Podunajské múzeum v Komárne

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 14.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Kultúrny palác, Palatínova 13, 945 05 Komárno

Budova múzea a knižnice, Palatínova 8, 945 05 Komárno

Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9,  945 05 Komárno

 

Charakteristika akcie / program:

Budova múzea a knižnice, Palatínova 8, 945 05 Komárno

14.00 – 23.00 h
Prehliadka obrazárne múzea „Výtvarné umenie 18. – 1.pol. 20. storočia“

14.00 – 23.00 h
Prehliadka dlhodobej prírodovednej výstavy „Príroda Podunajska“

14.00 - 20.00 h
„Malí umelci“ - príprava reprodukcií z vystavených diel obrazárne

14.00 – 17.00 h
Tvorivé dielne pre deti na nádvorí budovy

18.00 – 19.00 h
„Jeden bodkovaný deň v múzeu“ - papierové divadlo a spoločné kreslenie v galérii, a bodkované tvorivé dielne v prírodovednej výstave (tvoríme ozdobné predmety, náhrdelníky, obrázky s prírodnými motívmi.)

17.00 – 18.00 h
Lukostrelci „Fekete Sólyom“ – ukážka zbraní na nádvorí múzea

18.00 – 19.00 h
Odborný výklad v dlhodobej prírodovednej výstave „Príroda Podunajska“

 

Kultúrny palác, Palatínova 13, 945 05 Komárno

14.00– 23.00 h
Prehliadka stálych expozícií múzea „Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu“ a „Karol Harmos“

14.00 – 23.00 h
Prehliadka výstavy múzea „Život na savanách - Afrika“ a krátkodobej výstavy „Tajomstvá oceánov. Výber zo zbierky ulít a mušlí Milana Berešika“

14.00 – 20.00 h
„Farby, tvary, šperky – vlastnými rukami.“ - tvorivé dielne v krátkodobej výstave „Tajomstvá oceánov. Výber zo zbierky ulít a mušlí Milana Berešika.“

 

Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9., 945 05 Komárno

14.00 – 23.00 h
Prehliadka stálych expozícií „Komárno 1849-1945“ a „Významní rodáci Komárna: Mór Jókai a Franz Lehár“

14.00 – 23.00 h
Prehliadka krátkodobej výstavy „Tulipán, pelikán, had...motívy v ľudovom umení“

14.00 – 23.00 h
Prehliadka Fotogalérie – Fotoklub – G (Graz-Rakúsko)

14.00 – 20.00 h
„Hra s motívmi“ – tvorivé dielne v krátkodobej výstave „Tulipán, pelikán, had...motívy v ľudovom umení“

17.00 – 18.00 h
„Komárno-Komárom 1849-1945 „ - odborný výklad autora expozície

18.00 – 19.00 h
Komárno na konci prvej svetovej vojny. (Mesto v zázemí. Politická scéna. Astrová revolúcia a jej následky.) – prednáška Mgr.Petra Vanya, historika múzea (maď.jaz.)

19.00 – 20.00 h
Výšivkárstvo v okolí Komárna – prednáška PhDr.Idy Gaálovej, etnologičky múzea (slov.jaz)

20.00 – 21.00 h
Život a dielo Pála Lukácsa, pedagóga a básnika z komárňanskej župy (1803-1873) – prednáška Mgr.Viliama Gala, historika múzea (maď.jaz)

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

bezplatné

 

Informácie o akcii:

Tel.: 035/ 77 30 054, 0918 421 666
E-mail: siposanna1975@gmail.commuzeumkomarno@gmail.com
Kontaktná osoba: PhDr. Anna Sipos , zást.riaditeľa, etnológ
Web: www.muzeumkn.sk
Facebook: https://www.facebook.com/www.muzeumkn.sk
Muzeum.SK info