Gemersko-malohontské múzeum

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 18.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Nám. M. Tompu 5
979 01  Rimavská Sobota

 

Charakteristika akcie / program:

GMM-NMaG 201618.00 h Slávnostné otvorenie riaditeľkou múzea

Hosť večera -  Dr.h.c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. – jedna z najvýznamnejších osobností regionálnej, slovenskej a európskej archeológie

Prehliadka stálych expozícií múzea (Stála expozícia, Protifašistický odboj)

 

Aktuálne výstavy:  - Poézia kameniny

                                        - Tornaľa – Dobogó. Významné archeologické nálezisko z doby bronzovej  (otvorenie)             

                                        - Ladislav Mednyánszky: Kresba (otvorenie)

18.00 – 23.00 h

  • Prezentácia ľudovej umeleckej výroby z Gemera-Malohontu a okolia:

GMM-nocmuzeihuPavel Sojka – výroba fujár a píšťal a ich zdobenie tradičnými technikami

Michal Dovala – výroba lubových košíkov

Ľubomíra Žilková – spracovanie ľanu, tkanie, výroba cigánskych tkaničiek

Danka Bakšová – keramické výrobky

Ondrej Šufliarsky – rezbárstvo (sochy, plastiky, reliéfy)

  • Gazdovský dvor so živými zvieratami, remeselnou dielňou a ochutnávkou poľovníckeho guľáša
  • Zábavné aktivity pre malých aj veľkých (kreslenie, skladanie 2D a 3D puzzle,   pečiatkovanie do hliny, modelovanie z hliny, tkanie na krosnách, výroba cigánskych  tkaničiek)

Tlačová správa k podujatiu (PDF)

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

1 €, deti do 6 rokov zdarma

 

Informácie o akcii:

Tel.: 047/ 563 27 41, 563 27 30
E-mail: office@gmmuzeum.sklindisova@gmmuzeum.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Lindisová
Web: www.gmmuzeum.sk
Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota
Muzeum.SK info