SNM-Archeologické múzeum

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 11.00 - 23.00 h, posledný vstup o 22.30 h

 

Miesto konania akcie:

Žižkova 12
Bratislava

 

Charakteristika akcie / program:

Výstavy:
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Nové prírastky v zbierkach Archeologického múzea SNM
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
LATERARIUS - Dejiny tehliarstva na Slovensku
Prezentácia reštaurovaného kamenného románskeho  oblúku z Bíne

 

Program:
Stredoveká hrnčiarska dielňa
Rekonštrukcie súboja slovanských bojovníkov

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

2 € / deti do 6 rokov bezplatne
(vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 
E-mail: archeolog@snm.sk
Kontaktná osoba: 
Web: www.snm.sk
Facebook: SNM-Archeologické-múzeum-Bratislava-127738470641212
Muzeum.SK info