SNM-Prírodovedné múzeum

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 9.00 - 23.30 h; posledný vstup o 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Vajanského náb. 2, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava

 

 

Charakteristika akcie / program:

Prírodovedné prednášky
Čas od - do: 15.00 – 20.00

Príroda a de novo sa objavujúce vírusy
prednáša: Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., Virologický ústav SAV, Bratislava. Vírusy ako súčasť prírody našej Zeme. Vírusy a živočíchy - zdroje nákazy, zoonózy. Vírusy Ebola, Zika, SARS, MERS, vtáčia a prasacia chrípka, HIV - AIDS. Epidémie a pandémie - šírenie vírusových infekcií. Ochrana pred vírusovými infekciami ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia a eradikácia vírusových ochorení.
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa
Osudy a tajomstvá koruny z veže Dómu sv. Martina
prednáša: Patrik Baxa, Bratislava
V roku 1765, za vlády Márie Terézie, umiestnili na vrchol dómskej veže pozlátený model uhorskej kráľovskej koruny. Prečo sa tak stalo, aké boli jeho ďalšie osudy a aká dramatická udalosť privodila jeho zánik? Čo skrývala a skrýva koruna, ktorá na veži spočíva dodnes, aké boli jej osudy a odkedy zdobí Dóm? Odpovede na tieto otázky, ako aj mnohé ďalšie zaujímavé informácie, súvislosti a tajomstvá ukryté v neprístupných výškach dómskej veže poodhalí táto prednáška.
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa
Výlet k moru električkou
prednáša: Mgr. Andrej Ruman, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Poodhaľme dávnu históriu Bratislavy, keď tieto miesta tvorili scenériu ako z reklamy cestovnej kancelárie. Prenesme sa na ostrov kamsi do Dúbravky či na Devín. Tu sa teplé more trieštilo o skalnaté útesy, prechádzalo do nádherných zátok s plážami. Tu z výšky paliem zvedavé opice sledovali antilopy unikajúce pred šelmami. V plytkých vodách sa preháňali húfy rýb, delfíny a početné druhy žralokov od malých až po desaťmetrové ozruty. Neskôr dvíhajúce sa pohoria začínajú vytláčať morské masy, meniac tak ráz krajiny až do podoby, ako ju poznáme dnes.
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa
BARCODING – čiarový kód života
prednáša: Mgr. Ivona Kautmanová, PhD, SNM-PM, Bratislava
Predstavte si, že by každá rastlina, huba, chrobák, či iné zviera mali na sebe čiarové kódy, ktoré by ste mohli odfotiť mobilom a okamžite by ste vedeli, ako sa volajú, kde žijú, či sú jedlé alebo jedovaté a všetko ďalšie, čo by vás zaujímalo. Skutočnosť je taká, že každý živý tvor takýto kód v sebe má a dnes ho už vieme prečítať a všetky tieto informácie z neho získať. O tom, kde je tento kód ukrytý, ako ho čítame a využívame napríklad pri ochrane prírody, v boji s pytliactvom, či ilegálnou ťažbou dreva, ale aj v potravinárstve a medicíne sa dozviete na prednáške.
Miesto: budova SNM–PM, 3.posch. Objavovňa

 

Prírodovedné aktivity

 

mineralógia-petrografia
Čas: 15.00 – 21.00

Minerály pod mikroskopom
poznávanie minerálov pod stereomikroskopom, orientované najmä na ťažké minerály získané šlichovaním z náplavov.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští
porovnanie zlata a iných minerálov, ktoré sú podobné farbou a vzhľadom. Vlastnosti a využitie zlata ako cenného kovu (šperkárstvo, investičné zliatiny, elektronika, medicína, výskum vesmíru).
Miesto: budova SNM–PM, 2.posch, vitrína v expozícii Klenoty Zeme

zoológia
Čas: 14.00 – 23.00

Ako rastú škorpión a vtáčkar
Poradenstvo v oblasti zoológie; zaujímavosti z depozitárov.
Miesto:  budova SNM–PM, prízemie - výstava Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov

botanika
Čas: 15.00 – 23.00

Fascinácia rastlinami
Príroda je zdrojom tých najrozmanitejších tvarov plodov a semien.
Ľudia z plodov vytvárali misky, naberačky, rôzne nádoby, fajky, zo semien a častí plodov tvorili náhrdelníky, náramky, čelenky, náušnice, ozdoby vlasov, ale aj obradné predmety či talizmany. Ozdoby ako – náhrdelníky, náramky, náušnice, budete môcť  u nás vidieť z rôznych kútov sveta. Aj naša príroda, parky a záhrady poskytujú zaujímavý materiál. Kôstky divorastúcich  druhov rastlín i pestovaných kultivarov ovocných drevín sú vďačným a lacným materiálom pre ozdobnú tvorbu. Úžitkové plodiny ako fazuľa, bôb, tekvica, kukurica, slnečnica, sú dôležitou súčasťou výživy ľudstva, ale z niektorých sa dá získať zaujímavý materiál na výrobu ozdôb.
Tvorivé dielne, kde si budú môcť návštevníci vyrobiť vlastnoručne svoju ozdobu / šperk .
Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

paleontológia
Čas: 15.00 – 23.00

Ako si urobiť kópiu skameneliny?
Tvorivé dielne pre deti, kde sa môžu učiť vyrábať odliatky skamenelín
Pozrime sa na ne zblízka
Pestrý svet skamenených organizmov, ktoré sú voľným okom neviditeľné resp. ťažko viditeľné, a preto si ich bude môcť návštevník pozrieť pod stereolupou, príp. mikroskopom.
Poradenská služba prineseného prírodného materiálu
Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch,. expozícia Zázrak prírody  - Príbeh života na Zemi

astronómia
Čas: 14.00 – 23.00

Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi
Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka
Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi
Miesto:  pred budovou SNM–PM;  v prípade priaznivého počasia

 

Prírodovedné výstavy
Čas: 9.00 – 23.00

Mesiac Zeme
interaktívna výstava - Zem ako vesmírne teleso, zákony svetla, gravitácie, pozorovanie aktivity Slnka ďalekohľadmi; miniplanetárium – program zoznámenie s oblohou; astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem neživá i živá, ...

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch. Zasadačka
zoologická unikátna výstava  Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov
Prírodovedné múzeum v spolupráci s firmou ARANEUS z Poľska pripravilo návštevníkom výstavu, ktorá po veľkých úspechoch v prírodovedných múzeách v celej Európe zavítala do Bratislavy. Medzi viac ako 40 živými exemplármi, prezentovanými na výstave, možno vidieť napr. aj snovačku  jedovatú (Lathrodectus mactans), známejšiu pod názvom „čierna vdova", najväčšieho pavúka sveta vtáčkara Theraphosa stirmi , či škorpióna obrovského (Pandinus imperator).
Uzavreté sklenené teráriá sú bezpečné a umožňujú fotografovanie a filmovanie prezentovaných exemplárov z malej vzdialenosti. Informačné tabule umožňujú spoznať tieto živočíchy a ich dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú v prírode. Výstava ponúka neopakovateľnú príležitosť konfrontovať realitu s nesprávnymi a mylnými názormi na tieto krásne a užitočné živočíchy.
Miesto:  budova SNM–PM, prízemie - juh

 

Prírodovedné expozície
Čas: 9.00 – 23.00

paleontologická expozícia  Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónmi rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu približujú dávno zaniknutý život.
Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.
Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch.
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.
Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.
Klenoty Zeme
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.
Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

 

 

Vstupné na akciu:

2 € / deti do 6 rokov bezplatne
(vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 02/ 20 469 154
E-mail: mastenova@snm.sk
Kontaktná osoba: Katarína Maštenová, RNDr.
Web: prirodovedne.snm.sk
Facebook: https://www.facebook.com/prirodovedne.muzeum
Muzeum.SK info

Zmena programu vyhradená!