Ponitrianske múzeum v Nitre
Nitra

 

Miesto konania akcie: Štefánikova tr. č. 1, 949 01 Nitra

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2014, 10.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:

Plagát k podujatiu
Program:

10.00 - 24.00 h

• Prehliadka expozície:

Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 18 storočia.

• Prehliadka výstav:

Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dobu dejinnú, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10. storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch vyskytuje.

Pamätníky M.R.Štefánika
Výstava prezentuje fotografie sôch, búst, pomníkov a pamätných tabúľ generála M.R.Štefánika na Slovensku, ktoré boli postavené počas prvej Československej republiky, v čase Slovenského štátu, po skončení druhej svetovej vojny až dodnes, ale i pamätníkov, ktoré boli odstránené, alebo úplne zničené.

• Ukážka práce reštaurátora, konzervátora, preparátora s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky

12.00 – 22.00 h Stolové spoločenské hry
Interaktívny vzdelávací program pre rodiny s deťmi, kde si deti spolu s rodičmi môžu zahrať stolové spoločenské hry, ktoré sa hrávali v minulosti, ako napr. guličky – lamorky, piškvorky, mikádo, mlyn ... .

18.00 – 20.00 h Neviem nič o láske. Poézia a hudba stredovekých trubadúrov.
Vystúpenie hudobného združenia Musicantica Slovaca prezentujúceho hudobné pamiatky zo stredoveku.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

vstup voľný

 

Informácie:

Tel.: 037/ 651 00 00

E-mail: ponitrianskemuzeum@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Packová - Zahradárová, Manažér pre marketing a styk s verejnosťou Ponitrianskeho múzea v Nitre

Web: www.muzeumnitra.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu