Múzeum Slovenského národného povstania

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 18.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Pamätník SNP
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica

 

Charakteristika akcie / program:

18.00 – 23.00 h - Digitalizujeme históriu - prezentácia práce konzervátorov, reštaurátorov a digitalizátorov. Konzervátori a reštaurátori vám v priamom prenose ukážu záslužnú prácu pri ochrane cenných artefaktov našej histórie. Následne naši digitalizátori predstavia výsledky ich snahy v efektných 3D modeloch.

18.00 – 23.00 h - Bojujeme v povstaní - ukážky výzbroje a výstroje používanej počas SNP. Na pozadí dynamických filmových záznamov z bojových ukážok kluby vojenskej histórie predstavia dobové zbrane a výstroj vojakov, ktoré sa počas 2. svetovej vojny používali na obidvoch stranách.

18.00 – 23.00 h - Tvorte s nami - Bunker MOR HO! Kreatívne aktivity nielen pre deti, poľná pošta, tvorivé dielne. Malí i veľkí sa dozvedia niečo viac o našej histórii a zaujímavým spôsobom využijú svoje zručnosti v partizánskom bunkri plnom prekvapení.

18.00 – 23.00 h - Povstanie vo filme - pásmo dokumentárnych filmov, v ktorých Povstanie ožije prostredníctvom spomienok priamych účastníkov bojov, odboja a tých, ktorí žili v tejto neľahkej dobe.

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

Vstupenka v hodnote 1 € platí vo všetkých zapojených múzeách a galériách v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

 

Informácie o akcii:

Tel.: 0918 899 403, 0918 899 404
E-mail: dalibor.lesnik@muzeumsnp.sk, michaela.bucekova@muzeumsnp.sk
Kontaktná osoba: Ing. Dalibor Lesník, Mgr. Michaela Bučeková
Web: www.muzeumsnp.sk
Facebook: www.facebook.com/Muzeum.SNP.BB
Muzeum.SK info

Noc múzeí a galérií v Banskej Bystrici a vo Zvolene