SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 10.00 - 22.00 h

 

Miesto konania akcie:

SNM- Múzeum SNR v Myjave
Štúrova ul. 2, Myjava

SNM- Múzeum M. R. Štefánika na Košariskách
Košariská 92

 

Charakteristika akcie / program:

SNM-Múzeum SNR v Myjave

I tento rok sa Múzeum Slovenských národných rád v Myjave rozhodlo prezentovať návštevníkovi niekoľko zaujímavých zbierkových predmetov, ktoré sú počas roka ukryté pred zrakmi verejnosti, v depozitároch múzea. Prostredníctvom kvízu si návštevník môže ,,otestovať“, či spozná vystavené predmety a ich pôvodnú funkciu. Kvíz je vhodný pre detského i dospelého návštevníka. Pre detského návštevníka sme pripravili tvorivé dielne.

Okrem stálych expozícii si návštevník bude môcť pozrieť aj aktuálnu výstavu ,,Rodný kraj v spomienkach a tvorbe Štefana Bednára“, ktorá je venovaná 40. výročiu úmrtia akad. maliara a rodáka z Myjavy Š. Bednára.

 

SNM-Múzeum M. R. Štefánika

Múzeum M. R. Štefánika na Košariskách ponúka návštevníkom netradičné prehliadky stálej expozície v jeho rodnom dome. Životný príbeh Dr. Milana Rastislava Štefánika bude prezentovaný formou pásma „Nahliadnutie do rodinnej korešpondencie“. V programe podujatia bude i audiovizuálna prezentácia Mgr. Matúša Valihoru – Mohyla M.R. Štefánika na Bradle o 19:00hod. Pre detských návštevníkov čítanie rozprávok z knihy „Oči plné oblohy“ a tvorba pohľadníc.

Taktiež bude sprístupnená výstava „Potomci nezabúdajte“, inštalovaná v priestoroch evanjelického kostola, ktorá je venovaná histórií Cirkevného zboru  Košariská – Priepasné a M.R. Štefánikovi.

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

1,5 € jednotné vstupné

 

Informácie o akcii:

Tel.: 034/ 245 11 02, 0918 665 393
E-mail: muzeumsnr@snm.sklenka.mlcuchova@snm.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Mlčúchová
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM -Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika
Muzeum.SK info