Kostol sv. Martina
Trstená

 

Miesto konania akcie: kostolná veža - Kostol sv. Martina v Trstenej, Bernolákova, Trstená

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2014, 20.00 - 22.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


„Noc vo veži“
- večerný výstup na kostolnú vežu spojený s prehliadkou expozícií veže a historickým výkladom

Program:
- výstupy menších skupín v časových intervaloch / každých 20 min./
- lektorský výklad o veži, kostole, histórii mesta, zaujímavosti
- v kostolnej ohrade živé obrazy a scénky predstavujúce konkrétne výjavy z histórie mesta, legendy

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

bezplatné

 

Informácie:

Tel.: 043/ 539 22 76

E-mail: marta.fukasova@trstena.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Fukasová, odd. organizačné, Mesto Trstená

Web: www.trstena.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu