Informácie pre médiá, tlačové správy

 

Tlačová správa SNM k Noci múzeí a galérií 2015 (PDF)

 

Pozvánka na tlačovú konferenciu k Noci múzeí a galérií (PDF),
ktorá sa uskutoční 12. mája (utorok) o 10.30 h v knižnici SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave.
Prosíme o potvrdenie účasti na tlačovej konferencii do štvrtka, 7. mája. Ďakujeme

 

Plagát k Noci múzeí a galérií pre rok 2015 (PDF)

Plagát k Noci múzeí a galérií pre rok 2015 (JPG)

 

Video z podujatia v roku 2013 v SNM

 

Fotogalériu, dojmy, odporúčania a Vaše názory na Noc múzeí a galérií 2013 nájdete na:
http://picasaweb.google.com/zsullova/NocMuzeiAGalerii2013

 

Informácie o dianí v európskych múzeách:
https://www.facebook.com/nuitdesmusees

 

Viac informácií o podujatí môžete získať:
 
Iveta Kaczarová, Zväz múzeí na Slovensku
e-mail: nmlc@stonline.sk, tel.č.: 0915 802 515