v rámci abstraktnej maľby.


 

9.3. - 30.4.2018  

vesmir.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Vesmír očami detí

Vernisáž výstavy: 9. marca 2018 o 14:30
Kurátorka výstavy: RNDr. Daniela Rapavá (Hvezdáreň v Rimavskej Sobote)
Zodpovedná za GMM: PhDr. Elena Lindisová (Kultúrno-výchovná referentka, lektorka)

Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou detskej výtvarnej tvorby a venuje sa tematike vesmíru. Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj tento rok žiaci materských, základných a  základných umeleckých škôl z okresu Rimavská Sobota. Na výzvu zareagovalo celkovo 23 škôl, ktoré zaslali spolu 302 prác (len pre ilustráciu – v roku 2015 to bolo 200 a v roku 2016 ich bolo 265). Počet zapojených škôl sa tiež každoročne mení, v spomenutom roku 2016 bolo prác menej, ale o niečo viac škôl. Z toho jednoznačne vyplýva aj skutočnosť, že ukazovateľom záujmu o túto tému nie je štatistika, ale len talenty a chuť niečo vesmírne nakresliť. Preto aj počet prác z jednotlivých škôl je rôznorodý. Tento rok najviac prác v kategórii MŠ zapojila MŠ Nábrežie Rimavy z Hnúšte (10), v kategórii ZŠ sú to školy: ZŠ Rimavská Baňa, ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa a ZŠ Tisovec, ktoré poslali po 20 prác. V kategórii ZUŠ najviac prác prihlásila do súťaže ZUŠ Rimavská Sobota, a to až 38.
Porota sa zišla dňa 23. februára 2018 v zložení: predsedkyňa poroty Mgr. Daniela Páneková, členovia Mgr. Nikoleta Gečeová a RNDr. Pavol Rapavý. V každej z piatich vyhlásených kategóriách bolo vybratých päť postupujúcich prác, teda v Hurbanove bude okres Rimavskú Sobotu reprezentovať celkovo 25 prác. 
Komplexné umiestnenie v jednotlivých kategóriách, spolu s menami autorov jednotlivých ocenených prác je k dispozícii na výstave i na stránkach Hvezdárne www.astrors.sk. Porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove zasadne začiatkom apríla 2018.
Na výstave budú prezentované všetky výtvarné práce. V múzeu výstava potrvá do 30. apríla. V mesiaci apríl si návštevníci budú môcť pozrieť výstavu už len bez postupujúcich prác, ktoré budú premiestnené do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.


 

9.3. - 31.5.2018  

Múzeum ukrajinskej kultúry SNM, Svidník

Kraslice 2018

Na výstave sú prezentované zbierkové predmety z fondov múzea.


 

12.3. - 23.3.2018  

Múzeum v Kežmarku

Veľkonočné tvorivé dielne

Tradičné podujatie ( 12. ročník) pre žiakov základných škôl, ktoré je zamerané na oboznámenie sa so zvykmi a obyčajmi našich predkov v období veľkonočných sviatkov. Témou tvorivých dielní je výroba tradičných a vintage veľkonočných dekorácií najmä z prírodných materiálov. Hodina je rozdelená na dve časti – teoretickú, počas ktorej sa žiaci oboznámia s veľkonočnými zvykmi našich predkov a na praktickú, počas ktorej budú za pomoci lektoriek v príjemnom prostredí vyrábať tradičné veľkonočné ozdoby.


 

12.3. - 27.4.2018  

Podoba keramiky-pozvánka.jpg

Mestské múzeum Zlaté Moravce

Podoba keramiky

Hrnčiar Ján Fiala, ktorý sa podieľal na natáčaní rozprávky Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš a iných filmoch, predstaví svoje hrnčiarske výrobky na výstave Podoba keramiky, ktorá bude otvorená od 12.3. – 27.4.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, Námestie A. Hlinku 1.
Ján Fiala, rodák z Brehov sa venuje výrobe keramiky vyše štyridsať rokov. Hoci sa vyučil za stavebného zámočníka, šikovné ruky a cit pre prácu s hlinou zdedil po otcovi, ktorý bol hrnčiarom. Od raného detstva ho pozoroval pri práci, no nikdy by si nepomyslel, že výroba keramiky sa stane jeho koníčkom. Zlom nastal v roku 1976, keď ho oslovili pracovníci z Osvetového ústavu, aby sa podieľal na nahrávaní pásma Pohronie, kde mal predviesť prácu na hrnčiarskom kruhu. Nakoľko ho otec nestihol zasvätiť do remesla, za pomoci žijúceho hrnčiara sa naučil vyrábať tradičnú keramiku. Od tej doby dostával rôzne ponuky na spoluprácu pri príprave rôznych programov a filmov, ako napr. Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš a iných. V súčasnosti sa popri tvorbe venuje aj mladej generácii, ktorej odovzdáva odkaz tohto remesla na tvorivých dielňach a v školách. Na výstave Podoba keramiky, ktorá bude otvorená od 12.3. – 27.4.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach predstaví rôzne výrobky, ktoré sa používajú v domácnosti, ako napr. pekáče, krčahy, misky na guláš a iné. Nebude chýbať ani ukážka surového výrobku, ktorý ešte nie je vypálený a glazovaný.


 

13.3. - 28.3.2018  

Dar života - pozvánka.jpg

Dom ľudového bývania v Šali

Dar života

Voda – súčasť každodenného života, ktorú berieme ako samozrejmosť. Mnohí ňou plytváme, no v niektorých krajinách má cenu zlata. Život bez nej by bol však nemožný. Rôzne podoby vody zachytené optikou členov Klubu fotografov Terra Wag pri KS Večierka predstaví výstava Dar života. V rámci výstavy bude 24.3.2018 od 9.00 – 16.30 hod. v areáli domčeka prehliadka živých domácich zvierat z Detskej farmy Humanita z Kráľovej nad Váhom.
Každý z nás dostal v škole o vode veľa informácií. Tou azda najdôležitejšou je, že bez nej by bol život nemožný. Všeobecne je známe, že môže byť kvapalného, tuhého a plynného skupenstva. Denno denne ju pijeme a sprevádza nás na každom kroku, buď v podobe zrážok, rannej rosy, hmly, vodných tokov atď. Zachytiť ju však fotoaparátom v bežnej, hoci ťažšie viditeľnej podobe nie je jednoduché. Čarokrásne a dychvyrážajúce fotografie zachytávajúce vodu v rôznych podobách predstavia členovia Klubu fotografov Terra Wag na výstave Dar života, ktorá bude otvorená od 13.3. – 28.3.2018 v priestoroch Domu ľudového bývania v Šali. Výstava ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť na momenty zachytené prostredníctvom ich optiky, ktoré si pri dennom zhone a povinnostiach bežne nevšímame.Vystavených približne 50 nezabudnuteľných fotografií šiestich členov z Klubu fotografov Terra Wag pri KS Večierka vtiahne každého do prostredia, kde boli nasnímané a vzbudia nielen nezabudnuteľné pocity, ale i navždy sa vryjú do pamäti. Do pamäti, hlavne detí, sa vryje aj prehliadka domácich zvierat Detskej farmy Humanita z Kráľovej nad Váhom, ktorá bude počas výstavy 24.3.2018 (sobota) od 9.00 – 16.30 hod. v areáli Domu ľudového bývania v Šali. Najmenší návštevníci budú mať tak možnosť spoznať a stretnúť sa s domácimi zvieratami, ktoré už v dnešnej dobe vidia často len v knižkách, televízii, či počítači.


 

14.3. - 30.4.2018  

Ekosystémové služby mokradí.jpg

Vihorlatské múzeum v Humennom

Ekosystémové služby mokradí

V rámci programu environmentálnych aktivít pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši panelovú výstavu pod názvom Ekosystémové služby mokradí. Výstava je sprístupnená od 14. marca 2018 v Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom.
Obrazom a textom približuje výstava jedinečnú súčasť prírodného prostredia, akou sú v ekosystéme nezastupiteľné biotopy mokradí. V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody (napríklad územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami, vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, územia prírodného aj umelého pôvodu). Jednotlivé informačné panely dokumentujú najvýznamnejšie lokality svetového prírodného dedičstva na území Slovenskej republiky, oboznamujú s ich prírodnými hodnotami a zaujímavosťami a poukazujú na potrebu zachovania biotopov mokradí pre budúce generácie z hľadiska zachovania rozmanitosti živých organizmov, prirodzeného protipovodňového mechanizmu a socioekonomického významu pre človeka.
Tematickú výstavu dopĺňajú vybrané zbierkové predmety z bohatej zoologickej zbierky prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom, ktoré vhodným spôsobom približujú život a nezastupiteľné služby mokradí pre chod prírody a život človeka. Výstava je súčasťou environmentálnych aktivít Vihorlatského múzea v Humennom, ktorými sa v dňoch 21. − 23. marca 2018 pripája múzeum k akciám pri príležitosti Svetového dňa vody.


 

14.3. - 11.5.2018  

otvorenie sezony_web.jpg

Hradné múzeum vo Fiľakove

Spomienka muránskej kameniny

Otvorenie turistickej sezóny na fiľakovskom hrade
Príchodom jari sa otvára aj turistická sezóna na fiľakovskom hrade. Po vlaňajšom veľkolepom otvorení obnovených priestorov v Bebekovej bašte hradu, sa v prvých mesiacoch tohto roka môžu návštevníci tešiť na dočasnú expozíciu Baníckeho múzea v Rožňave s názvom –„Spomienka muránskej kameniny“. Historička Baníckeho múzea, Sylvia Holečková, sa už niekoľko rokov venuje výrobkom z kameniny. Najprv sa zamerala na manufaktúru v Rožňave (výstavu s názvom „Poézia kameniny“ sme predstavili v auguste 2016), teraz sa orientovala na muránsku, ktorá je s Fiľakovom úzko spojená. Jej zakladateľom bol rod Koháryovcov, a neskôr sa jej majiteľmi stali Coburgovci. Odrazilo sa to aj na výrobkoch, hlavne v prvopočiatkoch manufaktúry. Medzi exponátmi nájdeme napríklad predmety s erbom Koháryovcov, alebo taniere s prelamovaným okrajom. Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. marca 2018, od 16:30 hod., v Bebekovej veži. Táto udalosť bude zároveň aj otvorením novej turistickej sezóny na hrade Fiľakovo, ktorý, podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, očakáva návštevníkov s bohatou expozíciou, zaujímavými tematickými výstavami každý deň v týždni, až do 15. novembra.


 

14.3. - 24.6.2018  

Kompanek_pozvanka_mail.jpg

Galéria Nedbalka, Bratislava

Vladimír Kompánek – Rozpomínanie

Vernisáž výstavy: 13. marca o 18:00

Kurátorka: Lucia Žilíková
Na výstave Vladimír Kompánek – Rozpomínanie sú zastúpené diela zo zbierky Galérie Nedbalka, ktorých námety umelec čerpal zo spomienok na rodný Rajec, fašiangové potulky, zasnežené dedinky či momenty v maliarskom ateliéri. Tento prierez ukazuje charakteristické polohy Kompánkovej tvorby – rajecké tetky, maska turoňa a mačacie koledníčky, modelky, ženy v zovretí netvora a milujúce sa dvojice vo viacerých variáciách. Rozpomínanie je preňho kľúčom k výberu tém a k spôsobu zachytávania skutočnosti pretavenej do výtvarnej skratky.

Vladimír Kompánek (1927 Rajec – 2011 Bratislava) študoval od roku 1947 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania u prof. Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Kolomana Sokola. V roku 1949 nastúpil na novozaloženú Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelenie grafiky a krajinárskeho maliarstva (prof. Dezider Milly), neskôr prestúpil na štúdium figurálneho sochárstva k prof. Jozefovi Kostkovi. V roku 1957 sa podieľal na založení Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá nadviazala na dielo najprogresívnejších umelcov slovenskej výtvarnej moderny – Ľ. Fullu, M. Galandu, C. Majerníka a M. A. Bazovského. Kompánek už počas štúdia sledoval dianie na európskej umeleckej scéne. Vo svojej tvorbe dokázal zachovať ľudovú povahu slovenskej krajiny a kultúry a zobraziť ju v modernom šate. Po roku 1959 žil a tvoril v Bratislave, ale pravidelne sa vracal do rodného Rajca, ktorý v duchu nikdy neopustil.

28.03.2018, 17:00
Prednáška o tvorbe Vladimíra Kompánka s Mgr. Luciou Žilíkovou


 

15.3. - 10.4.2018  

Dotyky s umením.jpg

Mestské múzeum Sereď

Dotyky s umením

Vernisáž 15. marca o 17:00.
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa.


 

15.3. - 15.4.2018  

APFSR 2018 pozvánka.jpg

Tatranská galéria v Poprade

Autorská výstava fotografov APFSR

Tatranská galéria 15. marca 2018 o 17:00 vo svojich priestoroch predstaví tvorbu slovenských fotografov združených v Asociácii profesionálnych fotografov – APFSR.
Asociácia profesionálnych fotografov SR (APFSR) je občianske združenie založené 25. júna 2007 a združujúce profesionálnych a aktívnych fotografov. Cieľom APFSR je prezentácia slovenskej fotografickej tvorby a prehlbovanie záujmu verejnosti o tento druh umenia.
APFSR je členom v Európskej federácií profesionálnych fotografov – FEP, ktoré otvára možnosti prezentácie asociácie na európskej úrovni. Zároveň je to možnosť pre členov získať prestížny európsky certifikát QEP a Master QEP.
APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno slovenskej fotografie doma a vo svete.
Vďaka úspechom v prestížnych zahraničných súťažiach sa slovenská fotografická tvorba stala uznávanou po celom svete. Kvalita prác a kretivita členov APFSR vysoko prekračuje rámec štandardov, ich tvorba je publikovaná v zahraničných médiách a práce vystavované v galériách po celom svete. Týmto APFSR a jej členovia šíria dobré meno Slovenska v zahraničí.

Martin Vrabko, MQEP
Jano Štovka, MQEP
Peter Svoboda, MQEP
Ivan Čaniga, MQEP
Martin Krystýnek, QEP
Pavol Delej, QEP
Ján Hladík, QEP
Gabriel Lipták, QEP
Aňa Struhárova, QEP
Vlado Veverka, QEP
Vladimír Škuta, QEP
Dušan Beňo, QEP
Matej Michalík, EP
Martina Nemčeková, EP
Marek Hajkovský, EP
Vladimír Citriak, EP
Miqo Cash, EP
Dušan Holovej, EP
Katarína Grajcaríková, EP
Stano Mihalík
Michal Zahornacký
Peter Čakovský


 

15.3. - 29.4.2018  

plagát Od chmeľu k pivu_web.jpg

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Od chmeľu k pivu

Vernisáž sa uskutoční 15. marca o 16:30.

Pivo je nápojom ktorý sprevádza kroky človeka po tisícročia. Od doby keď v čase neolitu prišlo k objaveniu piva, jeho chuti a účinkov už uplynulo mnoho rokov ale pivo je tu s nami stále. To svedčí nielen o obrovskej popularite tohto nápoja naprieč kultúrami ale aj o jeho univerzálnosti a jednoduchosti prípravy – bol to nápoj ktorý mohol chutiť skoro každému a jeho príprava nebola zložitá.
Pripravená výstava „Od chmeľu k pivu“ má za cieľ návštevníkom priblížiť proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Zároveň si kladie za cieľ prostredníctvom výkladu i pripravených informačných panelov oboznámiť verejnosť so stručnou históriou piva a pivovarníctva, krčiem, hostincov, výčapov a ukázať úlohu piva v rôznych historických obdobiach. Na výstave sú taktiež prezentované rozmanité zbierkové predmety pochádzajúce zo zbierkových fondov Tribečského múzea – predmety týkajúce sa pestovania a spracovania chmeľu, kameninové, keramické, sklenené i drevené krígle, súpravy na podávanie piva, menšie historické pivovarnícke stroje, rôzny drobný zberateľský materiál vo vzťahu k pivu. Nechýbajú ani zbierkové predmety súvisiace s bývalým „symbolom“ mesta Topoľčany – pivovarom Topvar.


 

16.3. - 10.6.2018  

Alvar Aalto 2018.jpg

Vila Flóra v Starom Smokovci

Aaltova príroda: Úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia

Autori výstavy: Čchen-jü Ťiou, Juhani Pallasmaa, Aino Niskanen, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Anna Ondrušeková
Alvar Aalto (1898-1976) patrí ku skupine tých najvýznamnejších tvorcov modernej architektúry a umenia 20. storočia, ktorých filozofia pohľadu na svet a myšlienky vplývajúce
na kvalitu životného priestoru sú stále aktuálne.
Celou Aaltovou tvorbou prechádza jeho snaha o vytvorenie harmónie medzi človekom, jeho okolím a domom, v ktorom tento človek skutočne žije. Vo svojej tvorbe sa nechával inspirovať prírodnými štruktúrami a pôsobením prírody na človeka. Bol kozmopolitným človekom, a hoci pochádzal z Fínska, jeho tvorba očarila mnohých zákazníkov a milovníkov umenia z celého sveta.
Medzi jeho najznámejšie stavby patrí kongresové a koncertné centrum Hala Finlandia v Helsinkách a Helsinská technická univerzita v Espoo. Okrem architektúry sa Aalto venoval aj dizajnu nábytku, textilu a výrobkom zo skla. Príkladom jeho legendárneho umenia je nepravidelná sklenená váza Savoy, ktorá zožala mimoriadny úspech na svetovej výstave vo francúzskej metropole Paríži v roku 1937 a stala sa ikonou fínskeho dizajnu.
Výstavu „od nuly“ pripravil Kabinet architektúry v spolupráci s Univerzitou Aalto v Espoo vo Finsku. Expozícia je zameraná mimo iného na málo známou a ku škode milovníkov architektúry a umenia zatiaľ opomenutú „epizódu“, ktorá významne ovplyvnila tvorbu Aalta, a formou výstavy bude na Slovensku prezentovaná vôbec po prvýkrát. Prezentáciou tejto výstavy sa Tatranská galéria v Poprade pripojí k mestám a inštitúciám vo svete ktoré si pripomenuli nedávne 40. výročie od úmrtia tohto velikána.
Výstava predstavuje tvorbu fínskeho architekta a dizajnéra Alvara Aalta, ktorý patrí k najdôležitejším predstaviteľom modernej svetovej architektúry a škandinávskej moderny. Dokumentácia a návrhy vybraných stavieb z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia odkazujú na Aaltovo skúmanie vzťahov tradičnej japonskej architektúry a zároveň fínskeho ľudového staviteľstva. Vrcholné diela odkazujú na autorovu syntézu poznatkov stavebných tendencií a estetických princípov oboch spomínaných kultúr. Zároveň nesú posolstvo Aaltovho humanistického prístupu k tvorbe architektúry a hlboký záujem o fyzické a psychologické potreby moderného človeka, jeho zmysly a vzťah k prírode. Výstava je reinštaláciou projektu Kabinetu architektúry a University Aalto vo fínskom Espoo.


