Noc múzeí a galérií 17.05.2014 v Bratislave

 

Základné informácie / Podrobný program / Kde a ako nás nájdete - ABC

 

CT GALLERY

Otvorené: 17.05.2014, 13.00 - 23.00

Pánska 17, 81101 Bratislava

Program:


Výstava: Luka Brase – Juraj Holman: aj o láske...

 

Informácie:

Tel.: 0905 33 44 45

E-mail: ctgallery@hotmail.com

Kontaktná osoba: Kleinertová Kristína

Web: www.ctgallery.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

design factory

Otvorené: 17.05.2014, 13.00 - 22.00

Bottova 2, 811 09 Bratislava

Program:


Navštívte počas Noci múzeí a galérií aj design factory. Od 23.4.2014 v našich priestoroch prebieha výstava Víno a architektúra v strednej Európe. Prezentuje spojenie nových a tradičných výrobných postupov vína s modernou architektúrou prostredníctvom prezentácie vybraných vinárstiev zo siedmych krajín Európy. Sú nevšedné nielen vo svojej vinárskej produkcii, ale aj v architektonickom stvárnení priestorov, z ktorých sa v súčasnosti stávajú kultúrno-spoločenské centrá.

 

Logo design factoryInformácie:

Tel.: 02 / 5020 1717

E-mail: info@designfactory.sk, ondrusova@designfactory.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Ivica Ondrušová

Web: www.designfactory.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Divadelný ústav

Otvorené: 17.05.2014, 15.00 - 22.00

Jakubovo nám. 12, Bratislava

Program:


Výstava: Nová dráma / New Drama.
Plenérová výstava priamo na Hviezdoslavovom námestí k 10. výročiu založenia festivalu inscenácií súčasnej drámy. Najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy divadiel Slovenska. Výstavný koncept Dominika Zaťková.

 

Informácie:

Tel.: 02/204 87 505

E-mail: du@theatre.sk

Kontaktná osoba:

Web: www.theatre.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 23.00


Dizajn štúdio ÚĽUV - Dobrovičova 13, Bratislava

Program:


Program popoludní: dizajnové workshopy (šperk), komentovaná prehliadka výstavy Hany Horbanovej Kašičkovej V dobrom i zlom (zásnubné a svadobné šperky).

 

Logo Dizajn štúdio ÚĽUV BratislavaInformácie:

Tel.: 0917 321 843

E-mail: schmadlova@uluv.sk, craft@uluv.sk

Kontaktná osoba:

Web: www.uluv.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria mesta Bratislavy

Otvorené: 17.05.2014, 11.00 - 23.00


Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava
Pálffyho palác, Panská 19

Program:

Plagát k podujatiu
MIRBACHOV PALÁC, Františkánske námestie 11

09.00 - 13.00 h
Posudzovanie umeleckých diel

15.00 h - Prečo sochám chýbajú ruky, program pre rodiny s deťmi od 6 do 13 rokov. Na čo všetko nám slúžia ruky a čo všetko nimi dokážeme vyjadriť? Niektoré sochy v našej galérii ruky nemajú, preto čakajú na tie naše, ktorými sochy oživíme a zistíme, aké tajomstvá skrývajú. Počet miest na program je limitovaný. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť, najneskôr 2 dni vopred na adrese: vzdelavanie@gmb.sk, 02/ 5443 2807.

Výstava Patrik Kovačovský, Marcin Berdyszak, Alfa Beta, kurátorka Pavlína Vogelová Gestá, postavy a situácie v objektoch, sochách a videoinštaláciách Marcina Berdyszaka a Patrika Kovačovského definujú limity transformácie prirodzeného prostredia a podmienok života.


PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19

19.00 h CARPE NOCTEM
Lektorský výklad s dobrovoľnou výtvarnou dielňou
Prijmite pozvanie na lektorský výklad zameraný na tému jedla, radostí a pôžitkov.
Spoločne si vychutnáme pohľad na niektoré diela zo stálej expozície 20.storočia či z výstavy súčasného umenia Čo sme si navarili. Po lektorskom výklade nasleduje vo vedľajšej miestnosti dobrovoľný výtvarný workshop. Vstup len od 18 rokov .).

Výstava Sergej Šablavin, kurátorka Katarína Bajcurová Sergej Šablavin (1944) patrí k popredným predstaviteľom ruského non-konformizmu (umenia, ktoré bolo alternatívou voči oficiálnej kultúre v Sovietskom zväze). Pôvodným povolaním bol matematik, ktorý sa k umeniu dostal cez štúdium na Ľudovej univerzite umenia v Moskve, čo bolo niečo ako „tretia cesta“ umeleckého vzdelávania vo vtedajšom ZSSR.

Výstava Štipendium Radislava Matuštíka – Čo sme si navarili, kurátorka Diana Garafová Vystavujúci autori: MARTINKA BOBRÍKOVÁ & OSCAR DE CARMEN, LUCIA DOVIČÁKOVÁ, TOMÁŠ DŽADOŇ, PETER HOMOLA & PETR KORECKÝ, ZUZANA KMEŤOVÁ, JAROSLAV KYŠA, STANO MASÁR, RASTISLAV PODHORSKÝ Jedlo je neodmysliteľnou súčasťou nášho života, dokonca jeho podmienkou. Je zdrojom slasti, potešenia, pestrosti, fantázie a kreativity. Môže byť prekliatím, výčitkou až chorobou. To, čo robí z jedla veľkú tému i problém, je jeho dostatok či prebytok, kvalita, odlišnosť, nenahraditeľnosť, jeho každodenná všadeprítomnosť.

 

Logo Galéria mesta BratislavyInformácie:

Tel.: 02/ 5464 0728, 0907 398 549

E-mail: pr@gmb.sk, vzdelavanie@gmb.sk

Kontaktná osoba:

Web: www.gmb.bratislava.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria Nedbalka

Otvorené: 17.05.2014, 13.00 - 23.00

Nedbalova 17, 811 01 Bratislava

Program:


Budova Galérie Nedbalka ukrýva nečakane pôsobivý interiér s vnútorným členením, pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v New Yorku.

Stála expozícia: Je venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska. Obraz dejín maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí je vystavaný z diel L. Mednyánszkeho, D. Skutezkého, M. Galandu, M. Benku, M. Laluhu, M. Paštéku, L. Gudernu a mnohých ďalších tvorcov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj umenia v tejto krajine.

Aktuálna výstava: Na prízemí majú návštevnici môžnosť vidieť výstavu M. Jakabčica a V. Žilinčanovej – Súzvuk imaginácie

Program:

- 15.00 h komentovaná prehliadka stálou expozíciiou

- 15.00 - 20.00 h portréty pre všetkých s T. Krčmérym

- 17.00 h komentovaná prehliadka stálou expozíciiou

- 19.00 h rozprávanie o živote a tvorbe M. Jakabčica a V. Žilinčanovej
(L.Podušel - kurátor a M. Jakabčic - syn a hudobník)

- 20.00 h komentovaná prehliadka stálou expozíciiou

Počas dňa budú pre deti k dispozícií pracovné listy, ktoré budú môcť za pomoci rodičov vyplniť počas prehliadky galérie.

 

Logo Galéria NedbalkaInformácie:

Tel.: 02 / 54 41 02 87

E-mail: nedbalka@nedbalka.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Gunišová

Web: www.nedbalka.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria ÚĽUV Bratislava

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 23.00

Galéria ÚĽUV - Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Program:


Program od 15.00: komentovaná prehliadka výstavy Tancovala by som..., filmy o výrobe papúč zo šúpolia a z vlneného vlasu, workshop: ovíjanie onucí, obúvanie krpcov, zdobenie kúskov kože raznicami, zhotovovanie krpcov, plstených papúč a pod.

 

Logo Galéria ÚĽUV BratislavaInformácie:

Tel.: 0917 321 843

E-mail: schmadlova@uluv.sk, craft@uluv.sk

Kontaktná osoba:

Web: www.uluv.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Galéria UMELKA (Galéria Slovenskej výtvarnej únie)

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 24.00

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava

Program:


1/ Výstava „Princíp neurčitosti“ združenia VEKTORYart, ktorej názov je inšpirovaný formuláciou nemeckého fyzika Wernera Heisenberga z roku 1927. Jeho podstata sa týka dvoch kánonicky konjugovaných vlastností veličín. Hovorí, že čím presnejšie určíme jednu z nich, tým menej presne môžeme určiť tú druhú. Sformuloval ho pre hybnosť telies, ale je tak všeobecný, že ho môžeme použiť aj na princípy nášho bytia.

2/ Retrospektívna výstava životného diela rakúskeho dizajnéra, architekta a pedagóga Prof. Wolfganga Haipla – „Materiál je nevinný“ s viac ako 50-ročnou praxou v Rakúsku a na Slovensku. Dizajn zohľadňujúci materiál, prostredie a človeka je hlavným motívom jeho tvorby. Expozícia pozostáva z plagátov, modelov, prototypov a sériovo vyrábaných výrobkov, ktoré vznikli počas jeho kariéry. Je obohatená o videoprojekciu – medailón s rovnomenným názvom.

3/ 10.00 – 16.00 h - Praktická ukážka paličkovania: Zuzana Dúbravová, študentka ŠUV Josefa Vydru.

4/ 15.00 – 17.00 h - Prezentácia dizajnu na báze ľudovej remeselnej výroby. Ústav dizajnu FA STU: Mgr. art. Zuzana Labudová, Mgr. art. Michaela Lipková, Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.

5/ 16.00 h - Komentovaná prehliadka výstavy „Princíp neurčitosti“: Ing. arch. Lýdia Jergušová – Vydarená.

6/ 17.00 h - Prednáška „Materiál je nevinný, (ale dizajnér nie)“: Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a Ing. Dušan Kočlík, ArD. Pedagógovia z Fakulty architektúry STU v Bratislave, Ústav interiéru a výstavníctva.

7/ 17.30 h - Komentovaná prehliadka výstavy „Materiál je nevinný“ za účasti Prof. Wolfganga Haipla.

8/ 17.00 – 21.00 h - Konzultácie pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania: Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Mgr. art. Robert Makar, ArtD., Peter Heriban M.A.

 

Logo Galéria UMELKA (Galéria Slovenskej výtvarnej únie)Informácie:

Tel.: 0917 405 492, 02/ 529 62 402

E-mail: hajnalova@svu.sk, office@svu.sk

Kontaktná osoba: Bohuslava Hajnalová

Web: www.svu.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum dopravy - STM

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 23.00


Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy
Šancová 1/a , 811 05 Bratislava

Program:


individuálna prehliadka stálych expozícií automobilovej a železničnej dopravy

• MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA MODELOVÝCH ŽELEZNÍC spolupráca železničiarov v rámci záujmových aktivít v európskom združení FISAIC prezentuje viac ako 30 modulov železničných modelov v merítku H0

• premietanie filmov FISAIC so železničnou tematikou od 18.00 h

• výstava fotografií členov skupiny foto Zemského zväzu FISAIC ČD
Galéria na peróne
- fotografie so železničnou tematikou českých fotografov -železničiarov

• Prezentácia členov FIRAC – Združenie rádioamatérov železničiarov (SRŽ) ukážka vysielania rádiostanice

• JAZDA HISTORICKÝM PARNÝM RUŠŇOM ALBATROS od 18.00 h

• Divadelné predstavenie pre deti divadlo Z KUFRA VON o 16.30 h

• výstava „HLAVNE AUTOM , VLAKOM A RAKETOU MENEJ“ 60.,70. a 80. roky v karikatúrach z časopisu ROHÁČ prezentované nielen ako dokument doby, ale aj ako trvalá hodnota našej karikatúry

• HISTORICKÝ PANCIEROVÝ VLAK ŠTEFÁNIK, jediný pancierový vlak na svete, ktorý je pojazdný. Zrekonštruovaná súprava pozostáva z: predsunutého (tykadlového), delového, tankového, a guľometného vozňa. Výstava „Povstalecké pancierové vlaky“ a “Slovenské národné povstanie“ v spolupráci Múzeom SNP v Banskej Bystrici a nadšencami z Klubu historickej techniky vo Zvolene

• možnosť občerstvenia v historickom reštauračnom vozni

 

Logo Múzeum dopravy - STMInformácie:

Tel.: 0918 965 697

E-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk, peter.maraky@gmail.com

Kontaktná osoba: Anastázia Friedrichová

Web: www.muzeumdopravy.com

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum Jána Cikkera

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 21.00

Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie 2, 811 01 Bratislava

Program:

Plagát k podujatiu
Expozícia: Ján Cikker – život a dielo, v historickej vile skladateľa

21.00 h
Májové soirée. Koncert Mariany Hochelovej (soprán), klavír Peter Hochel.

22.00 h
Čaša vína s účinkujúcimi

 

Logo Múzeum Jána CikkeraInformácie:

Tel.: 02/ 544 125 55, 0918 471 225

E-mail: muzeumjcikker@stonline.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Art. Irena Michalicová

Web: www.jan-cikker.org

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum mesta Bratislavy

Otvorené: 17.05.2014, 11.00 - 23.00

Program:


Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Bratislava
11.00 – 23.00 h (posledný vstup 22.30)
Výstavy:
Vojna z druhej strany (Pressburg – Pozsony – Prešporok 1914 – 1918)

15.00 h
Veľká vojna (1914 – 1918), detský výklad
17.00 h
Vojna z druhej strany (Pressburg – Pozsony – Prešporok 1914 – 1918), výklad pre dospelých
16.00 h
Múzeum má budúcnosť – Dvere ateliéru otvorené
18.00 h
Koncerty pod vežou, C. a k. dychový orchester, nádvorie Starej radnice


Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava
11.00 – 23.00 h (posledný vstup 22.30)
Program: ochutnávka vín s Národným salónom vín SR, priebežne


Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava
11.00 – 23.00 h (posledný vstup 22.30)
Program: výklad v expozícii o 19.00 h


Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 2, Bratislava
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská 22, Bratislava
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská 26, Bratislava
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6, Bratislava
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2, Bratislava
11.00 – 23.00 h (posledný vstup o 22.30)

Hrad Devín, Muránska 10, Devín
10.00 – 20.00 h(posledný vstup 19.30)
Výstava: priebežné prehliadky
10.00 – 18.00 h
Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda

Pastva na hrade, otvorenie o 17.00 h
Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) uskutočňujú od 17. 05.2014 projekt prírode blízkeho obhospodarovania areálu hradu Devín. Trávnaté plochy v areáli budú trvalo udržiavané pasením oviec, bez nutnosti celoplošného kosenia pomocou mechanizmov.


