Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi – kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 18.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach

Michalská 55
053 21 Markušovce

 

Charakteristika akcie / program:

Múzeum Spiša - Markušovce- noc muzei 2016Na podujatie Noc múzeí a galérií máme pripravenú nočnú prehliadku kaštieľa, počas ktorej návštevníkom predstavíme renesančné zbierky nachádzajúce sa v zbierkovom fonde Múzea Spiša. Pri tomto podujatí budú prezentované aj zbierkové predmety, ktoré nie sú návštevníkom bežne sprístupnené a nachádzajú sa v depozitároch múzea.

Tieto vzácne zbierky sú rozdelené do dvoch období, a to renesancia v 16. storočí a renesancia v 17. storočí. Najväčšie zastúpenie medzi nimi majú zbrane a zbroj, ktoré patrili k výbave každého dobrého vojaka. Avšak spomenieme i ďalšie zaujímavé zbierkové predmety ako sú napríklad obrazy, či jednotlivé sólo kusy nábytku.

Súčasťou podujatia je otvorenie renesančnej výstavy zo zbierok Múzea Spiša s názvom Štefan Máriássy - Fragmenty, ktorá poodhalí život tejto významnej osobnosti. Výstava bude prezentovať ďalšie zaujímavé zbierkové predmety z obdobia renesancie, dokonca i také, ktoré boli doposiaľ považované za stratené.

Aj v tomto roku ponúkneme návštevníkom zaujímavý komorný koncert laureáta hudobnej súťaže.

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

dospelí 2€, deti 6-15 rokov 1€

Vstupné na koncert: 4€

 

Informácie o akcii:

Tel.: 053/ 442 37 57, 0917 746 339
E-mail: kastiel@muzeumspisa.com
Kontaktná osoba: PhDr. Bernadeta Kiczková
Web: www.muzeumspisa.com
Facebook: KASTIELMARKUSOVCE
Muzeum.SK info