SNM-Múzeum židovskej kultúry

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 14.00 - 23.00 h; posledný vstup 22.30 h

 

Miesto konania akcie:

Zsigrayova kúria
Židovská 17
811 01 Bratislava

 

 

Charakteristika akcie / program:

MZK-SNM-noc201615.00 h Tvorivé dielne pre deti 2. poschodie: Sviatok Pesach (sviatok nekvasených chlebov)

17.00 h Prednáška 2. poschodie/Viera Kamenická: Židovská Bratislava

od 18.30 h: Holokaust na Slovensku – premietanie dokumentárnych filmov EDAH o.z. z cyklu „Knižnica zachránených pamätí“ a „Seredské svedectvá“

 

15.00 – 22.00 h

  1. prednáškový cyklus: Židovské zvyky a sviatky.
  2. prednáškový cyklus: Kolobeh života tradičnej židovskej rodiny.
 

Vstupné na akciu:

2 € / deti do 6 rokov bezplatne
(vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 02/ 204 90 104
E-mail: snm.mzk@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Šikulová
Web: www.snm.sk
Facebook: https://www.facebook.com/MuzeumZidovskejKultury
Muzeum.SK info

Zmena programu vyhradená!