SNM-Historické múzeum

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 10.00 - 24.00 h, posledný vstup 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Bratislavský hrad

 

 

Charakteristika akcie / program:

HM_SNM-Noc_Muzei_2016Program:

11.00 Dejiny Slovenska - Od praveku po Veľkú Moravu – komentovaná prehliadka archeológov SNM- Archeologického múzea

15.00 Ľudovít Štúr (1815-1856) reformátor slovenskej spoločnosti – komentovaná prehliadka kurátora výstavy

17.00 Dejiny Slovenska - Od praveku po Veľkú Moravu – komentovaná prehliadka archeológov SNM-Archeologického múzea

Zbierkový predmet Noci múzeí a galérií 2016

Predstavujeme vám zo zbierok SNM - Historického múzea, tento krát zo zbierok ľudového umenia – Pastierstvo. Geletky na bryndzu, formy na syr, črpáky na žinčicu, valašky, to všetko sa spája so životom pastierov na salaši. Počas noci múzeí sa o pastierstve možno dozviete aj viac. 

 

Výstavy:

Dejiny Slovenska - Od praveku po Veľkú Moravu

Ľudovít Štúr (1815-1856) - reformátor slovenskej spoločnosti

Prvá svetová vojna - tragédia, ktorá postihla všetkých

Obrazáreň Bratislavského hradu

Obnova Bratislavského hradu

Bratislavský hrad na grafikách

 

Vstupné na akciu:

2 € / deti do 6 rokov bezplatne
(vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 02/ 204 83 104
E-mail: bratislavskyhrad@gmail.com
Kontaktná osoba: Andrea Litváková
Web: http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-uvodna-stranka
Facebook: https://www.facebook.com/Bratislavsk%C3%BD-hrad-Bratislava-Castle-276047243005/
Muzeum.SK info

Zmena programu vyhradená!