Krajské múzeum v Prešove

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 14.00 - 22.00 h

 

Miesto konania akcie:

Hlavná 86
080 01 Prešov

 

Charakteristika akcie / program:

Program v Krajskom múzeu bude netradičnou ukážkou možností interaktívneho využitia múzea, jeho priestorov a expozícií. Predstaví múzeum ako miesto, kde je možné zažiť  kopec zábavy a zároveň sa mnohé naučiť o dejinách svojho mesta a regiónu.

14.00 h

-  MALÁ PREŠOVSKÁ ARCHITEKTÚRA II - Prešov očami detí. Otvorenie výtvarnej výstavy ZUŠ - výtvarný odbor, Októbrova, Prešov.

 

14.30 h

- Fijalečka, Detský folklórny súbor, ZŠ Šrobárova, Prešov.

 

15.00 - 22.00 h

- Koncert vážnej hudby

- Vystúpenie šermiarskej skupiny  Cohors - ukážka historického boja, výzbroje a výstroje z obdobia 17. - 18. storočia

- Tajomstvá starých kníh - Priblížime knižnú kultúru v minulosti. Odhalíme, aké príbehy prezrádzajú staré knihy. Tvorivé dielne pre deti: čítame, dešifrujeme starý rukopis. Zahráme sa na pisárov a pero vymeníma za brko. (Kačmaríková)

Tvorivé dielne-   pokus o vytvorenie plagátu s najväčším počtom autorov - spoločná tvorba veľkého plagátu pre Krajské múzeum v Prešove.

Čo je reštaurovanie?- Porovnajme zreštaurované a nezreštaurované diela.

Šarišský kroj - súčasti tradičného ľudového odevu Šariša.
V národopisnej expozícii sprístupníme rôzne špecifické súčasti šarišského tradičného ľudového odevu, povieme si niečo o jeho funkcii a pri vymaľovankách si návštevníci budú môcť aktívne vychutnať krásu ľudových výšiviek

František II. Rákoci a António Caraffa - dve výrazné postavy dejín Prešova - netradične o tradičnom - spojené s kvízom a hľadaním Rákociho pokladu a Caraffovho meča

Malí archeológovia - praktická ukážka práce archeológa v improvizovanej sonde na nádvorí paláca

Hasiči v našich dejinách - ukážky hasičskej techniky spojené s prednáškou )

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

Dobrovoľné

 

Informácie o akcii:

Tel.: 051/ 773 47 08
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk
Kontaktná osoba: 
Web: www.muzeumpresov.sk
Facebook:
Muzeum.SK info