Ponitrianske múzeum v Nitre

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 10.00 - 24.00 h

 

Miesto konania akcie:

Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda č. 1
949 01  Nitra

 

Charakteristika akcie / program:

Noc múzeí a galérií v Ponitrianskom múzeu 21 5 2016 - plagát10.00 – 24.00 h

  • - prehliadka expozície:

Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 18 storočia.

  • - prehliadka výstav:

Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dobu dejinnú, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10. storočí

Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch vyskytuje.

Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských predkov vo veľkomoravskej dobe. Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technických, spoločenských a kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy. Didaktický a názorný charakter originálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobuje trojrozmerná rekonštrukcia slovanského obydlia, odevov, nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací charakter výstavy umocňujú interaktívne podujatia.

 

  • ukážka práce konzervátora, preparátora s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky

 

12.00 – 21.00 h   „Po stopách slovanských predkov“
Interaktívny  program pre  mládež spojený s prehliadkou výstavy „Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku“  s interaktívnymi činnosťami (pracovné listy, vzdelávacia kartová hra, pexeso, hádanky, omaľovánky).

13.00 – 20.00 h   Vystúpenie skupiny DDZ Tormenta
- ukážka šermiarskych súbojov s použitím slovanských dobových zbraní (meč, sekera, kopija)
- ukážky slovanských dobových remesiel ako napr. dobová kuchyňa, hrnčiarstvo, šusterstvo, tkáčstvo

21.00 – 24.00 h   Vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

voľný vstup

 

Informácie o akcii:

Tel.: 037/ 651 00 00
E-mail: ponitrianskemuzeum@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Packová – Zahradárová
Web: www.muzeumnitra.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ponitrianskemuzeumhttps://www.facebook.com/Ponitrianske-múzeum-v-Nitre-526846900704258/
Muzeum.SK info