SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 13.00 - 22.00 h

 

Miesto konania akcie:

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

 

 

Charakteristika akcie / program:

14:00 – 14:30: Folklórny súbor ČRIP

  • vystúpenie folklórneho súboru ČRIP

15:00 – 16:00: Rozprávanie k výstave o Čunove

  • prednáška pána Ive Maásza k aktuálnej výstave SNM - MKCHS

16:30 – 17:30:  Kvíz: Poznáš naše múzeum?

  • vedomostný kvíz zameraný nie len na expozície múzea
  • 2 – 4 členné tímy sa môžu registrovať mailom na adresu: mkchs@snm.sk alebo v deň konania osobne do 16:00 hod.

18:00 – 19:00: Chorvátsko nie sú len pláže

  • prednáška redaktorky cestovateľských príloh Jany Čevelovej o zaujímavostiach Chorvátska

19:30 – 20:30: Expanzia Osmanskej ríše na Balkáne v 16. a 17. storočí a jej dôsledky na Uhorsko

  • historická prednáška doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc.

Výstava: Čunovo a Čunovčania / Čunovo i Čunovci
- výstava prezentujúca históriu a kultúru obce Čunovo
- v spolupráci s MČ Čunovo a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku

Expozície:
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
- prezentácia hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku zameraná predovšetkým na chorvátske osídlenie, jazyk, etnické vedomie, ľudové staviteľstvo a bývanie, odevnú a textilnú kultúru, ľudové umenie a rodinné zvyklosti

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
- expozícia odráža niekdajší život v Devínskej Novej Vsi a mapuje život v obci najmä v 19. a 20. storočí v rôznych blokoch ako história, odievanie, duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá

Zbierkový predmet Noci múzeí a galérií 2016:
- Stolíkový šijací stroj značky Singer

 

Vstupné na akciu:

2 € / deti do 6 rokov bezplatne
(vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 02/ 204 93 102, 0915 807 494
E-mail: mkchs@snm.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Solár
Web: www.snm.sk/?muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku-uvodna-strankawww.snm-mkchs.sk
Facebook: https://www.facebook.com/chorvati/
Muzeum.SK info

Zmena programu vyhradená!