Hradné múzeum vo Fiľakove
Fiľakovo

 Logo Hradné múzeum vo Fiľakove

Miesto konania akcie:
Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo
Fiľakovský hrad – Bebekova veža, Podhradská ulica, 986 01 Fiľakovo

 

Dátum a čas konania akcie: 17.05.2014, 18.00 - 23.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:

Plagát k podujatiu
Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo
18.00 – 23.00 h
Vernisáž výstavy „Klasici novohradského výtvarného umenia v 20. storočí“.
Výstava malieb, grafík a kresieb najznámejších výtvarných umelcov Novohradu z dvoch strán štátnych hraníc zo zbierok Novohradského múzea a galérie z Lučenca a Múzea Bélu Dornyayho zo Salgótarjánu bude sprístupnená do 27. júna 2014. Po vernisáži sa uskutočnia prednášky Jozefa Puntigána pod názvom „Csontváry a Novohrad“ v maďarskom a slovenskom jazyku, a premietanie archívnych filmov niekdajšieho Filmového krúžku pri Závodnom klube vo Fiľakove z rokov 1967-1972. Druhý výber z digitalizovaného archívu bude zameraný na spoločenský život vo Fiľakove v období socializmu.

18.20 – 18.50 h Vystúpenie vokálnej hudobnej skupiny For You Acapella


Fiľakovský hrad – Bebekova veža, Podhradská ulica, 986 01 Fiľakovo
19.00 – 23.00 h
19.00 h Vernisáž dvoch výstav:
„Smaltovnícky a sklársky priemysel Novohradu“ – výstava sa uskutoční v rámci cezhraničnej spolupráce HMF, Novohradského múzea a galérie z Lučenca a Múzea Bélu Dornyayho zo Salgótarjánu.

„Krása kachlíc“ – výstavu o dejinách kachliarstva na Slovensku pripravilo Stredoslovenské múzeum z Banskej Bystrice. Predstavuje jedno z najvýznamnejších remeselníckych odvetví u nás. Na území B. Bystrice pôsobila v 15. stor. jedna z najvýznamnejších kachliarskych dielní na území Uhorska. Svojimi výrobkami zásobovala trh takmer vo všetkých častiach monarchie.

Stredný hrad – sprievodný program:
19.45-20.30 h Vystúpenie historickej šermiarskej skupiny Börzsönyi Nehézgyalogosok z MR
20.30-21.00 h Vystúpenie vokálnej hudobnej skupiny For You Acapella
21.00-21.30 h Vystúpenie historickej šermiarskej skupiny Börzsönyi Nehézgyalogosok z MR

Kazamata
20.00-20.30 h - Prednáška Jozefa Puntigána (SK): „Csontváry a Novohrad“
20.30-21.00 h - Prednáška Jozefa Puntigána (HU): „Csontváry és Nógrád”

Dolný hrad - nádvorie hradu
21.30-22.30 h Plenérové predstavenie Divadla Teatr Formy /Wroclaw, Poľsko/: Bitka pôstu s karnevalom

Ukážky gravírovania skla, výroby kachlíc a smaltovaných šperkov, animačný program Historickej skupiny Defensores z Fiľakova.

Hradný areál bude otvorený do 23.00 h.

 

Špecifiká akcie:

 

Vstupné:

Vstup na všetky programy Noci múzeí je vo Fiľakove voľný!

 

Informácie:

Tel.: 047/ 438 20 17, 0918 975 634

E-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Attila Agócs, riaditeľ

Web: www.hradfilakovo.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu