Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky
Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

Otváracie hodiny

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

Fotogaléria


 
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch


 
 
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch


 
 
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch


 
 
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch


 
 

 

3.9. - 3.12.2019  

Galéria plná hudby 2019.jpg

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria plná hudby 2019

Cyklus komorných koncertov...


 

24.10. - 30.11.2019  

Podhorský.jpg

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Rastislav Podhorský: Posunky a úkroky

Kurátor: Noro Lacko

Mgr. art. Rastislav Podhorský (1990) vyštudoval maľbu v ateliéri + - XXl pod vedením prof. Daniela Fischera na Katedre maľby a iných médií VŠVU v Bratislave (2009 -2015). Venuje sa kresbe, maľbe a ich presahom do objektových inštalácií. A to nielen ako výtvarník, ale aj prostredníctvom filozofického a teoretického uvažovania. Svedectvo o tom podáva text jeho knihy Prievozník. O ľuďoch v neumení a figúrach v umení, ktorý bol publikovaný v roku 2017. V súčasnosti je doktorandom na VŠVU v Bratislave (Kabinet kresby) a zároveň v spolupráci s Mgr. art. Martinom Špirecom, ArtD. aj vedúcim Ateliéru maľby III. Katedry maliarstva VŠVU. Je víťazom ceny nadácie VÚB – Maľba 2015. Tvorí a žije v Bratislave.

Aktuálna samostatná výstava Posunky a úkroky, pripravená pre Galériu Ernesta Zmetáka v Nových zámkoch je koncipovaná ako ďalší z pokusov už stabilne spolupracujúcej dvojice výtvarníka a kurátora usúvzťažniť, artikulovať a obrazom i slovom interpretovať výtvarný výskum kľúčovej témy podhorského prác: sekulárnej spirituality, či nasledovania „metafyzickej túžby“ z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva výtvarné aj literárne správy.

Sekulárna spiritualita a metafyzická túžba vo vzťahu k výtvarnému laborovaniu Rastislava Podhorského aktualizujú dve vzájomne prepletené línie jeho tvorby. V prvom rade je to senzitivizácia a senzualizácia záujmu o ľudskú existenčnú situovanosť, nie v trpnej, pasívnej podobe zakorenenosti ale v podobe aktívneho korenenia sa v ľudskom. Na zapúšťanie koreňov do ľudského. Stávania sa ľudským. Existenčná estetika námetu sa tu výrazne prelína s filozoficko-estetickým, no najmä technologicko-remeselným, výtvarným (prevažne maliarskym a kresliarskym) prieskum vizuálneho média a procesu tvorby. Sústredenie je koncentrované na uzlový bod vzájomných vzťahov problematizácie videného, prehodnocovania zobrazovaného a zviditeľňovania neviditeľného. Metafyzická túžba tu má podobu otázky: Ako prebieha artikulácia výtvarného myslenia, ktoré je autonómnou podobou myslenia inou ako pojmové a verbálne myslenie?

Pre súbory Podhorského prác je charakteristická kombinácia asketicky strohých kompozícií využívajúcich spojenie obsesívneho precvičovania veristickej figurálnej maľby či kresby a ne-anekdoticky vážnej paradoxnej pointy naznačenej situácie s dôrazom na zobrazené gesto. Paradoxnosť je prítomná aj v disproporcií existenčne vypätého významu a výrazne tlmeného až zatajovaného afektu neseného strohým, akoby mimovoľným, no v skutočnosti starostlivo komponovaným telesným gestom zobrazených figúr.

Dôležitým aspektom práce je samotný akt maľby či kresby, ktorý v sebe zahŕňa časovú náročnosť a telesnú naliehavosť vo vzťahu k nutkavému opakovaniu, neustálemu precvičovaniu, ale aj vo vzťahu k disciplíne a zdržanlivosti rukodielneho úkonu. Akt maľby, podobne ako akt kresby je v Podhorského chápaní posunutý až na prah nutnej potreby prijímať účasť na veciach človeka v zmysle manuálneho pracovno telesného nasadenia, ale aj mentálneho sústredenia.

V Podhorského prácach sú sociálne, rodovo, vekovo či rolovo konkretizované ľudské typy vycelené a vyceľujúce sa zo sveta ako jeho "časti bez účasti" často inscenované v situáciách intenzívnej nezmieriteľnosti so sebou samým či so svetom. V takých situáciách, v ktorých nie je možné kultúrne zušľachťujúco zahladiť medzery medzi životnou skúsenosťou, prežívaným momentom alebo existenčným naladením a systémom posvätených hodnôt, či plánom dobre ošetrenej účelnosti. Napriek konkretizácii ľudských typov, nejde o námety, ktoré by mali vykresľovať individualizované aspekty ľudského prežívania. Skôr naopak, konkretizácia tu slúži ako prostriedok zovšeobecnenia, iná možnosť ako povedať, že sa to týka všetkých, že za všetkými nánosmi kultúrneho a sociálneho je čosi neredukovateľne ľudské. To, čo na Podhorského prácach znepokojuje je prevažne deficitný charakter takto naznačeného ľudského jadra. Na stiesnenosť, problémovosť ľudskej situácie v predchádzajúcich prácach často odkazovali motívy bežného vybavenia interiérov (posteľ, kreslo, stolička, stôl), alebo všedného domáceho pracovného náčinia, teda napospol vecí, ktorých primárna funkcia spočíva v úžitkovosti. Tieto "veci po ruke" sa v Podhorského prácach zvyčajne transformujú na akési zraňujúce, väzniace, zotročujúce alebo nefunkčné a znefunkčňujúce "veci proti ruke". Paralelne s ľudskými a človekom vytvorenými vecami sa však v podhorského obrazových kompozíciách a objektových inštaláciách pravidelne objavovala aj iná podoba deficitného, či negatívneho. Mala charakter prerušenia kultúrneho priestoru alebo prázdna a viazala na seba využitie čiernej farby. Podhorského výtvarná práca tak doposiaľ bola pokusom o sústredené nazeranie do kútov obnažene deficitných, ale stále poctivo ľudských situácií, či vytieranie životného prachu z vrások najvšednejšej všednosti - hlboko doma.


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9160219

20.10.2019
ÚvodÚvodná stránka