Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 10.00 - 21.00 h

 

Miesto konania akcie:

Mestské múzeum v Seredi
Ul. M. R. Štefánika 8
926 01 Sereď

 

Charakteristika akcie / program:

Mestské múzeum v Seredi bolo založené 1. mája 2004. Inštitúcia sídli v bývalej budove fary. Expozície má zamerané na archeológiu, históriu. Stálymi archeologickými expozíciami sú Prehistória regiónu a Hrad Šintava. Zaujímavá je aj expozícia – Lapidárium s barokovými sochami a vonkajšia expozícia s odhaleným pilierom zaniknutého gotického kostola v Seredi a kamennými historickými artefaktmi z dejín mesta. Aktuálnou výstavou v múzeu je výstava dobových fotografií Sereď na starých obrázkoch a výstava Z reštaurátorského ateliéru Ivana Galamboša.

mmsrd-plagatProgram Noci múzeí a galérií v Mestskom múzeu v Seredi:

10.00 – 12.00 h   REŠTAUROVANIE STARÝCH KNÍH, LISTÍN A RUKOPISOV
Prednáška významného slovenského reštaurátora Ivana Galamboša, voľný vstup

 

13.00 – 16.00 h, a 18.00 – 21.00 h
PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV S ODBORNÝM VÝKLADOM, voľný vstup

_ Prehistória seredského regiónu

_ Hrad Šintava

_ Z reštaurátorského ateliéru Ivana Galamboša

_ Lapidárium s barokovými sochami

_ Expozícia histórie stredovekého kostola v Múzejnej záhrade

 

16.30 h   CLOSE HARMONY FRIENDS
Vokálny koncert  v Múzejnej záhrade, vstupné: 5 €

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

Do múzea na prednášku a prehliadky je voľný vstup, na koncert CHF vstupné 5 €

 

Informácie o akcii:

Tel.: 031/ 789 45 46
E-mail: muzeum@sered.sk
Kontaktná osoba: Mária Diková, vedúca múzea
Web: www.muzeum.sered.sk
Facebook: Mestské múzeum v Seredi
Muzeum.SK info