Slovenské centrum dizajnu

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 13.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Satelit, galéria dizajnu SCD

Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

 

Galéria v podkroví SMD

Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

 

Charakteristika akcie / program:

Výstava prebiehajúca v oboch priestoroch:

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Program:

15.00 Workshop pre deti DOBRÉ NOŽNICE PRAJEM je zaujímavou cestou do Papierového kráľovstva, počas ktorej si deti hravou formou osvoja základy priestorového tvarovania papiera pomocou strihania a prekladania (kirigami). K tomu postačia tri veci: papier, nožnice a radosť z tvorby.

 

Workshop pod vedením Karola Krčmára trvá cca 60 minút.

17.00 – 18.00 Workshop pre širokú verejnosť z cyklu VO FORME nadväzuje na aktuálnu výstavu Národná cena za komunikačný dizajn 2016. Spolu s Katarínou Kosánovou si pomocou jednoduchých grafických techník vytvoríte vlastné pexeso.

(workshopy budú prebiehať v priestoroch Galérie v podkroví SMD)

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

2 € / deti do 6 rokov bezplatne
(vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 0918 110 247
E-mail: 
Kontaktná osoba: Helena Veličová
Web: www.scd.sk
Facebook: https://www.facebook.com/SATELITgallery/, https://www.facebook.com/muzeumdizajnu/
Muzeum.SK info