Tekovské múzeum v Leviciach
Levice

 Logo Tekovské múzeum v Leviciach

Miesto konania akcie: Areál levického hradu

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2014, 10.00 – 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Plagát k podujatiu

Prehliadka stálej expozície


Archeológia, História hradu, História lekárnictva, Spoločenský život, Cechy, Ladislav Bielik a August 1968, Ľudový odevPrehliadka výstav


Kapitánska budova
Jeno Detvay ( Maďarsko ) Dni fotografie v Leviciach 2014

Galéria Jozefa Nécseyho
Petra Cepková ( Slovenská republika ) Dni fotografie v Leviciach 2014

Dobóovský kaštieľ
Od konopí ku košeli - Spracovanie a výroba textilu

Stála expozícia 12.00 - 17.00 h
Netradičné sprevádzanie študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach

Amfiteáter
13.45 h Folklórna skupina Rozmajrín z Podlužian „Z dediny na javisko“
14.45 h Historicko-umelecká spoločnosť Bojník „Historické tance“
15.45 h Folklórna skupina Rozmajrín z Podlužian „Z dediny na javisko“
16.45 h Historicko-umelecká spoločnosť Bojník „Barokova krčma“
17.30 h Historicko-umelecká spoločnosť Bojník „Historické streľby“
21.00 h Celkom malé divadlo o. z. Starý Tekov : „O skutkoch a jestvovania“


Hradné nádvorie
10.00 - 18.00 h Ukážky historickej a súčasnej hasičskej techniky, ukážky prak-tickej činnosti mladých hasičov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Okresný výbor v Leviciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach
Naučíme Vás ako zachrániť ľudský život, zmeriame Vám tlak krvi, na modeli si môžete vyskúšať odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest a prekva-penie pre Vaše deti
Slovenský červený kríž - Územný spolok SČK v Leviciach

12.00 - 18.00 h„Ulička remesiel“

 

Špecifiká akcie:

Občerstvenie / Šťastná loptička / Predaj propagačného materiálu

 

Vstupné:

1,00 €

 

Informácie:

Tel.: 036/ 631 28 66

E-mail: tmlevice@nextra.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Ján Dano

Web: www.muzeumlevice.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu