Mestské múzeum v Senci

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 15.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

„Turecký dom“
Nám. 1. mája 4
Senec

Mestské kultúrne stredisko Senec
Nám. 1. mája 2
Senec

 

Charakteristika akcie / program:

15.00 - 18.00
Dielne pri Tureckom dome

19.00 – 23.00, MsKS Labyrint
Slávnostné otvorenie  výstavy „Nevítaní návštevníci alebo dopady klimatickej zmeny“ s úvodnou prednáškou prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.

 

Večer autentického folklóru „Len z čistého prameňa“
„Csak tiszta forrásból“ autentikus folklórest

 

  • - Koncert folklórneho súboru ZUŠ Senec „Igrici“z Igramu (vedúci Mgr. Miroslav Brna, PhD.)

 

  • - Tanečný dom komorného folklórneho súboru „SZŐTTES“ z Bratislavy

 

Vyučujúci ľudových tancov:  Balta Aranka, Gémesi Zoltán
Hudobný doprovod:  Varjos zenekar

 

Spoluorganizátor: MO CSEMADOK

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

0,-

 

Informácie o akcii:

Tel.: 0911 169 754
E-mail: muzeum@senec.sk
Kontaktná osoba: Mgr . Gábor Strešňák
Web: www.msks-senec.sk/muzeum
Facebook:
Muzeum.SK info