Antická Gerulata Rusovce, Grulatská 7, Rusovce
10.00 – 20.00 h (posledný vstup 19.30)
Výstava: Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata – Bratislava - Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia

 

Logo Múzeum mesta BratislavyInformácie:

Tel.: +421 2 591 008 17; +421 2 591 008 12

E-mail: husová@bratislava.sk

Kontaktná osoba: Beáta Husová

Web: www.muzeum.bratislava.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum obchodu

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 23.00

Linzbothova 16, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice

Program:


Program:

18.00 – 22.00 h
Prehliadka expozície v sídle múzea (kúria Juraja Alberta) s premietaním dobových filmov

17.00 – 22.00 h
Hostinec – Múzejný pivovar s ponukou múzejného piva

18.00 – 22.00 h
Koncert (projekt Rock v múzeu)

 

Logo Múzeum obchoduInformácie:

Tel.: 02/ 452 431 67

E-mail: muzeumobchodu@gmail.com

Kontaktná osoba: Prom. hist. Marcel Juck

Web: www.muzeumobchoduba.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum Petržalského opevnenia

Otvorené: 17.05.2014, 11.00 - 24.00

Stará cesta na Viedeň, 300 m pred hraničným priechodom BERG, Bratislava, Petržalka

Program:


Múzeum Petržalského opevnenia návštevníkom počas Noci MaG predstaví autentickú expozíciu vybavenia bunkrov v pohraničí Bratislavy.

Naši odborný sprievodcovia Vám v dobových uniformách podajú zaujímavou formou stručný výklad o histórii Československej republiky a funkcii opevnenia budovaného na obranu zvrchovanosti štátu čechov a slovákov pred nacistickým nemeckom.

Čaká na Vás expozícia dobových zbraní, uniforiem a vybavenia ČS armády zasadená do útrob týchto zabudnutých monumentov histórie.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

11.00 – 24.00 h
Sme unikátne a netradičné múzeum situované na okraji Bratislavy v príjemnom prostredí Pečnianskeho lesa.

 

Informácie:

Tel.: 0904 838 769

E-mail: mpo@mpo.sk, hajastek@gmail.com

Kontaktná osoba: Róbert Hajastek

Web: www.mpo.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum polície SR

Otvorené: 17.05.2014, 13.00 - 19.00

Gunduličova 2, Bratislava

Program:


Expozícia múzea s lektorským výkladom, premietanie filmov, prezentácia Europolu – Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce.

 

Logo Múzeum polície SRInformácie:

Tel.: 09610 560 87, 560 81

E-mail: anna.zilkova@minv.sk, muzeumpz@minv.sk

Kontaktná osoba: Anna Žilková

Web: www.minv.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Múzeum školstva a pedagogiky

Otvorené: 17.05.2014, 15.00 - 24.00

Hálova 16, 851 01 Bratislava

Program:15.00 h - Premietanie rozprávok pre deti (U zubného lekára, O poslušnom psíkovi..)

18.00 h - Spomienkový večer na režiséra Vladimíra Bahnu
Spomienkový večer pri príležitosti 100. výročia narodenia klasika slovenskej filmovej réžie Vladimíra Bahnu očami režiséra Zoroslava Záhona, jeho dcéry Svetlany Valigurskej a ďalších. Múzeum sa prihlásilo ku kampani „Príbeh predmetu“, ktorú vypísal ZMS pri príležitosti 100. výročia začatia prvej svetovej vojny. Predmetom záujmu sa stal rodný list Vladimíra Bahnu, ktorý sa narodil tri dni pred vypuknutím 1. svetovej vojny.

