Múzeum školstva a pedagogiky

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 13.00 - 24.00 h

 

Miesto konania akcie:

Výstavné priestory múzea
Hálova  ulica č. 16
Bratislava-Petržalka

 

 

Charakteristika akcie / program:

Výstava MŠaP 00045

Prípravou výstavy MŠaP 00045 si kurátori pripomenuli 45. výročie od vzniku múzea, na ktorej sú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz. Ústrednou témou je dvanásť najstarších, najvzácnejších či jedinečných predmetov z 15. - 20. storočia. Niektoré z nich i v historickom vývojovom rade, ako sú šlabikáre, medaile, vysvedčenia a školské tašky, aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety a s nimi i školstvo prešlo. Inštalované predmety poukazujú na pestrosť zbierkového fondu a rozmanitosť slovenskej školskej histórie. Vo vývojovom rade je zobrazené vybavenie tried z troch období, do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968. Posledná časť návštevníkov cez čísla oboznamuje s

 

Program:

13.00 - 24.00 Výstava MŠaP 00045

13.00 - 18.00 Voskové, bridlicové tabuľky, brko, pierko, abakus – vyskúšajte si ako sa pomocou nich písalo a počítalo v minulosti

19.00 Kurátorský výklad – aktuálnou výstavou MŠaP 00045 Vás prevedú jej autori

 

Vstupné na akciu:

Bezplatné

 

Informácie o akcii:

Tel.: 02/ 624 10 665, 0917 693 235
E-mail: daniela.vanekova@cvtisr.sk, zuzana.kunstekova@cvtisr.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Daniela Vaněková, vedúca múzea / Mgr. Zuzana Kunšteková, múzejný pedagóg
Web: www.msap.sk
Facebook: Facebook / Múzeum školstva a pedagogiky
Muzeum.SK info

Zmena programu vyhradená!