 

17.3. - 8.7.2018  

Život v oblakoch_vysokohorské živočíchy.png

Hrad Strečno

Život v oblakoch - vysokohorské živočíchy

Pracovníci Prírodovedeckého úseku Považského múzea v Žiline pripravili pre návštevníkov hradu Strečno v Severnom paláci trojrozmerné diorámy, ktoré realisticky približujú život typických vysokohorských živočíchov vyskytujúcich sa v porastoch kosodreviny, na alpínskych lúkach a holiach, v skalách, sutinách či snehových výležiskách.
Vysokohorské ekosystémy Západných Karpát siahajú na území Slovenska až do nadmorskej výšky 2 654,4 m n. m. Predstavujú pestrú mozaiku biotopov, ktoré si aj napriek stáročnému vplyvu človeka zachovali svoj prírodný ráz. Nájdeme v nich pestré rastlinné a živočíšne spoločenstvá, ktoré sa dokonale prispôsobili drsnému počasiu, krátkemu vegetačnému obdobiu, vysokej intenzite slnečného žiarenia, silným vetrom, chladu a vlhku, ako aj obmedzenej potravnej ponuke počas dlhotrvajúceho zimného obdobia.
Autormi výstavy sú zoológ Ladislav Hlôška z Považského múzea v Žiline a ornitológ a ekológ Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.


 

18.3. - 30.3.2018  

Múzeum vo Svätom Antone

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí


 

19.3. - 23.3.2018  

LitBB 2018.jpg

Literárne a hudobné múzeum

XXII. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica

- festival venovaný pamiatke Mikuláša Kováča


 

19.3. - 29.3.2018   09.00 - 15:00

SPM-2018-VPM.jpg

Slovenské poľnohospodárske múzeum - skanzen

Veľkonočné prechádzky v múzeu

Slovenské poľnohospodárske múzeum si v predveľkonočnom období od 19. do 29. marca 2018 v čase otváracích hodín, pripravilo pre svojich návštevníkov v rámci spestrenia prehliadok múzea tematicky vyzdobený skanzen.
Tí, ktorí si nenechajú ujsť „Veľkonočné prechádzky v múzeu“ uvidia výstavu kraslíc zo zbierok múzea, tradičnú veľkonočnú výzdobu, prestretý veľkonočný stôl a dozvedia sa viac o zvykoch a tradíciách Veľkej noci.
Múzeum ponúka okrem príjemnej jarnej atmosféry a zaujímavých zbierkových predmetov aj tvorivé dielne pre školy. Deti budú mať možnosť vyrobiť si Morenu, či odviezť sa traktorbusom.
Prejdite sa veľkonočne vyzdobeným skanzenom, príďte sa inšpirovať a nadýchnite sa tej pravej jarnej atmosféry.


 

20.3. - 22.3.2018   17:00

Sobášny palác v Bytči

Tradičné veľkonočné zvyky

Prednáška pre ZŠ etnologičky Kataríny Kendrovej na tému tradičné veľkonočné zvyky. Žiaci sa dozvedia aké tradície, obrady a povery sa spájajú s veľkonočným obdobím v našom regióne a zapojiť sa môžu aj do tvorivých dielní – dekupáž veľkonočných vajíčok. Na prednášku je potrebné sa vopred objednať na mailovej adrese sobasnypalac@pmza.sk.
 