 

Logo Múzeum školstva a pedagogikyInformácie:

Tel.: 02/ 624 106 65, 0917 693 235

E-mail: daniela.vanekova@cvtisr.sk, zuzana.kunstekova@cvtisr.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Zuzana Kunšteková

Web: www.msap.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Pechotný zrub B-S 6 Vrba

Otvorené: 17.05.2014, 15.00 - 24.00

Bunker sa nachádza medzi ul. Bratská a diaľnicou D2 v Bratislave-Petržalke

Program:


Program: Pohľad do histórie Petržalského opevnenia. Návštevníci sa prenesú do obdobia 1. ČSR (po prvej svetovej vojne až do roku 1935). História zrubu B-S 6 VRBA, ktorý patrí medzi najstaršie vojenské objekty Petržalky. Sprevádzanie v dobových uniformách, možnosť strieľať z akusticko-expanzných zbraní.

 

Informácie:

Tel.: 0908 431 153, 0902 802 941

E-mail: bsvrba@gmail.com

Kontaktná osoba: Peter Konýček, Marek Štetina

Web: www.bs6.eu

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SATELIT výstavný a informačný bod SCD

Otvorené: 17.05.2014, 15.00 - 23.00

Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Program:


Program: workshopy a sprievodné aktivity k výstave Ateliér dizajnu. Vizuálna komunikácia. Prezentácia ateliérov Vizuálnej komunikácie Katedry dizajnu TU v Košiciach, ktoré sa zaoberajú kreovaním vizuálnych kódov pre súčasnosť. Charakterizuje ich dynamický vývoj, pochopenie širších súvislostí vizuálnej a grafickej komunikácie a spolupráca s príbuznými disciplínami.

 

Logo SATELIT výstavný a informačný bod SCDInformácie:

Tel.: 0918 110 247

E-mail: satelit@scd.sk, maria.nepsinska@scd.sk

Kontaktná osoba: Mária Hriešik Nepšinská

Web: www.sdc.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Slovenská národná galéria

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 24.00 (posledný vstup 23.30), program 15.00 – 24.00


Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Café Berlinka, Kníhkupectvo Ex Libris v SNG
Námestie Ľudovíta Štúra 4, 815 13 Bratislava

Program:


PROGRAM

Plagát k podujatiuJeden deň v roku môžete byť v Slovenskej národnej galérii až do polnoci. Tento rok počas niekoľkých hodín absolvujete množstvo výkladov k aktuálnym výstavám, pripravené sú dielne pre rodiny s deťmi, potlačíte si tričko so študentmi grafického dizajnu VŠVU, či sa necháte zdigitalizovať. Oslavovať spolu s nami budete aj prvé narodeniny nášho kníhkupectva Ex Libris v SNG. O záverečnú párty sa postará FOOLK.

Naše kníhkupectvo Ex Libris v SNG oslavuje 1. narodeniny! Počas celého dňa majú všetci 10 % zľavu na nákup všetkých nezľavnených knižných titulov a darčekových drobností.


AKTUÁLNE VÝSTAVY
Ne/stex. Nestála expozícia Slovenskej národnej galérie
Rozmanitosť nutná/ VŠVU Model 2014
Impresionizmus SK. Podoby impresionizmu na Slovensku

15.00 – 18.00 h, Café Berlinka
Dielne pre rodiny s deťmi

Krasnohľad / tvorivá dielňa - Impresionisti zachytávali mihotavú krásu prírody. Podobné odlesky a premenlivé farby môžete pozorovať v kaleidoskope, ktorý si spolu zostrojíme.
Nemaľovaný obraz/ tvorivá dielňa - Maľovať sa dá aj bez farieb. Na stenu pomocou magnetických kruhov vyskladáme kvet, strom, lúku, les.

15.00 – 18.00 h, Ateliér, suterén
Tričká – tričká – tričká – Workshop so študentmi katedry grafiky a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Pozývame návštevníkov do grafickej dielne, kde budú študenti priamo tlačiť originálne grafiky na tričká účastníkom workshopu. Hravou a atraktívnou formou tak chceme priblížiť médium grafiky, klasické grafické techniky a spôsoby tlače širokej verejnosti. Návštevníci budú mať možnosť vidieť celkový proces vzniku grafiky – od ručnej prípravy matrice (vyhotovenie motívu/ilustrácie), cez prípravu na tlač až po finálnu aplikáciu na tričko. Tričká sa budú dať kúpiť aj u nás, ale kľudne si doneste aj vlastné.

15.00 – 18.30 h
3 x 6 x 60 – 3 výstavy, 6 kurátorov, 30 minút. Štafeta krátkych tematických výkladov k aktuálnym výstavám o témach, ktoré s nimi súvisia.

15.00 – 15.30 h, 2. poschodie
Luxusné textílie na slovenských gotických oltároch/ Rozmanitosť nutná/ Dušan Buran, Monika Hanečková – Kurátor predstaví príklady využitia talianskych drahých brokátov, zamatov a hodvábov na príklade oltárnych malieb slovenskej proveniencie. Prečo sa žiadna z takýchto látok fyzicky nezachovala? Priamo na mieste bude vytvárať kópiu stredovekej textílie študentka reštaurovania Monika Hanečková.

