Tribečské múzeum v Topoľčanoch

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 17.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291
955 01 Topoľčany

 

Charakteristika akcie / program:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pripravilo pre obyvateľov mesta Topoľčany i ďalších návštevníkov program „Pod pirátskou vlajkou“,  ktorý bude prebiehať v sobotu 21. mája 2016. Hlavnými hrdinami múzejnej noci budú piráti. Naša posádka má pôžitok z mnohých vecí, bežným ľudom nepochopiteľných.  Posádku tvoria Chlpatý Jack, Jednooký Bill, Krvavý Jean, Blúdiaci John, Tajomná Charlotte, Zvodná  Lupita a Brutálna Salma. A  práve títo členovia pirátskej rodiny prevedú návštevníkov všetkými prebiehajúcimi podujatiami.

 

Sprievodné podujatia:

Tvorivá dielňa „Spoznaj život v praveku“  priblíži obdobie štvrtohôr  a  vývojové obdobia praveku. Poznatky získané v prezentačnej časti účastníci podujatia využijú pri plnení kreatívnych úloh.

Výstava „Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria“ predstaví výsledky výskumov stredovekých lokalít  na strednom Ponitrí.

Expozícia „Príroda stredného Ponitria“  poskytne pomerne ucelený prehľad o neživej prírode a o zástupcoch flóry a fauny typických pre región stredného Ponitria.

 

 

Svoje vedomosti si návštevníci môžu preveriť vo vedomostnom teste s otázkami  súvisiacimi s prebiehajúcimi podujatiami a zručnosti vyskúšať pri výrobe rôznych kreatívnych vecí týkajúcich sa praveku. Program spestrí možnosť vyskúšať si streľbu  na terč  z drevenej pušky na gumičky. Po splnení všetkých  úloh účastník  získa diplom Mladý ostrostrelec. Pre najmenších návštevníkov je pripravené maľovanie na tvár.

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

dospelí – 2,00 €, školská mládež, dôchodcovia – 1,00 €

 

Informácie o akcii:

Tel.: 038/ 532 32 53
E-mail: mpedagog@tribecskemuzeum.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Opáth
Web: www.tribecskemuzeum.sk
Facebook: Tribecske Muzeum
Muzeum.SK info