 

30.1. - 20.3.2018  

uremeslo.jpg

Pohronské múzeum v Novej Bani

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

Výstava „Umelecké remeslo od praveku po súčasnos" predstaví schopnosti a zručnosti študentov umeleckých študijných odborov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre, ktorí na základe podkladov z Archeologického múzea SNM v Bratislave dokážu vyrobiť originálne repliky predmetov používaných v dávnych dobách. Na výstave bude vystavená replika Keltského meča, starého 2200 rokov, Čakanský vojak, Kňažná z Dedinky, Keltské a Slovanské šperky, Gladiátor, Rímsky vojak – Pretorián a iné.
Na výstave môže návštevník porovnať originálne artefakty s dielami študentov. Pri zhotovovaní šperkov, zbraní a ďalších predmetov neboli archeologické pamiatky prísne kopírované, ale kreatívne realizované, pričom boli použité pôvodné technologické postupy. Výstava poukazuje na precízne spracovanie replík tisíce rokov starých artefaktov a dokazuje, že umelecké remeslá môžu napomôcť aj v oblastiach múzejníctva a archeológie.
Cieľom výstavy „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“ je zviditeľnenie remeselných prác šikovných študentov a pedagógov SSUŠ Hodruša-Hámre v očiach širokej verejnosti. Žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí absolvujú prehliadku výstavy, nadobudnú lepšiu predstavivosť o uplatnení absolventov tohto typu umeleckej školy. Momentálne je, žiaľ, remeselníkov je stále menej a menej, ale postupne prichádzame k starému známemu porekadlu „Remeslo má zlaté dno“.
Špecifikom tejto výstavy je, že je putovná.  Prvýkrát sa uskutočnila v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave, v apríli 2017 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci v súčasnosti sa otvára u nás - v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Nasledujú Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote.


 

19.3. - 20.3.2018  

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Umenie ako únik z chaosu

- odborné kolokvium a profesionálne stretnutie nielen pre galerijných pedagógov

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Radou galérií Slovenska Vás a Vašich kolegov pozýva na nultý ročník prezentácií a odborného kolokvia venovaných (nielen) galerijnej pedagogike pod názvom
UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU v termíne 19. – 20. 3. 2018 (pondelok – utorok).
„Prostý človek, taký, akého plodí naša civilizácia, je človek esteticky mŕtvy.“ Herbert Edward Read

Účasť na podujatí je bezplatná a na základe registrácie vopred.
Ku dňu 13. 3. 2018 registrujeme 57 účastníkov zo Slovenska i Česka a 20 lektorov.

Stručne ku programu (pre verejnosť na základe registrácie), v rámci dramaturgického cyklu Orbis Pictus:
19. 3. / pondelok: > 17.00 – 18.30 / verejný maratón 12-tich voľných prezentácií Who Is Who (formou PechaKucha).
20. 3. / utorok: > 9.00 – 13.00 / kolokvium UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU podľa uvedeného programu.
Podrobný program na webe: http://www.gus.sk/index.php/programy/aktualne

Autorská koncepcia a program podujatia: Mgr. Lucia Benická – GUS
Odborná spolupráca: Mgr. art. Eva Tkáčiková, Mgr. Daniela Čarná, Phd., a Rada galérií SR.
Produkcia: Galéria umelcov Spiša

V prípade akýchkoľvek dotazov nás priamo kontaktujte:
program a príspevky / riaditel@gus.sk, registrácia / projekty@gus.sk.
Tešíme sa na stretnutie v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi -:)


 
Umenie ako únik z chaosu - pozvánka GUS_Kolokvium_pozvanka.pdf GUS_Kolokvium_pozvanka.pdf (68.9 kB)
Umenie ako únik z chaosu - program GUS_Umenie ako unik z chaosu.pdf GUS_Umenie ako unik z chaosu.pdf (104.8 kB)

20.3.2018   10:00

VO_SNM_pozvanka.jpg

SNM - Sídelná budova, Bratislava - Knižnica SNM

Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM za rok 2017


 
Páči sa vám nová stránka?
 
 
94%

 
 
 
6%

 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 21.3.2018

meniny má: Blahoslav

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

403508

21.3.2018
ÚvodÚvodná stránka