Informácie pre médiá

Noc múzeí a galérií 2016 v Bratislave a v múzeách SNM – vyhodnotenie (PDF)

Tlačová správa ku Košickej noci múzeí a galérií 2016 (PDF)

Tlačová správa k Noci muzeí a galérií 2016 (PDF)

Tlačová konferencia k Noci muzeí a galérií 2016 sa uskutočnila v utorok 17. 5. 2016 o 10.00 h v Sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

 

Plagát Noci múzeí a galérií 2016 pre Bratislavu (PDF – 5MB)
Plagát Noci múzeí a galérií 2016 pre Bratislavu (JPG – 4MB)

Program Noci múzeí a galérií 2016 pre Bratislavu
(SK – PDF – 3MB / EN – PDF – 3MB)

Plagát k Noci múzeí a galérií pre rok 2016 pre celé Slovensko (PDF – 12 MB)
Plagát k Noci múzeí a galérií pre rok 2016 pre celé Slovensko(JPG – 9 MB)

 

Informácie o dianí v európskych múzeách:
https://www.facebook.com/nuitdesmusees

 

Viac informácií o podujatí môžete získať:

Koordinátorka za Zväz múzeí na Slovensku: Iveta Kaczarová
e-mail: nmlc@stonline.sk
tel.: 047/ 433 25 02, 0915 80 25 15

Koordinátorka podujatia v Bratislave: Zuzana Vášáryová
e-mail: zuzana.vasaryova@snm.sk
tel.: 0915 032 062

 

Noc múzeí a galérií 2016 v Bratislave aj vďaka partnerom:

Mediálni partneri

TA SR, Pravda, RTVS, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, The Slovak Spectator

Partneri podujatia

Dopravný podnik Bratislava, Blue Danube Tours, Illy, Auto Diškanec, PureWater, Ars Arete, ZŠ Matky Alexie.

partneri Noc Ba_velky