15.30 – 16.00 h, 1. poschodie
Kupecký?/ Ne-stála expozícia/ Katarína Chmelinová – Dlhodobo jediné dielo známeho barokového portrétistu v zbierkach slovenských múzeí a galérií bolo nedávnym výskumom označené za prácu niekoho iného a naopak bola znovuobjavená ďalšia jeho maľba.

16.30 – 17.00 h, 1. poschodie
Miloš Alexander Bazovský/ Intervencia v Ne-stálej expozícii/ Katarína Bajcurová – Výklad predstaví najnovšiu akvizíciu SNG, dielo Miloša Alexandra Bazovského: Sekera (1952), z neskorej tvorby klasika slovenského moderného maliarstva.

17.00 – 17.30 h
Svetlo a farba / Zuzana Ludiková

Výklad je pre záujemcov, ktorí pri prehliadke prezentovaných malieb pocítili potrebu získať väčší prehľad o vybraných teoretických otázkach umenia. Výtvarné diela možno lepšie pochopiť a prijať, ak sa dozvieme i to, o čo sa umelci usilovali pri ich tvorbe.

17.30 – 18.00 h
O dielenských tajomstvách / Danica Stojkovičová

Nejeden teoretik, ale aj mnohí umelci sa podujali na to, aby sformulovali podstatu umeleckej tvorby. Výklad bude o vybraných umeleckých názoroch a dielenských tajomstvách.

18.00 – 18.30 h, 1.poschodie
Veľké divadlo sveta/ Ne-stála expozícia/ Barbora Jurinová – Svet stredovekého i barokového človeka je úzko spätý a previazaný so životnými cyklami, rituálmi a cirkevným rokom. Všetky prejavy svojou formou odpovedali na ľudské potreby zviditeľnenia cností, viery, poriadku sveta a miesta každého v ňom. Priestor pre túto hru života dávala cirkev i štát, kulisami v ich večnom boji sa stávajú oltáre aj fontány na námestí.

17.00 – 19.00 h, Café Berlinka
Mini digi – Chcete sa ocitnúť v improvizovanom kabinete kuriozít a nechať sa „zdigitalizovať“? Galerijný fotograf Martin „Deko“ Dökereš vás odfotí špičkovým fotoaparátom, ktorý na Slovensku používa len pár fotografov. Máte tak jedinečnú možnosť byť súčasťou obrovského projektu Digitálna galéria, ktorý dokumentuje, ošetruje a digitalizuje tisícky zbierkových predmetov v galériách na Slovensku.

18.30 - 20.00 h, 2. poschodie
Kurátorský výklad na výstave Rozmanitosť nutná/VŠVU Model 2014/ Lucia G. Stachová, Viera Kleinová, Alexandra Tamásová, Braňo Matis + prekvapenie – Aj vy ste vždy chceli vedieť, čo je to Vorvaň Dunajský, o čom premýšľajú mladí umelci, a ktoré dievča sa ničoho nebojí? O tom všetkom aj o mnohom ďalšom sa dozviete z kurátorského výkladu k výstave Rozmanitosť nutná/ VŠVU Model 2014.

20.00 – 21.00 h, Berlinka
Slam poetry – Exhibícia netradičného prednesu improvizovanej autorskej poézie v podaní najlepších slammerov z Čiech a Slovenska. V spolupráci s Českým centrom v Bratislave a OZ literarnyklub.sk.

21.00 – 22.30 h, 3. poschodie
Dielo – príbeh – lektor – Zastavte sa na výstave Impresionizmus SK pri diele, ktoré vás zaujme a vypočujte si jeho príbeh.

22.00 – 23.00 h, Berlinka
Foolk (live act) – Po dlhšej dobe jediné vystúpenie Foolk-a oceneného na Radio_head Awards 2013 za najlepší elektronický album.

 

Logo Slovenská národná galériaInformácie:

Tel.: 0911 334 560

E-mail: dasa.dubravova@sng.sk, info@sng.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Dáša Dúbravová

Web: www.sng.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

___________________________________________________________________________________

Slovenské národné múzeum - Riaditeľstvo

Otvorené: 17.05.2014, 9.00 - 23.00

SNM – Riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Program:


Program:
16.00 h
Autorský výklad k výstave 120 rokov SNM, Gabriela Podušelová

17.00 – 22.00 h, každú celú hodinu
Reťazové sprevádzanie k výstave 120 rokov SNM

 

Logo Slovenské národné múzeum - RiaditeľstvoInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02/204 69 238

E-mail: marketing@snm.sk

Kontaktná osoba:

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Archeologické múzeum

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 23.00

Žižkova 12, Bratislava

Program:


Program: burza archeologickej literatúry, modelovanie hliny v ruke a na hrnčiarskom kruhu, stredoveká kuchyňa – pečenie placiek, ukážky šermu vo včasnom stredoveku, fotografovanie detí v úbore legionára, návšteva expozície Najstaršie dejiny Slovenska, návšteva výstav.

 

Logo SNM - Archeologické múzeumInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02/ 5920 7218

E-mail: archeolog@snm.sk, Vladimir.turcan@snm.sk

Kontaktná osoba: Vladimír Turčan

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Historické múzeum

Otvorené: 17.05.2014, 16.00 - 22.00

Bratislavský hrad

Program:


16.00 h DERNIÉRA VÝSTAVY AKO SA MERAL ČAS
Komentovaná prehliadka kurátorky výstavy Eleny Machajdíkovej

VÝTVARNÁ NOC
Predstavenie maľby kópií obrazov študentmi VŠVU

18.00 – 19.00 h KÓPIE OBRAZOV V MINULOSTI A DNES
Prezentácia kópií v Obrazárni Bratislavského hradu

Kópie realizované študentmi Katedry reštaurovania VŠVU pod vedením Mgr.Art Lucie Gregorovej.

16.00 – 22.00 h
Tvorivé dielne pre deti aj dospelých – netradičné spôsoby maľovania

Výstavy počas Noci múzeí a galérií:
Z tieňa na svetlo – Výber zbierkových predmetov z pripravovanej expozície s komentovaním kurátoriek výstavy

Ostatné výstavy:
Svedectvo času z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade
Obnova Bratislavského hradu
Patróni Európy sv. Cyril a Metod – najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku
Ako sa meral čas
Ako prameň života – Rudolf Schuster

 

Logo SNM - Historické múzeumInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02 / 204 83 104, 0915 99 33 03

E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk, jana.huttanova@gmail.com

Kontaktná osoba: Jana Hutťanová

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Hudobné múzeum

Otvorené: 17.05.2014, 15.00 - 23.00

Brämerova kúria, Výstavný pavilón, Žižkova 16, 810 06, Bratislava

Program:

Plagát k podujatiu
Názov podujatia: Karol Elbert – skromný lyrik swingu
Stručný popis podujatia: Karol Elbert vyštudoval kompozíciu, dirigovanie i klavír na bratislavskej Hudobnej a dramatickej akadémii. Umelcovu túžbu komponovať klasickú hudbu však nástup fašistickej ideológie pre jeho židovský pôvod nasmeroval do prostredia kaviarenskej zábavnej hudby. Skladateľova tvorba napokon posunula vývoj slovenskej populárnej hudby do swingovej éry. Výstava ponúka prierez umelcovho života i diela formou bohatého obrazového materiálu, hudobných rukopisov i tlačí, hudobných nástrojov reprezentujúcich obvyklú zostavu kaviarenského orchestra prvej polovice 20. storočia, výber gramofónových nahrávok slovenskej populárnej hudby zo 40. a 50. rokov 20. storočia a mnohé ďalšie zaujímavosti.

Názov podujatia: Hudobná burza
Stručný popis podujatia: Burza hudobných CD nosičov, platní, magnetofónových kaziet, VHS pások, literatúry s hudobnou tematikou, audio techniky či hudobných nástrojov z ponuky vybraných profesionálnych hudobných predajcov a súkromných zberateľov.

 

Logo SNM - Hudobné múzeumInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 0918 906 787

E-mail: lucia.fojtikova@snm.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Fojtíková

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Otvorené: 17.05.2014, 12.00 - 22.00

Istrijská 68, Bratislava - Devínska Nová Ves

Program:


Expozície:
- Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
- Chorváti na Slovensku
- 4 000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

Výstava: Urbanistické a architektonické práce študentov FA STU Bratislava

Program:
- Historické kameňolomy v Bratislave od rímskej doby po 20. storočie
- Devínska Nová Ves na starých mapách a plánoch
- Rimania na strednom Dunaji
- Festival slovenskej piesne v exteriéri

 

Logo SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na SlovenskuInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02 / 2049 3102

E-mail: mkchs@snm.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Solár

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 23.00

Žižkova 14 (vstup zo Žižkovej ulice 16), Bratislava

Program:


Expozícia: Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Výstavy:
- Premeny Zuckermandla a premietanie dokumentárnych filmov
- 250 rokov Pressburger Zeitung

 

Logo SNM - Múzeum kultúry karpatských NemcovInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02/ 5441 5570

E-mail: mkkn@snm.sk, filo@snm.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Fiľo

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Otvorené: 17.05.2014, 10.00 - 23.00

Brämerova kúria, Žižkova 18, Bratislava

Program:


