Galéria UMELKA (Galéria Slovenskej výtvarnej únie)
Bratislava

 Logo Galéria UMELKA (Galéria Slovenskej výtvarnej únie)

Miesto konania akcie: Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2014, 10.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


1/ Výstava „Princíp neurčitosti“ združenia VEKTORYart, ktorej názov je inšpirovaný formuláciou nemeckého fyzika Wernera Heisenberga z roku 1927. Jeho podstata sa týka dvoch kánonicky konjugovaných vlastností veličín. Hovorí, že čím presnejšie určíme jednu z nich, tým menej presne môžeme určiť tú druhú. Sformuloval ho pre hybnosť telies, ale je tak všeobecný, že ho môžeme použiť aj na princípy nášho bytia.

2/ Retrospektívna výstava životného diela rakúskeho dizajnéra, architekta a pedagóga Prof. Wolfganga Haipla – „Materiál je nevinný“ s viac ako 50-ročnou praxou v Rakúsku a na Slovensku. Dizajn zohľadňujúci materiál, prostredie a človeka je hlavným motívom jeho tvorby. Expozícia pozostáva z plagátov, modelov, prototypov a sériovo vyrábaných výrobkov, ktoré vznikli počas jeho kariéry. Je obohatená o videoprojekciu – medailón s rovnomenným názvom.

3/ 10.00 – 16.00 h - Praktická ukážka paličkovania: Zuzana Dúbravová, študentka ŠUV Josefa Vydru.

4/ 15.00 – 17.00 h - Prezentácia dizajnu na báze ľudovej remeselnej výroby. Ústav dizajnu FA STU: Mgr. art. Zuzana Labudová, Mgr. art. Michaela Lipková, Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.

5/ 16.00 h - Komentovaná prehliadka výstavy „Princíp neurčitosti“: Ing. arch. Lýdia Jergušová – Vydarená.

6/ 17.00 h - Prednáška „Materiál je nevinný, (ale dizajnér nie)“: Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. a Ing. Dušan Kočlík, ArD. Pedagógovia z Fakulty architektúry STU v Bratislave, Ústav interiéru a výstavníctva.

7/ 17.30 h - Komentovaná prehliadka výstavy „Materiál je nevinný“ za účasti Prof. Wolfganga Haipla.

8/ 17.00 – 21.00 h - Konzultácie pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania: Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Mgr. art. Robert Makar, ArtD., Peter Heriban M.A.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

Stačí zaplatiť raz – 2 € /osoba (deti do 6 rokov bezplatne).
Zaplatíte v prvom navštívenom múzeu alebo galérii.
So vstupenkou do ďalších inštitúcií v Bratislave vstup zdarma.

 

Informácie:

Tel.: 0917 405 492, 02/ 529 62 402

E-mail: hajnalova@svu.sk, office@svu.sk

Kontaktná osoba: Bohuslava Hajnalová

Web: www.svu.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu