Ponitrianske múzeum v Nitre - Dom ľudového bývania v Šali

 

 

Dátum a čas konania akcie:

21.05.2016, 12.00 - 24.00 h

 

Miesto konania akcie:

Dom ľudového bývania v Šali
Štúrova ul. 4
927 01  Šaľa

 

Charakteristika akcie / program:

 

Noc múzeí a galérií v Dome ľudového bývania 21 5 2016 - plagát12.00 – 24.00 h

  • prehliadka expozície:

Najstaršie časti pamiatkovo chráneného obytného domu pochádzajú z 1. polovice 19. storočia. Budova reprezentuje typ roľníckeho domu, ktorý bol dominantný v tomto období na celom juhozápadnom Slovensku. Objekt sa vyznačuje sochovou konštrukciou domu, trstinovou strechou a vypletanými stenami obytnej časti objektu. Mobiliár, ktorý je skoro identický s predchádzajúcou expozíciou poskytlo Vlastivedné múzeum v Galante.

  • prehliadka výstavy sôch, reliéfov a plastík Andreja Csillaga

 

Andrej Csillag - plagát15.00 – 18.00 h

Andrej Csillag Vás uvedie do tajov umeleckej práce s kovom

 

Zmena programu vyhradená!

Vstupné na akciu:

voľný vstup

 

Informácie o akcii:

Tel.: 0918 677 647
E-mail: ponitrianskemuzeum@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr Veronika Resoővá
Web: www.muzeumnitra.sk
Facebook: https://www.facebook.com/Dom-ľudového-bývania-v-Šali-610104129040183/
Muzeum.SK info