Galéria Nedbalka

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 13.00 - 23.00 h

 

Miesto konania akcie:

Galéria Nedbalka
Nedbalova 17
Bratislava

 

Charakteristika akcie / program:

Budova Galérie Nedbalka ukrýva nečakane pôsobivý interiér s vnútorným členením, pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v New Yorku.

Stála expozícia: Je venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska. Obraz dejín maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí je vystavaný z diel L. Mednyánszkeho, D. Skutezkého, M.  Galandu, M. Benku, M. Laluhu, M. Paštéku a mnohých ďalších tvorcov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj umenia v tejto krajine. Stála expozícia bola obmenená v lete 2015.

Aktuálna výstava:  Na prízemí majú návštevnici môžnosť vidieť výstavu Ildikó Pálovej – Klub27

Program:

13.00 h komentovaná prehliadka Stálou expozíciiou
15.00 h komentovaná prehliadka Stálou expozíciiou
17.00 h komentovaná prehliadka Stálou expozíciiou
18.00 h rozprávanie o živote a tvorbe Ildikó Pálovej, maľovanie postáv a portrétov návštevnikov maliarkou
19.00 h komentovaná prehliadka Stálou expozíciiou
21.00 h komentovaná prehliadka Stálou expozíciiou
22.30 h komentovaná prehliadka Stálou expozíciiou

 

Počas celého dňa budú deťom poskytnuté pracovné listy, ktoré môžu v spolupráci s rodičmi vyplniť pri návšteve galérie. V rámci kaviarne bude pre deti vytvorený detský kútik s priestorom na prekreslovanienie malieb.

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

2 € / deti do 6 rokov bezplatne
(vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií a s ňou máte vstup zdarma do ďalších inštitúcií)

 

Informácie o akcii:

Tel.: 02/ 207 66 031
E-mail: nedbalka@nedbalka.sk
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Pavuková
Web: www.nedbalka.sk
Facebook: Galeria Nedbalka
Muzeum.SK info