Expozícia: Tradície a hodnoty – Maďari na Slovensku s lektorským výkladom

Výstava: Klenoty Novohradu s lektorským výkladom

Program: The Butchers, koncert bluesrockovej skupiny o 19.30 h, nádvorie

 

Logo SNM - Múzeum kultúry Maďarov na SlovenskuInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02/ 5920 7258, 2049 1255

E-mail: mkms@snm.sk

Kontaktná osoba:

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Múzeum židovskej kultúry

Otvorené: 17.05.2014, 15.00 - 23.00

Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava

Program:


Program:

15.00 h Židovské sviatky, zvyky a tradície, prednáška

17.00 h Život pobožného židovského človeka, prednáška

19.00 h História Židov na Slovensku, prednáška

20.00 h Holokaust na Slovensku, dokumentárne filmy EDAH o. z. z cyklu Knižnica zachránených pamätí a Seredské svedectvá

 

Logo SNM - Múzeum židovskej kultúryInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02 / 2049 0104

E-mail: sikulova@snm.sk, snm.mzk@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Šikulová

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

SNM - Prírodovedné múzeum

Otvorené: 17.05.2014, 9.00 - 23.00

Vajanského nábrežie č. 2, Bratislava

Program:


Expozície:
- Klenoty Zeme
- Zázrak prírody – biodiverzita Zeme
- Zázrak prírody – biodiverzita Slovenska
- Zázrak prírody – príbeh života na Zemi, s výkladom
Výstava: Hravý vesmír okolo nás

Program: Čo prezradia kosti: ľudské kostry a múmie, Liečivá sila rastlín, Rozdielne modifikácie uhlíka, Ako si urobiť kópiu skameneliny, Pozrime sa na nich zblízka, astronomické pozorovania Slnka, večernej oblohy, program v miniplanetáriu.

 

Logo SNM - Prírodovedné múzeumInformácie: Facebook - SNM

Tel.: 02/ 2046 9154

E-mail: katarina.mastenova@snm.sk

Kontaktná osoba: Katarína Maštenová

Web: www.snm.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Stredoeurópsky dom fotografie

Otvorené: 17.05.2014, 12.00 - 23.00

Prepoštská 4, Bratislava

Program:


1. poschodie Stano Jendek / SK / Ukrytý abstrakt

2. poschodie Pavol Breier / SK / Pastieri

17.00 h premietanie filmu Arcibiskup Bezák Zbohom... ( 2014 ) , réžia Oľga Záblacká
a následná diskusia

 

Logo Stredoeurópsky dom fotografieInformácie:

Tel.: 02/ 544 18 214, 0918 619 077

E-mail: soltysova@sedf.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Elena Šoltýsová

Web: www.sedf.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Vodárenské múzeum BVS a.s.

Otvorené: 17.05.2014, 12.00 - 21.00

Devínska cesta č. 1, Bratislava

Program:


Program:

13.00 – 18.00 h
Ostrov Sihoť – 1. elektrická čerpacia stanica. Komentovaná prehliadka národnej pamiatky s historickými studňami, čerpadlami a tunelom pod ramenom Dunaja.

12.00 – 19.00 h
Expozícia múzea, premietanie filmov s vodárenskou tematikou

8.00 – 21.00 h
Vodárenská záhrada s detským ihriskom a vodným parkom

 

Logo Vodárenské múzeum BVS a.s.Informácie:

Tel.: 02/6020 1915

E-mail: lenka.halasova@bvsas.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Halásová

Web: www.vodarenskemuzeum.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

Volkswagen Slovakia a. s.

Otvorené: 17.05.2014, 9.00 - 16.00

J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Program:


Program:
9.00 – 14.00 h (posledný vstup o 13.00)
Prehliadky závodu. História závodu, výrobná hala a modely vyrábané v Bratislave

9.00 – 16.00 h (posledná jazda o 15.30)
- Offroad Parcours. Návštevník ako spolujazdec vo Volkswagene Touareg s profesionálnym inštruktorom
- Elektrická jazda. Jedinečná jazda na prvom koncernovom aute s elektrickým pohonom Volkswagen e-up

 

Logo Volkswagen Slovakia a. s.Informácie:

Tel.: 02/6964 6964

E-mail:

Kontaktná osoba:

Web: www.volkswagen.sk

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________

 

ZAHORIAN & co GALLERY

Otvorené: 17.05.2014, 14.00 - 20.00

Mierová 7, Bratislava-Ružinov

Program:


Výstava: Andrej Dúbravský. Pohľad na aktuálnu tvorbu mladého slovenského maliara.

 

Informácie:

Tel.: 0917 66 88 08

E-mail: info@zahoriangallery.com

Kontaktná osoba:

Web: www.zahoriangallery.com

Informácie na Muzeum.SK

___________________________________________________________________________________