Slovenská národná galéria - Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 14.00 - 21.30 h

 

Miesto konania akcie:

SNG – Galéria Ľudovíta Fullu
Makovického 1
034 01 Ružomberok

 

Charakteristika akcie / program:

Počas Noci múzeí a galérií bude Galéria Ľudovíta Fullu otvorená až do zotmenia. Pripravili sme program pre návštevníkov od 0 do 100 rokov.

Kolektívnym experimentovaním s tancom, slovami a zvukmi v podobe experimentálnej  hudby či luminografiou vo fotografii budeme reagovať na jeden jediný obraz z našej expozície. Je to olejomaľba BALÓNY, ktorú majster Fulla namaľoval v roku 1930. Inšpirujeme sa a použijeme všetky zmysly na vyskladanie kompozície tohto obrazu, to všetko v priestore stálej expozície galérie.

S tvorbou Ľudovíta Fullu prepojíme aj naše výstavné aktivity. Tvorivo zareagujeme na nedávnu výstavu Komiks, fantázii popustíme uzdu aj na aktuálnej výstave Viac Fullu (v meste).

Stále expozície a aktuálne výstavy

 

Ľudovít Fulla
Stála expozícia diel jedného z najvýznamnejších a najosobitejších slovenských umelcov 20. storočia.

 

Viac Fullu v meste
Príspevok študentov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave k zviditeľneniu fenoménu Fulla v meste, s ktorým sa spája významná časť jeho života a tvorby.

 

Program

 

14.00 – 21.30 h
Balón vo filme
Premietanie krátkeho filmu, kde je hlavným protagonistom balón.

14.00 – 19.00 h / Stála expozícia
Fulla strip
Staňte sa autormi komiksu a zároveň jeho hrdinami. Vašimi „parťákmi“ do dialógov budú postavy z obrazov Ľudovíta Fullu. Možno konečne povedia, čo si o nás myslia. Účastníci sa môžu zapájať priebežne.

15.00 – 16.30 h / Stála expozícia
Obraz tancom
Nechajte sa zviesť tanečnou choreografiou inšpirovanou obrazom Balóny a zapojte sa. Otvorený tanečno/pohybový workshop pod vedením Miriam Bušbacherovej a SM Tanečného štúdia v Ružomberku.

16.00 – 17.00 h / Stála expozícia
Obraz zvukmi
Improvizovane zhotovenými zvukovými nástrojmi z detských balónikov ozvučíme obraz Balóny.

17.00 – 18.00 h / Stála expozícia
Obraz slovami
„Rečami obraz ešte nik nenamaľoval..,“ tvrdil majster Fulla. My sa o to pokúsime. Naše slovné reakcie na obraz Balóny aplikujeme v skupinovej poézii.

17.00 – 19.00 h / Výstavná sieň
Fullovo mesto
Vytiahnite Fullovo dielo do ulíc Ružomberka. Chceme vidieť viac Fullu v meste! Workshop na aktuálnej výstave.

19.00 – 20.00 h / Minipriestor Enter
Michaela Obšitošová: Pokus
Vernisáž minivýstavy mladej talentovanej fotografky, ktorá v našej galérii absolvovala konzultácie portfólií a je prijatá na štúdium fotografie na VŠVU v Bratislave.

20.00 – 21.00 h / Fullova obývačka
Luminografický workshop s Fotobežkou
Kresba Fullovho obrazu Balóny svetlom s použitím fotoaparátu s dlhou expozíciou.

20.00 – 21.00 h / Foyer
Svietiace balóny
Počas workshopu si vyrobíme vlastné svietiace Balóny.

21.00 – 21.30 h / Átrium, záhrada
Balónová vernisáž
Počkáme do zotmenia a spoločne rozsvietime vytvorené Balóny.

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

2 € dospelí, deti 0,50 € (Návštevníci, ktorí prinesú nafukovací balón, majú vstup zdarma.)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 044 / 245 20 00
E-mail: zuzana.gazikova@sng.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Gažíková
Web: www.sng.sk/sk/uvod/vysunute-pracoviska/ruzomberok
Facebook: www.facebook.com/galerialudovitafullu
Muzeum.SK info